X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:24

پاورپوینت روشهای پایدارسازی گودبرداری ها

پاورپوینت روشهای پایدارسازی گودبرداری ها


فهرست :
انکراژ - Anchorage: فصل اول
مقدمه
اجزای اصلی در پایدارسازی
تاثیر فشار زمین بر روی تغییر شکلها
مرحله کشش اولین ردیف انکرها
خاکبرداری تا تراز آخرین انکر
پایان گودبرداری:
اصول کلی تحلیل و طراحی سیستمهای مهاربندی شده
چند نکته مهم در خصوص استفاده از این روش
خصوصیات روش مهاربندی انکراژ (Anchorage)
مزایا روش مهار سازی انکراژ
معایب روش مهار سازی انکراژ
ویدئو عملیات پایدارسازی به روش انکراژ
روش دوخت به پشت(Tie Back) فصل دوم
فصل سوم:دیوار برلنی
دیوار برلنی چیست؟
خصوصیات دیوار برلنی (Berlin Walls)
مزایای دیوار برلنی
معایب دیوار برلنی

مقدمه :
روشهای مختلفی برای پایدارسازی گودها وجود دارد که در هر پروژه پایدارسازی بسته به شرایط موجود
یکی از آنها انتخاب می شوند . در این پاورپوینت به توضیح سه روش انکراژ، دوخت به پشت و دیوار
برلنی میپردازیم.خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 24 شهریور 1395 ساعت 17:16

پایدارسازی معیشت روستایی: چالش نظام ترویج کشاورزی در شرایط خشکسالی

چکیده : وابستگی خانوارهای روستایی به اقتصاد متکی بر کشاورزی، موجب شده که معیشت آنان در شرایط وقوع بحران هایی نظیر خشکسالی به مخاطره افتد. در این راستا هر چند نیاز به بهره گیری از رویکردهای مختلف، بمنظور کاهش اثرات خشکسالی و پایدارسازی معیشت خانوارهای روستایی محسوس می باشد، اما این مهم چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا این پژوهش با هدف بررسی اثرات خشکسالی بر معیشت روستایی و ارائه راهکارهایی برای پایدارسازی معیشت انجام گردیده است. بدین منظور با بکارگیری تلفیقی از روش های پژوهش کمی و کیفی، نسبت به گردآوری اطلاعات مورد نیاز در استان فارس اقدام گردید. یافته های پژوهش نشان می دهند خانوارهای روستایی تلاش کرده اند با تنوع بخشی به اقتصاد خانوار، متنوع سازی فعالیت های کشاورزی، تنوع بخشی اجتماعی، تغییر استانداردهای زندگی و نیز بهبود مدیریت فنی کشاورزی نسبت به کاهش عدم قطعیت موجود در بخش کشاورزی اق ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 13:36

بررسی تغییرات و توزیع تنش در سیستم پیش تثبیت ریب و شمع برای پایدارسازی ایستگاه های مترو (مطالعه موردی متروی کرج)

به دلیل ابعاد نسبتاً بزرگ ایستگاه های مترو و نرم بودن زمین، تأمین پایداری آنها در حین اجرا اهمیت به سزایی دارد. در روشی نسبتاً جدید جهت پایدارسازی این نوع فضاها، ابتدا یک تونل پیشرو موقت حفاری، آنگاه یک سیستم پیش نگهداری به نام ریب و شمع قبل از حفاری مقطع اصلی ایستگاه در ابعادی بزرگ تراز فضای نهایی ایستگاه اجرا و در نهایت مقطع کامل ایستگاه در درون این سیستم حفاری می شود. در این مقاله یکی از ایستگاه های خط دو متروی کرج که به روش ریب و شمع نگهداری می شود تحلیل شده است. روش عددی مورد استفاده برای این کار نرم افزار اجزای محدود Abaqus بصورت سه بعدی می باشد. با استفاده از این نرم افزار روند کامل حفاری و نگهداری ایستگاه شبیه سازی شده و چگونگی توزیع و تغییرات تنش ها در سیستم های نگهداری در حین ساخت اجزا مختلف ایستگاه استخراج و بررسی گردند. بررسی ها نشان می دهد توزیع تنش ها در سیستم پیش نگهدارنده ت ...ادامه مطلب