X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:34

نیازهای اجتماعی نوجوانان

نیازهای اجتماعی نوجوانان

چنان که اشاره شد نوجوانان به جلب محبت و دوستی همتایان بیش از هر چیزی اهمیت می دهند ؛ می کوشند افراد گروه مورد علاقه شان آنان را بپذیرند یا به اصطلاح قبول داشته باشند. به این جهت غالباً مانند آنان آرایش می نمایند، لباس می پوشند و رفتار می کنند. آنچه برایشان مهم است سازگاری و هماهنگی با رفتار گروه همتایان است. جلب رضایت پدر و مادران گاهی در درجة دوم اهمیت قرار می گیرد.

بر اثر بیداری جنسی ، نوجوانان برای جلب نظر جنس مخالف و ابراز شخصیت نه تنها به حفظ ظاهرشان می پردازند بلکه در رفتار افراد خانواده و در وضع منزلشان نیز اظهار نظر می کنند. همچنین از مقام و منزلت منسوبان و نزدیکان و موفقیتهایشان احساس غرور و سربلندی می کنند .

جامعه ستیزی و بزه کاری

نخستین پدیده های جامعه ستیزی یا رفتار ضد اجتماعی از دورة نوباوگی در کودکان آشکار می شوند پدر و مادران یا معلمانی که بیش از توان و استعداد کودکان انتظار دارند ، یا آنکه آزادی و ابتکارشان را محدود می سازند و مقررات خشک و سختی را به آنان تحمیل می کنند روح پرخاشگری و عصیان را در آنان تقویت می کنند . در این حالت است که کودک کینة پدر و مادر را به دل می گیرد و نه تنها نسبت به مقررات خانواده بلکه به قراردادها و مقامهای اجتماعی نیز بد بین و خرده گیر می شود و در همین دورة کودکی است که پایه های جامعه ستیزی و بزه کاری نوجوانان ریخته می شود.

اینکه بعضی ها اظهار می کنند نوجوانی دورة بزه کاری و رفتارهای ضد اجتماعی است موضوعی قابل بحث است. این نظر را نمی توان دربارة همة نوجوانان نعمیم داد. دلیل افزایش بزه کاری در این دوره شاید آن باشد که چون نفوذ پدر و مادران در نوجوانان کاهش می یابد و نو جوانان به کامجویی و لذت طلبی گرایش دارند دسته هایی بوجود می آورند و رفتارهایی مبنی بر جامعه ستیزی پیشه می کنند. رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان بستگی به نوع محرومیت و جامعة آنان دارد . نوجوانان بزه کار شهری به انواع دزدی ، حتی سرقت اتومبیل ، پخش و مصرف مواد مخدر و جز آن دست می زنند. اگر پدر و مادران نتوانند در رفتار و کردار نوجوانان نظارت کنند و آنان را افرادی سازگار و جامعه پذیر سازند، جامعه از راه قانون آنان را تنبیه خواهد کرد.

در این دوره نوجوانان بهتر از دوره های پیش می توانند آن گونه احساسات و خواستهایی را که قبلا با مخالفت والدینشان روبرو می شد ابراز دارند و به مرحلة اجرا در آورند . بیشتر آنان ارزشها و میراث فرهنگی خودشان را قبول دارند ، چنان که می کوشند دربارة آنها معلومات لازم را کسب کنند و آرزومندند که با تامین آینده اطمینان بخش ، کار ثابت و انتخاب همسر ، خانه و خانواده أی تشکیل دهند . بعضی از آنان در این زمینه موفقیتهای چشمگیری به دست می آورند و برخی به واسطه دوستان نامطلوب ، کجرویهای مستمر و اعتیادهای بنیان کن ، آینده و احیاناً سلامتشان را از دست می دهند . برخی دیگر در حد وسط قرار می گیرند. مختصر آنکه دورة بحرانی نوجوانی نقطة عطفی در زندگی هر کس به شمار می رود نوجوانان را باید با هوشیاری کامل و شیوه های خردمندانه راهنمایی و یاری کرد ، و گر نه هر نوع بی احتیاطی و سهل انگاری برای آنان ، خانواده شان و جامعه زیان بار خواهد بود.

رشد شخصیت نوجوانان

شخصیت عبارت از مجموعه گرایشها و حالتهای رفتاری است که کم و بیش وضع ثابتی دارند و فرد در قبال اوضاع ، مسایل و رویدادهای محیط خود احساسات ، نگرشها و واکنشهای خاصی نشان می دهد. حالت های رفتاری یا به اصطلاح شخصیت ، از راه تقلید و تایید همگان حاصل می شود این حالتها گاهی صفات شخصیت نیز نامیده شده اند و بسیاری از آنها در سن ده سالگی تجلی می کنند. بر اساس صفات و رفتارهای خاص کودکان در ده سالگی می توان پیش بینی نمود که در بزرگسالی دارای چه شخصیتی خواهند بود. شک نیست که فرد در سراسر زندگانی خویش همواره دستخوش دگرگونی های واقع می شود اما صفات اصلی شخصیت و ویژگی های رفتاری او از کودکی یا آغاز نوجوانی طرح ریزی می شوند. اگر جامعه پیوسته در فرد نمایان می گردند و تنها موقعی تغییر می کنند که در نحوة پاداش و معیارهای اجتماعی دگرگونی های فراوانی پدید آمده باشند.

نوع فایل:word

سایز :20.8 KB

تعداد صفحه : 13خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:17

شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش

شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش

شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش ااف:آلمان. 2

ب- ژاپن: 3

ج- – سوئیس: 5

د- آمریکا: 7

ه- انگلیس: 9

و—ایتالیا: 11

ز- سوئد: 13

ح- سوئد: 15

ط- امارات متحده عربی: 17

ی- لبنان: 19

ک-:کانادا 21

ل- دانمارک.. 23

م- بلژیک و لوکزآمبورگ.. 24

ن= هلند: 26

س- اتریش.. 27

ش- اسپانیا 29

منابع: 31خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:50

تحقیق نیازهای انسانی و آموزش پرستاری

تحقیق نیازهای انسانی و آموزش پرستاری

مقدمه:

نقش پرستار در جامعه جدید گستردگی بسیار یافته است و همانند گذشته در چارچوب فعالیتهای درمانی خلاصه نمی‌شود. این تحول سبب می‌شود که پرستار وظایف خود را در ابعادی «عمومی» ارائه نماید. نقش پرستار نقشی چند بعدی است و متکی به در نظر گرفتن بیمار به عنوان یک مجموعه زیستی – اجتماعی در شرایط ویژه می‌باشد که مستلزم بهره گیری از آموزش های گوناگون است. امروزه اهمیت آموزش پرستاران در زمینه های گوناگون و نقش حیاتی آن در پیشبرد و سلامت جامعه امری انکار ناپذیراست و از طرفی لازمه موفقیت برای برنامه ریزی صحیح و منطقی آموزش پرستاران استفاده از نیازسنجی آموزشی می باشد که به همین منظور در تحقیق حاضر به بررسی نیازهای آموزشی پرستاران بیمارستان پارسیان از دیدگاه مدیران و پرستاران پرداخته شده است. در این فصل به منظور راهیابی به بنیانهای عملی پیرامون موضوع مورد مطالعه و برای دستیابی به چارچوب نظری جهت تدوین فرضیه های تحقیق وپیشینه پژوهش در دو قالب مورد بررسی قرار گرفته است.

1- در بخش اول سعی شده است اصطلاحات و مفاهیم کلیدی در ارتباطات با نیاز و نیازسنجی آموزشی و الگوهای نیاز سنجی آموزشی در مرتبط با پرستاران ارائه گردد.

2- در بخش د وم پاره ای از مطالب در خصوص آموزش، آموزش های ضمن خدمت، اصول و مبانی حاکم در نظام آموزش پرستاران و موارد دیگری از این قبیل مطرح شده است.

3- زمینه های تاریخی حرفه پرستاری، خدمات پرستاری و جامعه، پرستاری در جامعه نوین، تکامل تاریخی تحقیق پرستاری و .... در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته شده است.

4- در بخش چهارم سوابق مطالعات موردی انجام شده در زمینه تحقیق پرداخته شده است.

بخش اول : نیاز و نیازسنجی آموزشی

مفهوم نیاز

مفهوم نیاز یکی از وسیعترین و پرکاربردترین واژه‌هایی است که در حوزه‌های مختلف آموزشی وخدمات اجتماعی متداول است. در واقع نیاز مفهومی است پیچیده و دارای ابعاد گوناگون که درباره‌ آن هیچگونه تعریف منحصر به فردی که مورد پذیرش همگان باشد وجود ندارد و فهم آن بستگی به این دارد که این امر را در کدام یک از شاخه‌های علوم بشری و برای چه تحقیقی مورد بررسی قرار داده و از آن چه استفاده‌ای می‌کنیم هر کدام از علوم مختلف از دیدگاه خود به نیازها پرداخته‌اند به عنوان مثال فیزیولوژیست‌ها به بعد فیزیولوژیکی، روانشناسان به بعد روانی، جامعه شناسان به بعد اجتماعی نیازها پرداخته و اقتصاد دانان در چارچوب تقاضای مشتریان نیازها را مورد مطالعه قرار می‌دهند (مختاری آبکناری ، 1382ص43).

ویژگیهای نیازهای انسانی

برخی از ویژگیهای ابتدایی نیازهای انسانی عبارتند از :

1- تمام مردم نیازهایی دارند .

2- نیازها بیانگر فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب است .

3- مردم باید تفاوت بین وضع موجود واقعی و وضع مطلوب را تشخیص داده و قبل از آنکه برای هرگونه تغییری آماده شوند باید بتوانند ارزش وضع مطلوب را درک کنند.

4- وسعت فاصله بین دو وضعیت موجود و مطلوب نشان دهنده میزان نیاز فرد است .

5- نیازها در یک طبقه‌بندی معمولی به سه دسته فیزیکی ، اجتماعی و ادغامی تقسیم می‌شوند.

6- از نظر روان شناسی نیازها در دو گروه احساس شده و احساس نشده طبقه‌بندی می‌شوند.

7- نیازها می‌تواند در ماهیت انفرادی باشند یا در بین اعضای گروهها مشترک باشند.

8- نیازها به مرور زمان تغییر می‌کنند.

9- نیازهای مردم با افزایش سن و رشد و تغییرات اقتصادی و اجتماعی تغییر می‌کنند.

10- اهمیت نسبی نیازها از شرایط فیزیکی و هنجارهای فرهنگی تأثیر می‌پذیرد (شعبانعلی فمی،1380ص43).

طبقه بندی نیازها

کلاً نیازها را براساس معیارهای گوناگونی طبقه بندی می کنند که هر کدام بخشی از وجود وانواع نیازها را نشان می دهد ولی در کل نیاز بر پایه تمایلات وخواسته های هر فرد استوار است ولی این تمایلات وخواسته ها را باید مورد ارزیابی قرار داد وآنها را از نظر عقلانی طبقه بندی کرد در کل به نظر می رسد که طبق تعریف دو نوع نیاز کلی را می توان طبقه بندی نمود (عباسی، 1375ص75 )

1- نیازهای محسوس وآشکار که به سادگی قابل شناسایی هستند و نیازی به تحقیق در مورد آنها نیست. مانند نیاز به غذا یا نیاز به آموزش

2- نیازهای غیر آشکار (غیر محسوس ) : این نیازها که به آن نیازهای پنهان هم گفته می شود با وجود مشخص شدن آن معلوم نیست که چه کسانی به آن نیازمندند مانند تقلیل در کیفیت یا کمیت تولید که کمبود باید تحلیل شده وعلت آن بدست آید ومشخص گردد.

نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

یکی از معروفترین نظریه های انگیزش درکار، نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو است از زمان معرفی آن در سالهای مبانی دهه 1940 تاسالهای پایانی دهه 1950 این نظریه در درجه نخست در قلمرو روانشناسی بالینی بود که مازلو بیشتر کارهای پیشرفته خود را در آن زمینه به انجام رساند. با توجه بیشتری که به نقش انگیزش در کار بعمل آمد، در دهه 1960 نظریه سلسله مراتب نیاز که به عنوان یک الگوی مطلوب رفتار انسانی در سازمان پدیدار شد تا اندازه زیادی به سبب معروف شدن الگو از سویً داگلاس مک گرگورً درباره این نظریه بطور گسترده بحث شد و از سوی روانشناسان سازمان و مدیران مورد بهره گیری قرارگرفت .

بخش دوم : آموزش پرستاری

مفهوم آموزش

آموزش اصطلاحی است که دامنه آن طیف وسیعی از فعالیتها را دربرمی‌گیرد. طول یک فعالیت آموزشی می‌تواند از یک دوره آموزشی کوتاه مدت ، مانند یک گردش صحرایی یک روزه، تا یک دوره بهسازی حرفه‌ای که ممکن است چندین ماه به طول انجامد، متغیر باشد. نوع شاگردان یا فراگیران این دوره‌ها نیز متفاوت است. ( ونتلینگ ، 1375ص 101).

آموزش نوعی سرمایه‌گذاری پنهان برای تغییر مفاهیم و بنیانهای فکری و ساخت علایق و تواناییها و مهارتهای فردی و اجتماعی است که در کوتاه مدت با ارزش افزوده به صورت تدریجی و آثار غیر ملموس همراه می‌باشد و در دراز مدت حضوری فعال و مؤثر در ساختار فنی ، حرفه‌ای و فرهنگی خواهد داشت. در تعریف دیگری آموزش به مجموعه‌ای از فعالیتهای پیوسته و دارای تأثیرهای متقابل گفته می‌شود که آموزشگر به کمک فنون آموزشی و وسایل دیداری و شنیداری ونتایج حاصل از پژوهش‌ها و تجربه‌ها را در قالب برنامه‌های آموزشی به فراگیران خود انتقال می‌دهد

در مجموع آموزش را می‌توان وسیله کسب دانش و آگاهی و یا ابزار ایجاد تغییرات مثبت و مفید رفتاری و ذهنی در انسان تلقی نمود ( آنونی موس 2006ص 4)

آموزش راهبردی است برای انتقال دانش ها، بینش ها، مهارت ها وتجارب ارزشمند از منابع تحقیقاتی ویا صاحبان تجربه به افراد ذی نفع برای استفاده جهت ارتقاء سطح دانش، بینش ویا مهارت برای تحقق یک زندگی عقلانی که به فراگیر کمک می کند تا توسط آموزه های فراگرفته شده راه تفکر را بیاموزد و از قوه تفکر برای حل مشکلات و رفع موانع استفاده کرده واستعدادهای بالقوه خود را به صورت عملی به مرحله اجرا درآورد .

آموزش ضمن خدمت

میرکمالی (1378ص29) در تعریف آموزش ضمن خدمت اظهار می دارد که آموزش ضمن خدمت عبارت از برنامه ای است که به منظور تقویت توان و ظرفیت افراد در ضمن کار طراحی می گردد. بنابراین آموزش ضمن خدمت را می توان هر نوع آموزشی برای ارائه فرصت های یادگیری به منظور بهبود عملکرد کارکنان شاغل تعریف نمود.

آموزش تجربه ای است مبتنی بریادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتا ماندگار در فرد صورت می گیرد تا او بتواند توانایی خود را برای انجام دادن کار بهبود بخشد. آموزش می تواند تغییر مهارتها ،‌ دانش ، نگرشها و رفتار اجتماعی را دربر داشته باشد. به طور کلی آموزش ضمن خدمت در جهت ارتقاء سطح دانش،بینش ،نگرش و رفتار اجتماعی در کارکنان و مدیران می باشد به نحوی که بتوانند وظایف شغلی خود را به نحو احسن انجام دهند و برای قبول مسئولیت های بیشتر ومهمتر آماده شوند.

اهداف و انواع آموزش ضمن خدمت

اصولا برای رسیدن به نتیجه مطلوب بایستی اهداف به طور واضح و شفاف بیان گردد لذا در این قسمت به اهداف آموزش ضمن خدمت در کارکنان پرداخته می شود(فتحی واجارگاه،1373ص143-141):

1) هماهنگی و همسو نمودن کارکنان باسازمان

2) افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه در کارکنان

3) کاهش حوادث و ضایعات در نتیجه انجام کار

4) بهنگام سازی دانش و توانمندی نیروی انسانی در سازمان

5) کمک به تغییر و تحولات سازمانی

6) انطباق با شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی

7) تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکنان سازمان

8) بهبود اقتصاد معیشتی

9) ایجاد فعالیت های جدید شغلی و ارتقاء آن

آموزش های ضمن خدمت به طورکلی بر سه نوع الف ـ آموزش های ضمن خدمت بر حسب زمان ب ـ آموزش های ضمن خدمت بر حسب ماهیت ج ـ آموزش های ضمن خدمت بر حسب هدف و منظور می باشد که در ذیل بطور مختصر هریک توضیح داده می شود(فتحی واجارگاه،1373ص144-140)

نوع فایل: word

سایز : 86.0 KB

تعداد صفحه:98خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:44

بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان

بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان

یکی از معروفترین نظریه های انگیزش درکار، نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو است از زمان معرفی آن در سالهای مبانی دهه ۱۹۴۰ تاسالهای پایانی دهه ۱۹۵۰ این نظریه در درجه نخست در قلمرو روانشناسی بالینی بود که مازلو بیشتر کارهای پیشرفته خود را در آن زمینه به انجام رساند. با توجه بیشتری که به نقش انگیزش در کار بعمل آمد، در دهه ۱۹۶۰ نظریه سلسله مراتب نیاز که به عنوان یک الگوی مطلوب رفتار انسانی در سازمان پدیدار شد تا اندازه زیادی به سبب معروف شدن الگو از سویً داگلاس مک گرگورً [۱] درباره این نظریه بطور گسترده بحث شد و از سوی روانشناسان سازمان و مدیران مورد بهره گیری قرارگرفت .

فهرست مطالب

فصل اول : ۱

کلیات تحقیق ۱

۱-۱مقدمه ۲

۲-۱ بیان مساله : ۵

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۸

۴-۱ هدف تحقیق ۱۰

۵-۱ فرضیات تحقیق ۱۰

۶-۱ واژگان کلیدی: ۱۳

تعاریف نظری: ۱۳

تعاریف عملیاتی: ۱۴

فصل دوم ۱۶

ادبیات وپیشینه تحقیق ۱۶

مقدمه: ۱۷

بخش اول : نیاز و نیازسنجی آموزشی ۱۷

مفهوم نیاز ۱۷

ویژگیهای نیازهای انسانی ۱۹

طبقه بندی نیازها ۱۹

نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ۲۰

نظریه سلسله مراتب نیازهای تعدیل شده از سوی آلدرفر ۲۲

نیاز آموزشی ۲۳

اهمیت نیاز و نیاز سنجی در آموزش ۲۴

انواع نیاز آموزشی ۲۶

اولویت بندی نیازهای آموزشی ۲۷

نیاز سنجی ۲۸

تعیین نیازهای آموزشی ۳۰

ضرورت و مزایای نیازسنجی آموزشی ۳۰

اصول و نکات مهم در نیازسنجی آموزشی ۳۱

اهداف تعیین نیازهای آموزشی ۳۲

مراحل تعیین نیازهای آموزشی ۳۳

روش ها و الگوهای نیازسنجی آموزشی ۳۳

۱-آزمون ۳۴

۲-نظر خواهی از مدیران، مسئولان و متخصصان ۳۴

۳-مدل کوفمان ، کوریگان و جانسون ۳۴

۴-الگوی کلاین ۳۶

۵-الگوی استقرایی ۳۶

۶-الگوی قیاسی ۳۶

۷-الگوی کلاسیک ۳۷

۸-الگوی راکر ۳۷

۹-مدل سویکرت ۳۷

۱۰-نظر سنجی ۳۸

ـ شرایط و موقعیت ها ۳۸

ـ نظریه ها، اعتقادات ، نگرشها ، آداب و رسوم، دانش یا عملکرد نیازها ۳۸

ب) پرسشنامه ۳۹

روشهای‌ برآورد نیازهای‌ آموزشی‌ پرستاران ۳۹

۱- هدفهای‌ اجتماعی‌ ۴۰

۲- هدف‌های‌ سازمانی‌ ۴۰

۳- هدف‌های‌ کارکنان‌ ۴۱

بخش دوم : آموزش پرستاری ۴۲

مفهوم آموزش ۴۲

آموزش ضمن خدمت ۴۴

اهداف و انواع آموزش ضمن خدمت ۴۵

الف ـ آموزش های ضمن خدمت بر حسب زمان ۴۵

نگاهی‌ به‌ تاریخچه‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ در ادرات و سازمانها ۴۷

آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ در ایران ۴۹

روش‌های‌ کارآموزی‌ مورد استفاده برای پرستاران ۵۰

۱- کارآموزی‌ ضمن‌ خدمت ۵۰

۲- کارآموزی‌ استاد- شاگردی‌ ۵۱

۳- کارآموزی‌ در شرایط‌ مشابه‌، قبل‌ از آغاز کار ۵۲

۴- کارآموزی‌ همراه‌ با آموزش‌ نظری‌ ۵۲

۵- کارآموزی‌ مکاتبه‌ای‌ ۵۳

۶- دوره‌های‌ کارآموزی‌ خارج‌ از مؤسسه‌ ۵۳

۷- کارآموزی‌ با ماشین‌های‌ آموزشی‌ ۵۳

آموزش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌ ۵۴

برنامه‌ ریزی‌ آموزش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌ ۵۴

روشهای‌ آموزش‌ و پرورش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌ ۵۵

۱- آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ ۵۶

۲- گردش‌ در مشاغل‌ مختلف‌ ۵۶

۳- ایفای‌ نقش‌ ۵۶

۴- روش‌ تصمیم‌ گیری‌ ۵۷

۵- آموزش‌ گروهی‌ ۵۷

۶- آموزشهای‌ دانشگاهی‌ مدیریت‌ ۶۰

اصول‌ و مبانی‌ حاکم‌ در نظام‌ آموزش‌ پرستاران ۶۰

اصل‌ استقلال‌ ۶۱

۱- نگرش‌ جامع‌ به‌ نیازها ۶۱

۲- پرورش‌ توان‌ تفکر و قدرت‌ خلاقیت‌ ۶۱

۳- خودی‌ کردن‌ امور ۶۲

۴- نگرش‌ مستمر به‌ پیشرفت‌های‌ بشری‌ ۶۲

اصل‌ هماهنگی‌ ۶۲

اصل‌ فراگیری‌ ۶۴

اصل‌ بهره‌گیری‌ ۶۵

اصل‌ تربیت‌ انسان‌ مستقل‌ و خلاق‌ و کارا ۶۶

ارکان‌ نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌ ۶۷

ارکان‌ نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌ در سطح‌ هر سازمان‌ ۷۰

بخش سوم : پرستاری ۷۴

خدمات پرستاری و جامعه ۷۴

زمینه‌های تاریخی حرفه پرستاری ۷۴

تکامل تاریخی تحقیق در پرستاری ۷۵

سالهای اولیه ۷۶

پرستاری در جامعه نوین ۷۹

مقایسه شرایط پرستاری در فرآیند تحولی آن ۸۰

پرستار و علوم اجتماعی ۸۱

پرستار و بیماران ۸۳

پرستار و بهداشت عمومی ۸۳

پرستار و خانواده ۸۴

پرستار و مسائل اجتماعی ۸۵

بخش چهارم: سوابق مطالعات موردی انجام شده در ایران و جهان ۸۶

نتیجه گیری: ۹۸

فصل سوم ۹۹

روش تحقیق ۹۹

۱-۳ مقدمه : ۱۰۰

۲-۳ روش تحقیق : ۱۰۰

۳ – ۳ شیوه اجرای تحقیق ۱۰۱

۴-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۰۱

۵-۳ جامعه آماری پژوهش: ۱۰۱

۶-۳-تعیین حجم نمونه ۱۰۲

۷-۳ روش نمونه گیری ۱۰۳

۸-۳ روایی: ۱۰۳

۹-۳ اعتبار علمی: ۱۰۳

۱۰-۳ متغیرهای تحقیق ۱۰۴

۱۲-۳ روشهای تجزیه وتحلیل آماری ۱۰۴

فصل چهارم ۱۰۸

تجزیه وتحلیل اطلاعات ۱۰۸

مقدمه ۱۰۹

۱-۴ آمار توصیفی ۱۰۹

۱-۱-۴ ویژگی های پرستاران ۱۰۹

ســن ۱۰۹

جنس ۱۱۰

وضعیت تاهل ۱۱۰

سطح تحصیلات ۱۱۰

رشته تحصیلی ۱۱۱

حقوق ماهیانه ۱۱۲

سابقه خدمت ۱۱۳

بخش تخصصی ۱۱۴

علاقه به حرفه پرستاری ۱۱۵

رضایت از شغل پرستاری ۱۱۶

تمایل به شرکت در دوره های آموزشی ۱۱۷

دوره های آموزشی - ترویجی ۱۱۸

تاثیر دوره های آموزشی در افزایش آگاهی پرستاران ۱۱۸

تاثیر دوره های آموزشی در ایجاد نگرش مثبت در پرستاران ۱۲۰

تاثیر دوره های آموزشی در افزایش مهارت پرستاران ۱۲۱

تطابق موضوع های آموزشی با نیاز آموزش ۱۲۱

مناسب بودن روش تدریس آموزشگران ۱۲۲

مناسب بودن زمان و ساعت اجرای دوره های آموزشی ۱۲۴

مناسب بودن طول دوره های آموزشی ۱۲۵

مناسب بودن مکان برگزاری دوره های آموزشی ۱۲۶

میزان نیازهای آموزشی از دیدگاه پرستاران ۱۲۷

۲-۱-۴ ویژگی های مدیران ۱۲۸

ســن ۱۲۸

جنس ۱۲۸

وضعیت تاهل ۱۲۸

سطح تحصیلات ۱۲۹

رشته تحصیلی ۱۲۹

سابقه مدیریت ۱۳۰

رتبه مدیریت ۱۳۱

پست سازمانی ۱۳۱

تاثیر دوره های آموزشی در افزایش آگاهی پرستاران ۱۳۲

تاثیر دوره های آموزشی در ایجاد نگرش مثبت در پرستاران ۱۳۳

تاثیر دوره های آموزشی در افزایش مهارت پرستاران ۱۳۴

تطابق موضوع های آموزشی با نیاز آموزشی ۱۳۵

مناسب بودن روش تدریس آموزشگران ۱۳۶

مناسب بودن زمان و ساعت اجرای دوره های آموزشی ۱۳۷

مناسب بودن طول مدت دوره های آموزشی ۱۳۸

مناسب بودن مکان برگزاری دوره های آموزشی ۱۳۹

میزان نیازهای آموزشی از دیدگاه مدیران ۱۴۰

۳-۱-۴ مقایسه دیدگاه مدیران و کارشناسان بیمه ۱۴۱

اولویت بندی دیدگاه پرستاران و مدیران در خصوص تاثیر روش های آموزشی در افزایش توانمندی و کاهش نیازهای آموزشی پرستاران ۱۴۳

اولویت بندی دیدگاه پرستاران و مدیران در خصوص میزان نیازهای آموزشی پرستاران ۱۴۶

اولویت بندی و مقایسه دیدگاه پرستاران و مدیران درخصوص موانع مشارکت پرستاران در دوره های آموزشی ۱۵۰

۲-۴ آمار تحلیلی ۱۵۴

۱-۲-۴ نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن ۱۵۴

۲-۲-۴ نتایج آزمون من وایت نی ۱۵۸

۳-۲-۴ نتایج آزمون کروسکال والیس ۱۶۰

۴-۲-۴ نتایج رگرسیون چند متغیره ۱۶۱

نتیجه گیری: ۱۶۸

فصل پنجم ۱۷۰

خلاصه، نتایج و پیشنهادها ۱۷۰

۱-۵ خلاصه ۱۷۱

۲-۵ نتیجه گیری ۱۷۳

۱-۲-۵ نتایج حاصل ازیافته های توصیفی ۱۷۳

۲-۲-۵ نتایج حاصل ازیافته های تحلیلی ۱۷۸

۳-۵ محدوده های تحقیق ۱۸۱

۴-۵ محدودیتهای تحقیق ۱۸۱

۵-۵ پیشنهاد ها ۱۸۱

۶-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۸۳

مقدمه

نقش پرستار در جامعه جدید گستردگی بسیار یافته است و همانند گذشته در چارچوب فعالیتهای درمانی خلاصه نمی‌شود. این تحول سبب می‌شود که پرستار وظایف خود را در ابعادی «عمومی» ارائه نماید. نقش پرستار نقشی چند بعدی است و متکی به در نظر گرفتن بیمار به عنوان یک مجموعه زیستی – اجتماعی در شرایط ویژه می‌باشد که مستلزم بهره گیری از آموزش های گوناگون است. امروزه اهمیت آموزش پرستاران در زمینه های گوناگون و نقش حیاتی آن در پیشبرد و سلامت جامعه امری انکار ناپذیراست و از طرفی لازمه موفقیت برای برنامه ریزی صحیح و منطقی آموزش پرستاران استفاده از نیازسنجی آموزشی می باشد که به همین منظور در تحقیق حاضر به بررسی نیازهای آموزشی پرستاران بیمارستان پارسیان از دیدگاه مدیران و پرستاران پرداخته شده است. در این فصل به منظور راهیابی به بنیانهای عملی پیرامون موضوع مورد مطالعه و برای دستیابی به چارچوب نظری جهت تدوین فرضیه های تحقیق وپیشینه پژوهش در دو قالب مورد بررسی قرار گرفته است.

۱- در بخش اول سعی شده است اصطلاحات و مفاهیم کلیدی در ارتباطات با نیاز و نیازسنجی آموزشی و الگوهای نیاز سنجی آموزشی در مرتبط با پرستاران ارائه گردد.

۲- در بخش د وم پاره ای از مطالب در خصوص آموزش، آموزش های ضمن خدمت، اصول و مبانی حاکم در نظام آموزش پرستاران و موارد دیگری از این قبیل مطرح شده است.

۳- زمینه های تاریخی حرفه پرستاری، خدمات پرستاری و جامعه، پرستاری در جامعه نوین، تکامل تاریخی تحقیق پرستاری و …. در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته شده است.

۴- در بخش چهارم سوابق مطالعات موردی انجام شده در زمینه تحقیق پرداخته شده است.

بخش اول : نیاز و نیازسنجی آموزشی

نوع فایل: word

سایز:200 KB

تعداد صفحه:186خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:41

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارک)

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارک)


تشکرو قدردانی

این مجموعه را که با عنایت خداوند متعال و راهنمائیهای ببیدریغ و خالصانه استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رحال‌زاده گرد‌آوری شد تقدیم مینمایم به دوشمع همیشه روشن زندیگیم، پدر و مادر عزیزم و به استناد حدیث والای:

من لم یشکر المخلوق لو یشکرالخالق: هرکه از بندة خدا تشکر نکند شکر خدا را هم نحواهد گفت.

لازم می‌دانم از زحمات دلسوزانه استاد عزیزم که در تمام این مدت، با نهایت شور و خلوص ما را راهنمایی فرمودند، تشکر نمایم.

به امید توفیقات روزافزون ازدرگاه ایزدمنان.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

تشکرو قدردانی الف

فهرست مطالب ب

فهرست جداول پ

پیشگفتار ت

چکیده تحقیق 0

فصل اول: طرح تحقیق د

مقدمه 1

بیان مسئله 3

تعریف موضوع تحقیق 4

هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق 6

فرضیه‌های تحقیق 7

اهمیت موضوع تحقیق 8

روش انجام تحقیق 9

محدودیتهای تحقیق 9

پیشینه مختصری از تحقیقاتی که تاکنون در ایران در این زمینه انجام شده‌ است. 10

فصل دوم: سابقه موضوع تحقیق

پایه‌های علمی و نظریه‌های مربوط به مسئله مطرح شده 11

سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روانی از دیدگاه مازلو 13

خلاصه‌ای از اهم تحقیقات انجام شده با ذکر جزیئات لازم 21

فصل سوم: روش تحقیق 24

نوع تحقیق 24

روش آماری 24

متغیرهای تحقیق 24

جامعه هدف و حجم نمونه 24

ابزار سنجش 24

شیوه نمره‌گذاری 25

اعتبار روایی پرسشنامه 25

روش نمونه‌گیری 25

ویژگیهای نمونه 25

روش جمع‌آوری اطلاعات 26

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته‌ها 26

فصل پنجم: نتبجه گیری

نتیجه‌گیری 37

محدودیتهای تحقیق 37

میزان تعمیم‌پذیری به جامعه هدف 38

پیشنهادات 38

فهرست منابع 39

پیوست 40


فهرست جداول


شماره جدول عنوان صفحه

1 محاسبه سطح ارضای نیازهای بین دوگروه دانشجویان شاد و عادی27

2 محاسبه سطح ارضای نیاز به امنیت بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی 29

3 محاسبه سطح نیاز به تعلق و محبت و وابستگی بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی 31

4 محاسبه سطح ارضای نیاز به احترام بین دو گروه دانشویان شاهد و عادی 33

5 محاسبه سطح نیاز به تحقق خویشتن بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی 35پیشگفتار

اکثر نیازهای آدمی عمدتاَ از طریق روابط انسانی و تعامل با دیگران برآورده می‌شود اینکه در این روابط تا چه حد نیازهای ما برآورده می‌شود بستگی به نوع کیفیت روابط دارد. نحوه برآوردن نیازهامبنای طرز زندگی هرکسی را تشکیل می‌دهد شرایط محیط و وراثت فرصتهاو امکاناتی برای ارضاء نیازهای انسان فراهم می‌کند ولی چگونگی ارضای نیازها بسته به روابط انسانی است. روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری‌اند داشتن روابط مثبت با دیگران کلید رشد و کمال آدمی است آنچه که امروزه هستیم و آنچه

خواهیم بود هردو معلول روابط ما با دیگران است. روابط رفتار ما را بصورت یک انسان اجتماعی شکل می‌دهد همچنین درمنحصر به فرد بودن شخصیت و هویت و مفهوم خویشتن ما نقش عمده دارند.

پژوهش حاضر به بررسی نیازهای پنجگانه انسان می‌پردازد که جز در سایه روابط ما با دیگران و تعامل با آنها امکان پذیر نیست و همین نیازها است که‌ اگر اثر بخوبی برآورده شود سبب می‌شود که فرد از پایین ترین نیاز به بالاترین مرتبه نیاز که همانا تحقق خویتن است دست یابد امام اگر به خوبی برآورده نشود هسته مرکزی اکثر مشکلات و اختلافات و ناراحتیهای روانی افراد را شکل می‌دهد.

در اینجا بر خود لازم می‌دانم از زحمات و راهنمائیهای استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رحال‌زاده که در به ثمر رسیدن این تحقیق کمال همکاری را داشته‌اند تشکر و قدردانی کنم و راهنمائیها و ارشادات دلسوزانه و بیدریغ ایشان را در طول دوران چهارساله تحصیل ارج بگذارم.

توفیق جویندگان حقیقت را از خداوند متعال خواهانم.


چکیده تحقیق

پژوهش حاضر جهت بررسی و مقایسه سطح ارضای روانی پنج‌گانه مازلو بر روی 60 نفر از دانشجویان شاهد و 60 نفر از دانشجویان عادی انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک هستند ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی مازلو می‌باشد که توسط دیوید لستر تهیه شده‌است دانشجویان شاهد و عادی بااستفاده از آزمون آماریt مستقل در نیازهای پنجگانه مازلو مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتیجه‌گیری سؤال شماره1

با توجه به یافته‌های تحقیق که در فصل چهارم ذکر شده‌است سؤال شماره یک که تفاوت ارضاء نیازهای فیزیولوژیک را مطرح می‌کرد.تفاوت معنی‌دار را نشان نمی‌دهد. بنابراین بین دو گروه شاهد و عادی از نظر تأمین نیازهای فیزیولوژیک تفاوت وجو ندارد.

نتیجه‌گیری سؤال شماره 2: سؤال شماره 2 که تفاوت ارضاء نیاز به امنیت را مطرح کرده تفاوت معنی‌دار را نشان نمی‌دهد بنابراین بین دو گروه شاهد و عادی از نظر تأمین نیاز به امنیت تفاوت وجود ندارد.

نتیجه ‌گیری سؤال شماره 3: سؤال شماره 3 که تفاوت ارضاء نیازهای تعلق وابستگی را مطرح کرده تفاوت معنی‌دار را نشان نمی‌دهد. بنابراین بین دوگروه شاهد و عادی از نظر نیاز به تعلق تفاوت وجود ندارد.

نتیجه‌گیری شماره 4: این سؤال که تفاوت ارضاء نیاز به احترام را مطرح کرده تفاوت معنی‌داررا نشان نمی‌دهد.

نتیجه‌گیری سؤال شماره 5: این سؤال که تفاوت ارضاء نیاز به تحقق خویشتن را مطرح می‌کرد تفاوت معنی‌دار را نشان می‌دهد بنابراین بن دو گروه شاهد و عادی از نطر ارضاء نیاز به تحقق خویشتن تفاوت وجود دارد. گروه عادی از نظر تأمین خویشتن در سطح بالاتری قرار دارد.

فرضیه‌های تحقیق: همه فرض‌های تحقیق بجز فرض شماره 5 اثبات نشد.

محدودیتهای تحقیق

1- در جهت اعتبار و روایی پرسشنامه مطالعه مستقلی انجام نگرفته‌ است.

2- فهم برخی سؤالات برای دانشجویان مشکل بود مثل سؤال 7و3 .

میزان هماهنگی بین یافته‌های تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی:

تحقیق فوق با تحقیقات و پژوهشهای جانبالبی (1980) و بارتلت و هاروکس، هادفیلد(1364) هرتسک(1980)، منو، گلدفارب، تورانس، اوبری، محمدرضامهران(1371).

احمد علیپور و اسماعیل بیابانگرد(1376)و عبادالله مرادی (1370) مطابقت و همخوانی دارد.

میزان تعمیم پذیری نتایج به جامعه هدف نتایج پژوهش حاضر قابل تعمیم به داشجویان شاهد و عادی دانشگاههای تهران می‌باشند.

پیشنهادات برای تحقیق بعدی

1- تحقیقی مشابه برروی گروه پسردانشگاهها انجام شود و با تحقیق حاضر مقایسه گردد.

2- تحقیقی مشابه در دیگر دانشگاههای شهرستانهای ایران انجام شود.

3- بین دانش‌اموزان شاهد و عادی چنین تحقیقی انجام شود.

4- بین کودکان و نوجوانان و جوانان شاهد و عادی دیگر جنبه‌های شخصیتی آنها از جمله اضطراب و وسواس سنجیده شده و مورد مقایسه قرار گیرد.

5- از دانشگاههای مختلف نمونه‌گیری شود تا امکان تعمیم نتایج وجود داشته‌ باشد.
خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:26

بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان

بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان

فصل اول

روش تحقیق

1 1 مقدمه

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت. علاوه بر این در این فصل به تشریح جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، اعتبار روایی و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می‌شود.

2-1 نوع و روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می‌باشد، همچنین اختلاف میانگین‌ها نیز مقایسه می‌گردد. این تحقیق علاوه بر شناسائی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان ، همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و معنی‌دار بودن اختلافات بین میانگین متغیرهای مستقل ونیز پیش‌گوئی تغییرات متغیر وابسته بر اثر تغییرات متغیرهای مستقل را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

31 شیوه‌ اجرای تحقیق

تحقیق حاضر به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه برای شناسایی نیازهای آموزشی وترویجی توتون کاران استان کردستان صورت صورت گرفته است. در این تحقیق تعداد 175 نفر از توتون کاران استان کردستان از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید‌ند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنها تکمیل شده که بعد از جمع‌آوری اطلاعات، کار استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت پذیرفت.

4 1 جامعه آماری

جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل کلیه کشاورزانی است که در سال زراعی 83-1382 اقدام به کشت توتون در استان کردستان نموده اند وهمچنین طرف قرار داد با مجتمع دخانیات کردستان می باشند که برهمین 1038 نفر از توتون کاران جامعه آماری مارا تشکیل می دهند که از این تعداد 657 نفر توتون بارلی و تعداد 381 نفر توتون باسما تولید نموده اند.

5 1جمعیت مورد مطالعه

جمعیت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعیت مورد نظر است که با توجه به محدودیت‌های تحقیق و گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت مزبور در سطح استان کردستان و نیز به علت عدم دسترسی به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقیق، تعداد 175 نفر ازتوتون کاران در سطح استان برگزیده شدند تا پرسشنامه‌های تنظیمی توسط آنان تکمیل گردد.

6 1روش نمونه‌گیری

در این تحقیق به منظور انجام نمونه‌گیری از میان جامعه آماری موجود از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده گردید. اگر در انتخاب نمونه ها برای هر یک از افراد جامعه محدود، شانس و احتمال مساوی در نظر گرفته شود آن را نمونه تصادفی ساده می نامند . برای بدست آوردن یک نمونه تصادفی ساده کافی است که برای کلیه افراد احتمالات مساوی منظور شود.

در این روش به هریک از واحد های جامعه مورد نظر احتمال انتخاب داده می شود و انتخاب یک واحد به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیر ندارد. ( ازکیا، 1382)

نمونه تصادفی ساده موقعی بکار برده می شود که اولاً اختلاف بین افراد جامعه زیاد نباشد (واریانس کم باشد) به عبارت دیگر افراد نسبت به هم همگن باشند و ثانیاً اطلاع قبلی درباره افراد جامعه نداشته باشیم. روش انتخاب نمونه در آمار گیری تصادفی ساده به صورت قرعه کشی یا استفاده از جدول اعداد تصادفی صورت می گیرد که دراین تحقیق از روش قرعه کشی استفاده گردیده است.

7 1تعیین حجم نمونه

با توجه به این که تمامی افراد جامعه را نمی‌توان مورد مطالعه قرار داد، تعدادی نمونه که خصوصیات جامعه آماری را داشته باشند انتخاب می‌‌گردد. در این تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران می‌باشد.

برای محاسبه فرمول کوکران احتیاج به پیش برآورد واریانس است بنابراین تعداد 20 نمونه مقدماتی انتخاب گردید که انحراف معیار صفت مذکور( دفعات تماس با مروج ) برابر با 725/0 محاسبه گردید و فاصله حدود اطمینان نیز برای اطمینان بیشتر برابر با 1/0 در نظر گرفته شد که بر این اساس، حجم نمونه برابر 175 نفر محاسبه گردید.

n=

= n حجم نمونه

N = حجم کل جامعه= 1038

= T مقدار t استودنت با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا به میزان 2 96/1

= d فاصله حدود اطمینان برابر 1/0

8 1 متغیرهای تحقیق

متغیر وابسته این تحقیق میزان نیازهای آموزشی توتون کاران در استان کردستان می باشد، که این مقیاس از طریق حاصل جمع جبری 16 شاخص بر اساس طیف لیکرت سنجیده خواهد شد. همچنین درتحقیق حاضر 17 متغیر مستقل وجود دارد که شامل: سن، جنسیت، وضعیت تاهل تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، شغل اصلی، سطح زیر کشت توتون، سابقه کشت توتون ، نوع مالکیت میزان درآمد سالانه از کشت توتون، استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات، تعداد دفعات تماس با مروج دخانیات، تعداد دفعات شرکت در کلاس های آموزشی ـ ترویجی، بازدید از مزارع نمونه استفاده از مجلات و نشریات ترویجی، استفاده از فیلم های آموزشی و عضویت در تعاونی یا تشکلهای توتون کاران می باشند.

9 1روش جمع‌آوری اطلاعات

در تحقیق حاضر برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش عمده یعنی روش کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی استفاده شده است.

در روش اسنادی و کتابخانه‌ای ابتدا به منابع رایانه‌‌ای مراجعه و پس از انتخاب منابع مورد نظر نسبت به تهیه، ترجمه و فیش‌برداری اقدام گردید در این تحقیق بررسی جامعی در اسناد و مدارک صورت گرفت تا ضمن تحکیم پایه‌های نظری تحقیق از نتایج بررسی‌های مشابه در خصوص موضوع تحقیق استفاده گردد.

در روش میدانی تنها وسیله مورد استفاده پرسشنامه می‌باشد. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در تحقیق با استفاده از مبانی نظری تحقیق و فرضیات تحقیق پرسشنامه ای حاوی 27 سئوال تهیه گردیده است. این پرسشنامه دارای سئوالات باز و بسته می باشد که در سئوالات، ویژگیهای شخص پاسخگو و میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران مورد سنجش قرار گرفته است. برای سنجش طیف پاسخهای مربوط به نظر خواهی در پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است که در آن پنج گزینه خیلی کم، کم ، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مد نظر قرار گرفته است.

10 1 روایی Validity

به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از نقطه نظرات و پیشنهادهای اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی، محققان و کارشناسان شرکت دخانیات استفاده گردید و پس از اصلاحات لازم، اطمینان حاصل شد که سؤالات مطرح شده توانایی و قابلیت اندازه‌گیری محتوی و خصوصیات مورد نظر در تحقیق را دارا می‌باشند.

11 - 1 اعتبار Reliability

برای سنجیدن اعتبار پرسشنامه‌های تهیه شده، به وسیله یک تحقیق مقدماتی
(Pilot test) تعداد 15 نسخه از آن توسط توتون کاران تکمیل گردید که پرسشنامه‌های تکمیل شده با استفاده از نرم‌افزار spsswin و ضریب کرنباخ آلفا مورد سنجش قرار داده شد که نتایج حاصله از ضریب کرنباخ آلفا برای پرسشنامه مربوطه برابر 89 درصد گردید.

12 1 ضریب کرنباخ آلفا

آزمون کرنباخ آلفا نشان می‌دهد که سؤال‌های آزمون تا چه حد توانایی یا خصیصه واحدی را اندازه می‌گیرد به طور کلی ضریب کرنباخ آلفا همسانی درونی یا ثبات درونی را ارزشیابی می‌کند کرنباخ برای برآورد همسانی درونی آزمون فرمول ذیل را پیشنهاد کرده است.

= (1-)

K = تعداد گویه ها = 16

Si = واریانس داده های هر یک از سئوالات = 435/13

St = واریانس داده ها یعنی نمره های خام آزمودنیها = 895/81

ارزیابی ضریب کرنباخ آلفا: کم متوسط زیاد

45% 75% 95%

در نهایت اعتبار یا ضریب به دست آمده برای پرسشنامه‌های مربوط به توتون کاران استان کردستان برابر 89/0 بدست آمد که می‌‌توان اظهار کرد که پرسشنامه‌های تحقیق از اعتبار خوبی برخوردار می‌باشند.

13 1فرضیات تحقیق

فرضیه تحقیق حدس بخردانه در باره رابطه بین دو یا چند متغیر است فرضیه ها به صورت جمله اخباری بیان می شود و نشانگر نتایج مورد انتظار است. یک فرضیه هیچ گاه اثبات و یا ابطال نمی شود ، بلکه بر اساس داده های به دست آمده فقط تائید یا رد می شود(سرمد و دیگران ،‌1376 )

1ـ بین سن توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1 r0 H0: r=0

خلاصه

نیاز شالوده و اساس برنامه ریزی آموزشی است و برای تدوین هدفهای مطلوب در یک برنامه ریزی ابتدا باید نیازها را بررسی کنیم. یکی از مهمترین عوامل و محرکهای مشوق برای شرکت کشاورزان در برنامه های آموزشی برآوردن نیازها و خواسته های آنان می باشد مطالعه در خصوص خواستها و نیازهای مخاطبان از اساسی ترین ضروریات در تهیه و تدارک برنامه های آموزشی برای آنها است و از طرف دیگر برنامه های آموزشی تنها زمانی برای مخاطبان جذاب خواهد بود که با مشکلات و نیازهای واقعی آنان در ارتباط باشد بنابراین هرگاه محتوای برنامه های آموزشی بر اساس نیاز کشاورزان تدوین شده باشد و مخاطب از جمیع جهات احساس کند، آنچه او نیاز دارد همان است که به او عرضه می شود آن برنامه می تواند موفقیت چشمگیری داشته باشد اما بر عکس اگر آنچه به مخاطب ترویج عرضه می شود با نیازهای او منطبق نباشد بدون تردید آن تاثیری نخواهد داشت. در اهمیت نیاز اینکه اگر برنامه های آموزشی منطبق بر نیاز مخاطبان ترویج باشد از اتلاف منابع و هزینه به نحوه چشمگیری جلوگیری به عمل خواهد آمد و منجر به ارتقای سطح دانش، بینش و نهایتا“ مهارت آنان می گردد.

نیاز سنجی آموزشی از دیدگاه انسانی و بشردوستانه می تواند گامی در جهت کاهش فقر بیکاری و نابرابری ملل محروم و از نظر اقتصادی می تواند منجر به افزایش تولید و در نتیجه افزایش در آمد و از نظر سیاسی می تواند باعث ثبات یک جامعه، تعین آزادیهای مشروع و شکستن فرهنگ سکوت و از نظر زیست محیطی می تواند موجب حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی و کاهش تخریب آن گردد . ( شریعتی، 1378)

نیاز سنجی آموزشی دقیقا” معلوم می کند که چه کسانی نیازبه آموزش دارند و به چه آموزش های نیاز دارند. برای پاسخ به این سئوالات نمی توان به حدس و گمان مسئولان و سلیقه های شخصی و یا فقط به علاقه توجه داشت بلکه باید اهداف، نیازهای اجتماعی و از همه مهمتر نیازهای رشد و تعالی کشاورزان را مد نظرقرار دارد. از طرفی مطالب آموزشی باید تاثیر به جا بگذارد و تغییر وتحول ایجاد کند، انجام چنین اموری بدون نیاز سنجی آموزشی همراه با برنامه های دقیق و محتوای مناسب امکان پذیر نخواهد بود. از این رو هدف کلی این تحقیق بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا در استان کردستان می باشد که براین اساس اهداف جزیی آن شامل موارد ذیل است.

ـ بررسی ویژگیهای شخصی توتون کاران استان کردستان

ـ بررسی و اولویت بندی نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران استان کردستان

ـ بررسی و اولویت بندی عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون کاران در خصوص کشت توتون

ـ بررسی دیدگاه توتون کاران در خصوص عوامل موثر در افزایش کمی و کیفی توتون

ـ بررسی دیدگاه های توتون کاران در خصوص عوامل موثر در افزایش انگیزه آنان برای کشت توتون

ـ بررسی میزان بکارگیری روشهای و رسانه های آموزشی ـ ترویجی در زمینه کاشت، داشت و برداشت توتون

ـ بررسی میزان مناسب بودن روش های آموزشی در خصوص نحوه کاشت،‌ داشت ، برداشت و عمل آوری توتون از دیدگاه توتون کاران

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی ، همبستگی می باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق 1038 نفر از توتون کاران استان کردستان می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 175 نفر از آنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید‌ه اند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنان تکمیل شده استخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:17

بررسی وشناسایی کامل مشکل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزکامل محصول نهایی

وضعیت اولیه

وضعیت ثانویه

عدم وجود سازه های مناسب برای برپاسازی سریع غرفه های نمایشگاهی.

برپاسازی غرفه ها به صورت سریع و در کوتاه ترین زمان ممکن.

عدم وجود سازه های مناسب برای دمونتاژ و جمع آوری غرفه ها.

دمونتاژ وجمع آمری غرفه ها به صورت سریع و در کوتاه ترین زمان ممکن.

سازه های موجود از نظر استیتیکی دارای اشکالی نامناسب وdemode هستند.

سازه ها از نظر استیتیکی دارای شکل زیبا،شکیل و به روز هستند.

محدودیت در قابلیت گسترش سازه ها.

طراحی سازه هایی مناسب با قابلیت گسترش .

با توجه به سازه های موجود امکان استفاده از مواد ومتریال مناسب تر وجود ندارد.

امکان استفاده از مواد و متریال مختلف در کنار سازه های جدید.

تاثیر مخرب سازه های موجود به لحاظ استیتیکی بر عناصر مرتبط.

امکان ایجاد ارتباط استیتیکی مناسب بین سازه با اجزای دیگر غرفه.

سازه های موجود به دلیل نداشتن عمر بالا قابلیت استفاده مجدد ندارند.

به دلیل دوام بالای سازه ها امکان اسنفاده مجدد از آنها وجود دارد.

حمل ونقل سخت سازه های موجود.

امکان حمل و نقل آسان سازه ها وجود دارد.

عدم وجود ارتباط مناسب ازنظراستیتیکی وسیستماتیک بین سطوح وکاربری کف،دیواره،سقف و امکانات.

به لحاظ استیتیکی وسیستماتیک،بین سطوح وکف،دیواره،سقف و امکانات ارتباط منطقی وجود دارد.

امکان استفاده ازسازه های موجود در تمامی بخش ها وجود ندارد؛به عنوان مثال سازه ها با بخشی مثل V.I.P هماهنگی ندارد.

از سازه های موجود می توان در تمامی بخش ها استفاده کرد.

سازه های موجود به لحاظ انبارداری فضای زیادی را اشغال می کنند.

با طراحی مناسب در سازه های جدید امکان انبارداری مناسب وآسان وجود دارد.

قیمت تمام شده غرفه ها با توجه به متریال مصرفی معمول بسیاربالاست.

قیمت تمام شده با توجه به متریال مصرفی مناسب،پایین است.

فصل اول

شناخت

1-1 موضوع

1-1-1-تعیین گرایش و عنوان پروژه

درطی این پروژه تلاش براین است تا روندی برای پیشبرد پروژه انتخاب شود تا به بهترین حالت مشکلات را برطرف نماید؛ براین اساس و باتوجه به انتظارات استاد محترم راهنمای پروژه روند کلی پروژه بر اساس شناسایی و تفسیرمشکل به صورت کامل وهمچنین شناسایی گروه های استفاده کننده است که درنهایت با این بررسی وشناسایی کامل مشکل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزکامل محصول نهایی براساس مسایل ارگونومیک وابعاد آنتروپومتریک،مسایل مربوط به فرم وزیبایی وآنالیز استیتیک محصول،توجه به محصول در محیط استفاده وهمچنین در کنار محصولات دیگر در غرفه های نمایشگاهی و.....به ارائه طرح های متنوع بر اساس لیست بایدها پرداخته ودر نهایت از بین طرح های ارائه شده،طرح برتر انتخاب شده و پرزانته نهایی بر اساس این طرح صورت پذیرد.


1-1-2 –تعیین صورت مساله وتفسیر مشکل

نام تولید : غرفه های نمایشگاهی که به تبادل اطلاعات و تکنولوژی می پردازند و نه صرفا نمایش محصولی خاص.

مکان استفاده : نمایشگاهها که در این پرئژه محدود به نمایشگاه بین المللی تهران می باشد.

طرح مشکل:

1) نداشتن قابلیت استفاده مجدد.

2) انبارداری.

3) طریقه حمل ونقل.

4) نداشتن هارمونی مناسب.

5) مشکل اتصال قطعات مختلف.

6) مشکل بودن هماهنگی سیستم روشنایی با سازه های فضایی غرفه.

7) زمان زیادی که صرف اجرا و همچنین تخریب می شود.

8) عدم تاثیر بر محصولات نمایشی یا تبلیغی.


وضعیت اولیه

همانطور که عنوان شد نمونه های موجود غرفه ها دونوع هستند : غرفه های پیش ساخته وخودساز.

در غرفه های پیش ساخته بیشتر از پیچ ومهره استفاده می شود و می توان آنها را مجددا باز و بسته کرد .در این غرفه ها ورقه های کف اجاره داده می شود وبعضی بعداز استفاده آنها را آب کرده ومجددا می سازند در این نوع غرفه ها طراح برای طرح زدن از محدودیت های خاصی برخوردار است و تنها می تواند در محدوده یکسری متریال و فرمهای خاص در طرح خود استفاده کند.

در غرفه های خود ساز طرح ها از تنوع بیشتری برخوردار هستند و دست طراحان برای طراحی تقریبا آزاداست . در این نوع غرفه ها از رنگ بندی های متنوع وشادی استفاده می شود و همچنین فرمهای مختلفی در آنها به چشم می خورد از این رو تماشاگر را بیشتر جذب می کند؛مشکل بزرگ این غرفه ها هزینه بری بالای اینگونه غرفه هاست.


وضعیت ثانویه

این غرفه ها مدولار هستند و به راحتی در مکان مورد نظر نصب شده و نیازی به تخریب ندارند زیرا دارای قابلیت استفاده مجدد هستند.

با رنگ بندی وفرمهای متنوع در پک های مختلف به مشتری عرضه می شوند و به راحتی میتوان این غرفه ها را جابجا کرد به علاوه به مقدار زیادی در وقت و هزینه نیز صرفه جویی خواهد شد.

در این نوع غرفه ها نیازی به نصب سیستم روشنایی نیست ، زیرا این سیستم در دیواره ها سقف وکف تعبیه شده است که این مطلب نیز در چارت کلی وضعیت ثانویه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.


ارائه ایده

مدولار کردن غرفه برای:

1) سهولت در امر اجرا.

2) سادگی جمع کردن غرفه ها در مدت زمان کوتاه.

3) سهولت در انبار داری .

4) حمل ونقل.

5) قابیت استفاده مجدد.

6) سهولت در تولید.

7) تلفیق دیواره،سقف،کف وسایر امکانات.

8) امکان ایجاد فرمها و رنگهای متنوع در پک های مختلف.

9) تعبیه کردن سیستم روشنایی در دیواره ها سقف وکف این غرفه ها.

مشخص کردن حیطه تخصص های مربوطه

برای ساخت یک غرفه نیاز به متخصص هایی ازقبیل:

1) تیم طراحی ( گرافیست و طراحان دیگر)

2) تیم اجرا ( نجار و آهنگر متخصص در امر غرفه سازی) می باشد.

وجود گروههای تخصصی مختلف در ساختار پیشبران صنعت نمایشگاه ، این امکان را فراهم میاورد که کلیه گروهها در یک هماهنگی ارگانیک ، هدف ، استراتژی و ابزارها همگون و متوازن به صورت یک مجموعه عمل نمایند و یا آنکه هر تیم به صورت و بنا به ضرورت نیاز مشتری دستور کاری مشخصی را دنبال نمایند.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 10:45

شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهرستان کرج

شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهرستان کرج

مقدمه

در هر سازمانی بدون توجه به نوع هدف، به وسیلة کارکنان اموری به اجرا در می‌آید که در نهایت به‌صورت مجموعه‌ای که ماحصل سرمایه‌گذاری است شکل می‌گیرد. بدینسان نتیجه کار اعضاء به‌صورت منسجم متجلی می‌شود. در سازمان‌ها و مؤسسات هر کاری نیازمند مهارت‌ها و به‌کارگیری دانش‌های در رابطه است. سازمان‌ها با توجه به این نیاز، شرایط احراز شغل نیروی انسانی خود را تهیه نموده و به گزینش می‌پردازند. هر چند در بدو استخدام نیروی تازه وارد در سازمان، با شغل خود انطباق کیفی دارد ولی اگر مدیریت آنها را کارآموزانی مستعد تلقی نکند، نخواهد توانست در پروراندن آنها اقدام نموده و در نتیجه از نیروی انسانی مفید برخوردار گردد. چرا که محبوس نگهداشتن تجارب و مهارت‌های شغلی افراد، روح تعالی و رشد را در اعضاء خفه کرده و موجبات سد تحرک و پویایی آنها را فراهم می‌کند (عسگریان، 1370، ص 55).

با اجرای برنامه‌های آموزشی در سازمان‌ها می‌توان به رشد نیروی انسانی کمک کرد. آموزش تنها وسیلة همگام شدن با تغییراتی است که در گذر زمان ایجاد می‌شود. تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و پیشرفت علم و تکنولوژی نیازهای آموزشی گوناگونی را به سازمان‌ها تحمیل می‌کند.

برنامه‌های آموزشی را تنها هنگامی باید طراحی و اجرا کرد که مطمئن باشیم می‌تواند به حل مشکلات، کمک مؤثری بنماید، بنابراین، عاقلانه‌ترین راه برای تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به آموزش کارکنان باید براساس بررسی و مطالعه کامل کل سازمان باشد. با شناخت سازمان و مسائل موجود در آن خواهیم دانست که آموزش کارکنان چگونه می‌تواند به ما در رفع این مشکلات کمک کند(سعادت، 1381، ص 176).

بر این اساس، اولین قدم در تجویز آموزش برحسب داده‌های نیاز‌سنجی که به وسیلة پرسشنامه‌ها و مشاهدات به دست می‌آید صورت می‌گیرد(عسکریان، 1370، ص 57).

فهرست مطالب:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت پژوهش

اهداف تحقیق

سؤال‌های تحقیق

تعاریف نظری مفاهیم

تعریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم

بررسی پیشینه مطالعاتی

زمینه

مفاهیم آموزش

مزایای آموزش

دلایل منطقی برای آموزش

اهداف آموزش

ضرورت آموزش کارکنان

انواع آموزش

مشکلات آموزش

مفهوم نیاز

جمع‌بندی تعاریف ارائه شده دربارة نیاز

طبقه‌بندی نیازها

نیاز آموزشی

منابع نیازهای آموزشی

نیازسنجی آموزشی

اهداف نیازسنجی

اصول نیازسنجی

انواع نیازسنجی

فنون نیازسنجی آموزشی

فن تجزیه و تحلیل خطا[1]

آموزش و پرورش و اهداف آن

مدیریت مدارس

وظایف مدیر مدرسه

یافته های پژوهش

فصل سوم

روش اجرای پژوهش


روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

نمونه‌ و روش نمونه‌گیری

ابزار گردآوری اطلاعات

شواهد مربوط به قابلیت اعتماد و روایی ابزار سنجش

روش تحلیل داده ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

توصیف داده ها

توصیف آماری نمونه مورد تحقیق به تفکیک مدرک تحصیلی، منطقه آموزشی و

جنسیت

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 2

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 3

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 4

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینه سؤال پژوهشی شماره 5

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 6

تحلیل داده ها

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینه برنامه‌ریزی درسی:

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة امور دانش‌آموزان

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینه امور کارکنان آموزشی

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة ارتباط مدرسه و جامعه

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة تجهیزات و تسهیلات

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة اداری و مالی

میانگین پاسخ به هر یک از سؤال‌های تحقیق

نمایش میانگین متغیرها

مقایسة میانگین سؤال‌های تحقیق

مقایسة نیازهای آموزشی مدیران دبیرستان‌های عادی دولتی شهرستان کرج

با تأکید بر جنسیت، مناطق آموزشی و مدرک تحصیلی.

فصل پنجم

نتیجه‌گیری‌ و پیشنهادات


بحث و نتیجه‌گیری

محدودیت‌ها

پیشنهادها

ضمائم

فهرست منابع

منابع خارجی


[1] . Error Analysisخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 02:51

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه نیازهای دانش آموزان مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان

              فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات:49 فهرست مطالب: چکیده :مقدمه : بیان مسله : ضرورت و اهمیت پژوهش : اهداف پژوهش    فرضیه های پژوهش :  تعاریف واژه ها و اصطلاحات : نظریه نیازهای مک کللند : نیازهای فیزیولوژیکی : نیازهای ایمنی : نیازهای عشق و تعلق : نیاز به خود شکوفایی : روش تحقیق : تجزیه و تحلیل داده ها : نتیجه گیری :پیشنهادات :منابع :     چکیده:در پژوهش حاضر  سعی بر این بوده است با بهره گیری از الگوی نیاز سنجی ترکیبی ، به بررسی و مقایسه نیازهای دانش آموزان در پنج حوزه که شامل نیازهای جسمانی ،  اجتماعی ، تحصیلی ، روانی و شغلی پرداخته شود . تحقیق حاضر ، از نظر هدف ، تحقیقی کاربردی و از لحاظ روش مطالعه ای توصیفی بوده است . جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه در روستای هلایج ...ادامه مطلب
شنبه 20 شهریور 1395 ساعت 23:14

دانلود تحقیق بررسی و مقایسه نیازهای دانش آموزان مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان

              فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات:52 فهرست مطالب: عنوان                                                                             صفحهفصل اول : کلیاتچکیده    1مقدمه     2بیان مسئله     5ضرورت و اهمیت پژوهش     6اهداف پژوهش     9فرضیات پژوهش     10تعاریف واژه ها و اصطلاح ...ادامه مطلب
1 2 >>