X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:13

بررسی دلایل ازدواج زودرس در میان جوانان

بررسی دلایل ازدواج زودرس در میان جوانان

ازدواج اجباری و زودرس

فاجعه ازدواج دختران پیش از بلوغ

ایسنا: ازدواج‌های اجباری و زودرس هنوز هم واقعه‌ای تلخ در جهان است که خاموش و بی‌صدا در دنیای دختران فقر و تسلیم رخ می‌دهد و آنها را وادار به پذیرش خواستهای تحمیلی ناخاسته از دل خویش می‌کند تا بیش از عقل و منطق، تنها به سنت اجدادی‌شان عمل کنند یا از سر بیچارگی تن به بایدها دهند.

به اعتقاد بسیاری از آسیب‌شناسان اجتماعی این پدیده از نظر جغرافیایی مرز نمی‌شناسد و در تمام کشورهای آسیایی و حتی در اروپا هم مشاهده می‌شود؛ اما معمولا در جوامع روستایی، شهرهای کوچک و مناطقی که هنوز در آنها قبیله جایگاهی فراتر از قانون دارد و بیشتر برای دختران کم سن که هنوز تحت سلطه مطلق خانواده هستند، رخ می‌دهد.

از دیگر سو، ناتوانی مالی والدین در امرار معاش فرزندان، علت مهمی است که بروز ازدواج‌های اجباری در سنین پایین یعنی در دوره‌ای که پدر و مادر احاطه کاملی بر فرزند خود داشته و او نمی‌تواند مخالفتی در این زمینه داشته باشد را رقم می‌زند.

فریده ماشینی، کارشناس مطالعات زنان، با بیان این که ازدواج‌های اجباری هنوز در برخی از مناطق محروم کشور دیده می‌شود به ایسنا می‌گوید: در تعدادی از این مناطق، دختران در سنین پایین مجبور به ازدواج‌هایی با عناوین ازدواج‌های خون‌بست، حل مشکلات مالی و .... می‌شوند.

وی با اشاره به وجود مشکل قانونی در این زمینه می‌افزاید: طبق قانون و در سالهای گذشته ازدواج دختر کمتر از 9 سال، ممنوع و ازدواج کمتر از این سن باید با اجازه ولی قهری دختر و در صورت تشخیص صلاح دختر امکانپذیر بود، اما طی سال‌های اخیر این سن با تصویب مجلس شورای اسلامی به 13 سال افزایش یافته است.

سال ها گذشت و هیچ گاه مسئله حیاتی زنان خارجی که در یک کشور اروپایی تحت قوانین متحجر مذهب و تربیت اقوام خود می زیستند، بررسی نشد. اکنون که این مسئله گریبان اروپائیان را نیز گرفته، پرده به کنار می رود، حساب مسلمانان از بنیادگرایان اسلامی جدا می شود و تک تک فحایعی که به ویژه بر زنان و دختران مسلمان می رود، افشا می گردد. از مسلمانان تندرو خواسته می شود که به قانون اساسی کشور مورد اقامت خود احترام گذاشته و نسبت به دختران خود، بویژه در رابطه با ازدواج های اجباری و ختنه دختران و غیره ، متناسب با برابری جنسیتی و حقوق بشر رفتار کنند. بگذریم از اینکه تاکنون کلیه این ناهنجاری ها در آلمان به عنوان فرهنگ های متفاوت پذیرفته و تحمل می شد و هیچ گونه انتقادی از آنان به عمل نمی آمد. بنیادگرایی سازمان یافته اسلامی مساوی با اعتقاد به مذهب اسلام انگاشته میشد. در نتیجه اعمال و رفتار تروریستی این بنیاد گرایان با مردم مسلمان، کنار هم گذاشته شده و به این ترتیب به یک نژادپرستی علیه مسلمانان می انجامید. در حالی که بسیاری از مسلمانان، به ویژه زنان و دختران، خود قربانی بنیادگرایی اسلامی هستند. آری، بی اعتنایی فاحشی نسبت به تمام این ها در 25 سال گذشته به عمل آمد.

در کشور آلمان آمار دقیقی از میزان رشد سازمان های بنیادگرای اسلامی که اکثرا ترک و عرب هستند، در دست نیست و کسی نمی داند که چند درصد زنان مسلمان در آلمان اسیر قوانین عقب مانده و خرافاتی، دست به گریبان ازدواج های اجباری، کتک و ضرب و شتم توسط پدران و شوهرانشان، ختنه جنسی و حتی قتل های ناموسی هستند.

زنانی که تحت ازدواج اجباری بسر می برند، اندک نیستند. آن ها بجز چهاردیواری خانه و مسجد، جای دیگری را نمی شناسند. آن ها عمدتا از کشور خود به خانه مردی پا می گذارند که او را تا مرحله ازدواج نمی شناسند و با تصمیم و اراده پدر و مادر خود به خارج کشور فرستاده می شوند و می بایست تحت اوامر همسر خود در خانه او زندگی کنند. یک نوع برده داری در یک کشور مدرن، مثل آلمان. اما کسی اعتنایی به آن نمی کند.

نوع فایل: word

سایز : 18.2 KB

تعداد صفحه:21خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:39

فرق میان ازدواج دائم و موقت

فرق میان ازدواج دائم و موقت

مـن بـرخـلاف بـسـیـارى از افـراد، از تـشـکـیـکـات و ایـجـاد شـبـهـه هـایـى کـه در مـسایل اسلامى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم ـ به هیچ وجه ناراحت نـمـى شـوم . بـلکه در ته دلم خوشحال مى شوم . زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مـشـاهـده کـرده ام کـه ایـن آئیـن مـقـدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نیرومندى و سرفرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است .
خاصیت حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى کند، شک ، مقدمه یقین ، و تـردیـد، پـلکـان تـحـقـیـق اسـت . در رسـاله زنـده بـیـدار از رسـاله مـیـزان العمل غزالى نقل مى کند که :
(...گـفـتـار مـا را فـائده ایـن بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى افـکـنـد. زیـرا شـک پـایـه تـحـقـیـق اسـت و کـسـى کـه شـک نـمـى کـنـد درسـت تاءمل نمى کند. و هر که درست ننگرد خوب نمى بیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مى برد).
بـگـذاریـد بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند، تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.
یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى ـ که مذهب رسمى کشور ماست ـ این است که ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگیرد: دائم و موقت :
ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى کند یکى این است که زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج کـنـنـد و پـس از پـایـان مـدت ، اگـر مـایـل بـودنـد تـمـدیـد کـنـنـد تـمـدیـد مـى کـنـنـد و اگـر مایل نبودند از هم جدا مى شوند.
دیـگـر ایـنـکـه از لحاظ شرایط، آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـکـن و احـتـیـاجـات دیـگـر زن از قـبـیل دارو و طبیب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى کـه میان طرفین منعقد مى گردد. ممکن است مرد نخواهد یا نـتـوانـد مـتـحـمـل ایـن مـخـارج بـشـود، یـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت کند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى برند. اما در ازدواج موقت چنین نیست . پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـیود (آزاد) است ، یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است . حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى دهد.
در ازدواج دائم ، هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـولیـد نـسـل جـلوگـیرى کنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است .
اثـرى کـه از ایـن ازدواج تـولیـد مـى شود یعنى فرزندى که بوجود مى آید با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.
مـهـر، هـم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت . با این تفاوت که در ازدواج موقت ، عـدم ذکـر مـهـر مـوجـب بـطـلان عـقـد اسـت و در ازدواج دائم ، عـقـد باطل نیست . مهرالمثل تعیین مى شود.
هـمـان طـورى کـه در عـقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حـرام و مـحـرم مـى گـردنـد در عـقد منقطع نیز چنین است و همان طورى که خواستگارى کردن زوجـه دائم بـر دیـگـران حـرام اسـت ، خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است ، هـمـان طـورى کـه زناى با زوجه دائم غیر، موجب حرمت ابدى مى شود، زناى با زوجه موقت نـیـز مـوجب حرمت ابدى مى شود. همانطور که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد، زوجـه مـوقـت نـیـز بـعـد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد. با این تـفـاوت کـه عـده زن دائم سـه نـوبـت عـادت مـاهـانـه اسـت و عـده زن غـیر دائم دو نوبت یا چـهـل و پـنـج روز. در ازدواج دائم جـمـع مـیان دو خواهر جایز نیست ، در ازدواج موقت نیز روا نیست .
ایـن اسـت آن چـیـزى کـه بـه نام ازواج موقت یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است .
بـدیـهـى اسـت که ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم ، و اما اینکه مردم ما به نـام ایـن قـانـون سـوء اسـتـفـاده هـایـى کرده و مى کنند، ربطى به قانون ندارد. لغو این قـانـون ، جـلوى آن سـوء اسـتـفـاده هـا را نـمـى گـیـرد بـلکـه شکل آنها را عوض مى کند. بعلاوه صدها مفاسدى که از خود لغو قانون برمى خیزد.
مـا نـبـایـد آنـجـا کـه انـسـانـهـا را بـایـد اصـلاح و آگـاه کـنـیـم بـه دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها مرتبا بجان مواد قانونى بیفتیم ، انسانها را تبرئه کنیم و قوانین را مسئول بدانیم .
اکـنـون بـبـیـنـیـم بـا بودن ازدواج دائم ، چه ضرورتى هست که . قانونى به نام قانون ازدواج مـوقـت بـوده بـاشـد، آیـا ازدواج مـوقـت ـ بـه قـول نویسندگان (زن روز) با حیثیت انسانى زن و با روح اعلامیه حقوق بشر منافات دارد؟ آیـا ازدواج مـوقـت اگـر هم لازم بوده است در دوران کهن لازم بوده است . اما زندگى و شرایط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟
ما این مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى کنیم :
الف . زندگى امروز و ازدواج موقت .
ب . مفاسد و معایب ازدواج موقت .
زندگى امروز و ازدواج موقت
چنانکه قبلا دانستیم ، ازدواج دائم مسؤ ولیت و تکلیف بیشترى براى زوجین تولید مى کند، بـه هـمـیـن دلیـل پـسـر یـا دخـتـرى نـمـى تـوان یـافـت کـه از اول بـلوغ طـبـیـعـى کـه تـحت فشار غریزه قرار مى گیرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصیت عـصـر جـدیـد ایـن اسـت کـه فـاصـله بـلوغ طـبـیـعـى را بـا بـلوغ اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـکـیـل عـائله زیـادتـر کـرده اسـت . اگـر در دوران سـاده قـدیـم یـک پـسربچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از عهده شغلى که تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جـدیـد ابـدا امـکـان پـذیـر نـیـسـت . یـک پـسـر مـوفـق در دوران تـحـصـیـل کـه دبـسـتـان و دبـیـرستان و دانشگاه را بدون تاءخیر و رد شدن در امتحان آخر سـال و یـا در کـنـکـور دانـشـگـاه گـذرانـده بـاشـد در 25 سـالگـى فـارغ التـحـصـیـل مـى گـردد و از ایـن بـه بـعد مى تواند درآمدى داشته باشد. قطعا سه چهار سـال هم طول مى کشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهیه کند و آماده ازدواج دائم گـردد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـوفـق کـه دوران تحصیل را مى خواهد طى کند.
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى
شـمـا اگر امروز یک پسر محصل هجده ساله را که شور جنسى او به اوج خود رسیده است ، تـکـلیـف بـه ازدواج بـکـنـیـد بـه شـمـا مـى خـنـدنـد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـحـصـل شـانـزده ساله . عملا ممکن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مـسـؤ ولیـت یـک زنـدگـى را ـ کـه وظـایـف زیادى براى آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندان آینده شان ایجاد مى کند ـ بپذیرند.
کدامیک ؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسى یا ازدواج موقت ؟
از شـمـا مـى پـرسـم ، آیـا بـا ایـن حـال ، با طبیعت و غریزه چه رفتارى بکنیم ؟ آیا طبیعت حـاضـر اسـت بـه خـاطر اینکه وضع زندگى ما در دنیاى امروز اجازه نمى دهد که در سنین شـانـزده سالگى و هجده سالگى ازدواج کنیم ، دوران بلوغ را به تاءخیر بیندازد و تا ما فارغ التحصیل نشده ایم ، غریزه جنسى از سر ما دست بردارد؟
آیـا جـوانـان حـاضرند یک دوره (رهبانیت موقت ) را طى کنند و خود را سخت تحت فشار و ریـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانى که امکانات ازدواج دائم پیدا شود؟ فرضا جوانى حاضر گـردد. رهـبـانـیـت مـوقت را بپذیرد آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض روانى سهمگین و خطرناکى که در اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسى پیدا مى شود و روانکاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر کند؟
دو راه بـیـشـتـر بـاقـى نـمـى مـانـد، یـا ایـنـکـه جـوانـان را بـه حال خود رها کنیم و به روى خود نیاوریم . به یک پسر بچه اجازه دهیم از صدها دختر کام بـرگـیـرد، و بـه یک دختر اجازه دهیم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندین بـار سـقـط جـنـیـن کـنـد. یـعـنى عملا کمونیسم جنسى را بپذیریم . و چون به پسر و دختر (مـتـسـاویا) اجازه داده ایم ، روح اعلامیه حقوق بشر را از خود شاد کرده ایم ، زیرا روح اعلامیه حقوق بشر از نظر بسیارى از کوته فکران این است که زن و مرد اگر بناست به جـهـنـم دره هـم سـقـوط کـنـنـد دوش بـه دوش یـکـدیـگـر و بـازو بـه بـازوى هم و بالاخره (متساویا) سقوط کنند.
آیـا ایـن چـنـیـن پـسـران و دخـتـرانـى بـا چـنـیـن روابـط فـراوان و بـى حـدى در دوران تحصیل پس از ازدواج دائم ، مرد زندگى و زن خانواده خواهند بود؟
راه دوم ، ازدواج مـوقـت و آزاد اسـت . ازدواج مـوقـت در درجـه اول زن را محدود مى کند که در آن واحد زوجه دو نفر نباشد، بدیهى است که محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نیز خواه ناخواه هست . وقتى که هر زنى به مرد معینى اختصاص پیدا کـنـد قـهـرا هـر مـردى هـم بـه زن مـعـیـنى اختصاص پیدا مى کند، مگر آنکه از یک طرف عدد بیشترى باشند. بدین ترتیب پسر و دختر تحصیل خود را مى گذرانند بدون آنکه رهبانیت مـوقـت و عـوارض آن را تـحـمـل کـرده بـاشـند و بدون آنکه در ورطه کمونیسم جنسى افتاده باشند.
ازدواج آزمایشى
این ضرورت ، اختصاص به ایام تحصیل ندارد، در شرایط دیگر نیز پیش مى آید. اصولا مـمـکـن اسـت زن و مردى که خیال دارند با هم به طور دائم ازدواج کنند و نتوانسته اند نسبت بـه یـکـدیـگـر اطـمـینان کامل پیدا کنند به عنوان ازدواج آزمایشى براى مدت موقتى با هم ازدواج کـنـنـد. اگر اطمینان کامل به یکدیگر پیدا کردند ادامه مى دهند و اگر نه از هم جدا مى شوند.
مـن از شـمـا مـى پـرسـم : ایـنـکـه اروپـایـیـان وجـود یـک عـده از زنـان بـدکـار را در مـحـل مـعین از هر شهرى تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضرورى مى دانند براى چیست ؟ آیا جز این است که وجود مردان مجردى را که قادر به ازدواج دائم نیستند خطر بزرگى براى خانواده ها به حساب مى آورند؟
راسل و نظریه ازدواج موقت
برتراند راسل فیلسوف معروف انگلیسى در کتاب زناشویى و اخلاق مى گوید:
(... در واقـع اگـر درسـت بـیـنـدیـشـیـم ، پـى مـى بـریـم کـه فواحش ، معصومیت کانون خـانـوادگـى و پـاکـى زنـان و دخـتـران ما را حفظ مى کنند. هنگامى که این عقیده را لکى در بـحـبوحه عصر ویکتوریا ابراز کرد اخلاقیون سخت آزرده شدند، بى آنکه خود علت آن را بـدانـنـد. امـا هـرگـز نـتـوانـسـتـنـد خـطـاى عـقـیـده لکـى را بـه ثـبـوت رسـانـنـد. زبـان حال اخلاقیون مزبور با تمام منطقشان این است که (اگر مردم از تعلیمات ما پیروى مى کردند دیگر فحشاء وجود نمى داشت ) اما ایشان به خوبى مى دانند که کسى توجه به حرفشان نمى کند.)
ایـن است فرمول فرنگى چاره جویى خطر مردان و زنانى که قادر به ازدواج دائم نیستند و آن بـود فـورمـولى کـه اسـلام پـیـشـنـهـاد کـرده اسـت . آیـا اگـر ایـن فرمول فرنگى به کار بسته شود و گروهى زن بدبخت به ایفاى این وظیفه اجتماعى ! اخـتـصـاص داده شـونـد آن وقـت زن بـه مـقـام واقـعى و حیثیت انسانى خود رسیده است و روح اعلامیه حقوق بشر شاد شده است ؟
برتراند راسل رسما در کتاب خود فصلى تحت عنوان ازدواج تجربى باز کرده است . وى مى گوید:
(قـاضـى لیـنـدزى ، کـه سـالیان متمادى ماءمور دادگاه دنور بوده و در این مقام فرصت مـشاهده حقایق زیادى داشته پیشنهاد مى کند که ترتیبى به نام (ازدواج رفاقتى ) داده شـود. متاءسفانه پست رسمى خود را (در امریکا) از دست داد. زیرا مشاهده شد که او بیش از ایـجـاد حـس گـنـاهـکـارى در فـکـر سـعـادت جـوانـان اسـت . بـراى عـزل او کـاتـولیـکـهـا و فـرقـه ضـد سـیـاه پـوسـتـان از بذل مساعى خوددارى نکردند.
پـیـشنهاد ازدواج رفاقتى را یک محافظه کار خردمند کرده است و منظور از آن ایجاد ثباتى در روابـط جـنـسـى اسـت . لیـنـدزى مـتـوجـه شـده کـه اشـکـال اسـاسـى در ازدواج ، فـقـدان پـول اسـت . ضـرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالى نیست ، بلکه از این لحاظ است که تامین معیشت از جانب زن بـرازنـده نـیـسـت . و بـه ایـن ترتیب نتیجه مى گیرد که جوانان باید مبادرت به ازدواج رفـاقـتـى کـنند که از سه لحاظ با ازدواج عادى متفاوت است : اولا منظور از ازدواج تولید نـسـل نـخواهد بود. ثانیا مادام که زن جوان فرزندى نیاورده و حامله نشده طلاق با رضایت طرفین میسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق مستحق کمک خرجى براى خوراک خواهد بـود... مـن هـیـچ تردیدى در موثر بودن پیشنهادات لیندزى ندارم و اگر قانون آن را مى پذیرفت تاءثیر زیادى در بهبود اخلاق مى کرد).
آنچه لیندزى و راسل آن را (ازدواج رفاقتى ) مى نامند گرچه با ازدواج موقت اسلامى انـدک فـرقـى دارد، امـا حـکـایـت مـى کـنـد کـه مـتـفـکـرانـى مـانـنـد لیـنـدزى و راسـل بـه ایـن نـکـتـه پـى بـرده اند که تنها ازدواج دائم و عادى وافى به همه احتیاجات اجتماع نیست .
مـشـخـصـات قـانـون ازدواج مـوقت و ضرورت وجود آن و عدم کفایت ازدواج دائم به تنهایى براى رفع احتیاجات بشرى بالاخص در عصر حاضر مورد بررسى قرار گرفت . اکنون مـى خـواهیم به اصطلاح آن طرف سکه را مطالعه کنیم . ببینیم ازدواج موقت چه زیانهایى ممکن است در برداشته باشد. مقدمتا مى خواهم مطلبى را تذکر دهم :
در میان تمام موضوعات و مسائل و زمینه هاى اظهار نظر که براى بشر وجود داشته و دارد هـیـچ مـوضـوع و زمـیـنـه اى بـه انـدازه بحث در تاریخ علوم و عقاید و سنن و رسوم و آداب بـشـرى گـنـگ و پـیـچـیـده نـیـسـت . و بـه هـمـیـن جـهت در هیچ موضوعى بشر به اندازه این مـوضـوعـات ، یـاوه نـبـافـتـه اسـت و اتفاقا در هیچ موضوعى هم به اندازه این موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است .
از بـاب مـثـال اگـر کـسـى اطـلاعـاتى در فلسفه و عرفان و تصوف و کلام اسلام داشته بـاشـد و آنـگـاه پـاره اى از نـوشـتـه هاى امروز را ـ که غالبا اقتباس از خارجیها و یا عین گـفـتـه هـاى آنـهـاسـت ـ خـوانـده بـاشـد مـى فـهـمـد کـه مـن چـه مـى گـویـم . مـثـل ایـن اسـت کـه مـسـتـشـرقـیـن و اتـبـاع و اذنـابـشـان ، بـراى اظـهـار نظر در این گونه مـسـائل هـمـه چـیـز را لازم مـى دانـنـد مـگـر ایـنـکـه خـود آن مسائل را عمیقا بفهمند و بشناسند.
مـثلا در اطراف مساءله اى که در عرفان اسلامى به نام (وحدت وجود) معروف است ، چه حـرفـهـا کـه زده نـشـده اسـت ! فـقـط جاى یک چیز خالى است و آن اینکه وحدت وجود چیست و قـهـرمـانـان آن در عرفان اسلامى از قبیل محیى الدین عربى و صدرالمتاءلهین شیرازى چه تصورى از وحدت وجود داشته اند؟
مـن وقـتـى کـه بـرخـى از اظـهار نظرهاى مندرج در چند شماره مجله زن روز را درباره نکاح مـنقطع خواندم بى اختیار به یاد مساءله وحدت وجود افتادم ، دیدم همه حرفها به میان آمده است جز همان چیزى که روح این قانون را تشکیل مى دهد و منظور قانون گذار بوده است .
البته این قانون چون یک (میراث شرقى ) است ، این اندازه مورد بى مهرى است و اگر یـک (تـحـفـه غربى ) بود این طور نبود. قطعا اگر این قانون از مغرب زمین آمده بود، امـروز کـنـفـرانـسـهـا و سـمـیـنـارهـا داده مى شد که منحصر کردن ازدواج به ازدواج دائم با شـرایـط نـیـمـه دوم قـرن بـیـسـتـم تـطـبـیـق نـمـى کـنـد، نـسـل امـروز زیـر بـار ایـن هـمـه قـیـود ازدواج دائم نـمـى رود، نـسل امروز مى خواهد آزاد باشد و آزاد زندگى کند و جز زیر بار ازدواج آزاد که همه قیود و حدودش را شخصا انتخاب و اختیار کرده باشد نمى رود...
و بـه هـمـیـن دلیـل اکـنـون کـه ایـن زمـزمـه از غـرب بـلنـد شـده و کـسـانـى امـثـال بـرتـرانـد راسـل مساءله اى تحت عنوان (ازدواج رفاقتى ) پیشنهاد مى کنند پیش بـیـنـى مـى شـود کـه بـیـش از آن انـدازه کـه اسـلام خـواسـتـه اسـتقبال شود و ازدواج دائم را پشت سر بگذارد و ما در آینده مجبور بشویم از ازدواج دائم دفاع و تبلیغ کنیم .
معایب و مفاسدى که براى نکاح منقطع ذکر شده از این قرار است :
1. پـایـه ازدواج بـایـد بـر دوام بـاشـد، و زوجـیـن از اول که پیمان زناشویى مى بندند باید خود را براى همیشه متعلق به یکدیگر بدانند و تـصـور جـدایـى در مـخیله آنها خطور نکند، علیهذا ازدواج موقت نمى تواند پیمان استوارى میان زوجین باشد.
ایـنـکه پایه ازدواج باید بر دوام باشد بسیار مطلب درستى است ، ولى این ایراد وقتى وارد اسـت کـه بـخـواهـیـم ازدواج مـوقـت را جـانـشین ازدواج دائم کنیم و ازدواج دائم را منسوخ نماییم .
بـدون شـک هـنـگـامـى کـه طـرفـیـن قـادر بـه ازدواج دائم هـسـتـنـد و اطـمـیـنـان کـامـل نـسـبـت بـه یـکـدیـگر پیدا کرده اند و تصمیم دارند براى همیشه متعلق به یکدیگر باشند پیمان ازدواج دائم مى بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است که ازدواج دائم به تنهایى قادر نبوده است که در هـمـه شـرایـط و احـوال رفـع احتیاجات بشر را بکند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم این بـوده اسـت که افراد یا به رهبانیت موقت مکلف گردند و یا در ورطه کمونیسم جنسى غرق شـونـد. بـدیـهى است که هیچ پسر یا دخترى آنجا که برایش زمینه یک زناشویى دائم و همیشگى فراهم است خود را با یک امر موقتى سرگرم نمى کند.
2. ازدواج مـوقـت از طـرف زنـان و دخـتـران ایـرانـى ـ کـه شـیـعـه مـذهـب مـى بـاشـنـد ـ اسـتـقبال نشده است و آن را نوعى تحقیر براى خود دانسته اند، پس افکار عمومى خود مردم شیعه نیز آن را طرد مى کند.
جـواب ایـن است که اولا منفوریت متعه در میان زنان ، مولود سوء استفاده هایى است که مردان هـوسـران در ایـن زمـیـنـه کـرده انـد و قانون باید جلو آنها را بگیرد و ما درباره این سوء اسـتـفـاده هـا بـحـث خـواهـیـم کـرد. ثـانـیـا انـتظار اینکه ازدواج موقت به اندازه ازدواج دائم استقبال شود ـ در صورتى که فلسفه ازدواج موقت یا عدم امکان طرفین یا یک طرف براى ازدواج دائم است ـ انتظار بیجا و غلطى است .
3. نکاح منقطع برخلاف حیثیت و احترام زن است ، زیرا نوعى کرایه دادن آدم و جواز شرعى آدم فـروشـى اسـت ، خـلاف حـیـثـیـت انـسـانـى زن اسـت کـه در مقابل وجهى که از مردى مى گیرد وجود خود را در اختیار او قرار دهد.
این ایراد از همه عجیب تر است . اولا ازدواج موقت با مشخصاتى که در مقاله پیش گفتیم چه ربـطـى بـه اجـاره و کـرایـه دارد و آیـا مـحدودیت مدت ازدواج موجب مى شود که از صورت ازدواج خـارج و شـکـل اجـاره و کـرایه به خود بگیرد؟ آیا چون حتما باید مهر معین و قطعى داشـته باشد کرایه و اجاره است ؟ که اگر بدون مهر بود و مرد چیزى نثار زن نکرد، زن حیثیت انسان خود را باز یافته است ؟ ما درباره مساءله مهر جداگانه بحث خواهیم کرد.
از قضا فقها تصریح کرده اند و قانون مدنى نیز بر همان اساس مواد خود را تنظیم کرده است که ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهیت قرارداد هیچ گونه تفاوتى با هم ندارند و نـبـایـد داشـته باشند. هر دو ازدواجند و هر دو باید با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بـگـیـرنـد و اگـر نـکـاح مـنـقـطـع را صـیـغـه هـاى مـخـصـوص اجـاره و کـرایـه بـخـوانـند باطل است .
ثـانـیـا از کـى و چـه تـاریـخى کرایه آدم منسوخ شده است ؟ تمام خیاطها و باربرها تمام پزشکها و کارشناسها، تمام کارمندان دولت از نخست وزیر گرفته تا کارمند دون رتبه ، تمام کارگران کارخانه ها آدمهاى کرایه اى هستند.
ثـالثـا زنـى کـه بـه اخـتیار و اراده خود با مرد بخصوصى عقد ازدواج موقت مى بندد آدم کـرایـه اى نـیـسـت کارى بر خلاف حیثیت و شرافت انسانى نکرده است ، اگر مى خواهید زن کـرایـه اى را بـشـنـاسـید، اگر مى خواهید بردگى زن را ببینید به اروپا و امریکا سفر کـنـید و سرى به کمپانیهاى فیلمبردارى بزنید تا ببینید زن کرایه اى یعنى چه . ببینید چگونه کمپانیهاى مزبور، حرکات زن ، ژست هاى زن ، اطوار زنانه زن ، هنرهاى جنسى زن را به معرض فروش ‍ مى گذارند. بلیطهاى که شما براى سینماها و تئاترها مى خرید، در حـقـیـقـت اجاره بهاى زن هاى کرایه اى را مى پردازید. ببینید در آنجا زن بدبخت براى ایـنـکـه پـولى بگیرد تن به چه کارهاى مى دهد. مدتها تحت نظر متخصصان کار آزموده و شـریـف ! بـاید رموز تحریکات جنسى را بیاموزد، بدن و روح و شخصیت خود را در اختیار یـک مـؤ سسه پول درآورى قرار دهد براى اینکه مشتریان بیشترى براى آن مؤ سسه پیدا کند.
سرى به کاباره ها و هتلها بزنید ببینید زن چه شرافتى بدست آورده است و براى اینکه مـزد نـاچـیـزى بـگیرد و جیب فلان پولدار را پرتر کند چگونه باید همه حیثیت و شرافت خود را در اختیار مهمانان قرار دهد.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: میان، ازدواج، دائم، موقت
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:20

بررسی بالا رفتن سن ازدواج میان دانشجویان دانشگاه آزاد مجتمع ولیعصر

بررسی بالا رفتن سن ازدواج میان دانشجویان دانشگاه آزاد مجتمع ولیعصر

نهاد ازدواج که بنیان خانواده بر آن قرار دارد، در نتیجه پژوهشهای جدید تاریخی، جمعیت شناسی و مردم شناسی بهتر شناخته شده است. نگرشهای اتخاذ شده توسط این شاخه های علمی و مسائل مورد نظر آنها تا حدودی تقارب یافته و در نتیجه، شواهدی تازه را در این زمینه فراهم آورده اند.

مقدمه :

الهی

هم دعا از تو اجابت هم ز تو ایمن از تو مهابت هم ز تو

گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن مصلحی تو ای تو سلطان سخن

همانطوری که از عنوان تحقیق برمی آید، پژوهش در این مقوله گرد سن ازدواج می چرخد بر همگان روشن است که برخی ها در جامعه به امر ازدواج اقدام نکرده اند، در حالی نشان هم در حد بالاست و از سن ازدواجشان گذشته است و روز به روز بر تعداد این عده افزوده می شود، و به صورت مشکل و مسئله حد در جوامع پدیدار گشته است و هر انسان صاحب احساس و نوع دوست را به تفکر و چاره اندیشی وا می دارد تا بتواند بر این مشکل فائق آید و این معضل را از جامعه بزداید. اینک ما این مشکل را میان دانشجویان دانشگاه آزاد مجتمع ولیعصر(عج) مورد بررسی قرار داده ایم، هر چند جامعه مورد بررسی خیلی محدود است و به کل جامعه نمی توان تعمیم داد ولی با توجه به رشته تحصیلی و احساس محقق می توان گفت که :

آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.

ازدواج در کنار تولد و مرگ یکی از سه حادثه مهم زندگی آدمی است. تولد بدون اطلاع و اراده موعود اتفاق می افتد، مرگ نیز تا حدود زیادی خارج از کنترل اوست. ولی ازدواج در میان این سه، تنها حادثه ای است که امکان انتخاب در آن وجود دارد. اما این انتخاب و تصمیم گیری در خلاء صورت نمی گیرد بلکه در اجتماع تحقق می یابد. در این تحقیق محقق با توجه به رشته تحصیلی، عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مؤثر بر موضوع ازدواج را مورد بررسی قرار می دهد. چون تحولات اقتصادی و اجتماعی بر مناسبات خانوادگی و زن و شوهری تأثیر می گذارد و برعکس تحولی همچون تغییر سن ازدواج مؤثرند و آثار و پیامدهای مختلف این تعیین کنندگی کدامند؟ به طور خلاصه می توان گفت که اگر ازدواج در شرایط زمان خود صورت نگیرد، موجبات فراهم آمدن انواع جرایم خواهند بود، جرایمی که از لواط، فحشاء تن فروشی و زنا گرفته تا فرزندان نامشروع و خودکشی هایی که در این مورد انجام می گیرد.

لازم به ذکر است که علت این که تحقیق در میان دانشجویان صورت می گیرد این است که چون دانشگاه یکی از نقاط مهم و حساس هر جامعه است و ارزشها از دانشگاهها به سایر نقاط جوامع توزیع می شود، بنابراین محقق علل بالا رفتن سن ازدواج دانشجویان را انتخاب کرده است.

فصل اول ـ کلیاتی در باره تحقیق

1- موضوع تحقیق

2- بیان مسئله

3- تعریف موضوع

4- ضرورت تحقیق و اهمیت موضوع

5- اهداف تحقیق

6- فرضیات

1- موضوع تحقیق:

بررسی عوامل مؤثر بر بررسی (بالا رفتن سن) ازدواج میان دانشجویان پسر دانشگاه آزاد مجتمع ولیعصر (عج).

2- بیان مسأله

در این پژوهش مسئله مورد بررسی بالا رفتن سن ازدواج میان دانشجویان دانشگاه آزاد مجتمع ولیعصر(عج) می باشد. البته با اندکی تفحص و تحقیق معلوم می شود که این مشکل تنها به جامعه ما (ایران) اختصاص ندارد بلکه دامن گیر کلیه جوامع جهانی بعد از صنعتی شدن بوده و هست و روز به روز در حال اوج گیری می باشد. اینک محقق با توجه به رشته تحصیلی خود و تجارب چند ساله خود با دانشجویان از نزدیک مصاحبه ها و صحبت هایی که به طور شفائی در طول چند سال انجام داده این مسئله را به عنوان پایان نامه کارشناسی مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد.

3- تعریف موضوع:

ازدواج رابطه ای است شرعی، عرفی یا قانونی بین زن و مرد که آنها را برای مدت دائم یا موقت با هم پیوند می دهد و از طرف جامعه به رسمیت شناخته می شود.

در این بررسی موضوع عوامل مؤثر بر تأخیر در ازدواج می باشد یا به عبارتی بالا رفتن سن ازدواج در این بررسی می خواهیم بدانیم که چه عواملی باعث می شود تا رابطه زناشویی که یک رابطه شرعی، عرفی و قانونی است در جامعه صورت نگیرد. ازدواج را می توان از جنبه ها و موارد زیر تعریف کرد: رابطه ، کارکرد و نقش اجتماعی.

فصل دوم ـ پیشینه تحقیق و پایه های نظری

1- پیشینه تحقیق

2- چهارچوب نظری

3- تعیین متغیرها

4- مدل تحلیلی فرضیه ها

5- تعریف مفاهیم

1- پیشینه تحقیق

بررسیهای انجام شده درباره خانواده و ازدواج در ایران و سایر کشورهای جهان تا حدی زیاد است که در این میان به بعضی از تحقیقات انجام یافته به ترتیب ذیل اشاره می نماییم:

1- در اردیبهشت ماه سال 1354 آقای دکتر منوچهر محسنی و دکتر فرنگیس اردلان با همکاری مستقیم کلیه دانشجویان دوره شبانه رشته جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملی ایران تحقیقی تحت عنوان «طرز تفکر دانشجویان در مورد معیارهای خانواده و ازدواج» در چارچوب درس روشهای علمی تحقیق در علوم اجتماعی انجام داده اند که هدف از انجام این مطالعه را بررسی دگرگونیهایی که در تحولات اجتماعی جدید توانسته است در طرز تفکر دانشجویان بوجود بیاورد ذکر فرموده اند. و بیان می کنند که آیا نظر پیتریم سوروکین جامعه شناس آمریکایی که می گوید جهان ما جهان گرایشها و جنبشهای متضاد و حتی متناقض است، در تفاوت طرز تفکر زنان و مردان دانشجو نیز مشاهده می شود؟ در این تحقیق تفاوتهایی در طرز تفکر دانشجویان دختر و پسر در زمینه معیارهای زناشویی و ازدواج دیده می شود. که به کمک آزمونهای آماری لازم مورد بررسی قرار گرفته است.

2- در سال 1369 آقای نعمت اله تقوی تحقیقی تحت عنوان «بررسی وضع ازدواج و طلاق در شهر تبریز» را انجام داده اند که از یافته ها و نتایج آن استفاده شایانی شده است که یافته ها و نتایج این تحقیق متعاقباً بیان می شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1......................................................................................... 1

پیش گفتار 4.................................................................................. 4

فصل ا ول ـ کلیاتی در باره تحقیق

1. موضوع 9................................................................................ 9

2. بیان مسئله 9............................................................................. 9

3. تعریف موضوع 10...................................................................... 10

4. ضرورت تحقیق و اهمیت موضوع 11.............................................. 11

1-4- اهداف ازدواج13.............................................................. 13

2-4- فلسفه ازدواج13.............................................................. 13

3-4- فایده های تسریع و زیانهای تأخیر در ازدواج14.................... 14

4-4- سن و بیماری 16............................................................. 16

5-4- انواع بلوغ برای ازدواج لازم و ضروری است 17................... 17

1. اهداف تحقیق 29.......................................................................... 29

2. فرضیات تحقیق32....................................................................... 32

فصل دوم: پیشینه تحقیق

1. پیشینه تحقیق 35......................................................................... 35

2. چارچوب نظری 43...................................................................... 43

3. تعیین متغیرها 60......................................................................... 60

4. مدل تحلیلی فرضیه ها 61.............................................................. 61

5. تعریف مفاهیم 63......................................................................... 63

فصل سوم : روش تحقیق

1. روش تحقیق و ابزار اندازه گیری 70............................................... 70

2. جامعه مورد بررسی 71................................................................ 71

1-2- جامعه آماری 71................................................................. 71

2-2- نمونه آماری و حجم نمونه 72............................................... 72

3-2- روش نمونه گیری73............................................................ 73

1. سطوح سنجش متغیرها و آزمونهای مربوطه 74................................ 74

2. مراحل تحقیق و زمانبندی آن 76..................................................... 76

فصل چهارم: بررسی توصیفی داده ها

1. سن 77...................................................................................... 77

2. شغل ..79................................................................................... 79

3. درآمد .80.................................................................................. 80

4. مسکن ..83................................................................................. 83

5. خواستگاری .83.......................................................................... 83

6. محل سکونت ..84........................................................................ 84

7. سربازی .85............................................................................... 85

فصل پنجم : آزمون فرضیات

1. عوامل اجتماعی ـ فرهنگی..87...................................................... 87

2. عوامل اقتصادی .91..................................................................... 91

3. عوامل روانی ـ شخصیتی ..94....................................................... 94

4. خلاصه و نتیجه گیری ..96............................................................ 96

1. پیشنهادات و انتقادات ..99............................................................. 99

2. پرسشنامه ...101...........................................................................

فهرست منابع...................................................................................... 104

پرسشنامه

نوع فایل: word

سایز: 3.88 MB

تعداد صفحه:105خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:15

بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر تهران

بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر تهران

«اعتیاد به مواد مخدر عبارتست از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود، و به حال شخص و اجتماع زیان بخش است».

فهرست مطالب

مقدمه ۱

الف- بیان مسئله: ۲

ب- طرح مسئله: ۷

آمار معتادین در ایران: ۱۲

ت- سؤالات پژوهش: ۱۳

ث- اهداف تحقیق: ۱۴

ج- اهمیت موضوع: ۱۵

اهمیت کاربردی: ۱۶

تعاریف و مفاهیم ۱۹

الف- دارو (drug) ۲۰

ب- وابستگی (Dependence) ۲۱

پ- اجتماعی (Social) ۲۱

ت- بی تفاوتی (Tolerance) ۲۱

تعریف اعتیاد: ۲۱

معتاد: ۲۴

تعریف طبقه ی اجتماعی: ۲۷

مقدمه ۳۰

انتخاب طرح تحقیق ۳۱

الف- روش تحقیق ۳۵

ب: تکنیکهای مورد استفاده در تحقیق: ۳۷

ب- ۱: مشاهده ۳۷

روش های مشاهده ۳۹

راهنمای تهیه گزارش از مشاهده ۴۲

ب- ۲: روش مصاحبه ۴۳

مصاحبه چیست؟ ۴۳

چگونگی آغاز مصاحبه ۴۷

نقاط قوت مصاحبه: ۵۰

نقاط ضعف مصاحبه: ۵۱

بایدها و نبایدها در مصاحبه ۵۲

ب- ۳: روش مشارکت در تحقیق: ۵۷

ب- ۴: بررسی اسناد: ۶۰

پ- جامعه آماری: ۶۲

ج- حجم نمونه: ۶۳

د- روش نمونه گیری: ۶۴

تعریف مفاهیم اصلی تحقیق: ۶۴

فصل چهارم ۷۰

داده های تحقیقنتایج حاصل از پرسشنامه: ۷۰

مقدمه ۷۱

جداول فراوانی متغیرهای اصلی تحقیق: ۷۴

فصل پنجم ۱۳۰

نتیجه گیری وپیشنهادات ۱۳۰

الف – نتیجه گیری: ۱۳۱

ب- تاکتیک های مؤثر پیشنهادی: ۱۳۴

منابع ۱۳۷

منابع:

شیخاوندی داور ،( بررسی مسائل اجتماعی ایران) تهران، نشر آریانا

کریمی درمنی ، حمیدرضا۱۳۸۲/( توانبخشی گروههای خاص) تهران ، نشر نی

سلیتنروریخ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه خسرو مهندسی، تهران ۱۳۴۴٫

مختاری عبدالحسین،( چیستی و چرایی اعتیاد) ، تهران: نشر دایره

رابرتسون، یان، ۱۳۷۴، (درآمدی بر جامعه) ترجمه حسین بهروان، مشهد آستان قدس رضوی، چاپ دوم.۱۳۷۶٫

بروس کوئن، ۱۳۷۶(درآمدی به جامعه شناسی) ترجمه محسن ثلاثی، تهران، توتیا.

لیاقت غلامعلی ، (اعتیاد به مواد مخدر، جنبه های کاربردی پیشگیری، عوامل خانوادگی و درمان) – تهران: دانشگاه آزاد اسلامی (تهران)، واحد مرکزی ۱۳۸۰٫

کلمن ورنان ،(اعتیاد چیست؟ و معتاد کیست؟ ) ترجمه محمدرضا میرفخرایی/ نشر اوحدی

فرجاد محمدحسین، بهروش هما، وجدی زهره / (اعتیاد راهنمای کاملی برای چگونگی برخورد خانواده و جامعه با اعتیاد به مواد شناخت علل و عوارض و درمان اعتیاد) تهران، بدر ۱۳۷۴٫

ترمی ای هوریک ، لئونارد بیک من( انتخاب طرح تحقیق کاربردی راهنمای علمی) ، ترجمه دکتر محمد اعرابی و داوود ایزدی- دفتر پژوهشهای فرهنگی.

دی ای.واس (پیمایش در تحقیقات اجتماعی) ؛ ترجمه هوشنگ نایبی، تهران ، نشر نی ۱۳۷۶٫

رنجبر محمدرضا( کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی) تهران: انتشارات آوای نور.

کاترین مارشال، کرچن ب. راس من ، (روش تحقیق کیفی) ؛ ترجمه علی پارسانیان و محمد اعرابی- تهران: دفتر پژوهش فرهنگی.

کیونز، آنتونی ( در آمدی برجامعه شناسی) ترجمه منوچهر صبوری.- تهران: نشر نی، ۱۳۷۶٫

قیاسی علیرضا ( دانستنیهای تخصصی مبارزه با مواد مخدر ) ۱۳۸۲،

پورافکاری نصرت ، ( خلاصه روانپزشکی وعلوم رفتاری ) جلددوم شهر آسب.

دیویدد ام .مک روال – هنری ای اسپیتر /اعتیاد ا زاصول تاعمل ) ترجمه محسن گل پرور ، خلعتبری ، تبردست – تهران : کانون گسترش علوم ، ۱۳۸۰٫

پیکهارد ، کارل ( کلیدهای پیشگیری ومقابله بااعتیاد در نوجوان وجوان ) مترجم مسعود هما ،- تهران : صابرین ، کتابهای دانه /۱۳۸۰٫

غنجی ، علی ( فرهنگ آموزشی مبارزه مواد مخدر ) معاونت آموززشی ناجا، اداره کل پشتیبانی ، نشر آموزش ۱۳۷۸٫

مقاله: عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر (منطقه شرق تهران)

مقاله: اعتیاد مسئله اجتماعی مهم در میان دانشجویان

مقاله: روانشناسی و جامعه شناسی/ نشریه دادرسی.

مقاله: اعتیاد و کمین جوانان: خانواده ها مراقب باشند. نشریه جمهوری اسلامی

مقاله: پدیده اعتیاد و ابعاد فرهنگی آن نگاهی به علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد در ایران نشریه اطلاعات ۴/۹/۸۰٫

مقاله: علل اعتیاد جوانان ونوجوانان از نظر روانشاختی و جامعه شناختی و توصیه های پیشگیرانه/ مهدی کوکبی.نشریه دادرسی.

مقاله: سالهای دور از خانه: بررسی علل ابتلای جوانان خوابگاهی به اعتیاد در گفت و گوی اختصاصی با دکتر مجید ابهری ‍‍]گزارش] نشریه مردم سالاری ۲۱/۲/۸۴٫

مقاله: نقش خانواده در وابستگی نوجوانان و جوانان به مواد مخدر؛ منصور بیرامی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، نشریه اصلاح و تربیت ۷۱ و ۷۲٫

مقاله: خانواده عامل اساسی در اعتیاد فرد یا ترک آن است بررسی کارشناسی علل گرایش دوباره به مواد مخدر پس از ترک آن: احد آهنگر انزابی، نشریه کیهان ۲۶/۱۱/۸۱٫

مقاله: نگاهی به علل و عوارض اعتیاد و آثار آن بر خانواده، نشریه پیام زن دی ۱۳۷۸٫

باهر حسین ، ( عنوان مدیریت مبارزه با مصرف دود ) ناشر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان تهران .چاپ اول ۱۳۸۰٫

تعریف اعتیاد:

برای دستیابی به مفهوم و معنی ماده مخدر باید به تعریف اعتیاد نیز توجه داشت.

در طول قرن هجدهم اعتیاد به مواد مخدر را یک نوع مسمومیت تدریجی می دانستند[۱] با این وجود موضوع همچنان از نظر نحوه ی تشخیص و هم از جهت چگونگی درمان موضوع تحقیقات مختلف بوده و هست.

آنچه که در طول این سالهای دراز از کنکاش و بررسیها بدست آمده این است که اعتیاد به مواد مخدر جنبه های مختلف دارد و بطور کلی اعتیاد یک امر مطلوب نیست.

آنچه که محققین را به این طرز فکر کشانیده و دنیای اعتیاد را این چنین وسیع جلوه گر ساخته چند جنبه بودن اعتیاد است که در اینجا به اهم آنها اشاره می شود.

الف: اعتیاد یک بیماری است.

ب: معتاد مجرم است.

ج: اعتیاد یک مسمومیت است.

د: اعتیاد یک بیماری اجتماعی است.

هـ: اعتیاد یک بیماری روانی است.

و: اعتیاد بی تفاوتی در مقابل دارو است.

ز: اعتیاد یک بیماری مسری است.

ح: اعتیاد وابستگی جسمانی به مواد مخدر است.

ی: اعتیاد وابستگی روانی به مواد مخدر است.

و…….

تا اینکه در سال ۱۹۳۰ سازمان ملل متحد برای دستیابی به تعریفی همه جانبه تر، کمسیونی از متخصصین کشورهای مختلف تحت عنوان کارشناسان تشخیص داروهای اعتیادآور، که هم اکنون شعبه ای از سازمان بهداشت جهانی است، تشکیل داد و این کارشناسان سرانجام در سال ۱۹۵۰ با تعریف زیر برای اعتیاد به مواد مخدر موافقت کردند:

«اعتیاد به مواد مخدر عبارتست از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود، و به حال شخص و اجتماع زیان بخش است».

خصوصیات اعتیاد از این قرار است:

وجود تمایل شدید و مقاومت ناپذیر، یا احتیاج و یا اضطرار به استعمال دارو بدست آوردن آن، از هر راهی که امکان دارد.

وجود گرایش به ازدیاد میزان دارو.

وجود وابستگی و روانی و جسمانی به آثار دارو[۲].

آخرین تعریفی که در مورد مفهوم ا عتیاد در اینجا بیان می شود تعریف دکتر نگل[۳] محقق آمریکایی است که می گوید: «اعتیاد حالت فردی است که در اثر مداومت در استعمال یک داروی خاص، خویشتن داری[۴] خود را از دست داده است و در نتیجه استعمال داروی مذکور آنقدر افراط می کند که این کار به حال او و اجتماع مضر واقع می شود[۵].

معتاد:

معتاد به انسانی اطلاق می شود که از چهار طریق خوردن و تزریق، دود کشیدن و یا تنفس و بالاخره از راه مقعد یک یا چند ماده مخدر را بطور مداوم مصرف کند و در صورت قطع این عمل با مشکلات تنی- روانی روبرو گردد.

در واقع می توان گفت معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به ماده مخدر یا دارو شده باشد و یا به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی مواد مخدر باشد معتاد شناخته می شود. و در صورتی که دارو به بدن نرسد اختلالات روانی و فیزیکی موسوم به سندرم محرومیت ایجاد می شود.

حال که ما در اینجا مفاهیم را بررسی کردیم لازم است به بررسی اثرات اعتیاد بپردازیم:

در ایران چه می گذرد …..

به گزارش مهر، ایران به لحاظ جغرافیایی همسایه بزرگترین کشور تولید کننده خشخاش و مخدرهای طبیعی است که به طور متوسط سالانه حدود ۳ هزار تن مواد مخدر تولید می کند و در سال جاری نیز بنابر اطلاعات دریافتی، با کمک و همکاری بیشتر کشورهای مستقر در افغانستان، کشاورزان خشخاش کار توانستند این میزان را به ۵ هزار تن برسانند.

با توجه به فرهنگ اعتقادی اسلامی ایرانیان و ناهنجار شناختن مصرف مواد مخدر، جامعه ایران در بعد مبارزه با عرضه و تقاضا هر ساله هزینه های هنگفتی صرف می کند. به طوری که طی این سالها سهم ایران از این مبادلات به شهادت رسیدن ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از بهترین جوانان این مرز و بوم در راه مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر بوده است.

تعریف طبقه ی اجتماعی:[۷]

به مجموعه کسانی اطلاق می شود که در پیوستاری اقتصادی دارای موقعیت مشترکی هستند اگر چه مقصود از طبقه بیان موقعیت افراد در بازار است- به عقیده وبر- ، ولی «طبقه ی اجتماعی» بیشتر بر مواردی چون حیثیت، سبک زندگی تأکید دارد.

یان رابرتسون در تعریف طبقه ی اجتماعی می گوید: «دسته ای از مردم که در جامعه ی نابرابر دارای پایگاههای کاملاً برابر و هم وزن می باشند[۸].

در تعریف دیگری طبقه ی اجتماعی اینگونه آمده است:

«طبقه ی اجتماعی، به بخشی از اعضای جامعه اطلاق می شود که از نظر ارزش های مشترک، حیثیت، فعالیتهای اجتماعی، میزان ثروت و سطح درآمد و امکانات مالی و نیز قدرت در جامعه (ویژگی شغلی) و همچنین نوع آداب معاشرت آنان در یک گروه قرار می گیرد[۹].

نوع فایل: word

سایز:124 KB

تعداد صفحه:137خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:30

تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران

تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران


بعد از استقلال روان شناسی به عنوان یک شاخه در سال ۱۸۷۹، هوش یکی از مفاهیمی بود همواره ذهن پژوهشگران و روانشناسان را در دوره‌های مختلف به خود مشغول ساخت، ولی چون هوش یک مفهوم کاملاً انتزاعی بوده و هیچ‌گونه پایه و اساس محسوس عینی و فیزیکی ندارد تعریف این واژه همواره روانشناسان را با مشکل مواجه ساخته است. با این وجود تعاریف متفاوتی از هوش ارائه شده است و اکثر روانشناسان در این نکته توافق دارند که، هوش توانایی سازگاری فرد با شرایط و محیط است و هوش عامل اصلی موفقیت افراد محسوب می‌شود ).


فهرست


مقدمه ۱

بیان مسأله ۵

ضرورت یا اهمیت پژوهش ۸

اهداف پژوهش ۱۱

فرضیه‌های پژوهش ۱۲

متغیرهای پژوهش ۱۲

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها ۱۳

تعاریف عملیاتی ۱۴

قسمت اول: هوش هیجانی ۱۵

هوش ۱۵

هیجان ۱۹

هوش هیجانی و سیر تاریخی آن ۲۲

مؤلفه‌های هوش هیجانی ۲۸

اساس زیست ـ عصبی هوش هیجانی ۲۹

هوش هیجانی و هوش عمومی ۳۲

دیدگاه‌های مربوط به هوش هیجانی ۳۷

هوش هیجانی به عنوان یک الگوی توانایی ذهنی ۳۸

هوش هیجانی به عنوان یک الگوی مختلط ۴۲

نظریه گلمن به عنوان نظریه مختلط از هوش هیجانی ۴۳

نظریه بار-آن به عنوان الگویی مختلط ۴۷

۱) مقیاس هوش درون فردی ۴۸

۲ ـ مقیاسهای هوش بین فردی ۵۴

۳ ـ مقیاسهای سازش‌پذیری ۵۷

۴ ـ مقیاس‌های کنترل تنیدگی ۶۰

۵- مقیاسهای خلق عمومی ۶۳

هوش هیجانی، تعدیل‌کننده نابرابری‌ها ۶۶

جنسیت و هوش هیجانی ۶۸

اندازه‌گیری هوش هیجانی ۷۰

۱٫پرسشنامه بهره هیجانی (EQ – I) ۷۱

۲٫ پرسشنامه صلاحیت هیجانی ۷۲

۳٫ پرسشنامه رگه فراخلق (TMMS) ۷۲

۴٫پرسشنامه نقشه بهره هیجانی: ۷۳

۵٫پرسشنامه سبک ادراک عواطف ۷۴

۶٫ پرسشنامه (MEIS) ۷۵

۷٫پرسشنامه (MSCEIT) ۷۶

۸٫مقیاس‌های دیداری، شنیداری (ادراک‌ هیجان) ۷۶

رشد و تقویت هوش هیجانی ۷۷

قسمت دوم: تفکر انتقادی ۸۳

تفکر و انواع آن ۸۳

تاریخچه تفکر انتقادی ۹۰

تفکر انتقادی ۹۴

ماهیت، ویژگی‌ها و مسائل خاص تفکر انتقادی ۱۰۰

ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی ۱۰۰

مهارت‌های تفکر انتقادی ۱۰۲

ویژگی‌ها یا گرایش‌های کلی ۱۰۳

توانایی‌های ویژه ۱۰۴

مؤلفه‌های تفکر انتقادی ۱۰۸

ویژگی‌های تفکرانتقادی ۱۱۲

سطوح تفکر انتقادی ۱۱۴

صفات متفکران انتقادی ۱۱۶

نظریه‌های همسو با تفکر انتقادی ۱۱۸

رویکرد فراشناختی ۱۱۸

دیدگاه شناختی‌ها ۱۲۱

دیدگاه پیاژه ۱۲۳

نظریه یادگیری معنادار آزویل ۱۲۶

دیدگاه برونر ۱۲۸

تفکر انتقادی در طبقه‌بندی بلوم ۱۲۹

رویکرد ساختن‌گرایی (سازندگی) ۱۳۴

نظریه‌های فلسفی ۱۳۶

دانش ۱۳۶

آمادگی ۱۳۷

مرجعیت ۱۳۸

.مقایسه تفکر انتقادی با تفکر خلاق و حل مسئله ۱۴۳

مقایسه تفکر انتقادی و منطق ۱۴۸

راه‌های سنجش تفکر انتقادی ۱۵۱

۱٫ آزمون سنجش تفکر انتقادی واتسون ـ گلاسر ۱۵۱

۲٫ آزمون سنجش تفکر انتقادی کورنل ۱۵۲

۳٫ آزمون تشریحی تفکر انتقادی انیس ـ وایر ۱۵۲

۴٫آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST ۱۵۳

تقویت و پرورش تفکر انتقادی ۱۵۴

قسمت سوم: مروری بر پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق ۱۶۳

پژوهش‌های مربوط به هوش هیجانی در خارج از ایران ۱۶۳

پژوهشهای انجام شده در ایران در مورد هوش هیجانی ۱۷۲

پژوهش‌های مربوط به تفکر انتقادی در خارج از ایران ۱۷۶

تحقیقات انجام شده در ایران در مورد تفکر انتقادی ۱۸۱

روش تحقیق ۱۸۶

جامعه آماری ۱۸۶

نمونه ۱۸۷

روش نمونه‌گیری ۱۸۷

ابزارهای اندازه‌گیری ۱۸۸

پرسشنامه بهره هیجانی بار ـ‌آن ۱۸۸

پایایی پرسشنامه هوش هیجانی ۱۹۱

پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST ۲۰۰

روش اجرا ۲۰۵

روشهای تجزیه و تحلیل دادهها ۲۰۶

مقدمه ۲۰۷

بخش اول: توصیف داده‌های پژوهش ۲۰۸

بخش دوم: تحلیل داده‌ها (آمار استنباطی) ۲۱۴

بحث و تفسیر ۲۵۲

نتیجه گیری ۲۵۳

محدودیت هاو مشکلات پژوهش ۲۶۲

پیشنهادات پژوهشی ۲۶۳

پیشنهادهای کاربردی ۲۶۴

خلاصه پژوهش ۲۶۵

فهرست منابع فارسی ۲۶۶

هوش

معانی هوش در فرهنگ‌های مختلف به شکل‌های گوناگون وجود دارد اما به گونه کلی، آن را می‌توان به سه گروه تربیتی (تحصیلی)، تحلیلی و کاربردی تقسیم کرد. روانشناسان تربیتی معتقدند هوش کیفیتی است که موجب موفقیت تحصیلی می‌شود و از این نظر یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می‌آید. نظریه‌پردازان تحلیلی آن را توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی یا قدرت سازگاری با موقعیت‌ها یا محیط‌های جدید می‌دانند. در تعاریف کاربردی هوش پدیده‌ای است که از طریق تست‌های هوشی سنجیده می‌شود. برخی روانشناسان هوش را قابلیت عمومی درک و استدلال می‌دانند که به شکل‌های گوناگون جلوه‌گر است (افروز و هومن، ۱۳۷۵). بینه و سیمون[۲] قدیمی‌ترین تعریف هوش را ارائه کرده‌اند. شریفی (۱۳۷۹) هوش را از دیدگاه این دو نفر چنین تعریف می‌کند: «قضاوت و به عبارتی دیگر، عقل سلیم، شعور عملی، ابتکار، استعداد، انطباق خود با موقعیت‌های مختلف، به خوبی قضاوت کردن، به خوبی درک کردن و به خوبی استدلال کردن، این‌ها فعالیت‌های اساسی هوش به شمار می‌رود». هوش از نظر وکسلر (۱۹۵۸)، « عبارت از مجموعه یا کل قابلیت یک فرد برای فعالیت هدفمند تفکر منطقی برخورد کارآمد با محیط است» (کاپلان و ساکوزو[۳]، ۱۹۸۹؛شریفی ،۱۳۷۶).

بسیاری از روانشناسان از جمله اسپیرمن[۴]، ترستون[۵]، و کسلر، پیاژه[۶]، کتل[۷]، گاردنر[۸] و … تعریف و طبقه‌بندی‌های مختلفی از هوش به دست آورده‌اند و بر آن اساس به تهیه ابزارهایی پرداخته‌اند که مدعی سنجش این کیفیت ذهنی است. این ابزارها هر یک برگرفته از تصورو اندیشه پدید‌آورنده آن درباره پدیده هوش است که به صورت تصویر، نوشتار و یا ترکیبی از این عوامل با بازار عرضه شده و هر پدیدآْورنده‌‌ای نیز هوش را چیزی جز دستاورد خود نمی‌داند (جلالی، ۱۳۸۰). هوش شناختی که به طور سنتی با هوش‌بهر مشخص می‌شود، می‌کوشد بی آن که به سایر جنبه‌های شخصیت و رفتار توجه کافی داشته باشد، استعداد افراد را برای درک، یادگیری، یاد‌آوری، تفکر منطقی، حل مسئله و امثال آن مورد ارزشیابی قرار دهد.

نکته مسلم آن است که از آغاز مطالعه هوش، غالباً بر جنبه‌های شناختی آن نظیر حافظه و حل مسئله تاکید شده است. در حالی که ابعاد غیرشناختی معین توانایی‌های عاطفی و کرداری نیز نه تنها پذیرفتنی هستند بلکه ضروری هم می‌باشند. (چرنیس[۹]، ۲۰۰۰)

وکسلر در سال ۱۹۴۳ پیشنهاد داد که توانایی‌های غیرشناختی در پیش‌بینی مهارت شخصی برای موفقیت زندگی اهمیت دارند و به عبارت دیگر رفتار هوشمندانه، از مؤلفه‌های شناختی اجتماعی و هیجانی تشکیل می‌شود (کانتور و کیهلستروم[۱۰] ۱۹۸۷، استرنبرگ[۱۱]، ۱۹۸۵، تراندایک[۱۲]، ۱۹۲۰، وکسلر[۱۳] ۱۹۴۳ ، به نقل از شمس،۱۳۸۴) به سخن دیگر، نباید تنها به تشخیص حدود توانایی‌ها یا ناتوانایی‌های شناختی افراد اکتفا شود، بلکه لازم است برآورد قابل قبولی نیز از حدود توانایی‌ها یا ناتوانایی‌های اجتماعی افراد داشته باشیم و هوش‌بهر شخصی را با بهر اجتماعی او که نمودی از عملکرد وی در حیطه‌های مختلف روابط درون و میان فردی و نیز محیط زندگی اوست توام کنیم.

روانشناسان در قلمرو فعالیت‌های پژوهشی خود هوش را به سه نوع تقسیم کرده‌اند (ریزن[۱۴]، ۱۹۹۲؛ به نقل از جلالی، ۱۳۸۱).

هوش انتزاعی، منظور توانایی درک و فهم حل مسایل از طریق نمادهای کلامی و ریاضی است.

هوش عینی، منظور توانایی درک و فهم حل مسایل از طریق دستکاری و به کارگیری اشیا است.

هوش اجتماعی، منظور توانایی درک و فهم دیگران و ایجاد ارتباط با آن‌ها است.

و پس از چندی در سال ۱۹۹۰ مفهوم جدیدی به نام هوش هیجانی مطرح شد.

به تازگی نیز مؤلفان سعی دارند، اصطلاح تازه‌ای را تحت عنوان هوش اخلاقی در روانشناسی وارد نمایند. (رونالد هاکسلی،۲۰۰۱؛ به نقل ازکشاورزی، ۱۳۸۲).

هیجان

واژه هیجان اصطلاحی است که روانشناسان و فلاسفه بیش از یک قرن درباره معنای دقیق آن به بحث و جدل پرداخته‌اند. در فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد[۱۵] ( ۱۹۹۲)، معنای لغوی هیجان چنین ذکر شده است: «هر تحریک یا اغتشاش در ذهن، احساس، عاطفه، هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده». گلمن[۱۶] (۱۹۹۵)، هیجان را برای اشاره به یک احساس، افکار حالت‌های روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه‌ای از تمایلات شخصی برای عمل کردن براساس آن به کار برد (پارسا، ۱۳۸۰).

حالت هیجان نتیجه تعامل بین برانگیختگی فیزیولوژیکی و ارزیابی از شناخت موقعیت است که مشخص می‌کند کدام حالت هیجانی تجربه خواهد شد. هیجان‌ها کارکردی و اجتماعی می‌باشند و با ایجاد حالت‌های متمایز چهره‌ای و بدنی، تجربه‌های هیجانی درونی ما را به دیگران منتقل می‌کنند (مارشال[۱۷]، به نقل از سید محمدی ، ۱۳۷۶).

اتکینسون و همکاران (لازاروس[۱۸]، ۱۹۹۱، فریجدا[۱۹]، کوئیرز[۲۰] و شور[۲۱]، ۱۹۸۹، به نقل از اتکینسون[۲۲] و همکاران، ۱۳۸۲) هیجان را «حالتی در جاندار، خواه خفیف و خواه شدید که در جریان تجارب با مایه‌های عاطفی نمایان می‌شود» تعریف کرده‌اند.

هیجان‌ها تغییرات در روابط بین فرد و محیط نشان می‌دهند و باعث واکنش فرد می‌گردند. (ریو[۲۳]، ۱۹۹۲، سید محمدی ۱۳۷۶). همه هیجان‌ها پدیده‌های چند بعدی هستند که این ابعاد عبارتند از:

شناختی ـ ذهنی: که به هیجان حالت احساس می‌دهد و باعث می‌شود تا فرد به شیوه خاصی احساس کند، مثل شاد شدن یا خشمگین شدن.

فیزیولوژیکی ـ شامل فعالیت دستگاه خودمختار و هورمونی به صورتی که در هیجان شرکت می‌کنند مثل افزایش ضربان قلب.

کارکردی: که هیجان به فرد امکان می‌دهد تا در تعامل با محیط موثر عمل کند مثل خشم که فرد را برای جنگیدن با دشمن آماده می‌کند.

اجتماعی: که بیانگر هیجان است و از طریق حرکت‌ها و حالت‌های بدن ، جلوه چهره‌ای و آواگری به دیگران منتقل می‌شوند مانند حالت‌های متمایز در چهره (ریو، ۱۹۹۲، سید محمدی ۱۳۷۶).

از دیدگاه ارسطو مشکل انسان در این نیست که از هیجان برخوردار است، بلکه آن چه که اهمیت دارد، مناسب بودن هیجان و نحوه ابراز آن است. چنانچه در کتاب اخلاقیات نیکوماخین بیان می‌کند که: «عصابی شدن آسان است. همه می‌توانند عصبانی شوند، اما عصبانی شدن در شخص صحیح، میزان صحیح، در زمان صحیح، به دلیل صحیح و به طریق صحیح آسان نیست».

شواهد بسیاری ثابت می‌کنند، افرادی که مهارت‌های هیجانی دارند، یعنی کسانی که احساسات خود را به خوبی می‌شناسند و هدایت می‌کنند و احساسات دیگران را نیز درک می‌کنند و به طرز اثربخشی با آن برخورد می‌کنند، در هر حیطه‌ای از زندگی ممتازند. آن‌ها که مهارت‌های عاطفی‌شان به خوبی رشد یافته، در زندگی خویش خرسند و کارآمدند و عاداتی فکری را در اختیار دارند که موجب می‌گردد آن‌ها را افرادی مولد و کارآمد کند، استعداد عاطفی یک توانایی عالی است که مشخص می‌کند چگونه می‌توانیم از سایر مهارت‌های خود به بهترین صورت استفاده کنیم (گلمن، ۱۹۹۵؛ پارسا، ۱۳۸۰).

پل کلینجینا و آن کلینجینا[۲۴] (۱۹۸۱) تعریفی را ارائه کرده‌اند که عناصر اصلی تعاریف قبلی را شامل می‌شود برطبق این تعریف، « هیجان حاصل تعامل بین عوامل ذهنی، محیطی و فرآیندهای عصبی و هورمونی است (شمس اسفندآباد و همکاران، ۱۳۸۴).

هوش هیجانی و سیر تاریخی آن

از سال‌ها پیش روانشناسان متوجه شده‌اند که برای کسب موفقیت تنها دارا بودن ظرفیت‌های هوش عقلانی قوی (IQ) کفایت نمی‌کند. مطالعات نشان می‌دهد، تعداد زیادی از افراد دارای هوش عقلانی و شناختی بالا نتوانسته‌اند در زمینه شغلی، زندگی زناشویی، ایجاد روابط با دیگران و حتی زمینه‌های تحصیلی موفق باشند (گلمن، ریچارد مویاتیسنر[۲۵]، آنی مکوکی[۲۶]، ۲۰۰۲، ابراهیمی ،۱۳۸۴).

ثراندایک (۱۹۲۰) اولین کسی بود که مهارت‌های هوش هیجانی را نامگذاری کرد اصطلاحی که او اختراع کرد «هوش اجتماعی» نشانگر توانایی افرادی است که در خوب کنار آمدن با مردم مهارت‌های کافی دارند. (تراویس برادربری[۲۷]، جین گریوز[۲۸]، ۲۰۰۵، گنجی، ۱۳۸۴)، در حقیقت ثرندایک در طرح خود هوش را به سه دسته: هوش اجتماعی (توانایی درک اشخاص و ایجاد رابطه با آن‌ها)، هوش عینی (توانایی درک اشیاء و کارکردن با آن‌ها) و هوش انتزاعی (توانایی در نشانه‌های کلامی و ریاضی و کارکردن با آن‌ها) تقسیم کرد (هومن، ۱۳۸۰). تعریف ثرندایک از هوش اجتماعی یک توانش شناختی و رفتاری بود و این مفهوم را می‌رساند که نخست، توانایی درک و مدیریت انسان یک توانایی عقلانی است و دوم این توانایی متفاوت از جنبه‌های کلامی ـ انتزاعی و مکانیکی ـ ‌عینی هوش است (براون و آنتونی[۲۹]، ۱۹۹۷، فورد و ویتساک[۳۰]، ۱۹۸۳ به نقل از راد، ۲۰۰۵ ترجمه خدایی، ۱۳۸۴).

پیشینه هوش هیجانی را می‌توان در ایده‌های وکسلر (۱۹۴۳)، به هنگام تبیین جنبه‌های غیرشناختی هوش عمومی جستجو کرد. او درباره هوش می‌نویسد: «کوشیده‌ام نشان دهم که علاوه بر عوامل هوشی، عوامل برداشته باشد.» (به نقل از بار ـ آن ۱۹۹۷، جلالی، ۱۳۸۱).

بعد از آن لیپر (۱۹۴۸) مفهوم فوق را به کار برد و فرض کرد که اندیشه‌های هیجانی بخشی از هوش منطقی هستند و در هوش منطقی و هوش کلی نقش دارند (به نقل از وفا،۱۳۸۳).

عواملی چون انتزاعی بودن مفهوم هوش و عدم تعریف دقیق و واحد از هوش اجتماعی باعث تا اندازه‌گیری آن با مشکل مواجه شود. به همین دلیل مفهوم هوش اجتماعی برای مدتی طولانی از اذهان به دور ماند. تا این که در حدود دو دهه قبل هاورد گاردنر[۳۱] (۱۹۸۳) اساس و پایه دیدگاه‌های رایج و سنتی در هوش‌بهر و عامل کلی هوش (g) را مورد انتقاد قرار داد و نظریه هوش چندگانه[۳۲] خود را که جنبه‌های شناختی هوش را با یکدیگر ترکیب می‌کند، ارائه نمود (پیریدز و فارنهام، ۲۰۰۱؛ به نفل از خدایی، ۱۳۸۴). در نظریه گاردنر، جنبه‌های شناختی و هیجانی در هوش ترکیب شده‌اند. نظریه هوش چندگانه شامل هفت نوع مستقل از هوش می‌شود. یکی از آن‌ها «هوش شخصی[۳۳]» است که تقسیم می‌شود به «هوش درون شخصی[۳۴]» که دانشی است از جریانات و احساسات درونی فرد و «هوش میان شخصی[۳۵]» که توانایی مشخص کردن واکنش‌ها، نیازها، هیجان‌ها و مقاصد افراد دیگر است (به نقل از درکسن، کرامر و کاتزکو[۳۶]، ۲۰۰۲).

در سال ۱۹۸۰ رون بار ـآن مفهوم بهره هیجانی را اختراع نمود تا در نتیجه آن بتواند روش خود را برای ارزیابی هوش کلی توضیح دهد او اعتقاد داشت که هوش هیجانی توانایی ما را در کنار آمدن موفقیت‌آمیز با دیگران، توأم با احساسات درونی، منعکس می‌سازد او پس از ۱۷ سال تحقیقات خود، اولین آزمون در این مورد یعنی سیاهه شخصیتی بار-آن (EQ-i)را بوجود آورد.

مایر و سالوی[۳۷] (۱۹۹۰) بعد از مطرح کردن مفهوم هوش هیجانی، آن را این چنین تعریف کردند:

«توانایی ارزیابی، بیان، تنظیم هیجانات خود و دیگران و استفاده کارآمد از عواطف است» (پیریدز[۳۸]، فارنهام[۳۹]، ۲۰۰۱؛ به نقل از خدایی، ۱۳۸۴).

دانیل گلمن، اصطلاح هوش هیجانی را در سال ۱۹۹۵ مطرح نمود و آن را از نظریه به کاربرد نزدیک ساخت اولین کتاب او در همان سال یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های سال در آمریکا شد. دومین کتاب وی هوش هیجانی در محیط کار، توانست به بسیاری از ابهامات پاسخ دهد.

مؤلفه‌های هوش هیجانی

هوش هیجانی از دو مؤلفه: ۱) بینش روانی فرد و ۲) استعداد فطری همدلی تشکیل شده است. مؤلفه نخست، بینش روانی فردی؛ در همه موقعیت‌ها و به طور حتم در تمام مراحل حل مسئله، تصمیم‌گیری و یا انجام تکالیف یادگیری شایان اهمیت است.

مؤلفه دوم، استعداد فطری همدلی؛هنگامی که به انجام وظیفه‌ای و یا موقعیت خاصی در ارتباط با دیگران اشاره دارد ضروریست، شکی نیست که در چنین موقعیتی، رابطه‌ای متقابل میان فرد و دیگران وجود دارد. با این حال ابراز همدلی حتی در صورت عدم حضور فیزیکی دیگران می‌تواند ضروری و حساس باشد (روزنبرگ[۴۲]، ۱۹۹۲؛ ترجمه صیامی، ۱۳۷۷).

مؤلفه‌های مفهوم هوش هیجانی ثابت می‌کنند که اندازه‌های هوش‌بهر به تنهایی نمی‌تواند بیشتر متغیرهای متناوب فردی را در موقعیت‌های زندگی توضیح دهد. در صورتی که بررسی هوش هیجانی در فرد می‌تواند عامل موثری در موقعیت زندگی وی باشد (محرابیان، ۱۹۹۵).


اساس زیست ـ عصبی هوش هیجانی

لدوکس[۴۳] عصب‌شناس مرکز علوم عصبی دانشگاه نیویورک اولین کسی بود که نقش محوری لمبیک[۴۴] را در مغز هیجانی کشف کرد.لدوکس اظهار می دارد که آمیگدال[۴۵] که در قسمت بالای ساقه مغز و نزدیک سیستم لمبیک قرار گرفته است جایگاه اصلی حافظهُ هیجانی است و خاطرات هیجانی در این منطقه نگه‌داری می شود. هیپو کامپ وقایع را بدون هیچ احساس خاصی حفظ می کند و چاشنی هیجانی آن در آمیگدال نگهداری می‌شود (لدوکس وفلپس[۴۶]، ۱۹۹۹؛لدوکس،۲۰۰۳).

تحقیقات لدوکس (۲۰۰۰) نشان می‌دهد که حتی زمانی که مغز متفکر یعنی نئوکورتکس به مرحلهُ تصمیم‌گیری رسیده است، لیمبیک می تواند اعمال ما را کنترل کند. عملکرد آمیگدال و ارتباط متقابل آن با نئوکورتکس اساس هوش هیجانی است.

لدوکس و فلیپس(۱۹۹۹) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که علایم حسی که از چشم یا گوش صادر می شوند ابتدا به تالاموس در مغز می‌روند وسپس از طریق یک سیناپس منفرد به آمیگدال و پس از آن، به نئوکورتکس می‌رود. این گونه انشعاب به آمیگدال اجازه می‌دهد تا قبل از نئوکورتکس شروع به پاسخ دهی کند. آمیگدال می‌تواند مارا وادار کند که برای دست زدن به کاری از جا بجهیم در حالی که نئوکورتکس آرام‌تر اما، کاملاً آگاهانه‌تر، برنامهُ سنجیده خود را برای واکنش نشان می‌دهد .نظام هیجانی از نظر کالبد شناختی می‌تواند مستقل از نئوکورتکس عمل کند. برخی واکنش‌های هیجانی و خاطره‌های هیجانی، بدون وجود آگاهی و شناخت شکل می‌گیرند.

داماسیو[۴۷] (۱۹۹۴) نیز معتقد است که بین ناحیه بطنی – قدامی در بخش پیش پیشانی و سیستم لمبیک که در قسمت تحتانی مغز قرار دارد و مرکز اصلی عواطف است ارتباط‌های دو طرفه فراوانی وجود دارد. بدین ترتیب که بخش پیش پیشانی یکی از مراکزی است که اطلاعات مربوط به عواطف را که از سیستم لمبیک به قشر مخ میرسد، پردازش می‌کند و نتیجه این پردازش را در تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای اجتماعی و اخلاقی ما (که آنها نیز در همین ناحیه برنامه ریزی می شوند )دخالت می دهد. حال اگر بر اثر ضایعه‌ای این قسمت از قطعه پیشانی آسیب ببیند اطلاعات مربوط به عواطف که از سیستم لمبیک میرسند، نمی‌توانند نقش مثبت خود را در تصمیم‌گیری و تنظیم رفتار شخص ایفا کنند، در نتیجه بیمار دچار سرگشتگی می‌شود و رفتار اجتماعی او نیز به اشکال مختلف نابهنجار می‌گردد. (مانند تغییر شخصیت، از بین رفتن حس مسئولیت، بی‌اعتنایی به هنجارهای اخلاقی و مانند آن. در حالی که عملکرد عقلانی فرد مثل توجه ،دقت ،حافظه،هوش وزبان کاملاً دست نخورده وسالم می ماند(آدافلپس و داماسیو[۴۸]،۲۰۰۰).

هوش هیجانی و هوش عمومی

هوش عمومی و هوش هیجانی توانایی‌های متضادی نیستند بلکه بهتر است که چنین بیان نمود که از یکدیگر متمایز هستند. همه ما ترکیبی از هوش و هیجان داریم، در واقع بین هوش عمومی و برخی از جنبه‌های هوش هیجانی همبستگی پایینی وجود دارد و باید گفت این دو قلمرو اساساً مستقل‌اند (گلمن، ۱۹۹۵).


نوع فایل: word

سایز :233 KB

تعداد صفحه:277خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 01:15

ادبیات عرب - ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی

ادبیات عرب - ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی

المقدمة

» ویضرِبُ اللهُ الأمثالَ للناس و الله علی کل شیء قدیرٌ«[1]

لا یختلف اثنان فی أن اللغة تحظی بدور وافر لایجاد العلـاقات و الأواصر الودیة فی العصر الذی یسمی بعصر العولمة، فإن اللغه تلعب دورا کبیرا فی هذا العصر، کما تعتبر الترجمة بین اللغات المختلفة من الأمور التی لغت انتباه کافة الناس.

یکوِّن المثل جزءً من هیکلیة اللغة و الذی یصعب ترجمته علی جمیع المترجمین فی لغاتهم المتنوعة هذا الان الترجمة الحرفیة لا تحل مشکلة ترجمة الأمثال بل یتوجب علی المترجم أن یعثر علی مقابل الأمثال فی کله لغة ، الأمر الذی یحتاج إلی دراسات و مقارنات علمیة بین الأمثال و الذی یجعل هذه الرسالة آن تدخل فی اطار فن الترجمة.

إنّ الرسالة هذه تحمل عنوان »الأمثال دراسة و مقارنة بین اللغات الثلاث: العربیة، الفارسیة، و الإنکلیزیة« فقد سرّنی کثیرا أن اشتغلت بدراسه الأمثال کدراسة جامعیة إذ یرجع اتصالی بالأمثال و مباحثها إلی عهد دراستی فی دور اللیسانس، فهذا الاتصال ترک فیّ أثرا عمیقا لما أحسستُ فی نفسی میلـا و رغبة إلی جمع الأمثال و مقارنتها.

ارتأینا تقسیم هذه الرسالة إلی تمهید و قسمین.

إن التمهید یشمل تعریف المثل و تاریخه کما یقدّم بصورة موجزة مصنفات الأمثال و خصائصها فی اللغة العربیة.

یشغلُ الباب الأول حیّزا کبیرا من هذه الرسالة حیث ورد فیه المشترک من الأمثال بین اللغات الثلـاث.

یتناول الباب الثانی، الأمثال الواردة فی الکتب المقدسة و الدینیة و التی تتّبع منهج الخیر و الصواب.

فلـا أدّعی هنا أننی جئتُ بماهوبریء من العثرات و الزلات، لأن الکمال لیس إلالله وحده، ولکننی أقول قدبذلتُ فی هذا الطریق جهد نفسی و بحثت عن الأمثال و مباحثها بکل إخلـاص.

و ها أنا أقدِّم ما تیسّرلی، و من الله التوفیق و علیه التکلـان.

الفهرس

الإهداء............................................................................ ب

الشکر و العرفان.................................................................. ج

المقدمة............................................................................ د

التمهید............................................................................ 1

تعریف المثل...................................................................... 1

أنواع المثل العربی .............................................................. 2

مصنفات الأمثال العربیة......................................................... 3

الأطوار تاریخیة للـأمثال العربیة................................................ 6

ارشادات عامة ................................................................... 8

الباب الأول

الأمثال المشترکة بین اللغات الثلـاث: العربیة، و الفارسیة، و الإنکلیزیة.... 9

الباب الثانی

الأمثال الدینیة.................................................................... 323

الخاتمة............................................................................ 337

ملخص باللغة الفارسیة.......................................................... 338


[1] النور، الآیة 35خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 17:35

بررسی رابطه میان بیش فعالی و افت تحصیلی دانش آموزان مقطعه ابتدایی

بررسی رابطه میان بیش فعالی و افت تحصیلی دانش آموزان مقطعه ابتدایی

با مقایسه تقریبی مدارسی که دانش آموزان بیش فعال در آن تحصیل می کنند با مدارس عادی در می یابیم در مدارسی که دانش اموزان بیش فعال در ان مشغول به تحصیل هستند افت تحصیلی بیشتر به چشم می خورد.با توجه به این احتمال که ممکن است فرضیات پیش بینی شده درست باشد ضرورت انجام این تحقیق اجتناب ناپذیر است. بدین ترتیب با رفع این عامل احتمالی ویا اتخاذ روشها و راهبردهای مناسب یاددهی ویادگیری مناسب برای دانش آموزان اینگونه مدارس میتوان یکی از عوامل احتمالی کاهش پیشرفت تحصیلی را در مدارس ابتدایی از میان برداریم و انگیزه تحصیل را در آنها بالا ببریم.

فهرست مطالب

فصل اول.. 6

مقدمه. 7

تاریخچه اختلال بیش فعالی.. 8

شیوع بیش فعالی.. 9

انواع بیش‌فعالی.. 10

نوع بی‌دقت و بدون توجه. 10

نوع تکانشی - بیش‌فعالی.. 11

نوع ترکیبی.. 12

چطور می‌توان فهمید کودکی مبتلا به ADHD است؟13

نشانه های رفتاری:14

بیان مساله:23

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:24

متغیرهای تحقیق : 25

اهداف تحقیق در مورد بیش فعالی.. 26

ادامه بیش‌فعالی تا بزرگسالی.. 28

ژنتیک، مهم‌ترین عامل.. 29

فواید و مضرات تحقیق در مورد بیش فعالی دانش آموزان 32

فصل دوم.. 33

پیشینه تحقیق :34

سبب شناسی:37

نظریه اولین کسی که در مورد این نوع اختلال نظر داد 39

آمار اختلال بیش فعالی.. 40

همه‌گیر شناسی.. 41

فصل سوم. 42

جامعه تحقیق :43

حجم نمونه در روش نمونه گیری :43

ابزار اندازه گیری :43

روش اجرای تحقیق :44

آمار توصیفی :44

فصل چهارم.. 45

مقدمه :46

سوالات طرح شده جهت پرسشنامه.. 47

جدول پرسش نامه. 48

1ـ جامعه چه مقدار به این مشکل اهمیت می دهد .49

2ـ اعتقاد دارند که این مشکل یک بیماری غیر قابل در مان است . 3ـ چه مقدار اعتقاد دارند که این مشکل قابل در مان است .50

3ـ چه مقدار اعتقاد دارند که این مشکل قابل در مان است .51

4ـ چه مقدار مشاوره تاثیر دارد ؟52

5ـ تاثیر افراد خانواده بر بهبود فرد .53

6ـ تاثیر آموزشهای روانشناسان به خانواده ها برای بهبود. 54

7ـ بهبود بیماری می تواند تاثیر زیادی بر مشکل تحصیلی دانس اموز داشته باشد .55

8ـ برخورد دیگران برای سرخورده شدن .56

9ـ نقش پزشک در درمان. 57

10ـ نکات مثبت بیش فعالی .58

11ـ یکی از عوامل مهم در ادرصد وراثتی بودن بیش فعالی .59

12ـ امکان دارد این بیماری تا بزرگ سالی باقی بماند .60

فصل پنجم. 61

پیشنهاد و راهبرهای برای آموزگاران.. 62

راهکارها و پیشنهادات... 77

مربیان هم باید آموزش ببینند.. 77

روش های درمان:79

درمان بیش فعالی با تغذیه امکان پذیر است... 82

درمان بیش فعالی کودک با غذا82

- اسیدهای چرب ضروری:82

غذاهایی که باید از خوردن آن ها اجتناب نمود عبارت اند از:84

روش هایی برای کنترل کودکان بیش فعال.. 87

راهکارهای زیر ممکن است دراین مورد به شما کمک کنند:87

بریده قسمتی از یک تحقیق در مورد چگونگی درمان 95

نتیجه گیری :99

منابع:100

فهرست نمودار ها

1ـ جامعه چه مقدار به این مشکل اهمیت می دهد . 47

2ـ اعتقاد دارند که این مشکل یک بیماری غیر قابل در مان است . 47

6ـ تاثیر آموزشهای روانشناسان به خانواده ها برای بهبو 47

7ـ بهبود بیماری می تواند تاثیر زیادی بر مشکل تحصیلی دانس اموز داشته باشد 47

8ـ برخورد دیگران برای سرخورده شدن ... 47

9ـ نقش پزشک در درمان.. 47

10ـ نکات مثبت بیش فعالی ... 47

11ـ یکی از عوامل مهم در ادرصد وراثتی بودن بیش فعالی . 47

12ـ امکان دارد این بیماری تا بزرگ سالی باقی بماند . 47خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:48

ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در

واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

چکیده

چالش‌های پیش روی سازمان ها ناشی از تغییرات محیطی ، نیاز برای برقراری رفتارهای جدید به ویژه آمادگی برای تغییر را درآنها ایجاد نموده ومولفه های سازمان یادگیرنده، پاسخی به این نیازاست. هدف از این مطالعه بررسی بررسی رابطه بین ابعادسازمان یادگیرنده وآمادگی برای تغییردرواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد. این مطالعه از نظرروش توصیفی_ تحلیلی و از نظر روابط بین متغیرها همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضراعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان هست که در سال1392جمعاً 1774 نفرمی باشد.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 251نفر محاسبه شد. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه، دو پرسشنامه ابعادسازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز(2003)DLOQ و پرسش نامه استاندارد گرایش به سوی تغییردونهام وهمکاران (۱۹۸۹) بوده است.بررسی پایایی ابزاراز طریق محاسبه ضریب آلفاوبررسی روایی ابزار نیز با استفاده ازدوروش روایی محتوایی وبراساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزارLISREL انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب قابل قبولی برای هر یک از شاخصهای سازه های ابعادسازمان یادگیرنده و گرایش به سوی تغییر را نشان دادند. به منظور بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار18 SPSS استفاده شد و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای ابعادسازمان یادگیرنده وآمادگی برای تغییر رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:سازمان یادگیرنده،آمادگی برای تغییر،دانشگاه آزاداسلامی

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 . مقدمه 3

1-2. بیان مساله 4

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-4. اهداف پژوهش 8

1-5. چارچوب نظری 8

1-6. فرضیات تحقیق 10

1-7. تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیر های تحقیق 10

1-8. قلمرو تحقیق 14

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-2. بخش اول: سازمان یادگیرنده 16

2-2-1. مفهوم سازمان یادگیرنده 16

2-2-2. تاریخچه سازمان یادگیرنده 17

2-2-3. تعاریف سازمان یادگیرنده 18

2-2-4. رویکردهای سازمان یادگیرنده 21

2-2-4-1. رویکرد تفکر سیستمی 21

2-2-4-2. رویکرد یادگیری 22

2-2-4-3. رویکرد استراتژیک‌ 22

2-2-4-4. رویکرد رویکرد ترکیبی ‌ 22

2-2-5. تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 23

2-2-6. ضرورت ایجاد سازمان یادگیرنده 25

2-2-7. عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده 26

2-2-8. ویژگی‌های سازمان یادگیرنده 27

2-2-9. مزایای سازمان یادگیرنده 30

2-2-10. نظریه‌ها و الگوهای سازمان یادگیرنده 30

2-2-10-1. سازمان یادگیرنده از نظر سنگه 31

2-2-10-2. سازمان یادگیرنده از نظر گاه 32

2-2-10-3. سازمان یادگیرنده از نظر گاروین 33

2-2-10-4. سازمان یادگیرنده از نظر بنت و اوبراین 33

2-2-10-5. سازمان یادگیرنده از نظر انجمن آموزش و توسعه 34

2-2-10-6. سازمان یادگیرنده از نظر کپلان و نورتون 35

2-2-10-7. سازمان یادگیرنده از نظر گفارت و مارسیک 35

2-2-10-8. سازمان یادگیرنده از نظر جیمز 36

2-2-10-9. سازمان یادگیرنده از نظر مامفورد 37

2-2-10-10. سازمان یادگیرنده از نظر پدلر و همکاران 37

2-2-10-11. سازمان یادگیرنده از نظر مارکوارت 37

2-2-10-12. سازمان یادگیرنده از نظراورتن بلاد 38

2-2-10-13. سازمان یادگیرنده از نظر واتکینزو مارسیک 39

2-2-11. سطوح سازمان‌های یادگیرنده 44

2-3. بخش دوم: آمادگی برای تغییر 46

2-3-1. مقدمه 46

2-3-2. مفهوم تغییر، تحول و تغییر بنیادی 47

2-3-3. ابعاد تغییر سازمانی 48

2-3-4. انواع تغییر 48

2-3-5. سطوح تغییر 50

2-3-6. مدل‌های تغییر سازمانی 51

2-3-6-1. الگوی سه مرحله‌ای تغییر کرت لوین 52

2-3-6-2. الگوی برنامه‌ریزی 54

2-3-6-3. الگوی تغییر جامع رالف کیلمن 55

2-3-6-4. الگوی کانون‌های بهبود کیفیت 56

2-3-6-5. الگوی مدیریت تغییرات استراتژیک استیس و دانفی 57

2-3-6-6. مدل تجزیه و تحلیل جریانی جری پوراس 58

2-3-6-7. مدل شش خانه‌ای ویس بورد 59

2-3-6-8. مدل تطبیق برای تحلیل سازمانی 61

2-3-6-9. چارچوب فرهنگی، سیاسی و فنی تیجی 62

2-3-6-10. مدل بورک و لیتوین 63

2-3-6-11. الگوی ادکارپروسی 64

2-3-6-12. الگوی فرآیند اتصالی 66

2-3-6-13. الگوهای تئوریک و پیاده‌سازی نظریه‌های سهم تغییر رفتاری 66

2-3-7. دلایل تغییر 67

2-3-8. عامل‌های مؤثر بر تغییر سازمانی 67

2-3-9. مقاومت در برابر تغییر 70

2-3-10. عوامل مقاومت در برابر تغییر 72

2-3-11. مدیریت تغییر 73

2-3-12. استراتژی‌های اساسی برای مدیریت تغییر 74

2-3-13. مهارت‌های مدیریت تغییر 75

2-3-14. شیوه‌های اعمال تغییر و سبک مدیریت تغییر 77

2-3-15. پیش ران‌های مدیریت تغییر 79

2-3-15-1. واکنش و نگرش به تغییر 79

2-3-15-2. آمادگی برای تغییر 83

2-3-16. عوامل موثر در ایجاد آمادگی برای تغییر 84

2-3-17. کاربست آمادگی به تغییر در آموزش عالی 90

2-4. بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام‌شده 92

2-4-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور 92

2-4-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور 98

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1. مقدمه 105

3-2. روش تحقیق 105

3-3. جامعه آماری 106

3-4. نمونه آماری 106

3-5. روش جمع آوری داده ها 107

3-6. ابزار سنجش تحقیق 107

3-6-1. پرسش نامه ابعاد سازمان یادگیرنده 107

3-4-2. پرسش نامه آمادگی برای تغییر 108

3-7. روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها 109

3-7-1. روایی 109

3-7-1-1. روایی صوری و محتوایی 110

3-7-1-2. روایی سازه 110

3-5-2. پایایی 118

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها 120

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه 122

4-2. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 123

4-3. توصیف متغیرهای تحقیق 130

4-4. بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق(آزمون کولوموگروف – اسمیرنف) 142

4-5. آزمون فرضیات 143

4-6. مدل مفهومی تحقیق 151

4-6-1. مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد 151

4-6-2. مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی‌داری 152

4-6-3. بررسی شاخص های مدل اصلی تحقیق 152

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1. مقدمه 155

5-2. نتایج آمار توصیفی 155

5-3. نتایج آمار استنباطی 156

5-4. پیشنهادهای تحقیق 160

5-4-1. پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق(پیشنهادات اجرایی) 160

5-4-2. پیشنهادها برای تحقیقات آتی 163

5-5. محدودیت های تحقیق 163

پیوست ها 164

منابع و مآخذ 189

فهرست منابع فارسی 190

فهرست منابع غیرفارسی 196

چکیدۀ انگلیسی 203

فهرست جداول

2-1. جدول: طبقه‌بندی تغییرات محیطی 16

2-2. جدول: تغییر رویکرد به مؤلفه‌های سازمانی 17

2-3. جدول: سیر تعاریف سازمان یادگیرنده 20

2-4. جدول: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 25

2-5. جدول: انواع تغییرات سازمانی 49

2-6. جدول: انواع تغییرات 49

2-7. جدول: مدل های عمده تحول سازمانی 51

2-8. جدول: نوع شناسی استراتژی های تغییر دانفی و استیس 58

3-1. جدول: توزیع سؤالات پرسشنامه برحسب ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر 109

3-2. جدول: تحلیل عاملی پرسشنامه ابعادسازمان یادگیرنده به تفکیک سؤالات 113

3-3. جدول: تحلیل عاملی پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده 114

3-4. جدول: شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری متغیر سازمان یادگیرنده 114

3-5. جدول: تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه آمادگی برای تغییر به تفکیک سؤالات 117

3-6. جدول: شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری متغیر آمادگی برای تغییر 118

3-7. جدول: تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه آمادگی برای تغییر 118

3-8. جدول: ضریب پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر 119

4-1. جدول: توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 123

4-2. جدول: توصیف سن پاسخ دهندگان 124

4-3. جدول: توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 125

4-4. جدول: توصیف سنوات خدمت پاسخ دهندگان 126

4-5. جدول: توصیف سمت پاسخ دهندگان 127

4-6. جدول: توصیف رتبه علمی پاسخ دهندگان 128

4-7. جدول: توصیف نوع استخدام پاسخ دهندگان 129

4-8. جدول: توصیف متغیر خلق فرصت یادگیری مستمر 130

4-9. جدول: توصیف متغیر ارتقا پرسشگری و گفتمان 131

4-10. جدول: توصیف متغیر ترغیب همکاری و یادگیری گروهی 132

4-11. جدول: توصیف متغیر ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک یادگیری 148

4-12. جدول: توصیف متغیر توانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی 149

4-13. جدول: توصیف متغیر ارتباط سازمان با محیط 150

4-14. جدول: توصیف متغیر رهبری استراتژیک برای یادگیری 151

4-15.جدول: توصیف متغیر نگرش رفتاری 152

4-16. جدول: توصیف متغیر نگرش شناختی 153

4-17. جدول: توصیف متغیر نگرش احساسی 154

4-18. جدول: توصیف متغیر سازمان یادگیرنده 155

4-19. جدول: توصیف متغیر آمادگی برای تغییر 156

4-20. جدول: آزمون کولموگروف- اسمیرنف 157

4-21. جدول: ضریب همبستگی بین سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر 158

4-22. جدول: ضریب همبستگی بین خلق فرصت‌های یادگیری مستمر و آمادگی برای تغییر 159

4-23. جدول: ضریب همبستگی بین ارتقا پرسشگری و آمادگی برای تغییر 160

4-24. جدول: ضریب همبستگی بین ترغیب یادگیری تیمی و آمادگی برای تغییر 161

4-25. جدول:ضریب همبستگی ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک یادگیری وآمادگی برای تغییر 162

4-26. جدول: ضریب همبستگی بین توانمندسازی افراد برای بینش جمعی وآمادگی برای تغییر 163

4-27. جدول: ضریب همبستگی بین ارتباط سازمان با محیط و آمادگی برای تغییر 164

4-28. جدول: ضریب همبستگی رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر 165

4-29. جدول: شاخص های برازش مدل تحقیق در حالت کلی 167

فهرست نمودارها

4-1.نمودار: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 123

4-2. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 124

4-3. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 125

4-4. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمت پاسخ دهندگان 126

4-5. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سمت پاسخ دهندگان 127

4-6. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به رتبه علمی پاسخ دهندگان 128

4-7. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به نوع استخدام پاسخ دهندگان 129

4-8. نمودار: هیستوگرام متغیر خلق فرصت یادگیری مستمر 130

4-9. نمودار: هیستوگرام متغیر ارتقا پرسشگری 131

4-10. نمودار: هیستوگرام متغیر ترغیب یادگیری تیمی 132

4-11. نمودار: هیستوگرام متغیر ایجاد سامانه‌هایی برای تغییر 133

4-12. نمودار: هیستوگرام متغیرتوانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی 134

4-13. نمودار: هیستوگرام متغیر ارتباط سازمان با محیط 135

4-14. نمودار: هیستوگرام متغیر رهبری استراتژیک 136

4-15. نمودار: هیستوگرام متغیر نگرش رفتاری 137

4-16. نمودار: هیستوگرام متغیر نگرش شناختی 138

4-17. نمودار: هیستوگرام متغیر نگرش احساسی 139

4-18. نمودار: هیستوگرام متغیر سازمان یادگیرنده 140

4-19. نمودار: هیستوگرام متغیر آمادگی برای تغییر 141

فهرست شکل ها

1-1. شکل: مدل مفهومی تحقیق 9

2-1. شکل: شبکه سازمان یادگیرنده 36

2-2. شکل: سطوح سازمان‌های یادگیرنده 45

2-3. شکل: سطوح تغییر 50

2-4. شکل: الگوی تغییرکرت لوین 52

2-5. شکل: مراحل الگوی برنامه‌ریزی 54

2-6. شکل: مدل تجزیه و تحلیل جریانی 59

2-7. شکل: مدل شش خانه‌ای ویس بورد 60

2-8. شکل: مدل تطبیق برای تحلیل سازمانی 61

2-9. شکل: مدل چارچوب فرهنگی، سیاسی و فنی تیجی 62

2-10. شکل: مدل بورک و لیتوین 63

2-11. شکل: مدل ادکارپروسی 65

2-12. شکل: ایجاد آمادگی در سیستم و افراد 87

3-1. شکل: ضرایب مسیر در حالت استاندارد 111

3-2. شکل: مقدار T برای ضرایب مسیر 112

3-3. شکل: ضرایب مسیر در حالت استاندارد 115

3-4. شکل: مقدار T برای ضرایب مسیر 116

4-1. شکل: مدل پایه تحقیق درحالت مفهومی 151

4-2. شکل: مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد 151

4-3. شکل: مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی‌داری 152

عنوان :ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در

واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

فرمت :doc

تعداد صفحات :220خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:35

رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

این پژوهش با هدف ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی بانک سپه شعبات استان مرکزی در سال 1392 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 316 نفر از کارکنان شاغل در بانک­ سپه شعبات استان مرکزی بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی­طبقه­ای 174 نفر بعنوان حجم ­نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی و روایی با استفاده از معیارهای مختلف بررسی شد؛ بطور نمونه روش آلفای کرونباخ بعنوان یکی از روش­های ارزیابی پایایی برای این پژوهش استفاده شد که ضریب پایایی در مورد پرسشنامۀ استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون 90/0 و برای پرسشنامۀ استاندارد کارآفرینی سازمانی بارینگر و بلودُرن 80/0 بدست آمد و همینطور از روایی محتوا نیز بمنظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار SPSS و Smart PLS در دو بخش مدل اندازه­گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل اندازه­گیری ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی­دار میان دو سازۀ فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی و همچنین ارتباط میان تمام ابعاد فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی دارد.

واژه­های کلیدی: فرهنگ سازمانی، کارآفرینی سازمانی، بانک سپه، خلاقیت، نوآوری.

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش... 2

1-1.مقدمه. 3

1-2.بیان مسأله. 3

1-3.اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

1-4.اهداف پژوهش... 6

1-4-1. هدف کلی.. 6

1-4-2. اهداف جزئی.. 6

1-5-1. فرضیه اصلی.. 7

1-5-2. فرضیه های فرعی.. 7

1-6.تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش... 7

1-6-1. تعاریف نظری.. 7

1-6-2. تعاریف عملیاتی.. 9

فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش) 10

مقدمه. 11

1-2-کارآفرینی سازمانی.. 11

2-1-1. مفاهیم و تعاریف کارآفرینی.. 12

2-1-2. انواع کارآفرینی از دیدگاه صمد آقایی (1382) 14

2-1-3. مفهوم کارآفرینی سازمانی.. 15

2-1-4.انواع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه (تورنبری،2003) 17

2-1-5. ضرورت و اهمیت کارآفرینی سازمانی.. 18

2-1-6. رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی.. 18

2-1-7. موانع و محدودیت‌های کارآفرینی سازمانی.. 19

2-1-8. سازمان کارآفرین.. 19

2-1-9. ویژگی های سازمان کارآفرین.. 19

2-1-10. مقایسه‌ ویژگی های سازمان های سنتی و سازمان های کارآفرین.. 20

2-1-11. ساختار سازمان کارآفرین.. 21

2-1-12. عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی از دید مقیمی(1387) 22

2-1-13. ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 23

2-1-14. مدل های کارآفرینی سازمانی.. 24

2-2. فرهنگ سازمانی.. 26

2-4-1. تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازمانی.. 27

2-4-2. اهمیت شناخت فرهنگ سازمانی.. 28

2-4-3. نحوه شکل گیری و تداوم فرهنگسازمانی.. 30

2-4-4. مراحل ایجاد فرهنگ سازمان. 31

2-4-5. سطوح فرهنگ سازمانی.. 31

2-4-6. نقش و کارکردهای فرهنگ سازمان. 32

2-4-8. ویژگی های فرهنگسازمانی.. 34

2-4-9. تقسیم بندی انواع فرهنگسازمانی.. 36

2-4-10. مدل ها و الگوهای فرهنگ سازمانی.. 37

2-4-10-2. ابعاد فرهنگ سازمانی.. 41

2-4-11. فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی.. 42

2-3. پیشینه پژوهش... 46

2-3-1. پیشینه خارجی.. 46

2-3-2. پیشینه داخلی.. 49

2-3-3. مدل مفهومی تحقیق.. 53

فصل سوم: روش شناسی پژوهش... 54

3-1. مقدمه. 55

3-2. فرآیند پژوهش... 55

3-3. روش تحقیق.. 55

3-4. جامعه آماری.. 56

3-5. نمونه، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 56

3-6. متغیرهای تحقیق.. 57

3-7. روش گردآوری داده‌ها (اطلاعات) 57

3-8. ابزار گردآوری داده‌ها (اطلاعات) 58

3-8-1. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج پرسشنامه ها 59

3-8-2. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها 60

3-9. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات) 64

3-10. قلمرو تحقیق.. 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات) 68

4-1. مقدمه. 69

4-2. توصیف متغیرها 69

4-3. تحلیل داده ها 71

4-3-1. آزمون همبستگی میان متغیرها 71

4-3-3. آزمون رگرسیون چندگانه. 74

4-3-4. تحلیل داده ها با روش مدل معادلات ساختاری.. 75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 82

5-1. مقدمه. 83

5-2. تفسیر یافته های پژوهش... 84

بحث و جمع بندی فرضیات.. 87

5-3. محدودیت های خارج از اختیار پژوهش... 88

5-4. محدودیت های در اختیار پژوهشگر. 89

5-5. پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش... 89

5-6. پیشنهاد های برای پژوهش های بعدی.. 91

فهرست منابع. 92

پیوست ها 101

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1. مقایسه سازمان های کارآفرین و سنتی.. 20

جدول 2-2. مقایسه ساختار سازمانی سازمان های کارآفرینانه و سنتی.. 21

جدول 3-1. سوالات و ابعاد هر یک از پرسشنامه ها 59

جدول 3-2. انواع روایی.. 60

جدول 3-3. بررسی روایی همگرا با معیار AVE. 61

جدول 3-4. بررسی روایی واگرا 62

جدول 3-5. بررسی پایایی با معیار آلفای کرونباخ. 62

جدول 3-6. بررسی پایایی با معیار پایایی ترکیبی.. 63

جدول 3-7. تأثیر حذف هریک از سوالات بر میزان آلفای کرونباخ. 63

جدول 4-1. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه اصلی.. 72

جدول 4-2. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 1. 72

جدول 4-3. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 2. 73

جدول 4-4. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 3. 73

جدول 4-5. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 4. 74

جدول 4-6. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه مربوط به تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی.. 74

جدول 4-7. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش... 81

فهرست نمودارها و اشکال

شکل 2-1: سیر تحول مفهوم کارآفرینی سازمانی.. 15

شکل2-2: مدل کارآفرینی سازمانی اکلس و نک(1998) 24

شکل 2-3:مدل شکل گیری فرهنگ سازمانی کاتر و هسکت (1992) 31

شکل 2-4: سطوح فرهنگ سازمانی، از نظر شاین(1992) 32

شکل 2-5: مدیریت فرهنگ سازمانی(لاورنس و فرمن،2009،ص202) 34

شکل 2-6: مدل فرهنگ سازمانی دنیسون(2000) 41

شکل 2-7. مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته) 53

نمودار 4-1: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت.. 69

نمودار 4-2: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن.. 70

نمودار 4-3: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات.. 70

نمودار 4-4: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سابقه خدمت.. 71

شکل 4-1: تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن. 76

شکل 4-2: مقادیر t-values مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن. 77

شکل 4-3: تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن. 78

شکل 4-4: مقادیر t-values مربوط به متغیر کارآفرینی سازمانی و ابعاد و سوالات آن. 79

شکل 4-5: رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی همراه با ضرایب استانداردشده 80

شکل 4-6: رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی همراه با مقادیر t-values. 81خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:35

بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتاری باروری نمونه مورد مطالعه : زنان متاهل 49 – 15 ساله شهر شیراز

بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتاری باروری نمونه مورد مطالعه : زنان متاهل 49 – 15 ساله شهر شیراز


علیرغم وجود شرایط متفاوتی که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا تحت آن زیست می‌کنند، میزان های رشد جمعیت در طول 30 سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است. تولید مثل عامل کلیدی در زندگی زنان است و باروری به طور جداناپذیری با نقش زنان در جامعه و اجتماع مرتبط می‌باشد. با توجه به این که زنان عامل اصلی زاد و ولد به شمار می آیند، موقعیت و جایگاه آنان در جامعه میتواند بر رفتار باروریشان تاثیر بگذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتار باروری آنان می باشد. جامعه­ی آماری این تحقیق شامل زنان سنین باروری (49-15ساله) ساکن شهر شیراز می­باشد و حجم نمونه 384 نفر انتخاب شد. روش نمونه ­گیری، خوشه­ای چندمرحله­ای است که با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نظریه کنش پارسونز و نظریه منابع در دسترس به عنوان چارچوب نظری مطالعه انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میان تحصیلات زنان ،تحصیلات همسر زنان، مهارت زندگی، سن زنان، سن همسر، سن ازدواج، تفاوت سنی با همسر و مصرف رسانه با رفتار باروری (بعد تعداد فرزند)، و شبکه ارتباطات و استقلال تصمیم گیری، و استقلال اقتصادی با رفتار باروری (بعد فاصله تولد اول تا دوم)، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل معادله ساختاری نشان داد که استقلال زنان با واسطه متغیر توانمندی اجتماعی بر روی رفتار باروری تاثیر می­گذارد.

واژگان کلیدی: استقلال، باروری، منابع در دسترس، کنش، زنان، شیراز.

فهرست

فصل اول..

1-کلیات... 1

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ارزش تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق: 9

1-4-1- هدف کلی.. 9

1-4-2- اهداف جزئی.. 9

فصل دوم.

2-پیشینه تحقیق.. 11

2-1- مقدمه. 11

2-1- تحقیقات داخلی.. 12

2-2- تحقیقات خارجی.. 20

فصل سوم.

3- مبانی نظری.. 32

3-1- نظریه های اجتماعی و فرهنگی.. 32

3-1-1- نظریه انتقال جمعیت... 32

3-1- 2- نظریه جریان ثروت بین نسلی.. 33

3-1-3- نظریه ارتقا اجتماعی.. 35

3-2- نظریه های اقتصادی.. 35

3-3- نظریه های اجتماعی.. 36

3-2- 1- باروری به مثابه کنش اجتماعی.. 36

3-2-2- نظریه کنش اجتماعی.. 37

3-2-3- واحد کنش داوطلبانه. 38

3-2-4- کارکردهای نظام کنش.... 40

3-2-5- نظریه منابع در دسترس.... 42

3- 4- چارچوب نظری تحقیق.. 45

3-4-1- مدل نظری تحقیق.. 47

3-4-2- مدل تجربی تحقیق.. 48

5-3- فرضیات تحقیق: 49

فصل چهارم.

4- روش شناسی تحقیق.. 51

4-1- مقدمه. 51

4-1- روش تحقیق.. 51

4-2- تکنیک تحقیق.. 51

4-3- ابزار جمع آوری داده­ها 51

4-4- جامعه ی آماری.. 52

4-5- واحد تحلیل.. 52

4-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 53

4-7- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری.. 53

4-8- اعتبار 54

4-9- پایایی.. 54

4-10- فنون تحلیل داده ها 56

4-11- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 56

4-11-1- متغیرهای مستقل.. 57

4-11-2- متغیر وابسته. 58

فصل پنجم..

5- یافته های تحقیق.. 60

5-1- مقدمه. 60

5-2- توصیف داده ها 60

5-3- تجزیه و تحلیل داده ها 71

5-4- تحلیل مدل معادله ساختاری.. 80

5-5- شاخص های نیکویی برازش.... 86

فصل ششم..

6- بحث و نتیجه گیری.. 95

6-1- نتیجه گیری.. 95

6-2- محدودیت ها و مشکلات... 99

6-3- پیشنهادهای پژوهشی 99

6-4- پیشنهادهای اجرایی.................................................................................................................99

منابع فارسی.. 100

منابع انگلیسی.. 106

فهرست جداول


جدول 1-4- ضریب آلفای کرونباخ مقیاس های پرسشنامه. 53

جدول 5-1-1-توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد..... 59

جدول 5-1-2- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد همسر. 59

جدول 5-1-3- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب احساس طبقاتی... .60

جدول 5-1-4- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات.. .60

جدول 5-1-5- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات همسر.... .61

جدول 5-1-6- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب گروه سنی.. 62

جدول 5-1-7- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب گروه سنی همسران.. 62

جدول 5-1-8- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب سن در اولین ازدواج.. 63

جدول 5-1-9- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب وضعیت اشتغال همسر. 63

جدول 5-1-10- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب وضعیت اشتغال.. 64

جدول 5-1-11- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب قومیت... 64

جدول 5-1-12- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب داشتن سقط جنین.. 65

جدول -5-1-13- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب کاربرد وسایل پیشگیری.. 65

جدول 5-1-14- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب کاربرد وسایل پیشگیری.. 66

جدول 5-1-15- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب وسیله پیشگیری مورد استفاده 66

جدول 5-1-16- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب تعداد فرزند مورد علاقه. 67

جدول5-1-17- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب جنسیت مورد علاقه فرزندشان.. 67

جدول 5-2-1- آزمون مقایسه میانگین متغیرهای وابسته بر اساس درآمد. 68

جدول 5-2-2- آزمون همبستگی متغیر تحصیلات زنان با متغیرهای وابسته. 69

جدول5-2-3 آزمون همبستگی متغیر تحصیلات همسر با ابعاد رفتار باروری.. 69

جدول 5-2-4- آزمون همبستگی متغیر مهارت­های زندگی با ابعاد رفتار باروری.. 70

جدول 5-2-5- آزمون همبستگی متغیر مهارتهای اجتماعی با ابعاد رفتار باروری.. 70

جدول 5-2-6-آزمون همبستگی متغیر شبکه ارتباطات با ابعاد رفتار باروری.. 71

جدول 5-2-7- آزمون همبستگی متغیر سن زن و ابعاد رفتار باروری.. 71

جدول 5-2-8- آزمون همبستگی متغیر سن همسر با ابعاد رفتار باروری.. 72

جدول 5-2-9- آزمون همبستگی متغیر سن ازدواج با ابعاد رفتار باروری.. 72

جدول 5-2-10- آزمون همبستگی متغیر تفاوت سنی با همسر و ابعاد رفتار باروری.. 73

جدول 5-2-11- آزمون همبستگی متغیر مصرف رسانه با ابعاد رفتار باروری.. 73

جدول 5-2-12- آزمون همبستگی متغیر استقلال جابجایی زن و ابعاد رفتار باروری.. 74

جدول 5-2-13- آزمون همبستگی متغیر استقلال تصمیم گیری زن و ابعاد رفتار باروری.. 74

جدول 5-2-14- آزمون همبستگی متغیر استقلال اقتصادی زن و ابعاد رفتار باروری.. 75

جدول 5-1-4- راهنمای متغیرهای موجود در مدل.. 77

جدول 5-5-1- شاخص­های نیکویی برازش.... 82

جدول 5-5-2- بررسی معنی­داری ضرایب مدلهای اندازه گیری.. 83

جدول 5-5-3- بررسی اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل غیر استاندارد. 84

جدول 5-5-4- بررسی اثرات کل غیر استاندارد. 85

جدول 5-5-5- بررسی اثرات مستقیم، غیر مستقیم استاندارد. 86

جدول 5-5-6- بررسی اثرات کل استاندارد. 87

جدول 5-5-7- مجذور همبستگی چندگانه. 88

فهرست شکل ها

شکل3-1- عناصر واحد کنش داوطلبانه 38

شکل3-2- سلسله مراتب سیبرنتیکی نظام عمومی کنش.... 41

شکل4-1- مدل نظری تحقیق.. 46

شکل4-2- مدل تجربی تحقیق.. 46

شکل4-2- مدل ساختاری.. 78

شکل4-3- مدل ساختاری و اندازه گیری.. 79

شکل 5-4-4- مدل مفهومی تحقیق.. 80

شکل 5-4-5- مدل عملیاتی بر اساس ضرایب غیر استاندارد. 81

شکل 5-4-6- مدل علی بر اساس ضرایب استاندارد رگرسیونی.. 81

خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 >>