X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:39

دانلود پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی

دانلود پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی

عنوان: دانلود پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید:18 اسلاید

دسته: مدیریت بازاریابی -اصول بازاریابی- ارتباطاات بازاریابی

این فایل در زمینه "دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی" در حجم 18 اسلاید بصورت بسیار زیبا طراحی شده که می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درس مدیریت بازاریابی، اصول بازاریابی در سطح کارشناسی و درس ارتباطات بازاریابی و مدیریت استراتژیک بازاریابی در سطح کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و مدیریت اجرایی ارائه شده و مورد استفاده قرار گیرد . بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تأثیر مراحل مختلف توسعه برصنایع و بازارهای جهانی

تحولات جدید مؤثربرنقش استراتژیک بازاریابی

جهانی شدن

افزایش اهمیت خدمات

تکنولوژی اطلاعات

ارتباط میان فعالیتها وشرکتها

فرایند طراحی واجرای استراتژی بازاریابی

تجزیه وتحلیل محیطی وتجزیه وتحلیل رقیب

پویایی صنعت وتغییر استراتژیک

تحقیقات بازاریابی و ارزیابی پتانسیل بازار

تصمیم هایی مربوط به بخش بندی بازار، تعیین بازارهدف و تعیین موقعیت دربازار

اجرا و کنترل استراتژی بازاریابی

طرح بازاریابی- یک نقشه ی تفصیلی برای عمل

محتوای یک طرح بازاریابیخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:21

دانلود پاورپوینت 60قانون جذب و موفقیت

دانلود پاورپوینت 60قانون جذب و موفقیت

این پاورپوینت در 60 صفحه شامل 60 قانون جذب و موفقیت برای ارائه در تمام سطوح تحصیلی می باشدخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:31

بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چکیده

هوش عاطفی (هیجانی) آخرین تحول و ابداع مهم، در درک رابطه بین تفکر و عاطفه است. برخلاف عقاید قبلی، بهترین و منحصر به فردترین کمکی که این سازه کرده، این است که عواطف و افکار را با هم سازگار می داند و هوشمندانه آن ها را با هم ترکیب می نماید. همان گونه که بلایس پاسکال در جمله ای مشهور می گوید: “قلب، استدلال خاص خودش را دارد که چرا استدلال ها را نمی پذیرد”. در سازه ی هوش عاطفی، ادعا می شود که تفکر و عاطفه، آن گونه که قبلاً فرض می شد، جدای از هم نیستند. امروزه هوش عاطفی دارای دو حوزه و طیف گسترده است. یکی از طیف ها، روان شناسی است که هوش عاطفی را به عنوان یک ویژگی یا خصیصه ی شخصیتی به حساب آورده و طیف دیگر، پژوهش های تجربی هستند که به صورت دقیق و جامع و آن را مورد مطالعه قرار داده و روش های ارزیابی معتبری برای سنجش آن ارائه نموده اند»

دانیل گلمن نیز معتقد است که هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی است و هم بیرونی. درونی شامل میزان خودآگاهی، خودانگاره، استقلال، خودشکوفایی و جرأت مندی می باشد. عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی، هم دلی و مسئولیت اجتماعی است. گلمن، هوش هیجانی را نوع دیگری از هوش می داند که این نوع هوش به ما نمی گوید که در دوران تحصیل چه نمره ایی بگیریم، بلکه بیش تر به این نکته می پردازد که ما چگونه می توانیم شرایط را سنجیده و به نمرات خوب دست یابیم.

و استفاده از آن ها برای راهنمایی کردن رفتار، تا چه حد اهمیت دارد». رابطه ی انکار ناپذیری بین هیجانات و عمل انسان از یک سو و بین هیجاناتی که از نظر پدیدار شناختی مثبت، منفی و خنثی اند مانند؛ علاقه، شادی، ترس، خشم، انزجار و تعجب و فیزیولوژی بدن برقرار است «تمام هیجان ها، در اصل تکانه هایی برای عمل کردن هستند، برنامه هایی فوری برای حفظ زندگی که تکامل در وجود ما به تدریج به ودیعه گذارده است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در جامعه آماری دانش آموزان مناطق ۲۰ گانه آموزش و پرورش شهر تهران مقطع متوسطه با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد ۲ منطقه و از هر منطقه ۱ مدرسه و از هر مدرسه ۱۵ نفر انتخاب شدند و با استفاده از آزمون هوش هیجانی پل به آزمون فرضیه تحقیق که عبارت است از رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی پرداختیم نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داده است که بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه رابطه معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: هوش منطقی، هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه ۲

بیان مسئله پژوهش ۳

اهمیت پژوهش ۴

اهداف پژوهش ۴

فرضیه پژوهش ۵

فصل دوم

۱- هوش منطقی ۷

۱-۱ مفهوم کلی هوش ۷

۱-۲ عامل وراثت و محیط تأثیرگذار بر هوش ۸

۱-۳ هوش منطقی (هوش بهر) ۹

۲- هوش هیجانی ۱۲

۲-۱ تعریف هیجان ۱۲

۲-۲ ظهور و پیدایش هوش هیجانی ۱۶

۲-۳ تأثیر هوش هیجانی در زندگی و موفقیتها ۱۸

۳- پیشرفت تحصیلی ۲۱

۳-۱ تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی ۲۱

۳-۲ کم آموزی و پیشرفت تحصیلی ۲۳

۳-۳ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

۳-۴ عوامل فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی ۲۵

۴- هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی ۲۷

۵- انگیزه ۳۱

۵-۱ تعریف انگیزه ۳۱

۵-۲ تأثیر انگیزه بر پیشرفتهای تحصیلی و یادگیری ۳۱

۶- پژوهشهای انجام شده در این زمینه ۳۲

فصل سوم

روش پژوهش ۳۹

نوع پژوهش ۳۹

جامعه آماری ۳۹

روش نمونه گیری ۴۰

ابزار اندازه گیری ۴۰

روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری ۴۱

الف) روایی ۴۱

ب) اعتبار ۴۱

روش آماری ۴۲

فصل چهارم

مقدمه ۴۴

داده های تحقیق ۴۵

محاسبات آماری ۴۵

فصل پنجم

خلاصه پژوهش ۵۵

بحث و نتیجه گیری ۵۶

پیشنهادات و انتقادات ۵۷

الف: محدودیتها ۵۷

ب: پیشنهادات ۵۷

منابع و مآخذ ۵۸

تست پل ۶۱

مقدمه:

بی شک معطوف شدن نگاههای والدین و جامعه ی آموزش کشور به برآورده ساختن نیازهای علمی دانش آموزان سبب شده است تا نیازهای روحی آن دسته از افراد در بین مشکلات گوناگون کم رنگ شود اگر خصوصیاتی نظیر گذشت، همدلی، شوخ طبعی، کمک به دیگران درک ضعف خود و دیگران ، عدالت خواهی، رازداری، کنترل خشم و احساسی بودن را از جمله ویژگیهای هوش هیجانی یا هوش اجتماعی بدانیم ضرورت دارد که سازمان آموزش و پرورش کشور دانش آموزان مستعد و مدیران آینده کشور را تربیت کند. بررسی های انجام شده در تعیین هوش هیجانی نشان داده است که هوش هیجانی در دانش آموزان خودنمایی می کند. و به همین علت است که در طول سالیان دراز مدارس جهت توجه به این نیازهای درونی اقداماتی مانند المپیادهای ورزشی، طرح پژوهش های دانش آموزی، ابداعات و خلاقیت در زمینه های علوم انسانی در برنامه های مدارس گنجانده شده است. تحقیقاتی در زمینه توضیح رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دنیا و در ایران به عمل آمده است و اغلب معنادار بودن رابطه را نشان داده است. هوش هیجانی خود به تنهایی تولیدکننده ی موفقیت نیست اما واقعیت این است که اسنادهای مثبت در درازمدت می تواند عامل پیش بینی کننده ی خوبی برای موفقیت باشد (سیارویی و همکاران، ۱۳۸۴)

بیان مسئله پژوهش

مسئله اصلی در این پژوهش تأثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان است. تأثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در واقع سازه هایی هستند مستقل اما با یکدیگر ارتباط بسیار دارند. وجود هوش هیجانی و احساس در انسان واقعیتی انکار ناپذیر است و در انسان نیم کره ی راست مغز مربوط به هوش هیجانی است هوش هیجانی که مواردی از قبیل علاقه به شادی، ترس از تحقیر و غیره. هوش هیجانی توانایی آگاه بودن از خود، درک و فهم خود و دیگران توانایی مواجه شدن با هیجانات شدید و مدیریت خود و …. است. جان انیل، ۱۹۹۶ هوش هیجانی را چنین تعریف می کند: هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است توانایی اداره ی مطلوب خلق و خوی و وضع روانی و کنترل تکانش هاست عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف در خود ایجاد انگیزه و امید می کند هم حس یعنی آگاهی از احساسات افراد پیرامون شماست. نظریه پردازان می گویند که هوش هیجانی در واقع به ما می گوید که چه کار می توانیم انجام دهیم هوش هیجانی یعنی داشتن مهارت تا بدانیم چه کسی هستیم و چه افکار، احساسات، عواطف و رفتاری داریم یعنی شناخت عواطف خود و دیگران تا بتوانیم بر اساس آن رفتاری مبتنی بر اخلاق و شایستگی داشته باشیم.

اهمیت پژوهش

در واقع انجام این پژوهش در راستای تربیت نیروی انسانی برای آینده کشور و رشد سرمایه های اجتماعی دارای ضرورت بنیادی است و همچنین شناخت هوش هیجانی و ابعاد هوش هیجانی است و پی بردن به ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت دانش آموزان است و در صورت و جود این رابطه آن را به صورت علمی، عینی و آماری نشان دهیم.

اهداف پژوهش

در این پژوهش اولویت با بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هدف تعیین شده است. هوش هیجانی یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایر مردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد و توانایی کنترل حالتهای اضطراب و کنترل واکنش هاست.

(گلبرگ و همکاران، ۲۰۰۵) نشان دادند که آموزش همدلی در دانش آموزان، هوش هیجانی و عملکرد اجتماعی آنها را افزایش می دهد.

(شرما، ۲۰۰۴) اظهار داشت دانش آموزات که یادگیری پایین دارند. در تطابق هوش هیجانی و تحمل فشارهای روانی دچار مشکل می شوند.

فرضیه های پژوهش

نوع فایل: word

سایز:61.9 KB MB

تعداد صفحه:63خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:19

بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM)

بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM)

مقدمه:

در حال حاضر مشخصه جامعه دانش یا اقتصاد دانش‌مدار، عواملی مثل افزایش قابلیت رقابت، نوآوری تکنولوژیکی و ماهیت جهانی بازارها می‌باشد. در این راستا شرکت‌ها باید در هنگام انجام کسب و کارشان به دانش توجه زیادی نمایند چون دانش یک عامل کلیدی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب می‌شود (گاریدو مورنو و همکارانش ، 2011: 437).

به علاوه در سالهای اخیر دانش به عنوان یک منبع سازمانی بسیار مهم در نظر گرفته می‌شود و توجه رو به رشدی به این مفهوم به وجود آمده است (علوی و لیدنر ، 2001: 108).

در حال حاضر مدیریت دانش به یک اولویت تحقیقاتی جامعه دانشگاهی تبدیل شده است و یکی از حوزه‌هایی است که شرکت‌ها در حال تخصیص سهم بیشتری از مخارج برای پیاده‌سازی‌اش هستند. (سالمادور و بوئنو ، 2007: 1061). در این محیط روابط شرکت‌ها با بازار بسیار مهم هستند و به طور کامل استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌ها را به سمت سایر رویکردهای ارتباطی تغییر داده‌اند و مدیریت ارتباط با مشتری تأکید می‌کند که شرکت‌ها حفظ مشتریان موجود را با توسعه روابط بلندمدتی که نیازهایشان را برآورده می‌کند، سودآورتر از جذب مشتریان جدید می‌بینند (گاریدو مورنو و همکاران، 2011: 437).

فهرست مطالب

1- 2 شرح و بیان مسأله تحقیق: 3

1- 3 اهمیت و ضرورت تحقیق: 5

1- 4 اهداف تحقیق 7

1- 5 فرضیه‌های تحقیق: 8

1- 6- 1 قلمرو موضوعی: 9

1- 6- 2 قلمرو مکانی: 9

1- 6- 3 قلمرو زمانی: 9

1- 7 جامعه و نمونه تحقیق: 10

1- 8 روش تحقیق: 10

1- 9 ابزار گردآوری داده‌ها: 11

1- 10 تعاریف عملیاتی واژه‌های تحقیق: 11

2- 1 بخش اول: دانش 15

2- 1- 1 مقدمه دانش 15

2- 1- 2 روند تاریخی حرکت سازمان‌ها به سوی سازمان‌های دانش‌مدار 15

2- 1- 2- 1 اقتصاد کشاورزی: 15

2- 1- 2- 2 اقتصاد منابع طبیعی: 16

2- 1- 2- 3 انقلاب صنعتی: 16

2- 1- 2- 4 انقلاب محصول: 16

2- 1- 2- 5 انقلاب اطلاعات: 16

2- 1- 2- 6 انقلاب دانش: 17

2- 1- 3 مفهوم داده‌ها، اطلاعات و دانش: 17

2- 1- 3- 1 داده‌ها: 17

2- 1- 3- 2 اطلاعات: 18

2- 1- 3- 3 دانش (دانایی): 18

2- 1- 4 تعاریف دانش: 19

2- 1- 5 دیدگاه‌های رایج در مورد دانش: 20

2- 1- 6 روابط داده‌ها، اطلاعات و دانش: 20

2- 1- 6- 1 روابط داده‌ها، اطلاعات و دانش از نظر باجاریا 20

2- 1- 6- 2 روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر کلارک و رالو: 21

2- 1- 6- 3 روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر بوئیست : 22

2- 1- 7 تعامل داده، اطلاعات، دانش و تصمیم: 23

2- 1- 8 عوامل تفکیک شده اطلاعات و دانش: 25

2- 1- 9 انواع دانش: 27

2- 1- 9- 1 تقسیم‌بندی ارسطو: 27

2- 1- 9- 2 دانش ضمنی و دانش صریح: 27

2- 1- 9- 3 دانش شخصی و دانش سازمانی: 28

2- 1- 9- 4 دانش کارکردی: 29

2- 1- 9- 5 تقسیم‌بندی معرفت‌شناختی دانش: 30

2- 1- 9- 6 دانش رسمی و دانش غیررسمی: 30

2- 1- 9- 7 دانش ساختارمند و دانش ناساختارمند: 31

2- 1- 9- 8 دانش اظهاری و دانش رویه‌ای: 32

2- 1- 9- 9 طبقه‌بندی دانش رایل: 32

2- 1- 9- 10 دانش اصلی و دانش فرعی: 32

2- 1- 9- 11 تقسیم‌بندی دانش مک لوپ: 33

2- 2 بخش دوم: مدیریت دانش 34

2- 2- 1 مقدمة مدیریت دانش: 34

2- 2- 2 مدیریت دانش چیست؟ 35

2- 2- 3 تعریف مدیریت دانش: 35

2- 2- 4 تاریخچة ‌مدیریت دانش: 37

2- 2- 5 سیر تطور مدیریت دانش: 40

2- 2- 6 مکاتب مدیریت دانش: 42

2- 2- 6- 1 مکتب اقتصادی: 43

2- 2- 6- 2 مکتب سازمانی: 43

2- 2- 6- 3 مکتب استراتژیک: 43

2- 2- 7 دیدگاه‌های مدیریت دانش: 45

2- 2- 7- 1 دیدگاه اول: دانش به عنوان یک سرمایه: 45

2- 2- 7- 2 دیدگاه دوم: دانش به عنوان یک ابزار: 45

2- 2- 8 نسل‌های مدیریت دانش: 46

2- 2- 8- 1 مدیریت دانش فناوری‌مدار یا مبتنی بر منابع: 46

2- 2- 8- 2 مدیریت دانش انسان ‌مدار: 46

2- 2- 8- 3 گذار از مدیریت دانش فناوری‌مدار به مدیریت دانش انسان‌مدار: 48

2- 2- 9 ویژگی‌های مدیریت دانش: 49

2- 2- 10 اصول مدیریت دانش: 50

2- 2- 11 نظریه‌های مدیریت دانش: 53

2- 2- 12 مراحل مدیریت دانش: 54

2- 2- 12- 1 فرآیندهای هوشمند: 54

2- 2- 12- 2 کالاها و خدمات دانش محور: 54

2- 2- 12- 3 مفاهیم ابداعی تجارت: 54

2- 2- 12- 4 ایجاد نظام‌های حیاتی دانش و پیوستن سیستم‌های کار با نظام‌های دانش: 55

2- 2- 13 مزایای مدیریت دانش: 55

2- 2-14 کاربرد مدیریت دانش در تصمیمات راهبردی: 61

2- 2- 15 چالش‌های مدیریت دانش و مهارت‌های برطرف نمودن آن: 62

2- 2- 16 موانع مدیریت دانش 66

2- 2- 16- 1 عوامل انسانی: 66

2- 2- 16- 2 عوامل سازمانی: 66

2- 2- 16- 3 عوامل فرهنگی: 67

2- 2- 16- 4 عوامل سیاسی: 67

2- 2- 16- 5 عوامل فنی و تکنولوژیکی: 67

2- 2- 17 مدل‌های مدیریت دانش 68

2- 2- 17- 1 مدل میلتون: 68

2- 2- 17- 2 مدل حلزونی نوناکاوتاکوچی: 70

2- 2- 17- 5 مدل چند عاملی توسعه نظام‌های مدیریت دانش: 75

2- 2- 17- 6 مدل چهار حلقه‌ای: 76

2- 2- 17- 7 مدل چرخه حیات دانش: 77

2- 2- 17- 8 مدل بک من: 77

2- 2- 17- 9 مدل هفت سی: 78

2- 2- 17- 10 مدل بکویتز و ویلیامز (1999): 79

2- 2- 17- 11 مدل پایه‌های ساختمان: 82

2- 2- 17- 12 مدل عمومی دانش: 84

2- 2- 17- 13 مدل استیوهالز (مدل مبنی بر فرایندهای دانش): 86

2- 2- 17- 14 مدل هی سیگ: 87

2- 2- 18 مدیریت دانش مشتری 89

2- 2- 18- 1 تعریف مدیریت دانش مشتری 89

2- 2- 18- 2 عناصر مدیریت دانش مشتریان 90

2- 2- 19 مقایسه مدیریت دانش، مدیریت دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری: 92

2- 2- 20 مدیریت ارتباط مشتری بر اساس دانش مشتری: 94

2- 3- بخش سوم: مدیریت ارتباط با مشتری 98

2- 3- 1 مقدمه مدیریت ارتباط با مشتری: 98

2- 3- 2 تاریخچة مدیریت و اهمیت ارتباط با مشتری: 99

2- 3- 2- 1 دوره انقلاب صنعتی (تولید دستی تا تولید انبوه): 99

2- 3- 2- 2 دوره انقلاب کیفیت (تولید انبوه تا بهبود مستمر): 99

2- 3- 2- 3 دوره انقلاب مشتری (بهبود مستمر تا سفارش‌سازی انبوه): 100

2- 3- 3 مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟ 101

2- 3- 4 تعاریف CRM: 101

2- 3- 5 مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری: 104

2- 3- 6 چگونگی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری: 105

2- 3- 7 عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): 107

2- 3- 8 مؤلفه‌های مدیریت ارتباط با مشتری: 111

2- 3- 9 دیدگاه‌های مختلف در ارتباط با CRM: 111

2- 3- 9- 1 مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان فرآیند: 111

2- 3- 9- 2 مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان استراتژی: 112

2- 3- 9- 3 مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فلسفه: 113

2- 3- 9- 4 مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک قابلیت: 113

2- 3- 9- 5 مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک تکنولوژی: 114

2- 3- 10 ابعاد تکنولوژیک مدیریت ارتباط با مشتری: 116

2- 3- 10- 1 CRM عملیاتی: 117

2- 3- 10- 2 CRM تحلیلی: 117

2- 3- 10- 3 CRM مشارکتی (تعاملی): 117

2- 3- 4 مزایای پیاده‌سازی CRM: 118

2- 3- 12 مزایای مشتریان از ایجاد ارتباط با سازمان: 119

2- 3- 12 محرک‌های توجه به CRM: 120

2- 3- 12- 1 محرک‌های درون سازمانی: 120

2- 3- 12- 2 محرکهای تجارت الکترونیکی: 121

2- 3- 11- 3 محرک‌های اهداف اولیه: 121

2- 3- 12 فرآیند اجرای مدیریت ارتباط با مشتری: 121

2- 3- 13 اصول CRM 123

2- 3- 14 مفروضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری: 124

2- 3- 15 اهداف CRM از نظر بارنت و سوئیفت: 125

2- 3- 15- 1 حفظ مشتری: 127

2- 3- 15- 2 نگهداری و حفظ مشتریان با ارزش: 128

2- 3- 15- 3 پایگاه داده‌های مشتری و بازاریابی مستقیم: 128

2- 3- 16 مشتری‌گرایی و مشتری‌مداری: 130

2- 3- 16 مشتری‌مداری و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری: 133

2- 3- 17 فرآیندهای خدمات مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): 134

2- 3- 18 جریان‌های دانش در فرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتری: 135

2- 3- 19 فرآیندهای پشتیبانی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 137

2- 3- 20 فرآیندهای تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): 138

2- 3- 21 موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و نتایج اجرای مدیریت ارتباط با مشتری: 139

2- 3- 22 قابلیت‌های مدیریت دانش (KM) و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): 140

2-3-23 متغیرهای سازمانی و موفقیت CRM: 141

2-3-24 تکنولوژی و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری 142

2-3-24 دلایل حرکت سازمان ها به سوی سرمایه گذاری براساس CRM: 143

2-3-25 بنیان نظری مدیریت ارتباط با مشتری 143

2- 4 صنعت بیمه: 146

2- 5- 2 اهمیت اقتصادی بیمه: 148

2- 5- 3 بازارهای بیمه: 150

2- 5- 4 اهداف بازاریابی بیمه: 151

2- 5- 5 انواع بیمه: 151

2- 5- 5- 1 بیمه‌های اجتماعی (اجباری): 151

2- 5- 5-2 بیمه های بازرگانی 152

2-5-5-3 در بیمه‌های زندگی 152

2- 5- 5- 3-1 تعریف بیمه‌های زندگی (عمر) 153

2- 5- 5-3 انواع بیمه‌های زندگی (عمر): 154

2- 5- 6 فروش بیمه: 156

2- 5- 7 خطاهای رایج در فروش بیمه: 157

2- 5- 8 تاریخچه بیمه در جهان: 158

2- 5- 9 تاریخچه بیمه در ایران: 159

2- 5- 10 شرکت بیمه آسیا 159

بخش ششم: 161

2-6 پیشینه تحقیق: 161

2-6-1: تحقیقات داخلی: 161

2-6-2: تحقیقات خارجی 166

3- 1 مقدمه: 168

3- 2 روش تحقیق: 168

3- 2- 1 از نظر هدف: 169

3- 2- 2 از نظر روش 169

3- 3 جامعه آماری نمونه: 169

3- 4 روش گردآوری داده‌ها: 171

3- 5 ابزار گردآوری اطلاعات: 171

3-6 روایی و پایایی 173

3-6-1 روایی (اعتبار) 173

3-6-2 پایایی (اعتبارپذیری) 173

3- 7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: 176

3- 8 انواع معیارهای برازش مدل: 177

جدول 3- 3- معیارهای برازش مدل و تفسیر برازش قابل قبول 178

4-2 ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری 183

4-2-1 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت 183

4-2-2. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن 183

4-2-3. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل 184

4-2-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات 185

4-2-5. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه کار 186

4-2-6. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر پست سازمانی 187

4-3. چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخصهای مرکزی ، پراکندگی و شکل توزیع 189

4-4 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 192

4-5. تحلیل عاملی تأییدی 195

4-5-2. نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای سازمانی 198

4-5-3. نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای موفقیت CRM و تجربه CRM 200

4-6. روایی همگرا 202

4-7. روایی تشخیصی 203

4-8. آزمون فرضها 204

4-8-1. برازش مدل مفهومی 204

4-8-2. مدل سازی معادلات ساختاری 205

4-8-3. آزمون برازش الگوی مفهومی 206

4-9. نیکوئی برازش مدل 209

5-1 مقدمه 217

5-2 بحث و نتیجه گیری 218

5-3 یافته های پژوهش 219

5-3-1 مشتری مداری بر متغیرهای سازمانی تأثیر دارد. 219

5-3-2 اکتساب مدیریت دانش بر متغیرهای سازمانی تأثیر دارد. 220

5-3-3 انتشار مدیریت دانش بر متغیرهای سازمانی تأثیر دارد. 221

5-3-4 تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری بر متغیرهای سازمانی تأثیر دارد. 222

5-3-5 متغیرهای سازمانی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر دارد. 223

5-3-6 تجربه مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر دارد. 224

5-4 پیشنهادهای کاربردی 224

5-5 پیشنهاداتی برای محققان آینده 226

5-6 موانع و محدودیت های پژوهش 226

منابع مآخذ منابع: 227

منابع فارسی: 228

منابع لاتین: 233

پیوست ها 235

خروجی لیزرل 254

فهرست جداول

جدول 2- 1 : خصوصیات داده، اطلاعات و دانش (رادینگ، 1383: 40) 26

جدول 2- 2 دانش رسمی و دانش غیررسمی 31

جدول 2-5: منابع کمی و کیفی حاصل از پیاده سازی مدیریت دانش (برگرن، 1985: 232) 59

جدول (2- 6) مقیاس KM و CRM و CKM (GILBERT ET AL, 2002: 3): 94

جدول 3- 1: متغیرها و سوالات پرسشنامه 172

جدول 1- جدول مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخصهای پژوهش 175

جدول 3- 3- معیارهای برازش مدل و تفسیر برازش قابل قبول 178

جدول 4-1. توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت 183

جدول 4-2. توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سن 184

جدول 4-3. توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل 185

جدول 4-4. توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات 186

جدول 4-5. توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه کار 187

جدول 4-6. توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر پست سازمانی 188

جدول 4-7. شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش 190

جدول 4-8. آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش 194

جدول4-9. جدول ابعاد اختصاری متغیرهای پژوهش 196

جدول 4-10. بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده شاخص های پژوهش 203

جدول 4-11. AVE و همبستگی بین متغیرهای پژوهش 204

جدول4-12. شاخصهای برازش مدل ساختاری 209

جدول 4-13. نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری 211

جدول 4-14. خروجی رابطه بین مشتری مداری و متغیرهای سازمانی 212

جدول 4-15. خروجی رابطه بین اکتساب مدیریت دانش و متغیرهای سازمانی 212

جدول 4-16. خروجی رابطه بین انتشار مدیریت دانش و متغیرهای سازمانی 213

جدول 4-17. خروجی رابطه بین تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری و متغیرهای سازمانی 214

جدول 4-18. خروجی رابطه بین متغیرهای سازمانی و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری 214

جدول 4-19. خروجی رابطه بین تجربه مدیریت ارتباط با مشتری و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری 215

فهرست نمودارها

نمودار 4-1. نمودار فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت 183

نمودار 4-2. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن 184

نمودار 4-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل 185

نمودار 4-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات 186

نمودار 4-5. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه کار 187

نمودار 4-6. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر پست سازمانی 188

فهرست اشکال

شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق (اقتباس شده از مقاله گاریدو و مورنو و همکاران، 2011) 9

شکل2 - 1: روابط داده، اطلاعات و دانش (BAJARIA, 2000: 563) 21

شکل (2- 2)، روابط داده، اطلاعات، دانش، بینش و فرد (CLARK, RALLO, 2001: 15) 21

شکل (2- 3): مدل ذهنی بوئیست (بوئیست، 1998) 22

شکل 2-4 تعامل داده، اطلاعات، دانش و تصمیم (SOOKNONAM,2001:7) 23

شکل 2- 5 هرم سلسله مراتب دانش (رادینک، 1383: 38) 24

شکل 2- 6 مراحل توسعه مدیریت دانش (دالکر، 2005: 14) 42

شکل 2- 7: مدل مدیریت دانش میلتون (MILTON, 2002: 2) 68

شکل 2- 8 مدل حلزونی مدیریت دانش نوناکاوتاکوجی (1995) 70

شکل 2- 9 مدل مدیریت دانش بنیادی (DEBOWSKI, 2006: 171) 72

شکل 2- 10 مدل زنجیره دانش (HOLSAPPLE, JONES, 2005: 159) 74

شکل 2- 11 چرخة پنج مرحله‌ای زندگی دانش (VIZCANIO ET AL, 2009: 351) 75

شکل 2- 12 مدل چند حلقه‌ای مدیریت دانش (WWW.TDAN.COM/KM) 76

شکل (2- 14): مدل 7C: 79

شکل (2- 5): مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش (PROBST ET AL, 2002: 93) 82

شکل (2- 16) مدل عمومی دانش در سازمان: 84

شکل (2- 17) مدل استیوهالز (هالز، 2001) 86

شکل (2- 18): فرایند مدیریت دانش بر اساس مدل هی‌سیگ 87

شکل (2- 19): عناصر مدیریت ارتباط با مشتری: 95

شکل (2- 20) نمای کلی سیستم CRM (CHEN, POPOVICH, 2003: 61): 106

شکل 2- 21 عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): 109

شکل (2- 29): مؤلفه‌های مدیریت ارتباط با مشتری: 111

شکل (2- 22): ارتباط قسمت‌های مختلف CRM 116

شکل (2- 23): مثلث اجرای CRM: 118

شکل (2- 24) فرایند پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری: 123

شکل شماره 4-1. بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی 197

شکل شماره 4-2. آماره معناداری تحلیل عاملی 198

شکل شماره 4-3. بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی 199

شکل شماره 4-4. آماره معناداری تحلیل عاملی 200

شکل شماره 4-5. بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی 201

شکل شماره 4-6. آماره معناداری تحلیل عاملی 202

شکل4-7. ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش 208

شکل4-8. اعداد معنیداری مدل ساختاری پژوهش 208

عنوان : بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM)

فرمت : doc

تعداد صفحات :297خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:37

نکاتی برای موفقیت در مدیریت

نکاتی برای موفقیت در مدیریت

مدیران موفق تشخیص می‌دهند که اهداف شغلی‌شان تا چه میزان تحقق پیدا می‌کند .مدیر باید همانند یک رهبر، خلاق بوده، به دنبال هدف‌های بلند مدت باشد و کارکنان خود را مورد توجه قرار دهد. ایجاد اعتماد و تحرک از ویژگی‌های یک مدیر موفق است.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: نکاتی، برای، موفقیت، مدیریت
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 07:36

رموز موفقیت در درس و تحصیل

رموز موفقیت در درس و تحصیل

محورهاى پژوهش:
1 ـ معناى موفقیت چیست؟
2 ـ عوامل توفیق کدام است؟
3 ـ نقش دوستان, معلّمان و خانواده در موفقیت دانش آموز چیست؟
4 ـ چگونه مى توان از استعدادها بهترین بهره را گرفت؟
5 ـ ویژگى هاى انسان هاى موفق چیست؟
6 ـ قواى جسمى و توان مندى هاى بدنى و فکرى چه تأثیرى در رشد علمى دارد؟
7 ـ تأثیر حافظه و نبوغ فکرى در موفقیت دانش آموز چیست؟
8 ـ وضعیّت روانى دانش آموز, چه سهمى در توفیق او دارد؟
9 ـ عوامل عقب ماندگى درسى کدام است؟
10 ـ چه کنیم که شکست, ما را به یأس نکشاند؟
11 ـ نقش امید در موفقیت درسى.
12 ـ تأثیر اخلاص و بعد معنوى در موفقیت تحصیلى.
13 ـ نقش تغذیه سالم در موفقیت درسى و تحصیلى.
14 ـ میزان تأثیر ورزش و تفریحات سالم در موفقیت درسى.
15 ـ نمونه هایى از انسان هاى موفق در کسب علم.
16 ـ نمونه هایى از شکست خوردگان در مسیر دانش آموزى.
در هر کارى براى رسیدن به (هدف) و کسب موفقیت, رمز و راز و شیوه ها و قواعدى است که رعایت آنها, راه را میان بُر مى سازد. درس خواندن و (موفقیّت تحصیلى) نیز از این قاعده مستثنا نیست. پس سزاوار و بجاست که جوانان این رموز و روش ها را بشناسند و به کار بندند تا از تلاش علمى و آموزشى خود, بیشترین بهره و سریع ترین ثمره را به دست آورند. برخى از این رموز عبارت اند از:
1 ـ سؤال
دانش آموز, با برخوردارى از روحیه تواضع و کنار گذاشتنِ غرور, آنچه را نمى داند باید بپرسد و مشکلات درسى خود را با معلّم در میان بگذارد. اگر کسى غرور و تکبر داشته باشد, راه فهم و علم را به روى خود مى بندد و (پرسیدن) ـ که اعتراف ضمنى به ندانستن است ـ براى او دشوار مى شود.
پرسش, (کلید گنجینه دانش) است. این حکمت, در کلمات پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله)آمده است: (العلمُ خزائن و مفتاحُها السؤال. )1
گاهى هم شرم و خجالت مانع پرسیدن مى شود. امام باقر$ فرمود: (بپرس و از پرسیدن روى بر نگردان و خجالت نکش, چرا که این دانش را هر کس تکبّر یا خجالت داشته باشد, نمى آموزد. )2
2 ـ فراغت خاطر
ذهن آشفته و خاطرِ پریشان, مانع تحصیل است. پراکنده کارى و جدّى نگرفتن درس, سبب سستى چرخه آموزش مى شود. آن که هر روز موضوعى و هر فصل رشته اى بر مى گزیند و امروز و فردا مى کند و در کنار درس به کارهاى جنبى و متفرّقه مى پردازد و فرصت تحصیلى را به کارهاى غیر درسى صرف مى کند. عقب خواهد ماند.
پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله)از جمله وصیت هاى حضرت خضر به موساى حکیم را چنین نقل مى کند: (یا موسى! تَفَرّغْ للِعلمِ انْ کنتَ تُریدُه, فانّما العلمُ لمَنْ یَفْرَغُ له;3 اى موسى! اگر علم مى خواهى, خود را براى آن خالص و فارغ بساز, چرا که دانش از آنِ کسى است که خود را براى آن فارغ و یکدل کند.) در توصیه هاى امام سجاد$ راجع به حقوق معلّم آمده است که عقل و ذهن و دل و فهم خود را براى معلّمت خالى و فارغ بساز تا بهتر بتوانى از دانش او بهره بگیرى.4
3 ـ توجّه و گوش دادن
تمرکز فکر و جمع بودن حواس در هنگام تحصیل و فراگیرى دانش, عامل مهمّى براى یادگیرى است. در متون دینى از موضوعى به نام (حُسن الإستماع) یاد شده است; یعنى خوب گوش کردن. کسى که هنگام مطالعه و درس خواندن یا شنیدن درس استاد, حواسش جمع نباشد و خوب گوش ندهد, یادگیرى او هم دچار اختلال و آسیب خواهد شد. از سخنان امام على$ در این زمینه چنین مى خوانیم: (وقتى نزد دانشمندى نشسته اى, بیش از آن که حرف بزنى, بر شنیدن حریص و مشتاق باش و همان طور که خوب حرف زدن را یاد مى گیرى, خوب گوش دادن را هم بیاموز.5
علامه طباطبائى در باره شهید مطهرى مى فرمود: (مرحوم مطهرى یک هوش فوق العاده اى داشت و حرف از او ضایع نمى شد. حرفى که مى گفتیم, مى گرفت و به مغزش مى رسید… هر چه مى گفتیم هدر نمى رفت ; مطمئن بودم که هدر نمى رود. )6
4 ـ یادداشت
اگر علم را ثبت و ضبط و یادداشت نکنیم, فراموش مى شود. به حافظه هم چندان نمى توان تکیه کرد. بسیارى افراد توفیق علمى خود را مدیون یادداشت هاى خویشند. حضرت رسول(صلى الله علیه و آله)فرمود: علم را به قید و بند بکشید (قیّدوا العلم). پرسیدند: به بند کشیدن علم چگونه است؟ فرمود: (کتابَتُهُ; با نوشتن آن. )7
امام حسن مجتبى$ فرزندان و برادر زادگان خود را گرد آورد و به آنان فرمود: شما کوچک هاى قومى هستید و امید است که بزرگ هاى قوم دیگر شوید, پس دانش بیاموزید. هر کس از شما نتوانست علم را حفظ کند و به خاطر بسپارد, آن را بنویسد و در خانه اش بگذارد.8 امام صادق$ نیز فرمود: (اکتبوا, فًإنّکم لا تحفظون حتّى تکتبوا;9 بنویسید, شما آموخته هاى خود را حفظ نمى کنید تا آن که بنویسید. )
ییادداشت بردارى از درس ها, آموخته ها و شنیده ها, یکى از رموز موفقیّت در تحصیل است. بسیارى نیازمند دفترها و جزوه هاى هم کلاسى هاى خویشند, چرا که خود ننوشته اند و از (یادداشت) بهره نگرفته اند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: رموز، موفقیت، تحصیل
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:25

کتاب راز موفقیت انتونی رابینز

توضیحات محصول : مطالعه کتاب شمارا قادرمی سازد تا بتوانید مانند نویسنده فکرکنید.درآن لحظات جادویی که دراعماق جنگلھای آردن فرومیروید ویلیام شکسپیرھستید.

درآن ھنگام که درجزیره گنج دچارکشتی شکستگی می شوید رابرت لوئیز استیونسون و وقتی در والدن با طبیعت سخن میگویید ھنری دیوید توروھستید. کم کم مانند آنان فکرمیکنید .

مانندآنان احساس میکنید،وازقدرت خیال خود مانند آنان بھره مند می شوید .
مرجع ھای آنان مال شما می شوند وتا مدتھا پس ازمطالعه کتاب درذھن شما باقی می مانند.

ھمه ما رویاھا وآرزوھایی داریم ...ھمه ما دراعماق روح خود میخواھیم باورکنیم که دارای موھبت خاصی ھستیم،میتوانیم تغییروتفاوتی ایجادکنیم،میتوانیم به طریق خاصی دردیگران نفوذ کنیم و
میتوانیم جھان فعلی را بهصورت دنیای بھتری درآوریم.

آرزوی شماچیست؟ شاید رویایی است که آنرا فراموش کرده ایدویا در شرف زوال ونابودی است .اگر
آرزوی شماعملی می شد،وضع امروزی شماچگونه بود؟
اکنون چند لحظه وقت صرف کنید ودر رویا وآرزوی خود فرو بروید و ببینیدخواسته واقعی شما در زندگی چیست؟و....

Pdfنوع فایل:

سایز: 1.03mb

تعداد صفحه:83خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کتاب، موفقیت، انتونی، رابینز
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:49

ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد TOPSIS

ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد TOPSIS

در دنیای کنونی با توجه به ضرورت سیستم های نوین بانکداری الکترونیک در سطوح بازرگانی و تجارت ، سیستمی که بتواند در زمان، هزینه و نیروی انسانی تا حدود زیادی صرفه جویی کند از اهمیت فراوانی برخوردار است . موفقیت هر سازمانی با بهره وری و بهبود مستمر در تمامی ابعاد و اصلاح الگوی بکارگیری منابع ، وابسته شده است لذا سازمان ها می بایست با توجه به محدودیتهای موجود برروی عوامل اثر گذارتر و یا به اصطلاح عوامل بحرانی موفقیت تمرکز نمایند.

در این تحقیق به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل‌های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد در اداره بانکداری الکترونیک بانک ملت اشاره می‌گردد . در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته خواهد شد. در ابتدا برای اجرای این تحقیق ، آرمان ها تعریف، اولویت بندی و درجه اهمیت آنها مشخص و عوامل بحرانی موفقیت سازمان را از میان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سازمان شناسایی نموده و با استفاده از نرم افزارهای مدل تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS) و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط اولویت بندی می‌‌نماییم . مطالعه موردی در این تحقیق ، شناسایی عوامل بحرانی موفقیت اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت و اولویت بندی آنها می باشد در نهایت با توجه به نتایج ارائه شده ، عامل های بحرانی موفقیت از میان عوامل تاثیرگذار شناسایی می شوند .

کلمات واژه ها : بانکداری الکترونیکی؛ عوامل بحرانی موفقیت؛TOPSIS

فهرست

عناوین

صفحه

  1. فصل اول (طرح تحقیق- کلیات)

2

مقدمه

3

1.1. تعریف مساله

6

2.1. اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

7

3.1. سوالات تحقیق

9

4.1. اهداف تحقیق

10

5.1. قلمرو مکانی و زمانی

10

6.1. جامعه آماری

11

7.1. شیوه نمونه گیری

12

8.1. شاخص ها عومل بحرانی موفقیت

13

9.1. مدل مفهومی پیشنهادی

15

2. فصل دوم (مبانی و پیشینه تحقیق)

16

مقدمه

17

1.2. بانکداری الکترونیک

19

1.2. بانکداری الکترونیک چیست؟

22

2.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی در جهان

23

3.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی درایران

23

1.3.1.2. بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران

25

2.2. مدلهای بانکداری الکترونیکی

27

1.2.2. بانک های الکترونیکی

27

2.2.2. شعبات الکترونیکی

27

3.2.2. انواع خدمات بانکداری الکترونیکی

27

3.2. انواع پرداخت های الکترونیکی

35

1.3.2. کارت های اعتباری

36

2.3.2. کارت های هوشمند

36

4.2. سطوح بانکداری الکترونیک

38

1.4.2. بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری)

38

2.4.2. بانکداری الکترونیکی بین بانکی

38

5.2. تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی

39

6.2. مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی

40

7.2. جایگاه مشتریان در بانکداری الکترونیک

42

8.2. بانکداری الکترونیک و کیفیت خدمات

42

1.8.2. ضرورت توجه به کیفیت خدمات

47

2.8.2. ابعاد کیفیت خدمات

49

9.2. مزایای بانکداری الکترونیک

52

1.9.2. از دید موسسات مالی

52

2.9.2. از دید مشتریان

52

10.2. معایب بانکداری الکترونیک

53

11.2. دلایل عدم استقبال مشتریان از سرویس های بانکداری الکترونیک

53

12.2. بانکداری الکترونیک و پول دیجیتال

54

13.2. پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی

57

14.2. دولت الکترونیک در بانکداری الکترونیک

58

15.2. دولت الکترونیک در ایران

59

16.2. تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی

59

17.2. بررسی اثرات بانکداری الکترونیک در دولت الکترونیک

61

18.2. مزایای بانکداری الکترونیک

62

19.2. مبانی و چارچوب نظری تحقیق

64

20.2. بانکداری الکترونیک چیست ؟

70

21.2. رویکردهای بانکداری الکترونیک

75

22.2. اهمیت فاکتورهای موفقیت و بحران

77

23.2. بررسی فاکتورهای موفقیت و بحران در بانکداری الکترونیکی

82

24.2. پیشینه تحقیق

88

25.2. تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها

102

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ(روش تحقیق)

106

مقدمه

107

1.3. روش تحقیق

108

2.3. سوالات تحقیق

112

3-3. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری

113

4.3. حجم نمونه و روش تعیین آن

114

5.3. ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی

115

6.3. ابزارهای گردآوری داده ها

116

7.3. رواﯾﯽ(اﻋﺘﺒﺎر) و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ

118

1.7.3. روایی (اعتبار) تحقیق

119

2.7.3. پایایی (قابلیت تکرار) تحقیق

120

8.3. جمع آوری پرسشنامه ها(ماتریس)

122

9.3. روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت

123

10.3. مروری بر روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس

124

1.10.3. مروری بر تصمیم گیری چند معیاره

124

2.10.3. تصمیم گیری چند معیاره

126

3.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه

129

4.10.3. روش های بی مقیاس کردن شاخص ها

131

5.10.3. روش های ارزیابی وزن شاخص ها

133

6.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (تاپسیس)

137

7.10.3. الگوریتم تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس

139

ﻓﺼﻞ چهارم (تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق)

141

مقدمه

142

1.4. تحلیل جامعه شناختی

142

2.4. مروری بر شاخص های شناسایی شده

147

3.4. مدل تاپسیس (TOPSIS)

148

1.3.4. مراحل حل مدل تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS

149

ﻓﺼﻞ پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)

162

1.5. خلاصه تحقیق

163

2.5. نتایج پژوهش

165

3.5. نتیجه گیری

168

4.5. محدودیت های تحقیق

169

5.5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی

169

منابع

171

منابع فارسی 171

منابع انگلیسی 179

چکیده 186

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول2-1. مقایسه ویژگیهای بانکداری الکترونیکی و بانکداریسنتی

41

جدول 3-1 سوالات پرسشنامه

117

جدول 3-2 . میزان آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه

122

جدول 3-3 . ماتریس تصمیم گیری تکنیک های چند شاخصه

128

جدول 4-1. توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه

143

جدول 4-2.خلاصه اطلاعات جامعه شناختی جامعه

146

جدول 4-3.ماتریس اولیه تاپسیس

150

جدول4-4.ماتریس بی مقیاس شده

152

جدول 4-5. وزن های ماتریس تاپسیس(الویت بندی عوامل بحرانی موفقیت بانک ملت)

155

جدول 4-6. مقادیر ایده آل مثبت و منفی

157

جدول 4-7. مقادیر فاصله هر گزینه از ایده آل مثبت و منفی

160

جدول 4-8. اولویت بندی گزینه ها؛ به ترتیب نزولی

160

جدول 5-1. خلاصه اطلاعات جامعه شناختی جامعه

164

جدول 5-2.وزن های ماتریس تاپسیس(الویت بندی عوامل بحرانی موفقیت بانک ملت) به صورت نزولی

167

جدول 5-3. اولویت بندی گزینه ها؛ به ترتیب نزولی

168

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

نمودار 3-1 . انواع تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)

136

نمودار3-2. فواصل اقلیدسی گزینه های تصمیم گیری از گزینه های ایده آل و بدترین در فضای دو بعدی (هوانگ و یون، 1981)

138

نمودار 4-1. نمودار توزیع وضعیت جنسیت

144

نمودار 4-2. وضعیت توزیع سطوح سازمانی

144

نمودار 4-3. وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان

145

فهرست اشکال

عنوان

صفحه

شکل 1-1. مدل مفهومی پیشنهادی

15

شکل شماره 2-1. ضرورت توجه به کیفیت خدمات ( منبع: سید جوادین و کیماسی، 1384

49خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:48

بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانیمدیریتیکارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی

بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانی/مدیریتی/کارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی

بعد از گذشت یکسال از آغاز طرح دور کاری کشور ، این روزها شواهد موجود از موج تازه اشتیاق کارمندان برای دور شدن ، در مقابل بی رغبتی مدیران برای وارد شدن به این طرح حکایت دارد. اجرای دور کاری در کشور به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی سابق در دستور کار قرار گرفت بلافاصله و پس از تصویب طرح توسط دولت در مهرماه سال گذشته، دستگاههای مختلف دولت موظف به اجرای این طرح شدند ، در این راستا بعضی از دستگاهها بدون توجه به زیر ساختها، اقدام به دورکاری برای کارمندان نمودند واین عمل باعث پیامد های منفی ودر نتیجه افت عملکرد سازمان را به همراه داشت.

چالش های که اخیرا ساز مان مالیاتی با آن مواجه است در سه دسته کلی می توان تقسیم نمود :

1- چالش های فردی ناشی از اجرای دور کاری

چالش های فردی اشاره به مسایل، مشکلات و تهدیدهای است که متوجه کارمندان دورکار است و به عبارتی جنبه شخصی داشته و کارمندان دورکار باید با کمک سازمان و یا بدون بهره گیری از کمک آن نسبت به حل آن اقدام نمایند. موارد زیر عمده ترین چالش های مرتبط با افراد دور کار می باشند:

- عدم وجود امکانات مناسب ( امکانات سخت افزاری – نرم افزاری مناسب – اینترنت پرسرعت – تجهیزات جانبی – فضای کاری مناسب ..)

- کاهش ارتباطات اجتماعی

- انزوای اجتماعی ( روابط غیر رسمی و حالت کوشه گیری ..)

2- چالشهای سازمانی

- امنیت اطلاعات ( عدم وجود امنیت و وجود ضعف در شبکه های ارتباطی، امکان به مخاطه افتادن اطلاعات و به مخاطه افتادن حیات سازمان )

- مدیریت کارمندان دور کار از طریق مدیران، نبود شیوه مناسب برای مدیریت کارکنان دور کار یک معضل سازمان است چون مدیرا ن در این حالت باید کار محور و نیجه محوری را جایگزین وقت محوری نمایند که این تغییر نگرشی زمان بر و باز حمت خواهد بود برخی از مدیران به دنبال چنین مطلبی نیستند.

- مشکل شناسایی نیروهای مناسب برای دورکاری

- هزینه های مربوط به بستر سازی و پیاده سازی سیستم دور کاری ( مانند رایانه، سیستم شبکه ای، بسته های نرم افزاری و ...)

- عدم امکان بعضی از کارها و وظایف به شکل دور کاری

- عدم وجود حمایت از سوی مدیریت عالی سازمان

- عدم وجو اعتماد به کارمندان دور کار در انجام وظایف شان

- عدم وجود ارتباطات موثر و مشتمر با مدیر ، ارباب رجوع یا مشتری

3- چالش های اجتماعی

- جنسیت

- سبک زندگی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه :.................................................................................................................. 2

1- 1- عنوان پژوهش ........................................ ...............................................4

1-2- بیان مساله پژوهش ................................................................................ 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ..................................................................... 6

1-4- اهداف پژوهش ................................................................. ....................7

1-5- قلمرو پژوهش .......................................................................................7

1-6- پرسش ها و فرضیه های پژوهش ............................................................ 8

1-7- متغیر های پژوهش ................................................................................ 9

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات ............................................................... 10

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه :. ................................................................................................................. 13

2-1- بخش اول : بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش...............14

2-2- بخش دوم : مبانی نظری تحقیق...................................................................... 15

2- 2 1- فلسفه دورکاری.....................................................................................16

2-2-2- واژه دورکاری...........................................................................................16

2-2- 3- تعریف دورکاری.....................................................................................18

2- 2-4- اهمیت آموزش در دورکاری ...................................................................19

2- 2- 5- شیوه های دورکاری..............................................................................20

2-2- 6- مزایای دورکاری.................................................................................. 24

2-2-7- موانع دورکاری ......................................................................................35

2-2-8- عوامل تاثیر گذار در توسعه روش کار از راه دور.......................................38

2-2-9- روش عوامل حیاتی موفقیت سیستم دورکاری.......................................... 40

2-2-10- تجزیه و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت سازمان .......................................41

2-2-10-1- حمایت .................................................................................. 42

2-2-10-2- ارتباطات................................................................................. 44

2-2-10-3- اعتماد .................................................................................... 46

2-2-11- عملکرد سازمانی ............................................................................... 47

2-2-11-1- تعریف هدف سازمانی ..................................................................... 47

2-2-11-2- کارایی و اثربخشی ........................................................................... 48

2-2-12- معیارها و مقیاسهای اثربخشی سازمانی ...................................................... 51

2- 3- بخش سوم : مدل تحقیق..................................................................................56

2-3-1- بررسی مدل های اثربخشی سازمانی ................................................................. 58

2-3-1-1- مدل هدف ............................................................................................. 59

2-3-1-2- مدل سیستمی ....................................................................................... 60

2-3-1-3- مدل ذینفعان استراتژیک ....................................................................... 60

2-3-1-4- مدل ارزش های رقابتی ........................................................................ 62

2-3-1-5- مدل عدم اثربخشی ............................................................................. 62

2-3-1-6- مدل اثربخشی سازمانی استیرز .............................................................. 64

2-3-1-7- مدل مارک گراهام برون ....................................................................... 65

2-3-2- ادغام معیارهی اثربخشی ................................................................................. 66

2- 4- بخش چهارم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی کشور.............................................. 66

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه ............................................................................................................................ 87

3-1 جامعه آماری...................................................................................................... 87

3-2- روش نمونه گیری................................................................................................. 87

3-3- حجم نمونه و روش تعیین آن................................................................................88

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات........................................................................................89

3-5- تنظیم و اجرای پرسشنامه.................................................................................90

3 5- 1- اجزا اصلی پرسشنامه.............................................................................. 90

3 - 5 2- طرح پرسشنامه.........................................................................................91

3-6- مقیاس بندی...................................................................................................... 92

3-6-1مقیاس لیکرت................................................................................................... 92

3-6-2- شماره گذاری............................................................................................... 92

3-7- قابلیت اعتماد پرسشنامه( Reliablity) ........................................................... 93

3- 8- روایی پرسشنامه( Validity).......................................................................... 96

3-9- طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده......................................................... 96

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه................................................................................................................ 105

4-2- بخش اول : آمار توصیفی.................................................................................. 105

4-3- بخش دوم : آمار استنباطی............................................................................ 110

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه ...........................................................................................................................116

5-2- نتیجه پایایی و روایی ....................................................................................................116

5-3- بررسی فرضیه ها ....................................................................................................... 118

5-4- پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده ........................................................................ 123

5-5- محدودیت‌های پژوهش ............................................................................................ 124

منابع

1- منابع فارسی ............................................................................................................ 126

2- منابع انگلیسی........................................................................................................... 129

پیوست ها

پیوست شماره 1 : پرسشنامه......................................................................................................130

پیوست شماره 2 : همبستگی و آزمون فزض معنی دار بودن....................................................135

فهرست جداول

1-1- متغیرهای مستقل و وابسته......................................................................................... 9

2-1- شمای کلی عوامل حیاتی موفقیت دورکاری ........................................................... 56

2-2- مدل های اثربخشی .....................................................................................................63

2-3- مدل سازمانی اثربخشی استیرز ................................................................................ 64

3-1- طرح پرسشنامه .................................................................................................... 91

3-2- ارزش عددی مقاس ها ..........................................................................................93

3-3- مقدار r .............................................................................................................. 99

4-1- بررسی توزیع جنسیت .................................................................................. 105

4-2- بررسی توزیع متاهل..............................................................................................106

4-3- بررسی توزیع تحصیلات................................................................................... 107

4-4- بررسی توزیع نوع استخدام.............................................................................. 108

4-5- بررسی توزیع سنوات کاری.......................................................................... 109

4-6- فرضیه اول ..........................................................................................................111

4-7- رگرسیون فرضیه اول................................................................................... 111

4-8- فرضیه دوم............................................................................................... 112

4-9- گرسیون فرضیه دوم............................................................................... 113

4-10- فرضیه سوم................................................................................. 114

4-11- رگرسیون فرضیه سوم........................................................................ 114

فهرست نمودار ها

2-1- ساختار سازمانی سازمان مالیاتی کشور....................................................................... 85

4-1- بررسی توزیع جنسیت ....................................................................................... 106

4-2- بررسی توزیع تاهل ..............................................................................................106

4-3- بررسی توزیع تحصیلات ........................................................................ 107

4-4- بررسی توزیع نوع استخدام............................................................................... 108

4-5- بررسی توزیع سنوات کاری ............................................................................ 110خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:14

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر دانشکده ادبیات و علوم انسانی


فهرست مطالب

عنوان فصل اول : کلیات صفحه

1-1 مقدمه------------------------------------------------------------

2-1 بیان مسئله ----------------------------------------------------------

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق -----------------------------------------------

4-1 اهداف تحقیق --------------------------------------------------------

5-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات --------------------------------------------

1-5-1 اوقات فراغت ------------------------------------------------------

1-5-2 اوقات فراغت در لغت -----------------------------------------------

1-5-3 اوقات در لغت -----------------------------------------------------

1-5-4 فراغت در لغت -----------------------------------------------------

1-5-5 موفقیت در لغت ---------------------------------------------------

1-5-6 موفقیت تحصیلی ---------------------------------------------------

فصل دوم پیشینه تحقیق

1-2 پژوهش های انجام شده در داخل کشور --------------------------------

1-1-2چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی --

2-1-2 نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشوربا تاکید بر فعالیتهای ورزشی- 3-1-2 بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران ---------------------------------------

4-1-2اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران ------------

5-1-2بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

6-1-2بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی --

7-1-2بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد -------------------------------

جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری ----------------------------

2-2پژوهش های انجام در خارج از کشور --------------------------------------

1- 2-2فراغت در شهر ---------------------------------------------------

2- 2-2اوقات فراغت جوانان --------------------------------------------

3- 2-2تئوری فراغت -------------------------------------------------

فصل سوم : چهار چوب نظری

1-3بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران--------------------------------

1-1-3نظریات رایزرمن -------------------------------------------------

2-1-3نظریات رایت میلز -----------------------------------------------

3-1-3نظریات فلوئید هاوس---------------------------------------------

4-1-3نظریات اسپنسر--------------------------------------------------

1-2-3تئوری رفتار واتسن ----------------------------------------------

2-2-3تئوری انگیزه جورج هومز------------------------------------------

3-2-3تئوری طبقات گرازیا ---------------------------------------------

4-2-3تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی ----------------------------------

3-3فرضیات تحقیق ---------------------------------------------------

4-3مدل تحلیلی تحقیق ------------------------------------------------

فصل چهارم : مبانی روش تحقیق

1-4روش تحقیق ------------------------------------------------------

2-4جامعه آماری ------------------------------------------------------

3-4واحد تحلیل ------------------------------------------------------

4-4شیوه ی نمونه گیری -----------------------------------------------

5-4حجم نمونه -------------------------------------------------------

6-4تعریف عملیاتی تحقیق ----------------------------------------------

فصل پنجم : یافته های تحقیق

فهرست جداول --------------------------------------------------------

1-5تحلیل های تک متغیره ---------------------------------------------

1-1-5 دوره تحصیلی --------------------------------------------------

2-1-5 معدل کل------------------------------------------------------

3-1-5 وضعیت تاهل --------------------------------------------------

4-1-5 رشته تحصیلی -------------------------------------------------

5-1-5 شغل پدر ------------------------------------------------------

6-1-5 میزان تحصیلات پدر --------------------------------------------

7-1-5 درآمد ماهیانه خانوار---------------------------------------------

8-1-5 آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید؟----------------

9-1-5 نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟ ----------------------------------

10-1-5 انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ -----------------------

11-1-5 میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ -----------------

12-1-5 آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟-----------------

13-1-5 در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید ؟ --------------

14-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست ؟ --------------------------

15-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ --------------------

16-1-5 آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟ -----------------------------

17-1-5 نوع فعالیت مذهبی شما چیست ؟ --------------------------------

18-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ ---------------------------

19-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟ ---------------------

20-1-5 آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟ --------------

21-1-5 نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست ؟ -------------------

22-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ ---------------------------

23-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ --------------------

24-1-5 در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟ ----------------------

2-5تحلیل های دو متغیره ----------------------------------------------

1- 2-5رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه ---

2- 2-5رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه ----------

3- 2-5رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی --------------

4- 2-5رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه --------

5- 2-5رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در

این فعالیتها ----------------------------------------------------------

6- 2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها

7- 2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت

در تحصیل -----------------------------------------------------------

فصل ششم : نتیجه گیری

1-6 نتیجه گیری -----------------------------------------------------

2-6فهرست منابع و ماخذ -----------------------------------------------

3-6ضمائم -----------------------------------------------------------

-1مقدمه

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است.

فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.

برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیود دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از: 1ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،1996 صفحه92)

2ـ از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است. (دومازیه،1372،صفحه56)

چنانچه این دو شرط ملاک باشد، اوقاعت فراغت در جواع بیش پیش صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده اند.(فکوهی، ناصر 1382). واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ی رشد صنعت و هم نتیجه‌ی جامعه‌ی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه، کوشش برای شناسایی چگونگی‌گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است. (چگونگی پرداختن به فعالیت‌های فراغت در بین جوانان و نوجوانان ،شریفیان، مسعود، صفحه 5)خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 10 >>