X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:24

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره۲ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده۲ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.

ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:36

سیستم های تشخیص وسایل نقلیه

سیستم های تشخیص وسایل نقلیه

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

سیستم های تشخیص وسایل نقلیه

در سال های اخیر نظارت بر ترافیک و ایمنی وسایل نقلیه اعم از خودروها ، قطارها ، کامیون ها ، .... مورد توجه کمیته های حمل و نقل هوشمند قرار گرفته است .جهت بررسی سیستم های که ما را به اهداف فوق برساند ، نیاز به تشخیص وسیله ی نقلیه است تا بتوان پردازش ها و اقدامات لازم را به عمل آورد . لذا طبق تحقیقات به عمل آمده ، تجهیزات و روش های مختلفی ما را در این مقوله یاری می کنند و عبارتند از :

1-پردازش تصاویر بدست آمده توسط دوربین های تامین شده بدین منظور

2- سیستم های ویدئویی نصب شده بر سکو های هوایی

3- بررسی تصاویر جاده ای مبتنی برپارامترهای سه بعدی

4- سیستم های مبتنی بر مشخصه های محلی وسیله ی نقلیه در یک تصویر

5- بکار گیری الگوریتم مبتنی بر استخراج ویژگی از طریق تغییر شکل های خاص

6- بکارگیری مدل سه بعدی توسعه داده شده بر پایه ی عناصر لبه ی وسیله نقلیه

7- سیستم های مبتنی بر یادگیری با ناظر (شامل یک سیستم کک راننده و یک سیستم وسیله نقلیه خود گردان)

8- تشخیص مبتنی بر تشخیص سیگنالهای ویژه ی ارسالی

از طریق روش های فوق ، به کمک یک بانک اطلاعاتی شامل چندین وسیله نقلیه نمونه که از تصاویر واقعی جاده استخراج شده اند ، آزمایشات ویژه و متنوعی بر روی وسایل نقلیه انجام می شود و کارایی هر روش جهت تشخیص صحیح در کوتاه ترین زمان ممکن ثبت می شود و مورد استفاده های بعدی قرار خواهد گرفت .

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

فصل یکم- تشخیص وسایل نقلیه ی جاده ای در تصاویر دوربینی

1-1- نواحی کاندید شده مورد نظر

1-1-1- تشخیص و ردیابی خط

1-1-2- وسایل نقلیه مورد نظر

1-2- تشخیص وسایل نقلیه

فصل دوم - سیستم تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر ویژگی های محلی با استفاده از برد بینایی موازی

2-1- الگوریتم تشخیص

2-1-1- تکنیک پنجره مشخصه

2-1-2- تکنیک فضای مشخصه

2-1-3- انتخاب مشخصه ی ویژگی

2-1-4- عملیات انتخاب

2-2- الگوریتم بردار تدریجی

2-3- آزمایشات تشخیص وسایل نقلیه

2-3-1- وسایل نقلیه همراه با موانع جاده ای

2-3-2- تشخیص وسایل نقلیه

فصل سوم - تشخیص اتوماتیک وسایل نقلیه در توالی از تصاویر هوایی با نرخ فریمی پایین

3-1- نظارت ترافیک

3-2- خط مشی کلی

3-3- تشخیص وسیله نقلیه

3-3-1- روند تشخیص

3-2-2- پارامترها ی وسیله نقلیه

3-3-3- تطبیق

3-4- ارزیابی تشخیص

3-4-1- طرح ارزیابی

3-4-2- اجرای تشخیص و ردیابی

3-4-3-هماهنگی حرکتی

3-4-4- مقدار نهایی

3-5- بررسی الگوریتم

فصل چهارم - تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه جاده ای به طور همزمان بوسیله مدلی مبتنی بر بینایی متمرکز

4-1-2- پردازش مراحل تشخیص و ردیابی

4-1-3- شناسایی جهت تشخیص و توابع هزینه ی آن

4-1-4 - ارزیابی الگوریتم

4-2- کاربرد تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه ی جاده ای

4-2-1- مدل سازی شی در دنیای سه بعدی

4-2-2- فازهای یادگیری

4-2-3- تشخیص و توابع هزینه

4-2-4- مکان یابی وسایل نقلیه

4-2-5- ردیابی وسایل نقلیه

فصل پنجم - تشخیص وسایل نقلیه با استفاده از یادگیری با ناظر

5-1- طرح کلی مدل پیشنهادی

5-2- بهبود تابع تشخیص نمایی اصلاح شده (ام کیو دی اف)

5-3- آزمایشات انجام شده

فصل ششم- تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر تغییر شکل های فوریه ، موج ضربه ای کوچک و منحنی ضربه ای

6-1- استخراج ویژگی

6-1-1- تغییر شکل یافتن فوریه

6-1-2-تغییر شکل یافتن از طریق موج ضربه ای کوچک

6-1-3- تغییر شکل یافتن از طریق منحنی ضربه ای

6-1-4- طبقه بندی

6-2- نتایج آزمایشات

6-2-1-آنالیز تطبیقی توصیف گر فوریه ای، موج ضربه ای و منحنی ضربه ای

6-2-1-1- تغییر شکل فوریه ای

6-2-1-2- تغییر شکل موج ضربه ای

6-2-1-3- تغییر شکل منحنی ضربه ای

6-2-2- کاهش ابعاد بردارهای مشخصه(عوامل مشترک فوریه ،موج ضربه ای ومنحنی ضربه ای)

فصل هفتم - مدل تغییر پذیر عمومی برای تشخیص وسایل نقلیه

7-1- مدل پارامتریزه شده

7-2- جمع آوری اطلاعات

7-3- پایداری ساختار بهبود یافته

7-4- تجزیه و تحلیل اجزای اصلی

فصل هشتم - تشخیص واگن های ریلی در طرح های بازتابشی

8-1- تشخیص سیگنالی

8-1-1- روش کار

8-1-3- توضیح سناریو

8-1-4- روش انجام آزمایش

8-2- تئوری تشخیص سیگنالی

8-3- آزمایش فاصله ی تشخیص

8-3- 1 روش کار

8-3-2- طراحی آزمایش

8-3-3- توضیح سناریو

8-3-4- روش انجام آزمایش

نیتجه گیری

منابع و مآخذ

1

3

4

4

5

6

11

11

12

13

13

14

15

17

17

19

21

21

22

24

26

27

28

29

29

30

31

31

31

33

34

34

34

35

36

37

37

38

38

41

41

43

44

46

47

47

47

48

48

49

49

50

50

50

50

53

54

55

57

57

59

60

60

63

64

65

66

66

67

68

69

71

72

فهرست شکلها

عنوان

صفحه

شکل 1- 1- نمونه های تشخیص خطی در توالی از تصاویر 5

شکل 1- 2- ایجاد نواحی کاندیده ی مورد نظر در توالی از تصاویر 6

شکل 1-3- تجزیه ی یک ناحیه ی کاندیده به 3 زیر ناحیه 7

شکل 1-4- ورودی نرمالسازی شده در دسته بندی 8

شکل 1-5- ساختار کلی 2 مرحله از دسته کننده اس وی ام 9

شکل 1- 6- تشخیص وسایل نقلیه در توالی از تصاویر 10

شکل 2- 1- تکنیک پنجره مشخصه 14

شکل 2-2- تصاویر با زاویه دید بالا در آزمایشات 17

شکل2 -3- مدلهایی از دو وسیله نقلیه( تصاویر آموزشی ، مشخصه های محلی ،مشخصه های کد ،مجموعه ای از کدهای مشخصه) 18

شکل 2-4- نقاط مشخصه در 9 تصویر آموزشی و مجموعه کد مشخصه

شکل 2- 5- 9 تصویر آموزشی

شکل 2-6- نقاط مشخصه در 9 تصویر آموزشی و مجموعه کد مشخصه

شکل 2-7- نمونه های از تشخیص

شکل3- 1- نتایجی از استخراج خطوط

شکل 3-2- نتایجی از تشخیص حبابی

شکل 3-3- نمونه هایی برای حرکات ممکن و ناممکن خودرو

شکل3-4- رفتار صف گونه ی وسایل نقلیه

شکل3- 5- (a اولین تصویر تشخیص خودرو ، (b دومین تصویر با دو تطبیق M12 برای C1 26

(c سومین تصویر با سه تطبیق M23 برای هر C2 ، (d چهارمین تصویر با تطبیق های M13

شکل3-6- تخمینی از مسیر حرکت خودرو

شکل3- 7- قاعده کلی از تصویر مبتنی بر روش تطبیقی

شکل3- 8- نمودار پردازش ارزیابی تطبیقی برای یک خودرو

شکل 3- 9- نتایج تشخیص خودرو در تصویر آزمایشی: (a تشخیص ویایل نقلیه در اولین تصویر ،

(b خودروهای وابسته در دومین تصویر c )موقعیت های تشخیص نهایی در سومین تصویر

شکل 4-1- نمودار سازمانی ساده شده از پردازش تشخیص

شکل 4-2- 18 مشخصه تطبیقی Fi مدل وسیله نقلیه

شکل4-3- سیستم مختصاتی جهان ، دوربین ، شیء

شکل 4- 4- تشخیص وسیله نقلیه سطح بالا

شکل4-5- فاصله تقریبی وسایل نقلیه

شکل 4-6- موقعیت جانبی وسایل نقلیه

شکل 4-7 نمونه هایی از تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه

شکل 5-1- طرح کلی مدل پیشنهادی تشخیص وسایل نقلیه

شکل 5- 2- نمونه هایی از مناظر جاده

شکل 5-3- نرخ طبقه بندی

شکل 1-6- مقایسه ی کارایی تقریب منحنی ضربه ای و موج ضربه ای

شکل 2-6- یک نمونه از تغییر شکل منحنی ضربه ای دیجیتال از تصویر پژو 206

شکل7- 1- نمونه هایی از مدل 29 پارامتری

شکل7- 2- منظره آزمایشی برای مجموعه داده ی نمونه

شکل3-7- 8 زیر مدل

شکل 7-4- اولین و آخرین فریم از توالی استفاده شده برای آزمایش پایداری ساختار تکنیک بهبود یافته

شکل 7-5- درصد واریانس در 29 پارامتر تغییرپذیر

شکل7-6- مدل تغییرپذیری خودرو

شکل8-1- طرح های بازتابشی واگن باربری

شکل8-2- طرح های بازتابشی واگن باربری روباز (طرح کامیون)

شکل 8-3- طرح سناریوی پایه

شکل8-4- ابعاد وسیله ی نقلیه

شکل8-5- میدان دید پیشروی ناظر ساکن

شکل8-6- چهار خروجی تئوری تشخیص سیگنالی

شکل8-7- مسیر شبیه ساز

شکل8-8- میدان دید پیشروی راننده

5

6

7

8

9

10

14

17

18

19

19

20

20

22

23

25

25

26

27

27

29

32

35

35

36

38

39

39

40

43

45

45

48

49

54

55

56

57

58

58

61

61

63

64

64

66

68

69

فهرست

لیست علایم و اختصارات

سانتیمتر (Centimeter)

Cm

هرتز(hertz)

Hz

مایل((mile

متر بر ثانیه(meter/second)

پیکسل(pixel)

m/sخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: سیستم، تشخیص، وسایل، نقلیه
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 12:39

دانلود مقاله وسیله نقلیه

  مشخصات این فایل عنوان:وسیله نقلیه فرمت فایل: word(قابل ویرایش) تعداد صفحات: 60 این مقاله در مورد وسیله نقلیه می باشد.  بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله وسیله نقلیهمقدمه وسایل نقلیه : هدف ما از اجرای این پروژه بررسی در مورد بیشترین وسایل نقلیه موجود در شهر، کیفیت وبرتری وسیله نقلیه ، افزایش درصد تصادفات وسیله نقلیه مورد نظر برای استفاده شخصی خود وخانواده واز این قبیل سوالات که با بررسی های انجام شده ونتایج آماری کم از حدود پنجاه نفر دانش آموز به عمل آمده در قالب نمودار های آماری بیان کردیم که آن را خدمت دبیر محترم ودوستان عزیر ارائه می دهیم وامیدواریم که با بررسی های انجام شده توانسته باشیم که پاسخ این سوالات را به خوبی نحو احسن  و بررسی و تحلیل کرده باشیم . 1-ترجیح می دهید اتومبیل مورد نظر هستند کدام یک از موارد زیر می باشد ؟ الف ) پراید        ب ) پژو        ج) پیکان       د ) هیچ کدام 2.دوست دارید رنگ کدام یک از وسیله نقلیه زیر سفید باشد ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: دانلود، مقاله، وسیله، نقلیه
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 13:05

دانلود پروژه آمار وسیله ی نقلیه

مقدمه وسایل نقلیه : هدف ما از اجرای این پروژه بررسی در مورد بیشترین وسایل نقلیه موجود در شهر، کیفیت وبرتری وسیله نقلیه ، افزایش درصد تصادفات وسیله نقلیه مورد نظر برای استفاده شخصی خود وخانواده واز این قبیل سوالات که با بررسی های انجام شده ونتایج آماری کم از حدود پنجاه نفر دانش آموز به عمل آمده در قالب نمودار های آماری بیان کردیم که آن را خدمت دبیر محترم ودوستان عزیر ارائه می دهیم وامیدواریم که با بررسی های انجام شده توانسته باشیم که پاسخ این سوالات را به خوبی نحو احسن و بررسی و تحلیل کرده باشیم . نمودار فراوانی جدول و ... ...ادامه مطلب