X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:31

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

افزایش جمعیت و تغییر در الگوی مصرف مردم، بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی خدادادی آب و خاک کشور را ایجاب می نماید. از سوی دیگر محدودیت منابع باعث می گردد تا در ازای این افزایش تقاضا، افزایش بهره وری و بالا بردن راند مان تولید به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح گردد. اگرچه در دهه های اخیر افزایش بهره وری با اتکاء به رشد و توسعه علوم آب و خاک دچار تحولات شگرفی گردید، ولی متاسفانه تاکنون نتوانسته است جایگزین روش ساده افزایش بهره وری به ازای فزایش نیاز گردد. حاصل این کاستی ، تشدید فرسایش و هدر رفت بخش زیادی از منابع آب و خاک وپوشش گیاهی کشور بوده که از عوارض آن می توان به نابودی عرصه های جنگلی، سیر قهقرایی مراتع، کاهش حاصلخیزی اراضی، بیابانی شدن عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی اشاره نمود.

بنابراین توجه جدی به مسایل فرسایش یکی از موضوعات مهم در محافل علمی و مورد عنایت محققین می باشد. یکی از موضوعاتی که در مسایل فرسایش مورد توجه قرار می گیرد بررسی اشکال فرسایش می باشد. همانگونه که اشاره شد استفاده ناصحیح از منابع آب و خاک باعث تشدید فرسایش و ایجاد لند فرمهای متنوعی می شود. این اشکال را می توان با توجه به عوامل عمده پدیدآورنده آنها به دو دسته فرسایش آبی و بادی تقسیم نمود. فرسایش آبی بیشتر اشکالی مانند فرسایش خندقی ، فرسایش کنار رودخانه ای، فرسایش هزار دره و فرسایش بادی نیز نهشته های بادی و عوارض ماسه ای را ایجاد میکند.از آنجاییکه هر کدام این اشکال نشان دهنده میزان تخریب و فرسایش در سطح زمین می باشند بنابراین با پی بردن به محدوده هایی که این اشکال ظهور پیدا می کنند علاوه بر اینکه می توان بررسی های دقیق برروی آنها انجام داد،برای آینده نیز چشم انداز و نگرش واقع بینا نه تری برای مقابله با این اشکال پیدا نمود. بدون شک بررسی وضعیت کلیه اشکال فرسایش با اندازه گیریها و مشاهدات صحرایی نیازمند صرف وقت ، انرژی و اعتبار بالا ست، که عملاً بسیار مشکل می باشد. در عین حال بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه کاربردهای تصاویر ماهواره ای نشان می دهد، که بکارگیری روشهای پردازش رقومی اطلاعات ماهواره ای می توانند در دستیابی به اهداف این طرح و شناخت اشکال فرسایشی موثر باشد. زیرا تصاویر ماهواره ای به دلیل داشتن سری های زمانی ، هزینه کم ، پوشش زیاد و قابلیت پردازش رقومی می توانند اطلاعات مناسبی از وضعیت اشکال فرسایش در اختیار ما قرار دهند.

از سوی دیگر مطالعات ژئومورفولوژی پایه و اساس بررسی های منابع طبیعی حوزه های آبخیز به شمار می رود و از آنجا که زمینه کاری در حوزه های آبخیز بسیار گسترده بوده و علوم مختلفی از قبیل اقلیم شناسی، خاکشناسی، هیدرولوژی، اکولوژی، زمین شناسی و غیره دخالت دارند، جهت ایجاد هماهنگی و کنترل آنها نیاز به تهیه نقشه واحدی که جوابگوی تمام نیازها جهت شروع مطالعات باشد، لازم به نظر می رسد. در این راستا استفاده از نقشه ژئومورفولوژی منطقه ضروری می باشد. در این مطالعه سعی شده است که ضمن بررسی وضعیت زمین شناسی حوضه، اقلیم، مطالعه فیزیوگرافی، هیدرولوژی و مورفولوژی با استفاده از داده های سنجش از دور و GIS و با یک روش ترکیب نگر رابطه بین واحدهای مورفولوژیکی و اشکال فرسایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

فهرست

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- اهداف

1-2- پیشینه تحقیق

1-3- روش تحقیق

1-4- بیان مسئله

1-5- فرضیات

1-6- مسائل و مشکلات تحقیق

1-7- موقعیت جغرافیایی حوضه مورد مطالعه

فصل دوم :اصول سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای

مقدمه

2-1-1 تعریف سنجش از دور

2-1-2- سیستم سنجش از دور

2-1-2-1 انرژی الکترومغناطیسی

2-1-2-2- طیف الکترو مغناطیسی

2-1-3- اصول تابش و منابع انرژی

2-1-4- توان تفکیک زمانی

2-1-5- توان تفکیک فضایی(مکانی)

2-1-6- انواع ماهواره ها

2-1-7- ماهواره های منابع زمینی

2-1-8- ماهواره های لندست

2-1-9- مدار گردش ماهواره های لندست

2-1-10- سنجنده های لندست

2-1-11- تصاویر رقومی

2-1-12- مشخصات تصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه

2-2-13- خصوصیات تصاویر رقومی

2-2- مواد و روش ها

-2-2- 1- اصلاح تصویر

2-2-1-1- خطای جا افتادگی خطی

2-2-1-2- خطای

2-2-1-3- خطای اتفاقی

2-2-1-4- خطای انحراف خطوط

2-2-2-5- خطای اثرات جوی

2-2-1-6- خطاهای اعوجاجهای هندسی

2-2-2- بررسی کیفیت تصاویر ماهوارهای

2-2-3- تصحیح اثرات پخش اتمسفری

2-2-4- تصحیح خطاهای هندسی

2-2-5- بارز سازی تصویر

2-2-5-1- بهبود کنتراست در درجات خاکستری تصویری

2-2-6- شاخص پوشش گیاهی

2-2-7- تصاویر رنگی مرکب

فصل سوم:زمین شناسی

مقدمه

3-1- زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک منطقه)

3-1-1- مورفولوژی

3-2- چینه شناسی

3-3- سنگهای دگرگونه پرکامبرین

3-3-1- واحد گنیسی PCgn

3-3-2- واحد شیست PCsch

3-3-3- واحد متا ولکانیکPCv

3-3-4- متاریولیت PCmr

3-4- نهشته های آواری-آتشفشانی ائوسن

3-4-1- واحد متامورفیسمMTKSL

3-5- سنگهای آذرین درونی

3-5-1- گرانیت – دیوریت g1

3-5-2- گرانیتg

3-5-3- واحد گرانیت –گنیس g - gn

فصل چهارم: هوا شناسی و اقلیم

مقدمه

4-1- عوامل کنترل کننده آب و هوای حوضه

4-1-1- عوامل محلی

4-1-2- عوامل بیرونی

4-1-3- سیستم های سینوپتیک برون حاره ای

4-1-4- بادهای محلی

4-2- ایستگاه های هوا شناسی منطقه مورد مطالعه

4-3- بررسی ریزشهای جوی ایستگاههای حوزه مورد مطالعه

4-4- بارش

4-4-1- رژیم بارندگی

4-5- رطوبت نسبی

4-6- درجه حرارت

4-6-1- میانگین درجه حرارت

4-6-2- میانگین حداکثر و حداقل درجه حرارت

4-6-3- حداکثر و حداقل مطلق درجه حرارت سالیانه

4- 7- یخبندان

4-8- باد

4-9- تعیین تیپ اقلیمی

فصل پنجم: فیزیوگرافی

مقدمه

5-1- شبکه آبراهه

5-2- مساحت حوضه

5-3- محیط حوضه

5-4- طول حوضه

5-5- شکل حوضه

5-6- ارتفاع حوضه (پستی و بلندی)

5-7- شیب حوضه

5-8- جهت شیب

فصل ششم: پوشش گیاهی

مقدمه

6-1- پوشش گیاهی

6-2- جنگل

6-3- تیپ های مرتعی استان

6-4- تیپ های مرتعی حوضه مورد مطالعه

6-4-1- تیپ کما – جاشیر – گون

6-4-2- تیپ گون – علف

6-4-3- تیپ گون – زرشک

6-4-4- تیپ جاشیر- گون

6-4-5- تیپ آویشن – گون

6-4-6- تیپ کما-جاشیر

گیاهان خوراکی

فصل هفتم: ژئومورفولوژی

مقدمه

7-1- واحد های ژئومورفولوژی

7-2- تهیه نقشه ژئومورفولوژی و واحدهای کاری

7-3- بررسی علل تغییرات ژئومورفولوژیکی

7-4- واحد های ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه

7-4-1- واحد کوهستان (M)

7-4-1-1- تیپ دامنه منظم (r)

7-4-1-1-1- رخساره توده سنگی(Mrm) با پوشش مواد منفصل تخریب یکمتر از 25 درصد:

7-4-1-1-2- رخساره برونزد سنگی (Mro) با پوشش مواد تخریبی منفصل و خاک بین 25 تا 75 درصد:

7-4-1-1-3- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه منظم (Mrc) :

7-5-1-2- تیپ دامنه های نا منظم (I)

7-4-1-2-1- رخساره توده سنگی (MIm) با پوشش مواد منفصل تخریبی کمتر از 25 درصد:

7-4-1-2-2- رخساره برونزدگی (MIo) با پوشش تخریبی 25 تا 75 درصد

7-4-2- واحد تپه ماهور (H)

7-4-2-1- تیپ دامنه منظم (r)

7-5-2-1-1- رخساره توده سنگی(Hrm) با پوشش تخریبی منفصل و خاک کمتر از 25 درصد:

7-4-2-2- تیپ دامنه نامنظم (I)

7-4-2-2-1- رخساره برونزد (HIo) با پوشش نهشته های منفصل و خاک کمتر از 25 درصد:

7-4-2-2-2- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه نامنظم (HID) :

7-4-3- تیپ رسوبات بستر رودخانه

7-5- اشکال ژئو مورفولوژیک شاخص در حوضه

7-5-1- حرکات دامنه ای (واریزه ای)

7-5-2- بدلند (تراکم الگوهای آبراهه موازی و دندریتی)

7-5-3- گیلوئی (G)

فصل هشتم: فرسایش

مقدمه

8-1- عوامل موثر در فرسایش خاک

8-2- فرایندها ی فرسایشی متداول در حوضه

8-2-1- فرایندهای با منشاء هوازدگی

8-2-1-1- هوازدگی فیزیکی

8-2-1-1-1- تناوب یخ بستن و ذوب شدن آب در فضای بین شکستگی ها

8-2-1-1-2- سرد و گرم شدن تناوبی سنگها در شب و روز

8-2-1-1-3- تخریب فیزیکی در نتیجه نیروی آب

8 -2-1-2- هوازدگی زیستی

8-2-2- فرایندها و محصولات مرتبط با رخدادهای زمین ساختی

8-2-3- فرایندها و محصولات ناشی از واریزه های کوهپایه ای

8-2-3-1- حرکات دامنه ای

8-2-3-2- ریزش ها

8-3- فرسایش ناشی از آبهای جاری در حوضه مورد مطالعه:

8-3-1- فرسایش صفحه ای:

8-3-2- فرسایش شیاری:

8-3-3- فرسایش خندقی:

8-3-4- فرسایش کناره ای:

8-3-5- فرسایش هزاز دره ای:

8-4- مطالعه نفوذ پذیری درحوضه مورد مطالعه:

8-4-1- واحدهای با نفوذ پذیری خیلی زیاد

8-4-2- واحدهای با نفوذ پذیری متوسط

8-4-3- واحدهای با نفوذ پذیری کم تا بسیار کم

8-5- فرسایش پذیری

فهرست جدول ها

2-1- ماهواره های لندست

2-2- باند موج های ثبت شده توسط سنجنده های لندست

4-1- ایستگاه های هوا شناسی در حوزه ورد مطالعه

4-2- متوسط بارندگی سالیانه در ایستگاه های هوا شناسی حوزه

4-3- میانگین ماهیانه بارش

4-4- تعداد روزهای دارای بارندگی

4-5- میانگین سالیانه بارندگی

4-6- میانگین حداقل و حد اکثر رطوبت نسبی

4-7- میانگین ماهیانه درجه حرارت

4-8- میانگین ماهیانه حداقل و حد اکثر دما

4-9- میانگین سالیانه حداقل و حد اکثر دما

4-10- تعداد روزهای یخبندان

4-11- میانگین تعداد روزهای یخبندان

4-12- توزیع فراوانی های سالیانه سرعت و جهت باد

4-13- طبقه بندی تیپ اقلیمی

4-14- شاخص خشکی ماهیانه در ایستگاه سقز

5-1- مشخصات فیزیکی حوضه

5-2- پارامترهای مربوط به شکل حوضه

5-3- هیپسومتری حوضه مورد مطالعه

5-4- طبقه بندی کلاس شیب

6-1- تیپ های مرتعی استان

6-2- تیپ های مرتعی حوضه مورد مطالعه

6-3- مهم ترین گونه های گیاهان خوراکی

7-1- تلفیق واحد های ژئو مورفولوژی و طبقات ارتفاعی

7-2- تلفیق واحد های ژئو مورفولوژی و طبقات شیب

7-3- تلفیق واحد های ژئو مورفولوژی و زمین شناسی

8-1- حساسیت واحد های سنگی نسبت به فرسایش

فهرست نمودارها

3-1- پراکندگی واحد های زمین شناسی

4-1- میانگین ماهیانه بارندگی

4-2- تعداد روزهای دارای بارندگی

4-3- میانگین سالیانه بارندگی

4-4- میانگین ماهیانه رطوبت نسبی

4-5- میانگین ماهیانه حداقل و حد اکثر دما

4-6- میانگین سالیانه حداقل و حد اکثر دما

4-7- تعداد روزهای یخبندان در طول دوره آماری

6-1- پراکندگی پوشش گیاهی

7-1- پراکندگی واحد های ژئومورفولوژی

فهرست شکل ها

2-1- سیستم سنجش از دور

2-2- موج الکترو مغناطیسی

2-3- طیف الکترو مغناطیسی

2-4- طیف تشعشع الکترو مغناطیسی

2-5- ماهواره های لندست

2-6- مدار لندست 4 و 5

2-7- سنجده های MSS و RBV

2-8- سنجنده ETM

2-9- تصحیح خطاهای هندسی

2-10- هیستوگرام باند های 1 و 2 در حوضه مورد مطالعه بدون بارز سازی

2-11- هیستوگرام باند های 1 و 2 در حوضه مورد مطالعه بعد از بارز سازی

2-12- شاخص پوشش گیاهی در باند های قرمز و مادون قرمز

فهرست نقشه ها

2-1- شاخص پوشش گیاهی قبل از بارز سازی

2-2- شاخص پوشش گیاهی بعد از بارز سازی

2-3- تصویر رنگی کاذب در باند های 1و 2 و 3

2-4- تصویر رنگی کاذب در باند های 1 و 3 و 4

3-1- نقشه زمین شناسی حوضه

5-1- وضعیت شبکه آبراهه ها

5-2- مدل رقومی ارتفاعی

5-3- نقشه هیپسومتری حوضه

5-4- نقشه شیب حوضه

5-5- نقشه جهت حوضه

7-1- نقشه ژئومورفولوژی حوضهخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:37

تحقیقی بر سیستم تحریک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2

تحقیقی بر سیستم تحریک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2

بخش اوّل

ژنراتور

ماشین سنکرون

ماشین سنکرون سه فاز، ماشینی دوار است متشکل از یک استاتور سه فاز که سیم پیچ شده است و در شکافهای هسته با فواصل یکنواخت چیده شده که مدار آرمیچری نامیده میشود.یک روتور با میدانی سیم پیچ که در شکافهای هسته توزیع شده و دریک مدار تک فاز قرار گرفته تحریک نامیده میشود.استاتور و روتور بوسیله فضای هوا (فرمینگ هو) از هم جدا میشوند که شکاف هوا نامیده میشود. اصل کار براساس پدیده اسنتاج الکترومغناطیسی می باشد. جریان مستقیم که در میدان تحریک درجریان است، میدانی مغناطیسی ساکنی را تولید میکند. وقتی که میدان تحریک می چرخد، حوزه مغناطیسی برای استاتور بعنوان یک حوزه مغناطیسی دوار ظاهر میشود که در سطح تغییر میکند. با بیرون آمدن از قطبهای روتور، جریان (فلو) مغناطیسی، درون دندانه های استاتور جریان می یابد و مدار مغناطیسی بر روی یوغ استاتور بسته میشود.


کنداکتورهای استاتور، روی شیارهای استاتور قرار گرفته اند در عمقی که یک میدان مغناطیسی متغیر درآن وجود دارد که ولتاژ القاء شده طبق قانون لنز بدست می آید.فرمول(1-1)

درحالیکه φ فلوی عبوری را نشان می دهد.برای مصارف صنعتی ، تا جایی که ممکن است ولتاژ باید سینوسی شکل باشد.براین اساس، کارهای ذیل انجام میگیرد 1-توزیع سیم پیچ در شیارهای بیشتری در قطب هر فاز2-.اتصال قسمت اکتیو هر کویل3- در مسیری کوتاهتر از هر قطب.

تعداد قطبهای یک ماشین سنکرون، براساس سرعت مکانیکی و فرکانس الکتریکی در ماشینی که آماده بهره

برداری است تعیین میگردد. سرعت سنکرونی یک ماشین سنکرون، همان سرعت در ماشینهایی میباشد که بطور نرمال تحت شرایط یکنواخت و بالانس کار میکنند و با این فرمول داده میشود :فرمول (1-2)


در اینجا :

n = سرعت دور موتور در دقیقه

f = فرکانس الکتریکی در هرتز

p = تعداد قطبها

بنابراین ماشینهای سنکرون توسط سرعت دواری (ریتینینگ) مشخص میگردند که وابسته به فرکانس شبکه ای است، آنها به هم متصل می باشند و عملا“ ثابت هستند، و سرعت سینکرونیزم نامیده میشوند

. دور نمائی از ژنراتور

ژنراتور که براساس قرارداد طراحی شده ، ماشینی است دارای سیستم خنک کننده هوا، با یک جفت قطب با روتور سیلندری ، که تهویه آن بصورت مدار بسته توسط مبدلهای حرارتی هوا به آب انجام میگیرد که در قسمت پائین پوسته استاتور جای گرفته است. (شکل 1 را ببینید). یک فرورفتگی کوچک به عمق تقریبی هزار میلیمتر مسیر هوای خنک را کامل مینماید. ژنراتور توسط روتور به توربین گازی V94.2 متصل شده است.

استاتور:اجزای اصلی استاتور عبارتند از :

1)پوسته

2)ورقه های هسته شامل سیم پیچ

اتصال قسمتهای انعطاف پذیر هسته استاتوردر پوسته

پوسته:پوسته که از فولاد ساخته شده ، شیار افقی است که در بالا و ته به دو نیمه مساوی تقسیم شده است. ورقه های هسته، اولین باندول ایجاد شده است که در نیمه پائینی پوسته گذاشته میشود و سپس

نیمه بالایی با پیچ روی آن محکم میگردد. هر دو قسمت ، نیروها را به فونداسیون انتقال میدهند و جریان هوای خنک را هدایت میکنند. برای این منظور آخر، سرپوشهایی در انتهای آنها بکار میرود. سرپوش بیرونی ، مدار جریان خنک ژنراتور را از اطراف جدا می سازد، و سرپوش داخلی، محفظه ها را قبل و بعد از فن مجزا میکند (یعنی قبل از مکش و بعد از فشار)

ورقه های هسته شامل تعداد نسبتا“ زیادی بسته های ورقه شده نازکی است که بوسیله مسیرهای تهویه شعاعی هوا، جدا شده اند و عرض این کانالهای عبور هوا بوسیله فاصله گذار یک قسمتی و نقاط جوشکاری شده به یک قسمت محافظ، معین میگردند. هر ورقه هسته، شامل تلفات کم و غیرجهت دار

می باشد که اجزای آن از الکتروپلیت هایی که پوشش سیلیکون ساخته شده . اجزای آنها از رولهای ورقه فولادی هستند که مارک دار و مشخص هستند. آنها دندانه دار هستند و طرفین این ورقه ها با عایق وارینش پوشش داده شده اند که عایق وارینش با مقاومت دمای خاصی، از رزین مصنوعی با مواد معدنی ساخته شده است. در نتیجه ، مقاومت مابقی بالایی بین اجزاءنسبت به فرسودگی، بوجود می آید. هسته خودنگهدار، خارج از پوسته قرار دارد، زیگمنتها از یک سو لایه به لایه دیگر ، نیمه نیمه روی هم افتاده اند. اتصال کویلها در پشت هسته به دو منظور بکار رفته : آنها محل دقیق هر ورقه را و اتصال محکـــم به صفحه های پرس شده ای که به انتهای هر دو چسبیده شده اند را فراهم می آورد. این صفحه ها که از آلیاژ آلومینیوم آبکاری و سرد شده ساخته شده اند، با وجود آوردن یک پوشش خوب بین ورقه های انتهایی و انتهای

میدان پراکندگی، باعث کم شدن تلفات می شوند. (تلفات را در سطح کمی نگه می دارند). این صفحه های پرسی ، ندرتا“ شکلی به صورت بشقاب دارند و به شکل موثری مانند واشرهای بزرگ عمل میکنند. پرس

انگشتی هایی که بین صفحه پرس و انتهای صفحــــه جای داده شده اند، فشار اعمال شده را بوسیله صفحه پرس به هسته و خصوصا“ به دندانه های صفحه انتقال می دهند.

اتصال قسمتهای انعطاف پذیر ورقه های هسته:ورقه های هسته در پوسته بصورت فنری مونتاژ شده اند. در چنین حالتی ، بیشتر از لرزشهای هسته به فونداسیون فرستاده نمی شود. بنابراین با بکارگیری دو نقطه آویزان (معلق) هدایت و مستهلک میشود.

سیم پیچ استاتور

سیم پیچ استاتور، متشکل است از سه فاز، دو قطب، نوع رویهم و گام کوتاه.کویلها متشکل هستند از تعدادی استرند (کنداکتور) مسی توپر (جامد). هریک از این استرندها یا پیچکها توسط دو لایه داکرون اپوکسی و فیبرهای شیشه ای عایق بندی شده اند. یک دسته از استرندها (که کویل را تشکیل میدهد)، بر طبق روش روبل (ترانسپوزه) برای کاهش تلفات جریان چرخشی ، بهم پیچانده شده اند. عایق اصلی سیم پیچ استاتور تشکیل شده از نوار کاغذ میکا که روی آن از یک لایه فیبر شیشه که از قبل با رزین اپوکسی خورانده شده، تشکیل شده است. این نوار، بدور یکدسته از استرندها (کویل) پیچانده شده تا عایقی یکدست و یکنواخت را در طول شیارها و سوراخهای انتهای آنها ، ارائه دهد. حبابهای حبس شده هوا که در خلال نواربندی وارد کویلها شده اند توسط جریان گردشی وکیوم بیرون کشیده میشوند، و بعد با فشار و گرما برای پولیمرایز کردن رزین ها روبرو میشوند. در آخر ، سطح با نوار هادی کامل میشود که دارای ویژگیهای متفاوتی است در قیمت شیار و در پیشانی کویل، تا حفاظت کرونا مناس و درجه بندی بدست آید.

همچنین عایق بکار رفته شده دراین سیستم کلاس اف( f) می باشد و تحت شرایط بهره برداری ، عایق از خواص پایداری طولانی مدت الکتریکی و مکانیکی قابل توجهی برخورد است. بدنبال جاسازی آنها درون شیارهای استاتور، کویلها بوسیله پکیرهای موجی سمت هادی ، مسدود میشوند، بین ته و بالای کویلها ،

جداکننده ای جاسازی شده که در جایگاهی مطمئن ، سنسور جهت سنس نمودن درجه حرارت قرار گرفته است. با درمیان قرار دادن نوارهای فنری موج دار شعاعی، گوه ها ، کویلها را درون شیارها می بندند. این مواردآخریک نوار موج دار فنری تشکیل میدهد که باعث محکم نگهداشتن کویلها در شیارها میشود. سپس کویلها بوسیله جوشکاری خاصی ( که بریزینگ نامیده میشود) به یکدیگر متصل میشوند و با درپوشهایی که با خمیر عایق پرشده اند، عایق بندی میشوند. اتصال بین گروههای کویل توسط کویلهای

مسی عایق شده با همان سیستم عایق کردن یک کویل ، صورت میگیرد. ترمینالها از کویلهای مسی مربع شکلی (چهارگوش) هستند، با سوراخهایی برای بستن کابل (یا فلکسیبل) . سیستم عایق بندی کردن، خاصیت دای الکتریک قابل توجهی و حرارت خوبی به سیم پیچ میدهد. دارا بودن این مشخصات ، عمر زیادی را برای سیم پیچ گارانتی میکند. کلیه متریالهای استفاده شده در استاتور، از عایق کلاس F می باشند که دارای خاصیت شعله نگیر و خود خاموش کن هستند.

روتور

اجزای اصلی روتور عبارتند از :

1-بدنه روتور

2- سیم پیچ روتور

3-سیم پیچ خفه کننده (تضعیف کننده)

4-حلقه های جمع کننده (ریتینینگ رینگ)

5- هواکش ها (فن ها)

بدنه روتور:

از یک فولاد یکپارچه با آلیاژ مرغوب درست شده است و با چکهای لازم و زیادی که در هنگام ساخت توسط شرکت آنسالدو(طراح و سازنده نیروگاه) انجام میگیرد، خواص مغناطیسی ، شیمیائی و مکانیکی این قسمت مهم ماشین (بدنه) معین میگردد. اتصال با توربین، انجام شده است بوسیله ، یک آلیاژ یکپارچه که

در انتهای شافت قرار گرفته. جهت جاسازی سیم پیچ در بدنه روتور، شیارهای مربع شکلی داخل بدنه روتور برای سیم پیچها مهیا شده است. انتهای شافت یک منفذ محوری هم مرکز دارد که تا بدنه روتور امتداد می یابد و با دو سوراخ جهت اتصال جریان تحریک همراه است.

سیم پیچ روتور: دارای یک مسیر مستقیم خنک کننده است. که شامل کنداکتورهای توخالی و چهارگوشی است که از آلیاژ مس با 1/0 درصد نقره برای افزایش توان حرارتی ساخته شده اند. بالا رفتن حرارت هنگام بهره برداری ، باعث انبساط سیم پیچ روتور، بطور متقارن از وسط به طرف انتها به سمت بیرون میشود. کولینگ محوری، در افزایش درجه حرارت در مسیرهای شعاعی درون یک کویل، تفاوتهای اندکی را متضمن میشود به همین دلیل هیچ حرکتی از کنداکتور تحت شرایط ثابت و پایدار یا ناپایدار و گذرا اتفاق نمی افتد.

ساختار کل بدنه (مس + عایق) طوری طراحی شده که تمامی شیارها بعنوان یک واحد ، پرشده و گسترش پیدا میکنند و درمقابل گوه ، می لغزند که این لغزش با ضریب اصطکاکی پائینی صورت می پذیرد. این عمل به لرزش تحت شرایط بارگیری و بدون بار منتهی میشود.

یک لایه به شکل u که از ورق پلی آمید درست شده است درشیار بعنوان عایق بکار میرود، عایق سیم پیچ در انتهای سیم پیچ ، از همان متریال ساخته شده است.در شیار از پارچه فایبر گلاسی که با رزین اپوکسی دار اشباع شده ، استفاده میشود. در انتهای فاصله گذار سیم پیچ ، تکه هایی از پارچه فایبر گلاس که با رزین

اپوکسی اشباع شده ، استفاده میشود تا کویلها را دقیقا“ با توجه به هریک در جای خود قرار دهد و مسیر هوای خنک را مشخص کند.

همه متریالهای عایقی بکار رفته در روتور از عایق کلاس F می باشند که همه شعله نگیر و خودخاموش کن هستند.گوه ها که زبانه ای شکل هستند از آلیاژ مس ، نیکل با قابلیت هدایت بالایی ساخته شده اند و

برای مسدود کردن شیارها مورد استفاده قرار میگیرند، همچنین این گوه ها بخشی از سیم پیچ خفه کننده ( دمپر) هستند، که در قسمت بعد توضیح داده شد

سیم پیچ خفه کننده: کار فراهم نمودن یک مسیر مقاومت پائین است برای جریانهایی که بوسیله میدان دوار مربوط به روتور، بوجود می آیند و بدینوسیله باعث جذب جریان مخرب به هنگام ایجاد اتصال کوتاه میشود. سیم پیچ خفه کننده بوسیله گوه های شیار سیم پیچ، شکل گرفته اند که از آلیاژ مس، نیکل با قابلیت هدایت خوبی ساخته شده اند و هر تکه به تنهایی بدون قطع شدن ، در امتداد طول روتور میباشد. (درطور روتور بطور یکپارچه بهم متصل هستند). درمحل استقرار حقله های جمع کننده ، نیروی گریز از مرکز آنها را به یکدیگر می چسباند تا یک قفس خفه کننده کامل تشکیل شود. سیم پیچ خفه کننده برای محافظت از جریانات میدانهای معکوس مناسب میباشد.

حلقه های جمع کننده: روتور که از فولاد غیرمعناطیسی چدن، باکیفیت بالا ساخته شده اند، انتهای سیم پیچ را درجای خود بطور محکم نگه میدارند و آنها را از تغییر شکل پیدا کردن ناشی از نیروهای گریز از مرکز محافظت میکند. حلقه های جمع کننده روی بدنه روتور در یک حالت معلق، ناشی از عملیات حرارتی منقبض و جمع شده اند. آنها درمحور روتور قرار گرفته اند که بوسیله سیم نیزه ای بر روی دندانه ها قفل شده اند .بدلیل معلق بودنشان ، هیچ نیروی ناشی از انبساط حرارتی و سیم پیچها نمی تواند به شافت انتقال

یابد. در نتیجه این کار ، لرزش روتور از درجه حرارت سیم پیچ تبعیت نمی کند. متریال حقله های جمع کننده درمقابل خوردگی و شکنندگی مقاوم هستند. حلقه های جمع کننده ، اجزایی از ژنراتور هستند که

بیشترین فشار به آنها وارد میشود، بهمین منظور بوسیله شرکت سازنده ژنراتور و کارخانه آنسالدو تست های متعددی انجام میگیرد تا مطمئن شوند که خواص آنها با مشخصاتشان مطابقت دارند.

هواکشها: در طرفین شافت هواکشهایی وجود دارد که قسمت میانی هواکش روی سطح شافت جمع (براساس حرارت) شده است. پره های هواکش (فین) از آلیاژ آلومینیوم سخت ساخته شده ، زاویه های آنها برای سرعت چرخشی مناسب است و از طریق پیچ به محل اتصال هواکش ، متصل میگردد و جریان هوا را مطلوب می سازد.

سیستم خنک کننده:

دو هواکش محوری که با چرخش روتور به حرکت در می آیند هوای سیستم خنک کننده را تامین میکنند. دو مسیر پارالل هوای خنک وجود دارد که هر مدار بوسیله یکی از هواکشهای محوری تغذیه میشود. این مدارهای خنک کننده هوا ، از وسط ژنراتور قرینه هستند.

مسیر هوا خنک کن در استاتور:

برای هر نیمه ژنراتور، چهار محفظه تهویه وجود دارد. یک قسمت هوای خنک مستیقما“ بدرون شکاف موا بین روتور و استاتور فرستاده میشود، دراینجا به هوای خنکی که از انتهای سیم پیچ روتور بیرون می آید ملحق میشود، با یکدیگر از قسمت شکاف هوا عبور میکنند از داخل مسیرهای شعاعی در ورقه های هسته، و به اولین محفظه پوسته وارد میشود، از آن نقطه هوای گرم به سوی کولرها جریان پیدا میکند و به طرف فن (هواکش) برمیگردد. قسمت دیگر از درون انتهای سیم پیچ (پیشانی سیم پیچ) استاتور به طرف خارج جریان می یابد، ازخلال کانالهای محوری عبور میکند و وارد دومین محفظه پوسته میگردد. درآن نقطه به طرف داخل از طریق مسیرهای شعاعی درورقه های هسته، جریان می یابد، وارد شکاف هوا میشود و به

طرف بالا میرود. یک قسمت به طرف خارج از خلال مسیرهای شعاعی عبور میکند و وارد محفظه شماره 1 پوسته میگردد. قسمت دیگر به طرف مرکز ماشین جریان می یابد جایی که به هوای خنک روتور ملحق میگردد. یک قسمتت هوا از دومین محفظه پوسته ، از طریق کانالهای محوری، به طرف چهارمین محفظه

پوسته هدایت میشود و از آن نقطه در یک سمت شعاعی به طرف شکاف هوا جریان پیدا میکند درجایی که با هوای خنک روتور درهم ادغام (میکس) میگردند.هوای خنک از محفظه دوم و چهارم پوسته جریان می یابد و هوای خنک روتور از خلال مسیرهای شعاعی بطرف محفظه سوم پوسته بیرون می آید. از آن نقطه هوای گرم از طریق کولرها به عقب جریان می یابد و سپس به طرف فن (هواکش) باز میگردد.

مسیر هوای خنک درروتور: مسیر هوای خنک درروتور ، بواسطه چرخش روتور بوجود می آید. مجریا خروج هوا از مجرای ورود، شعاع بزرگتری دارد، ‌به همین دلیل فشار لازم برای تولید جریان هوا را بوجود می آورد. هوای خنک بین شافت و رینگ مرکزی (حلقه مرکزی) وارد روتور میشود و به داخل محفظه انتهای سیم پیچ (پیشانی سیم پیچ) جریان می یابد. در مجرای ورود به سمت شیارها ، هوا به درون کنداکتورها وارد میشود و آنجا بدو قسمت جریان پیدا میکند. یک قسمت بدرون کنداکتورها در شیارها ، جریان می یابد و به مرکز روتور میرسد. درآنجا بیرون می آید و از طریق سوراخهای شعاعی شیاربندی نشده در کنداکتورها و شکافهای منتهی به گوه ها به شکاف هوا میرسد. دومین قسمت درون کنداکتورها در انتهای سیم پیچ (پیشانی سیم پیچ) جریان می یابد به محورهای قطبها میرسد، از کنداکتورها میگذرد و از طریق شیارهای کوتاه در انتهای بدنه روتور به طرف شکاف هوا بیرون می آید

فیلتر های جبران کننده هوا

در سیستم خنک کننده بسته ، که توسط فن های طرفین روتور بوجود آمده است، نشتی هوا به بیرون اجتناب ناپذیر است. در انتهای نواحی، جایی که فشار مضاعف غالب میشود هوا میتواند به طرف بیرون نشت پیدا کند. (درجهت فشار فن). در نواحی، جایی که وکیوم غالب میشود هوا میتواند به طرف داخل

کشیده شود( درجهت مکش فن) . بهرحال نباید بخاطر جابجایی هوا، مسیر هوا از طریق درزها و ترکها وارد ژنراتور شود، ورودی هوای جبرانی بداخل ژنراتور، باید کنترل گردد از طریق دریچه های بخصوصی که به این منظور فراهم آمده اند. این دریچه ها در نواحی ساخته شده اند که دارای (مینیمم) حداقل فشار

ثابت می باشد، بطور مثال در نواحی که هوا سریعا“ به طرف فن جریان پیدا میکند. بمنظور جلوگیری از واردشدن هوا به ژنراتور در زمان جابجایی هوا، دریچه های هوا به فیلترهای مجهز شده اند که به کاورهای بیرونی متصل شده اند. در بازدیدهای دوره ای تعمیرات، فیلترها باید تمیز شوند و یا بیرون آورده شده و تعویض گردند.

کولرها: مبدلهای حرارتی از نوع سطح میباشند که برای خنک کردن هوا، در پشت ژنراتور قرا رگرفته اند، در کولرها آب، هوای گرم شده را خنک مینماید. کولرها شامل چهار المنت (عنصر) هستند، آنها در قسمت پائینی پوسته بطور افقی قرار گرفته اند و جریان آب و هوا در کولر بصورت پارالل می باشد. هر المنت از تعداد نسبتا“ زیادی لوله های راست تشکیل شده که بمنظور تبادل حرارتی، در سطح مجهز به فین هایی (سیمهای نازک) در سطح خارجی میباشند.آب خنک درون لوله ها جریان می یابد و هوای ژنراتور توسط آب از طریق سطح بیرونی خنک میشود. هر دو طرف لوله ها، در محفظه های آب محکم شده اند. محفظه های آب بدو بخش ورودی آب و خروجی آب تقسیم شده است. که دریک جهت متقابل نسببت به جریان هوا قرار گرفته است.

یاتاقانها: در قسمت انتهایی هر ژنراتور، یک پایه یاتاقان جوشکاری شده وجود دارد. پوششهای یاتاقان که از نوع پاکتی می باشند و بطور افقی به دو نیمه شده اند، روتور را محافظت میکنند. وقتی روتور می‌چرخد، یک فیلم روغنی که توسط فشار هیدرولیک (موتور پمپ) تامین مشود با روتورها را مهار میکند و یاتاقان را از سابیدگی محافظت مینماید. فواصل یاتاقانهای نوع ژورنال طوری قرار گرفته اند که حداقل قابلیت اطمینان بهره برداری را در فضای کم و افت اصطکاک پائین ارائه دهند. دیوارهای یاتاقان از فولاد ساخته

شده اند که سطح داخل آنها با یک آلیاژ فلز سفید سیار بندی شده است. جهت مرکزیابی یاتاقان از چهار صفحه تبدیل که بدور محیط یاتاقان هستند استفاده میگردد، رینگ یاتاقان در مکان خود توسط درپوش یاتاقان نگه داشته میشود. بمنظور اجتناب از ورود روغن به ماشین، یاتاقانه از پوسته استاتور جدا هستند و

بوسیله دو لایه آب بندی از نوع لایبرنیت آب بندی میشوند.برای جلوگیری از عبور جریان شافت به داخل یاتاقانها، یاتاقان روی پایه غیرمتحرک، دو لایه عایق دارد که این دو لایه عایق متشکل است از صفحه تبدیلهایی که متریال عایق بندی دارند و یک لایه بین یاتاپان و رینگ یاتاقان قرار گرفته است.

روغن کاری :از درون سوراخهایی در محفظه یاتاقان و روزنه ورودی جانبی، روغن وارد یاتاقان میشود. از روزنه ورودی روغن، روغن عبور میکند و به ورودی روغن دیواره یاتاقان میرسد. به هر دوسطح خارجی، روغن خارج از یاتاقان ، بر کل محیط شافت جریان می یابد.

کنترل نظارت حرارتی توربین:

درجه حرارت فلز یاتاقان، معیار مناسبی برای نظارت و کنترل کردن بر طرز عمل صحیح یاتاقان.

با استفاده از عناصر اندازه گیری دما، درجه حرارت در نیمه پائین محفظه یاتاقان اندازه گیری میشود. با افزایش درجه حرارت ، سیگنال آلارم و تریپ توربین انجام میگیرد.

رینگهای لغزشی و نگهدارنده های ذغالی :

رینگهای لغزشی و نگهدارنده های ذغالی ، جریان تحریک را از سیستم ساکن و ثابت تحریک به سیم پیچ میدان چرخشی انتقال میدهند. رینگهای لغزشی شیاردار هستند و در قسمت انتهای غیرمتحرک روی یک شافت قرار گرفته اند، یک لایه عایق در شافت تعبیه شده و رینگهای لغزشی درون آن برای قفــــل کردن آنها درمکان خودشان متصل شده اند. نگهدارنده های ذغالی با پوسته با یکدیگر بر روی یک صفحه مونتاژ شده اند. ذغال و رینگهای لغزشی را میتواد از درون پنجره هایی در محفظه مشاهده نمود. ذغالها از گرافیت طبیعی ساخته شده اند و بدون وسایل اتصال هستند (به چیزی متصل نیستند) و نیازی به روغنکاری ندارند

و درکف در نگهدارنده های ذغالی فنری مارپیچی شکلی که فشار یکنواختی را در سراسر نواحی سابدیه شده تولید میکند، نشانده شده اند. ذغالها را میتوان هنگام بهره برداری بیرون آورد و تعویض کرد. بمنظور سهولت ، نگهدارنده های ذغالی روی دستگاهی با وسیله اتصال دو شاخه ای مونتاژ شده اند. اتصالاتی روی

پایه های (راکر) ذغالی طراحی شده به شیوه ای که خاصیت قطبی آنها را میتوان معکوس کرد که نتیجه معکوس نمودن این است که سابیدگی رینگهای لغزشی غیریکنواخت و نامتناسب نباشد.جهت تهویه و خنک سازی پوسته رینگهای لغزشی ، یک هواکش شعاعی تعبیه شده که در مداری باز با مکش هوا از زیر، به طرف فیلترهای یک طبقه ای پارچه ای ، بر روی شافت عمل میکند دراین حالت هوا در بالا تخلیه شده . فیلترها تصفیه موثر برای گرفتن مقدار گردو خاک و آلودگی های شیمیائی و یا عوامل محیطی که ممکن است در شرایط سایت در هوا وجود داشته باشند را فراهم میکند، اختلاف فشار باعث اتصال سویچ و مونیتور میگردد. زمانیکه کلیدهای قطع و وصل اختلاف فشار عمل میکند و همچنین هنگام بازدیدهای دوره ای تعمیرات، فیلترها مورد بازرسی قرار میگیرد.

بهره برداری

این دستورالعملها برای توربوژنراتورهایی که بکار میروند که بوسیله هوا خنک میشوند (مثلا“ هسته استاتور، سیم پیچ استاتور، سیم پیچ روتورکه همگی بوسیله هوا خنک میشوند) وشرایط نرمال بهره برداری را تشریح میکنند و نقشه راهنمای اصلی را به هنگام راه اندازی یا تریپ واحد ارائه میدهند آنطور که از وضعیت غیرنرمال و زیان آور برای راه اندازی اجتناب شود.

بهره برداری کلی

برای بهره برداری صحیح از توربوژنراتور، کاملا“ ضروری است که از ژنراتور برای بهره برداری در محدوده های نمودار بارگیری قدرت استفاده کنیم زیرا پارامترهای معینی باید طبق وضعیتهای ذیل بکار گرفته شود.

فهرست

ژنراتور 2

ماشین سنکرون 4-3

دور نمائی از ژنراتور 4

استاتور 4

پوسته 5

سیم پیچ استاتور 6

روتور 7

بدنهء روتور 8

سیم پیچ خفه کننده 9

حلقه های جمع کننده 10-9

هوا کشها 10

سیستم خنک کننده 10

مسیر هوا خنک کن در استاتور 11-10

مسیر هوا خنک کن در روتور 11

فیلترهای جبران کنندهء هوا 12-11

کولرها 12

یاتاقانها 13

روغن کاری 13

کنترل نظارت حرارتی توربین 13

رینگهای لغزشی و نگهدارنده های زغالی 13

بهره برداری 14

بهره برداری کلّی 14

سیم پیچ استاتور 14

روتور 15

هسته استاتور 15

پایداری و تثبیت وضعیت 15

اختلاف انبساط سیم پیچ استاتور و هسته آن 15

لرزشها و ارتعاشات 16

راه اندازی ،بارگیری و تریپ 16

ملاحضات 16

پیش راه اندازی 17

اخطار 17

راه اندازی 18-17

دستور العمل های سنکرون شدن 18

بهره برداری به هنگام پارالل 19

تغییر در بار راکتیو 19

تریپ یا قطع مدار 19

تریپ نرمال 19

تنظیم اتوماتیک ولتاژ 20

تنظیم دستی ولتاژ 20

بهره برداری در فرکانس بالا 20

بهره برداری در فرکانس کم 20

خروج از حالت سنکرون 21

قطع میدان تحریک 22

صفحه

تریپ همزمان 22

تریپ ژنراتور 22

تریپ کلید اصلی ژنراتور 22

تریپ ترتیبی 22

تریپ دستی 23

برگشت اصلی وتریپ 23

برگشت دستی 23

حفاظت های ژنراتور 24-23

پلاک مشخصات ژنراتور 25-24

تصویر ژنراتور 26

بخش دوّم 27

مقدمه سیستم تحریک 29-28

تحلیل سیستم تحریک 31-30

پل تریستوری 31

ولتاژ ،جریان نامی 32

مقادیر نامی سیستم تحریک 33

مقادیر نامی ترانس تحریک 34

فیوز ها 34

اسنابر 35

کروبار 35

مقاومت تخلیه 36

حفاظت های کانورتر 36

فیوز 36

حفاظت ماکزیمم جریان لحظه ای 36

حفاظت اضافه جریان تأخیری 37

حفاظت جریان نامتعادل 38

قسمت کنترلی 40-39

کارت های سیستم 42-40

دیاگرام تنظیم 42

فاز شیفتر و طراحی آن 43

آتش گیت تریستور ها 46-44

تست تریستور وزوایای آتش آن 47-46

ساختار نرم افزا ر 48-47

توابع رگولاتور 49-48

کنترل ریداندانت 49

پایانهء عیب یابی 50-49

نرم افزار پی سی ترم 51

فشرده ای از سیستم تحریک با شبکه 63-52

تصاویر سیستم تحریک 65-63

بخش سوّم 66

سیستم راه انداز 67

سیستم راه انداز نیروگا ه 69-68

معایب و مزایا 69

مشخّصات سیستم 69

بررسی قسمت های مختلف سیستم 74-70

شرح عملکرد کارت ها 81 -75

مشخصات ترانس سیستم راه انداز 82

نحوهء عملکرد وحلقهء اصلی کنترل در سیستم راه انداز 86-83

حفاظت های داخلی پانل 87

حفاظت های خارجی پانل 87

خطای باس 89

تصاویر 94-90

منابع ومراجع 95خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:31

ارزیابی فعالیت و کارایی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع ایران

ارزیابی فعالیت و کارایی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع ایران

در شرکت های صنعتی ایران فعالیت های تحقیق و توسعه (R&D) سابقه ی چندانی ندارد. در این بررسی، تعدادی از واحدهای صنعتی باسابقه و نسبتاً فعال انتخاب شده و کارایی شیوه های مختلف تحقیقات در آنها مورد تحلیل قرار گرفته است.

نتایج کلی نشان می دهد که ایجاد واحد مستقل تحقیق و توسعه (R&D) تا حدودی مورد توجه این واحدها بوده ولی از همکاری تحقیقاتی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استقبال چندانی نمی شود. عوامل محدودکننده ی تحقیقات و دیدگاه های مدیران ارشد صنایع در جهت بهبود امر تحقیقات از دیگر نکات قابل بحث این بررسی است.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:38

پاور پوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

پاور پوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

هدف مقاله :

•مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین « اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی » و « ویژگی های اطلاعات حسابداری » با بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان « اهداف گزارشگری مالی »

•وجوه اشتراک و انتراق اساسی حسابداری واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعیخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:48

ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در

واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

چکیده

چالش‌های پیش روی سازمان ها ناشی از تغییرات محیطی ، نیاز برای برقراری رفتارهای جدید به ویژه آمادگی برای تغییر را درآنها ایجاد نموده ومولفه های سازمان یادگیرنده، پاسخی به این نیازاست. هدف از این مطالعه بررسی بررسی رابطه بین ابعادسازمان یادگیرنده وآمادگی برای تغییردرواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد. این مطالعه از نظرروش توصیفی_ تحلیلی و از نظر روابط بین متغیرها همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضراعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان هست که در سال1392جمعاً 1774 نفرمی باشد.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 251نفر محاسبه شد. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه، دو پرسشنامه ابعادسازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز(2003)DLOQ و پرسش نامه استاندارد گرایش به سوی تغییردونهام وهمکاران (۱۹۸۹) بوده است.بررسی پایایی ابزاراز طریق محاسبه ضریب آلفاوبررسی روایی ابزار نیز با استفاده ازدوروش روایی محتوایی وبراساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزارLISREL انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب قابل قبولی برای هر یک از شاخصهای سازه های ابعادسازمان یادگیرنده و گرایش به سوی تغییر را نشان دادند. به منظور بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار18 SPSS استفاده شد و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای ابعادسازمان یادگیرنده وآمادگی برای تغییر رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:سازمان یادگیرنده،آمادگی برای تغییر،دانشگاه آزاداسلامی

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 . مقدمه 3

1-2. بیان مساله 4

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-4. اهداف پژوهش 8

1-5. چارچوب نظری 8

1-6. فرضیات تحقیق 10

1-7. تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیر های تحقیق 10

1-8. قلمرو تحقیق 14

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-2. بخش اول: سازمان یادگیرنده 16

2-2-1. مفهوم سازمان یادگیرنده 16

2-2-2. تاریخچه سازمان یادگیرنده 17

2-2-3. تعاریف سازمان یادگیرنده 18

2-2-4. رویکردهای سازمان یادگیرنده 21

2-2-4-1. رویکرد تفکر سیستمی 21

2-2-4-2. رویکرد یادگیری 22

2-2-4-3. رویکرد استراتژیک‌ 22

2-2-4-4. رویکرد رویکرد ترکیبی ‌ 22

2-2-5. تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 23

2-2-6. ضرورت ایجاد سازمان یادگیرنده 25

2-2-7. عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده 26

2-2-8. ویژگی‌های سازمان یادگیرنده 27

2-2-9. مزایای سازمان یادگیرنده 30

2-2-10. نظریه‌ها و الگوهای سازمان یادگیرنده 30

2-2-10-1. سازمان یادگیرنده از نظر سنگه 31

2-2-10-2. سازمان یادگیرنده از نظر گاه 32

2-2-10-3. سازمان یادگیرنده از نظر گاروین 33

2-2-10-4. سازمان یادگیرنده از نظر بنت و اوبراین 33

2-2-10-5. سازمان یادگیرنده از نظر انجمن آموزش و توسعه 34

2-2-10-6. سازمان یادگیرنده از نظر کپلان و نورتون 35

2-2-10-7. سازمان یادگیرنده از نظر گفارت و مارسیک 35

2-2-10-8. سازمان یادگیرنده از نظر جیمز 36

2-2-10-9. سازمان یادگیرنده از نظر مامفورد 37

2-2-10-10. سازمان یادگیرنده از نظر پدلر و همکاران 37

2-2-10-11. سازمان یادگیرنده از نظر مارکوارت 37

2-2-10-12. سازمان یادگیرنده از نظراورتن بلاد 38

2-2-10-13. سازمان یادگیرنده از نظر واتکینزو مارسیک 39

2-2-11. سطوح سازمان‌های یادگیرنده 44

2-3. بخش دوم: آمادگی برای تغییر 46

2-3-1. مقدمه 46

2-3-2. مفهوم تغییر، تحول و تغییر بنیادی 47

2-3-3. ابعاد تغییر سازمانی 48

2-3-4. انواع تغییر 48

2-3-5. سطوح تغییر 50

2-3-6. مدل‌های تغییر سازمانی 51

2-3-6-1. الگوی سه مرحله‌ای تغییر کرت لوین 52

2-3-6-2. الگوی برنامه‌ریزی 54

2-3-6-3. الگوی تغییر جامع رالف کیلمن 55

2-3-6-4. الگوی کانون‌های بهبود کیفیت 56

2-3-6-5. الگوی مدیریت تغییرات استراتژیک استیس و دانفی 57

2-3-6-6. مدل تجزیه و تحلیل جریانی جری پوراس 58

2-3-6-7. مدل شش خانه‌ای ویس بورد 59

2-3-6-8. مدل تطبیق برای تحلیل سازمانی 61

2-3-6-9. چارچوب فرهنگی، سیاسی و فنی تیجی 62

2-3-6-10. مدل بورک و لیتوین 63

2-3-6-11. الگوی ادکارپروسی 64

2-3-6-12. الگوی فرآیند اتصالی 66

2-3-6-13. الگوهای تئوریک و پیاده‌سازی نظریه‌های سهم تغییر رفتاری 66

2-3-7. دلایل تغییر 67

2-3-8. عامل‌های مؤثر بر تغییر سازمانی 67

2-3-9. مقاومت در برابر تغییر 70

2-3-10. عوامل مقاومت در برابر تغییر 72

2-3-11. مدیریت تغییر 73

2-3-12. استراتژی‌های اساسی برای مدیریت تغییر 74

2-3-13. مهارت‌های مدیریت تغییر 75

2-3-14. شیوه‌های اعمال تغییر و سبک مدیریت تغییر 77

2-3-15. پیش ران‌های مدیریت تغییر 79

2-3-15-1. واکنش و نگرش به تغییر 79

2-3-15-2. آمادگی برای تغییر 83

2-3-16. عوامل موثر در ایجاد آمادگی برای تغییر 84

2-3-17. کاربست آمادگی به تغییر در آموزش عالی 90

2-4. بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام‌شده 92

2-4-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور 92

2-4-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور 98

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1. مقدمه 105

3-2. روش تحقیق 105

3-3. جامعه آماری 106

3-4. نمونه آماری 106

3-5. روش جمع آوری داده ها 107

3-6. ابزار سنجش تحقیق 107

3-6-1. پرسش نامه ابعاد سازمان یادگیرنده 107

3-4-2. پرسش نامه آمادگی برای تغییر 108

3-7. روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها 109

3-7-1. روایی 109

3-7-1-1. روایی صوری و محتوایی 110

3-7-1-2. روایی سازه 110

3-5-2. پایایی 118

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها 120

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه 122

4-2. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 123

4-3. توصیف متغیرهای تحقیق 130

4-4. بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق(آزمون کولوموگروف – اسمیرنف) 142

4-5. آزمون فرضیات 143

4-6. مدل مفهومی تحقیق 151

4-6-1. مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد 151

4-6-2. مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی‌داری 152

4-6-3. بررسی شاخص های مدل اصلی تحقیق 152

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1. مقدمه 155

5-2. نتایج آمار توصیفی 155

5-3. نتایج آمار استنباطی 156

5-4. پیشنهادهای تحقیق 160

5-4-1. پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق(پیشنهادات اجرایی) 160

5-4-2. پیشنهادها برای تحقیقات آتی 163

5-5. محدودیت های تحقیق 163

پیوست ها 164

منابع و مآخذ 189

فهرست منابع فارسی 190

فهرست منابع غیرفارسی 196

چکیدۀ انگلیسی 203

فهرست جداول

2-1. جدول: طبقه‌بندی تغییرات محیطی 16

2-2. جدول: تغییر رویکرد به مؤلفه‌های سازمانی 17

2-3. جدول: سیر تعاریف سازمان یادگیرنده 20

2-4. جدول: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 25

2-5. جدول: انواع تغییرات سازمانی 49

2-6. جدول: انواع تغییرات 49

2-7. جدول: مدل های عمده تحول سازمانی 51

2-8. جدول: نوع شناسی استراتژی های تغییر دانفی و استیس 58

3-1. جدول: توزیع سؤالات پرسشنامه برحسب ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر 109

3-2. جدول: تحلیل عاملی پرسشنامه ابعادسازمان یادگیرنده به تفکیک سؤالات 113

3-3. جدول: تحلیل عاملی پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده 114

3-4. جدول: شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری متغیر سازمان یادگیرنده 114

3-5. جدول: تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه آمادگی برای تغییر به تفکیک سؤالات 117

3-6. جدول: شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری متغیر آمادگی برای تغییر 118

3-7. جدول: تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه آمادگی برای تغییر 118

3-8. جدول: ضریب پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر 119

4-1. جدول: توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 123

4-2. جدول: توصیف سن پاسخ دهندگان 124

4-3. جدول: توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 125

4-4. جدول: توصیف سنوات خدمت پاسخ دهندگان 126

4-5. جدول: توصیف سمت پاسخ دهندگان 127

4-6. جدول: توصیف رتبه علمی پاسخ دهندگان 128

4-7. جدول: توصیف نوع استخدام پاسخ دهندگان 129

4-8. جدول: توصیف متغیر خلق فرصت یادگیری مستمر 130

4-9. جدول: توصیف متغیر ارتقا پرسشگری و گفتمان 131

4-10. جدول: توصیف متغیر ترغیب همکاری و یادگیری گروهی 132

4-11. جدول: توصیف متغیر ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک یادگیری 148

4-12. جدول: توصیف متغیر توانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی 149

4-13. جدول: توصیف متغیر ارتباط سازمان با محیط 150

4-14. جدول: توصیف متغیر رهبری استراتژیک برای یادگیری 151

4-15.جدول: توصیف متغیر نگرش رفتاری 152

4-16. جدول: توصیف متغیر نگرش شناختی 153

4-17. جدول: توصیف متغیر نگرش احساسی 154

4-18. جدول: توصیف متغیر سازمان یادگیرنده 155

4-19. جدول: توصیف متغیر آمادگی برای تغییر 156

4-20. جدول: آزمون کولموگروف- اسمیرنف 157

4-21. جدول: ضریب همبستگی بین سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر 158

4-22. جدول: ضریب همبستگی بین خلق فرصت‌های یادگیری مستمر و آمادگی برای تغییر 159

4-23. جدول: ضریب همبستگی بین ارتقا پرسشگری و آمادگی برای تغییر 160

4-24. جدول: ضریب همبستگی بین ترغیب یادگیری تیمی و آمادگی برای تغییر 161

4-25. جدول:ضریب همبستگی ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک یادگیری وآمادگی برای تغییر 162

4-26. جدول: ضریب همبستگی بین توانمندسازی افراد برای بینش جمعی وآمادگی برای تغییر 163

4-27. جدول: ضریب همبستگی بین ارتباط سازمان با محیط و آمادگی برای تغییر 164

4-28. جدول: ضریب همبستگی رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر 165

4-29. جدول: شاخص های برازش مدل تحقیق در حالت کلی 167

فهرست نمودارها

4-1.نمودار: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 123

4-2. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 124

4-3. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 125

4-4. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمت پاسخ دهندگان 126

4-5. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سمت پاسخ دهندگان 127

4-6. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به رتبه علمی پاسخ دهندگان 128

4-7. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به نوع استخدام پاسخ دهندگان 129

4-8. نمودار: هیستوگرام متغیر خلق فرصت یادگیری مستمر 130

4-9. نمودار: هیستوگرام متغیر ارتقا پرسشگری 131

4-10. نمودار: هیستوگرام متغیر ترغیب یادگیری تیمی 132

4-11. نمودار: هیستوگرام متغیر ایجاد سامانه‌هایی برای تغییر 133

4-12. نمودار: هیستوگرام متغیرتوانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی 134

4-13. نمودار: هیستوگرام متغیر ارتباط سازمان با محیط 135

4-14. نمودار: هیستوگرام متغیر رهبری استراتژیک 136

4-15. نمودار: هیستوگرام متغیر نگرش رفتاری 137

4-16. نمودار: هیستوگرام متغیر نگرش شناختی 138

4-17. نمودار: هیستوگرام متغیر نگرش احساسی 139

4-18. نمودار: هیستوگرام متغیر سازمان یادگیرنده 140

4-19. نمودار: هیستوگرام متغیر آمادگی برای تغییر 141

فهرست شکل ها

1-1. شکل: مدل مفهومی تحقیق 9

2-1. شکل: شبکه سازمان یادگیرنده 36

2-2. شکل: سطوح سازمان‌های یادگیرنده 45

2-3. شکل: سطوح تغییر 50

2-4. شکل: الگوی تغییرکرت لوین 52

2-5. شکل: مراحل الگوی برنامه‌ریزی 54

2-6. شکل: مدل تجزیه و تحلیل جریانی 59

2-7. شکل: مدل شش خانه‌ای ویس بورد 60

2-8. شکل: مدل تطبیق برای تحلیل سازمانی 61

2-9. شکل: مدل چارچوب فرهنگی، سیاسی و فنی تیجی 62

2-10. شکل: مدل بورک و لیتوین 63

2-11. شکل: مدل ادکارپروسی 65

2-12. شکل: ایجاد آمادگی در سیستم و افراد 87

3-1. شکل: ضرایب مسیر در حالت استاندارد 111

3-2. شکل: مقدار T برای ضرایب مسیر 112

3-3. شکل: ضرایب مسیر در حالت استاندارد 115

3-4. شکل: مقدار T برای ضرایب مسیر 116

4-1. شکل: مدل پایه تحقیق درحالت مفهومی 151

4-2. شکل: مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد 151

4-3. شکل: مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی‌داری 152

عنوان :ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در

واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

فرمت :doc

تعداد صفحات :220خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 23:16

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز بود. جامعه تحقیق شامل کلیه‌ کارکنان حوزه ستادی دانشگاه شیراز در سال 90-1389 بود که با استفاده از روش نمونه ‌گیری تصادفی طبقه ‌ای ساده، 278 نفر انتخاب شدند و از بین آنها 243 نفر به پرسشنامه ­ها پاسخ دادند. ابزار پژوهش، مقیاس نوع ساختار سازمانی (ترک­زاده و محترم، 1390) و مقیاس شناسایی منابع قدرت (ترک­زاده و معینی، 1389) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمع آوری شد. نتایج حاصل از آزمون تی وابسته نشان داد که ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، ساختار تواناساز است. همچنین نتایج به­ دست ­آمده از تحلیل واریانس اندازه­گیری ­های مکرر نشان داد که منابع قدرت مورد استفاده مدیران واحدهای ستادی دانشگاه به ترتیب عبارت است از: پاداش، چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، تنبیه، اخلاق، مشروعیت، فرهنگ و اطلاعات. علاوه بر آن یافته ‌های منتج از رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که ساختار تواناساز پیش ­بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، اخلاق، مشروعیت و اطلاعات و پیش ­بینی کننده منفی و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ می باشد. ساختار بازدارنده نیز پیش ­بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ و پیش ­بینی کننده منفی و معنادار سایر منابع قدرت است.

کلید واژه ها: ساختار سازمانی، منابع قدرت، ساختار تواناساز، ساختار بازدارنده، دانشگاه.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1- بیان مساله ..................................................................................................................................... 3

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش ........................................................................................................ 6

1-3- اهداف پژوهش............................................................................................................................... 8

1-4- پرسش­های پژوهش .................................................................................................................... 8

1-5- تعاریف مفهومی.............................................................................................................................. 8

1-5-1- ساختار سازمانی................................................................................................................. 8

1-5-1-1- ساختار تواناساز..................................................................................................... 9

1-5-1-2- ساختار بازدارنده ................................................................................................ 9

1-5-2- قدرت و منابع آن ............................................................................................................. 9

1-6- تعاریف عملیاتی.........................................................................................................................10

1-6-1- نوع ساختار سازمانی ...................................................................................................10

1-6-2- منابع قدرت ................................................................................................................... ....10

فصل دوم: پیشینه‌ پژوهش

مقدمه ..................................................................................................................................................... 12

2-1- مبانی نظری پژوهش ............................................................................................................... 12

2-1-1- ساختار سازمانی .......................................................................................................... 13

2-1-1-1- تعریف ساختار و ماهیت آن ...........................................................................13

2-1-1-2- کارکردهای ساختار ........................................................................................... 14

2 -1-1-3- ابعاد ساختار........................................................................................................ 14

2-1-1-4- تئوری­های کلاسیک و نئوکلاسیک در خصوص ساختار......................... 15

2-1-1-5- نوع­شناسی ساختار ............................................................................................. 16

2-1-1-5- 1- انواع کلاسیک ساختار سازمانی............................................................16

2 -1-1-5- 2- انواع جدید ساختار سازمانی.................................................................17

2 -1-1-5-1- 1- ساختار کارکردی ................................................................. 16

2-1-1-5-1-2- ساختار بخشی........................................................................... 16

2-1-1-5-1- 3- ساختار ماتریسی..................................................................... 17

2-1-1-5-2- 1- ساختار افقی .................................................................... .............18

2-1-1-5-2-2- ساختار شبکه­ای....................................................................... 18

2-1-1-5-5- 3- ساختار ستاره­ای شکل یا خوشه ستاره­ای...........................18

2 -1-1-5-5-4- ساختار تار عنکبوتی ...............................................................19

2 -1-1-5-5- 5- ساختار پارندی .......................................................................19

2 -1-1-5-5-6- ساختار خوشه­ای .....................................................................20

2-1-1-5- 5- 7- ساختار مجازی ..................................................................... 20

2-1-1-5-2-8- ساختار تواناساز و بازدارنده......................................................21

2-1-1-5-2-8-1- ساختار تواناساز ....................................................................21

2-1-1-5-2-8-2- ساختار بازدارنده ...................................................................25

2-1-1-5-2-8-3- مقایسه دو نوع ساختار تواناساز و بازدارنده......................27

2-1-2- قدرت.................................................................................................................................. 28

2-1-2-1- تعریف قدرت و ماهیت آن .............................................................................28

2-1-2-2- نقش قدرت و اهمیت آن در سازمان و تعامل با محیط ........................ 29

2-1-2-3- قدرت و وابستگی ............................................................................................. 31

2-1-2-4- پیامدهای قدرت و دیدگاه­های مختلف به آن............................................ 32

2-1-2-5- منابع قدرت .......................................................................................................... 33

2-1-2-6- دسته­بندی قدرت ............................................................................................... 34

2-1-2-7- کاربرد قدرت ........................................................................................................ 35

2-1-2-8- جمع­بندی ............................................................................................................ 37

2-2- پیشینه پژوهشی ........................................................................................................................ 38

2-2-1- پیشینه خارجی .............................................................................................................. 38

2-2-1-1- پژوهش‌های مرتبط با ساختار سازمانی.......................................................... 38

2-2-1-2- پژوهش‌های مرتبط با قدرت و منابع آن ......................................................39

2-2-2- پیشینه داخلی ................................................................................................................ 40

2-2-2-1- پژوهش ‌های مرتبط با ساختار سازمانی........................................................ 40

2-2-2-2- پژوهش‌ های مرتبط با قدرت و منابع آن ....................................................41

2-2-3- جمع ­بندی پژوهش‌های پیشین ................................................................................ 42

2-3- جمع ­بندی فصل......................................................................................................................... 43

فصل سوم: روش­شناسی

مقدمه ........................................................................................................................................................ 46

3-1- روش تحقیق ................................................................................................................................ 46

3-2- جامعه آماری ............................................................................................................................... 46

3-3- روش نمونه‌ گیری ...................................................................................................................... 47

3-4- حجم نمونه .................................................................................................................................. 47

3-5- ابزار پژوهش.................................................................................................................................. 47

3-5-1- روایی و پایایی مقیاس ­ها.............................................................................................48

3-6- روش گردآوری اطلاعات .......................................................................................................... 50

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ............................................................................................... 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ‌ها

مقدمه .......................................................................... 52

4-1- نتایج پژوهش ......................................... 52

4-1-1- شناسایی نوع ساختار سازمانی غالب در حوزه ستادی دانشگاه شیراز...................52

4-1-2- شناسایی منابع قدرت مورد استفاده مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز.............53

4-1-3- بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز...............55

4-2- خلاصه‌ی نتایج .................................... 57

فصل پنجم: نتیجه ‌گیری و بحث

مقدمه ........................................................................................................................................................ 59

5-1- نتیجه‌ گیری و بحث.................................................................................................................... 60

5-2- جمع­ بندی کلی ......................................................................................................................... 65

5-3- محدودیت‌‌ های پژوهش............................................................................................................. 67

5-3-1- محدودیت‌ های اجرایی ................................................................................................. 67

5-3-2- محدودیت‌ های پژوهشی .............................................................................................. 67

5-4- پیشنهادهای پژوهش ................................................................................................................. 67

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی .................................................................................................... 68

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی ................................................................................................... 69

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی ............................................................................................................................................ 70

منابع انگلیسی ......................................................................................................................................... 75

پیوست

مقیاس نوع ساختار سازمانی............................................................................................................. 83

مقیاس شناسایی منابع قدرت........................................................................................................... 85

فهرست جداول

جدول شماره 1: مقایسه ابعاد چهارگانه انواع ساختارهای تواناساز و بازدارنده............................. 27

جدول شماره 2: مرورری بر منابع قدرت .............................................................................................. 33

جدول شماره 3: انواع دسته­بندی منابع قدرت ................................................................................... 35

جدول شماره 4: فراوانی و درصد حجم جامه آماری...........................................................................46

جدول شماره 5: فراوانی و درصد حجم نمونه آزمودنی ­ها.................................................................47

جدول شماره 6: نمره‌ گذاری ابعاد تواناساز و بازدارنده ...................................................................... 47

جدول شماره 7: گویه های مربوط به ابعاد تواناساز و بازدارنده........................................................ 48

جدول شماره 8: نمره ‌گذاری ابعاد قدرت............................................................................................... 48

جدول شماره 9: گویه ­های مربوط به منابع قدرت ............................................................................48

جدول شماره 10: محاسبه روایی و پایایی مقیاس نوع ساختار سازمانی........................................49

جدول شماره 11: محاسبه روایی و پایایی مقیاس شناسایی منابع قدرت ....................................49

جدول شماره 12: مقایسه میانگین انواع ساختار سازمانی موجود در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز 53

جدول شماره 13: مقایسه منابع قدرت مورد استفاده مدیران از دید کارمندان........................... 54

جدول شماره 14: آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین تفاوت بین میانگین­ های منابع قدرت مدیران 55

فهرست شکل­ ها

شکل شماره 1: الگوی مفهومی پژوهش....................... 44

شکل شماره 2: بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی با انواع منابع قدرت مورد استفاده مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز..56خرید فایلادامه مطلب
شنبه 27 شهریور 1395 ساعت 12:26

ارزیابی عملکرد تجارت الکترونیک در واحدهای تولیدی شهر شیراز بر اساس سه شاخص آمادگی الکترونیک، کسب و کار و آثار

گزارش طرح مطالعاتی که به صورت وورد بوده دارای کلیه فصول پایان نامه و پرسشنامه می باشد ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 23 شهریور 1395 ساعت 16:05

دانلود پاورپوینت واحدهای مسکونی روستایی

              پاورپوینت واحدهای مسکونی روستایی 25 اسلاید کامل و قابل ویرایش می باشد.     ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 18:25

پاورپوینت طراحی واحدهای صنعتی

  دانلود پاورپوینت طراحی واحدهای صنعتی 28 اسلاید     تعریف انبار به محل و فضایی که یک یا چند نوع کالای تجاری ، صنعتی ، مصرفی ، مواد اولیه یا فراورده های مختلف نگهداری می شود ، «انبار» گفته می شود . از ترکیب چند انبار یک «مخزن » (دپو ) به وجود می آید . تعداد انبارها و مخازن هر سازمان به نوع و کیفیت کالاها و نیازها و بزرگی سازمان و نیز حدود تأثیرآنها در دستیابی به هدف های مورد نظر بستگی دارد .........................   طراحی واحد صنعتی، طراحی واحد های صنعتی، طراحی یک واحد صنعتی، پروژه طراحی واحدهای صنعتی ، طراحی انبار، طراحی انبار کالا، طراحی انباری، طراحی انبارداری     ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 02:11

تحقیقی بر سیستم تحریک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2

  فرمت : Word تعداد صفحات : 126   ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز، ماشینی دوار است متشکل از  یک استاتور سه فاز که سیم پیچ شده است و در شکافهای هسته با فواصل یکنواخت چیده شده که مدار آرمیچری نامیده میشود.یک روتور با میدانی سیم پیچ که در شکافهای هسته توزیع شده و دریک مدار تک فاز قرار گرفته تحریک نامیده میشود.استاتور و روتور بوسیله فضای هوا (فرمینگ هو) از هم جدا میشوند که شکاف هوا نامیده میشود. اصل کار براساس پدیده اسنتاج الکترومغناطیسی می باشد. جریان مستقیم که در میدان تحریک درجریان است، میدانی مغناطیسی ساکنی را تولید میکند. وقتی که میدان تحریک می چرخد، حوزه مغناطیسی برای استاتور بعنوان یک حوزه مغناطیسی دوار ظاهر میشود که در سطح تغییر میکند. با بیرون آمدن از قطبهای روتور، جریان (فلو) مغناطیسی، درون دندانه های استاتور جریان می یابد و مدار مغناطیسی بر روی یوغ استاتور بسته ...ادامه مطلب
1 2 >>