X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:23

دانلود پاورپوینت مدیریت و کارآفرینی ( فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

دانلود پاورپوینت مدیریت و کارآفرینی ( فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

عنوان: دانلود پاورپوینت مدیریت و کارآفرینی ( فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

تعداد اسلاید:20 اسلاید

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان از جمله ی مهمترین منابع درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و مدیریت عمومی در سطح کارشناسی برای رشته های مدیریت- حسابداری و اقتصاد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل اول این کتاب با عنوان " مدیریت و کارآفرینی " می باشد که می توان از آن به عنوان سمینار کلاسی(کنفرانس) برای درسهای مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت و مدیریت عمومی برای رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد استفاده کرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تعریف مدیریت

پنچ نکته اساسی که زیر بنای مفاهیم کلی مدیریت است

خرده سیستم ارزشی

تعریف سازمان

فراگرد شکل گیری و رشد واحدهای سازمانی

مدیریت به منزله علم، هنر و حرفه

مدیریت به منزله علم، هنر و حرفه

آموزش مدیریت

سطوح مدیریت

سطح عملیاتی(سرپرستی)

سطح میانی

سطح عالی

اهمیّت اثربخشی و کارایی عملکرد در زمینه ارزیابی موفقیت مدیران

مدیریت موفق و موثر

منابع قدرت

عوامل تعیین کننده موفقیت مدیر

تعریف کارآفرینی و رهیافت های آن

روش های تحقیق در مدیریتخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:20

مدیریت کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی

کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا ، ایده ها ، محصولات ، و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد.از این رو در یک گسترده وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان ، تولید کنندگان ، سرمایه گذاران) باید به کارآفرینی بپردازند و به سهم خود کارآفرین باشند.

آنچه دراین رابطه اهمیت دارد این است که علیرغم اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی کمتر به این موضوع پرداخته میشود. وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش مارا نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا ضرورت داشتن مدل ، الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش ، تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین بیشتر می شود.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مدیریت، کارآفرینی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:11

مفهوم کارآفرینی

مفهوم کارآفرینی

مقدّمه

مفهوم کارآفرینی تحت الشعاع مسائل جامعه قرارگرفته وبه محیط‌های کسب وکار هنوز وارد نشده است،دراکثر کشورهای توسعه یافته،مفهوم کارآفرینی درسطح اقتصادی جاافتاده به طوری که جوانان میتوانند خود رابه یک قهرمان تجاری تبدیل کنند0ولی درکشورما کارآفرینی اقتصادی بیشتر اشتباهاً بچای ایجاد شغل بکار برده میشود0کارآفرینی ازدیدگاههای مختلف مورد بررسی قرارگرفته به طوری که پیتردراکر،مک کله لند،توماس بگلی،دیوید بوید نظرات متفاوت وگوناگون درخصوص مفهوم کارآفرینی ارائه داده اند.

دانشمندان ومحققان علوم مختلف اقتصادی،اجتماعی،روانشناسی ومدیریت که درمورد کارآفرینی مطالعه ونظراتی ارائه کرده اند تعاریف مختلفی ازکارآفرینی مطرح نموده اند که تفاوتهای گاه متناقضی دارند0تعریفی ازکارآفرینی که تقریباً شامل همۀ تعریفهای ارائه شده ازآنان باشد عبارتست از

«کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین باایده‌های نو وخلاق وشناسایی فرصتهای جدید وبابسیج منابع،مبادرت به انجام کسب وکارو شرکتهای نو،سازمانهای جدید ونوآورو رشد یابنده نموده که همراه باپذیرش مخاطره وریسک است ومنجر به معرفی محصول ویا خدمت جدیدی به جامعه می گردد.»

درتعریف فوق به یک سری ازویژگیهای روانی وشخصیتی افراد کارآفرین اشاره شده است مانند:خلاقیت،نوآوری و.............

روانشناسان بسیاری به بررسی ویژگیهای کارآفرین پرداخته وهریک به مجموعه ای ازخصوصیات آنان اشاره داشته اند که دراین مطلب سعی برآنست که بارزترین ویژگیهای کارآفرینان که دراکثر نظریات روانشناسان به آنها اشاره شده است،هم درسطح فردی وهم درسطح سازمانی پرداخته شود. همچنین راههای تقویت این ویژگیها درافراد بیان شده است.

ازآن جایی که تأثیرمحیط پیرامو رانمی توان درهیچ یک ازفعالیتهای بشر انکارکرد

درفصل اول بعد از بیان تاریخچه وتعاریف کارآفرینی به عوامل مؤثردرکارآفرینی

همانند نقش دولتها ونقش خانواده نیز اشاره شده است0درفصلها ی دوم تاهفتم به بررسی ویژگیهای کارآفرینان پرداخته شده است در قسمت «سخن اخر»به یک جمع بندی از مطالب [وهمچنین شامل نتایج گرد آوردنده حول موضوع کارآفرینی وروانشناسی میباشد.‍]پرداخته شده است.

فهرست مطالب

مقدّمه. 1

فصل اول: کلیات 2

تاریخچه ی کارآفرینی: 3

سابقۀ کارآفرینی درایران: 4

تعاریف ومفهوم کارآفرینی: 4

نقش دولت درتوسعۀ کارآفرینی: 5

علل اهمیت کارآفرینی: 6

کار گروهی شروع کارآفرینی: 7

کارآفرینی اجتماعی.. 8

مفهوم‌ و معنای‌ کارآفرینان‌ اجتماعی.. 8

عناصر کارآفرینی‌ اجتماعی‌ 9

مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده: 11

کارآفرینی و ایجاداشتغال.. 13

گامهای حمایتی.. 15

کارآفرینی در اسلام. 16

فصل دوم: خلاقیت و نوآوری 18

مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری... 19

تفاوت خلاقیت و نوآوری... 20

فرآیند خلاقیت و نوآوری... 21

تکنیک‌های خلاقیت و نوآوری... 21

شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری... 22

ویژگیهای افراد خلاق و نوآور 23

ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور 24

کارآفرینی خلاق.. 25

تعریف خلاقیت کارآفرینانه. 25

انگیزه برای خلاقیت... 26

موانع خلاقیت: 28

موانع محیطی خلاقیت: 28

موانع سازمانی خلاقیت: 29

موانع فرهنگی خلاقیت: 29

موانع فردی: 30

اصول نواوری... 30

آنچه باید انجام دهیم.. 30

آنچه نباید انجام دهیم.. 31

سه شرط.. 32

منابع نوآوری... 32

ناسازگاریها 34

نیازهای فرآیندی... 35

تغییرات صنعت و بازار 35

تغییر ویژگیهای جمعیت... 36

10عامل مهم شکست نوآوری... 37

DNA نوآوری... 40

اقدامات عملی برای سلامت سیستم نوآوری... 44

فصل سوّم: میل به موفقیت و پیشرفت 45

میل به موفقیت و پیشرفت (توفیق طلبی) 46

گام‌های مؤثردستیابی به موفقیت: 46

گام نخست :قدرشناسی.. 46

گام دوم: آگاهی.. 46

گام سوم: پیشرفت... 47

گام چهارم: به دنبال واقعیات زندگی باشید: 48

گام پنجم: تصورکردن.. 48

گام ششم: هدفمندی... 48

گام هفتم: دیگران رابرای موفقیتی که بدست آورده اید سهیم کنید0. 49

10سوء تعبیرازموفقیت: 49

ضرورت دست یافتن به موفقیت... 51

فصل چهارم :دسترسی به منابع مالی 55

دسترسی به منابع مالی: 56

منابع تامین مالی کارآفرینان.. 56

1- منابع خصوصی تامین مالی: 57

2 - منابع تامین مالی از طریق بدهی (استقراض) 57

3 - منابع تامین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام ) 62

4 - منابع داخلی تامین مالی.. 64

فصل پنجم: ریسک پذیری 67

ریسک پذیری... 68

سوانح و ریسک‌های وابسته به آن برای یک سازمان: 68

ریسک‌های واقعی و ریسکهای تجاری: 69

ریسکهای وابسته و ریسکهای ناوابسته: 69

ریسک‌های استراتژیک: 69

چارچوب مدیریت ریسک: 70

یک استراتژی جامع. 71

فصل ششم:خوش بینی 73

خوش بینی (دیدگاه و نگرش مثبت) 74

دلیل علمی خوش بینی: 74

تفسیرخوش بینان ازاتفاقات بد: 74

قدرت چشم انداز مثبت: 75

آموختن بهره گیری ازگرفتاری: 75

امیدواری راعادت خود ساختن: 75

چگونه میتوان به طورسنجیده امید راپرورش داد: 75

فصل هفتم: سایر ویژگیها 77

قدرت تحمل ابهام: 78

ارتباط ریسک پذیری و قدرت تحمل ابهام: 78

کانون کنترل : 79

پشتکار 79

صبر و شکیبایی.. 79

استقلال طلبی.. 80

هدفمندی... 80

توانایی ایجاد ارتباط: 80

پیشرفت در رقابت و حرفه تان شامل 6 مرحله اساسی می‌باشد: 81

اعتماد به نفس.... 83

احساس مسئولیت: 85

سخن آخر : 86

تحول فرهنگی : 86

فرهنگ کارآفرینی از بعد فردی : 87

ویژگیهای سازمانهای کارآفرین.. 87

تحول اجتماعی: 87

تحول اقتصادی : 88

چگونه دیدگاهتان را تغییر دهید : 88

زندگی کارآفرینانه. 88خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مفهوم، کارآفرینی
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:35

رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

این پژوهش با هدف ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی بانک سپه شعبات استان مرکزی در سال 1392 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 316 نفر از کارکنان شاغل در بانک­ سپه شعبات استان مرکزی بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی­طبقه­ای 174 نفر بعنوان حجم ­نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی و روایی با استفاده از معیارهای مختلف بررسی شد؛ بطور نمونه روش آلفای کرونباخ بعنوان یکی از روش­های ارزیابی پایایی برای این پژوهش استفاده شد که ضریب پایایی در مورد پرسشنامۀ استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون 90/0 و برای پرسشنامۀ استاندارد کارآفرینی سازمانی بارینگر و بلودُرن 80/0 بدست آمد و همینطور از روایی محتوا نیز بمنظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار SPSS و Smart PLS در دو بخش مدل اندازه­گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل اندازه­گیری ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی­دار میان دو سازۀ فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی و همچنین ارتباط میان تمام ابعاد فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی دارد.

واژه­های کلیدی: فرهنگ سازمانی، کارآفرینی سازمانی، بانک سپه، خلاقیت، نوآوری.

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش... 2

1-1.مقدمه. 3

1-2.بیان مسأله. 3

1-3.اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

1-4.اهداف پژوهش... 6

1-4-1. هدف کلی.. 6

1-4-2. اهداف جزئی.. 6

1-5-1. فرضیه اصلی.. 7

1-5-2. فرضیه های فرعی.. 7

1-6.تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش... 7

1-6-1. تعاریف نظری.. 7

1-6-2. تعاریف عملیاتی.. 9

فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش) 10

مقدمه. 11

1-2-کارآفرینی سازمانی.. 11

2-1-1. مفاهیم و تعاریف کارآفرینی.. 12

2-1-2. انواع کارآفرینی از دیدگاه صمد آقایی (1382) 14

2-1-3. مفهوم کارآفرینی سازمانی.. 15

2-1-4.انواع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه (تورنبری،2003) 17

2-1-5. ضرورت و اهمیت کارآفرینی سازمانی.. 18

2-1-6. رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی.. 18

2-1-7. موانع و محدودیت‌های کارآفرینی سازمانی.. 19

2-1-8. سازمان کارآفرین.. 19

2-1-9. ویژگی های سازمان کارآفرین.. 19

2-1-10. مقایسه‌ ویژگی های سازمان های سنتی و سازمان های کارآفرین.. 20

2-1-11. ساختار سازمان کارآفرین.. 21

2-1-12. عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی از دید مقیمی(1387) 22

2-1-13. ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 23

2-1-14. مدل های کارآفرینی سازمانی.. 24

2-2. فرهنگ سازمانی.. 26

2-4-1. تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازمانی.. 27

2-4-2. اهمیت شناخت فرهنگ سازمانی.. 28

2-4-3. نحوه شکل گیری و تداوم فرهنگسازمانی.. 30

2-4-4. مراحل ایجاد فرهنگ سازمان. 31

2-4-5. سطوح فرهنگ سازمانی.. 31

2-4-6. نقش و کارکردهای فرهنگ سازمان. 32

2-4-8. ویژگی های فرهنگسازمانی.. 34

2-4-9. تقسیم بندی انواع فرهنگسازمانی.. 36

2-4-10. مدل ها و الگوهای فرهنگ سازمانی.. 37

2-4-10-2. ابعاد فرهنگ سازمانی.. 41

2-4-11. فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی.. 42

2-3. پیشینه پژوهش... 46

2-3-1. پیشینه خارجی.. 46

2-3-2. پیشینه داخلی.. 49

2-3-3. مدل مفهومی تحقیق.. 53

فصل سوم: روش شناسی پژوهش... 54

3-1. مقدمه. 55

3-2. فرآیند پژوهش... 55

3-3. روش تحقیق.. 55

3-4. جامعه آماری.. 56

3-5. نمونه، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 56

3-6. متغیرهای تحقیق.. 57

3-7. روش گردآوری داده‌ها (اطلاعات) 57

3-8. ابزار گردآوری داده‌ها (اطلاعات) 58

3-8-1. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج پرسشنامه ها 59

3-8-2. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها 60

3-9. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات) 64

3-10. قلمرو تحقیق.. 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات) 68

4-1. مقدمه. 69

4-2. توصیف متغیرها 69

4-3. تحلیل داده ها 71

4-3-1. آزمون همبستگی میان متغیرها 71

4-3-3. آزمون رگرسیون چندگانه. 74

4-3-4. تحلیل داده ها با روش مدل معادلات ساختاری.. 75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 82

5-1. مقدمه. 83

5-2. تفسیر یافته های پژوهش... 84

بحث و جمع بندی فرضیات.. 87

5-3. محدودیت های خارج از اختیار پژوهش... 88

5-4. محدودیت های در اختیار پژوهشگر. 89

5-5. پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش... 89

5-6. پیشنهاد های برای پژوهش های بعدی.. 91

فهرست منابع. 92

پیوست ها 101

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1. مقایسه سازمان های کارآفرین و سنتی.. 20

جدول 2-2. مقایسه ساختار سازمانی سازمان های کارآفرینانه و سنتی.. 21

جدول 3-1. سوالات و ابعاد هر یک از پرسشنامه ها 59

جدول 3-2. انواع روایی.. 60

جدول 3-3. بررسی روایی همگرا با معیار AVE. 61

جدول 3-4. بررسی روایی واگرا 62

جدول 3-5. بررسی پایایی با معیار آلفای کرونباخ. 62

جدول 3-6. بررسی پایایی با معیار پایایی ترکیبی.. 63

جدول 3-7. تأثیر حذف هریک از سوالات بر میزان آلفای کرونباخ. 63

جدول 4-1. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه اصلی.. 72

جدول 4-2. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 1. 72

جدول 4-3. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 2. 73

جدول 4-4. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 3. 73

جدول 4-5. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 4. 74

جدول 4-6. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه مربوط به تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی.. 74

جدول 4-7. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش... 81

فهرست نمودارها و اشکال

شکل 2-1: سیر تحول مفهوم کارآفرینی سازمانی.. 15

شکل2-2: مدل کارآفرینی سازمانی اکلس و نک(1998) 24

شکل 2-3:مدل شکل گیری فرهنگ سازمانی کاتر و هسکت (1992) 31

شکل 2-4: سطوح فرهنگ سازمانی، از نظر شاین(1992) 32

شکل 2-5: مدیریت فرهنگ سازمانی(لاورنس و فرمن،2009،ص202) 34

شکل 2-6: مدل فرهنگ سازمانی دنیسون(2000) 41

شکل 2-7. مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته) 53

نمودار 4-1: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت.. 69

نمودار 4-2: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن.. 70

نمودار 4-3: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات.. 70

نمودار 4-4: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سابقه خدمت.. 71

شکل 4-1: تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن. 76

شکل 4-2: مقادیر t-values مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن. 77

شکل 4-3: تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن. 78

شکل 4-4: مقادیر t-values مربوط به متغیر کارآفرینی سازمانی و ابعاد و سوالات آن. 79

شکل 4-5: رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی همراه با ضرایب استانداردشده 80

شکل 4-6: رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی همراه با مقادیر t-values. 81خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:47

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون است. به این منظور، تمامی کارکنان دارای حداقل مدرک لیسانس گروه صنعتی زرماکارون برابر با 1300 به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان، تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی- همبستگی و همچنین اکتشافی است. داده‌های موردنیاز، از طریق پرسشنامه محقق­ساخته و بر اساس شاخص ها و مدل مفهومی، جمع‌آوری گردید. در بومی­سازی این مقیاس­ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج­، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء­شده با نظر خبرگان و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و شاخص KMO تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهای آماری علوم اجتماعی و روابط ساختاری خطی[1]، تأییدکننده فرضیه­ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به این معنی که رابطه تمامی ابعاد و اثربخشی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء­شده تبیین­کننده­های مناسبی از توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی بوده­اند و در نتیجه روابط مفروض در مدل نیز به­ طور معنی­داری مورد تأیید واقع شده­اند. سایر نتایج، حاکی از رتبه­ ابعاد و شاخص­های مطرح ­شده و نیز برازش و درجه تقریب مناسب مدل در جامعه مورد مطالعه است.

واژگان‌کلیدی: کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، فرهنگ کارآفرینی سازمانی، توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

2-1 بیان مسئله 3

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 5

4-1 اهداف پژوهش 6

5-1 پرسش های پژوهش 7

6-1 فرضیه های پژوهش 7

7-1 روش شناسی پژوهش 8

8-1 قلمرو پژوهش 8

9-1 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 9

10-1 ساختار پژوهش 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 13

2-2 مفهوم کارآفرینی 15

3-2 نوع‏شناسی کارآفرینی 25

4-2 ایجاد سرمایه؛ حاصل کارآفرینی سازمانی 34

5-2 ضرورت کارآفرینی در سازمان 37

6-2 سیر تطور کارآفرینی در سازمان 38

7-2 مفهوم کارآفرینی سازمانی 43

8-2 فرآیند کارآفرینی سازمانی 45

9-2 موانع کارآفرینی سازمانی 47

10-2 دیدگاهها و رویکردهای کارآفرینی 50

1-10-2 کارآفرینی از دیدگاه اقتصاددانان 50

2-10-2 کارآفرینی از دیدگاه محققین علوم رفتاری 61

3-10-2 کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت 66

11-2 انواع مدلهای کارآفرینی 76

12-2 مروری بر تحقیقات پیشین 98

13-2 چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 106

14-2 معرفی گروه صنعتی زرماکارون 112

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 116

2-3 روش تحقیق 116

3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­گیری 116

4-3 ابزار تحقیق و روش جمع‌آوری داده‌ها 118

5-3 روایی 118

6-3 پایایی 119

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 120

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها(یافته­ها)

1-4 مقدمه 124

2-4 بخش اول: نتایج توصیفی 125

3-4 بخش دوم: نتایج استنباطی 133

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 168

2-5 مروری بر فصول پژوهش 169

3-5 نتیجه گیری پژوهش 170

4-5 محدودیتهای تحقیق 170

5-5 پیشنهادها 171

6-5 پیشنهاد به پژوهشگران آتی 174

فهرست منابع 176

فهرست جدول­ها

عنوان

صفحه

جدول(1-1). توصیف متغیرهای اصلی به تفکیک ابعاد متغیرها، شاخص­ها، پرسش­ها/گویه ها

10

جدول 1-3: ضرایب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

119

جدول 2-3: ضرایب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

120

جدول (1-4). توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب جنسیت

125

جدول (2-4). توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب گروه سنی

126

جدول (3-4). توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب میزان تحصیلات

127

جدول (4-4). توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب سابقة کار

128

جدول (5-4). شاخص­های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

129

جدول (6-4). شاخص­های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

131

جدول (7- 4). آزمون KMO و بارتلت

134

جدول (8- 4). آزمون KMO و بارتلت

135

جد جدول 9-4. ماتریس همبستگی عاملها بعد از چرخش

136

جد جدول 10-4. ماتریس همبستگی عاملها بعد از چرخش

138

جدول(11-4). نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف

141

جدول(12-4). نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف

142

جدول (13-4). نحوه داوری میزان عددی ضریب همبستگی

144

جدول (14-4). خروجی ضریب همبستگی بین خطرپذیری و توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

145

جدول (15-4). خروجی ضریب همبستگی بین توفیق­طلبی و توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

146

جدول (16-4). خروجی ضریب همبستگی بین ایده­پردازی و توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

146

جدول (17-4). خروجی ضریب همبستگی بین عمل­گرایی و توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

147

جدو جدول (18- 4). شاخص­های برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبةدوم متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی

152

جدول (19- 4). نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبة دوم

153

جدول (20- 4). شاخص­های برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبةدوم متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی

159

جدول (21- 4). نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبة دوم

160

فهرست شکل­ها و نمودارها

عنوان

صفحه

شکل(9-2): مدل مفهومی پژوهش

11

نمودار (1-4). درصد فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب جنسیت

125

نمودار (2-4). درصد فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب رده سنی

126

نمودار (3-4). درصد فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب میزان تحصیلات

127

نمودار (4-4). توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب سابقة کار

128

نمودار (5-4). اعداد معنی­داری تحلیل عاملی مرتبة اول متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

150

نمودار (6-4). اعداد معنی­داری تحلیل عاملی مرتبة دوم متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

151

نمودار (7-4). ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی مرتبة دوم متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی

152

نمودار(8-4). اعداد معنی­داری تحلیل عاملی مرتبة اول متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

156

نمودار (9-4). اعداد معنی­داری تحلیل عاملی مرتبة دوم متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

158

نمودار (10-4). ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی مرتبة دوم متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

159خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:46

بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکتها

بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکتها

با توجه به شتاب روز افزون تغییرات و رقابت در دنیای اقتصاد، مدیران بایستی دارای قابلیتهای مختلفی باشند تا بتوانند سازمان خود را از گرداب مشکلات رهایی بخشند. یکی از این قابلیتها، کارآفرینی فردی آنهاست. در واقع مدیران کارآفرین می توانند با استفاده از ویژگیهای خود راه حل مسائل پیش روی خود را بدست آورند و با اخذ تصمیمات مهم و چالش برانگیز راه را برای پیشبرد اهداف سازمان هموار سازند. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل کارآفرینی فردی در بین اعضای هئیت مدیره و میزان تاثیر آنها بر سودآوری شرکت با توجه به شاخص بازده حقوق صاحبان سهام
می باشد.

پژوهش حاضر بر حسب روش توصیفی- پیمایشی و نوع پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی است. متغیرهای پیش بین پژوهش شامل ریسک پذیری متعادل، کانون کنترل درونی، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عملگرایی، تحمل ابهام، رویاپردازی و چالش طلبی است و متغیر ملاک میزان بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. جامعه آماری پژوهش اعضای هئیت مدیره شرکتهی تعاونی فعال شهر اصفهان می باشد و نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد شده توسط کردنانیج و همکاران متشکل از 95 سوال می باشد که با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ پایایی آن 782/0 تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل های آماری از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، t تک نمونه ای و تحلیل واریانس استفاده شده است.

نتایج پژوهش نشان داد که از میان 8 عامل کارآفرینی فردی، عوامل کانون کنترل درونی، نیاز به موفقیت، عملگرایی، رویاپردازی و چالش طلبی دارای رابطه معناداری با افزایش بازده حقوق صاحبان سهام دارند. با استفاده از از آزمون t تک نمونه ای مشخص شد که در سطح اطمینان 95% تمامی ابعاد کارآفرینی بجز بعد تحمل ابهام در جامعه آماری دارای میانگینی بالاتر از حد متوسط رادر بین مدیران دارا می باشند. همچنین با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس، جامعه از نظر جنسیت و سطح تحصیلات در بعد توفیق طلبی و بر اساس سن در بعد تحمل ابهام دارای تفاوت معناداری در بین اعضای خود می باشد. همچنین بر اساس سابقه کار تفاوت معناداری در هیچ یک از ابعاد کارآفرینی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی: کارآفرینی فردی، بازده حقوق صاحبان سهام، شرکت تعاونی

فهرست مطالب

چکیده ....................................................................................................................................... 1

فصل اول

1-1- مقدمه ............................................................................................................................... 2

1-2- شرح و بیان مساله پژوهشی ............................................................................................... 3

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش ................................................................................................ 4

1-4- اهداف پژوهش ................................................................................................................. 5

1-5- فرضیات پژوهش .............................................................................................................. 6

1-6- کاربرد نتایج پژوهش ......................................................................................................... 6

1-7- تعریف مفهومی واژه های پژوهش ...................................................................................... 7

1-8- تعریف عملیاتی واژه های پژوهش ...................................................................................... 8

فصل دوم

2-1- مقدمه ............................................................................................................................... 10

2-2- کارآفرینی ......................................................................................................................... 11

2-2-1- تاریخچه کارآفرینی ....................................................................................................... 11

2-2-2- تعاریف و مفاهیم کارآفرینی ........................................................................................... 12

2-2-3- توسعه کارآفرینی ........................................................................................................... 15

2-2-4- کارآفرینی در مقابل مدیریت ........................................................................................... 16

2-2-5- کارآفرینی از دیدگاه مکاتب اقتصادی ............................................................................. 17

2-2-6- کارآفرینی از دیدگاه روانشناختی ..................................................................................... 18

2-2-7- کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان ................................................................................. 19

2-2-8- کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت .......................................................................... 20

2-2-9- عوامل مؤثر بر کارآفرینی ................................................................................................ 23

2-2-10- انواع کارآفرینی ........................................................................................................... 24

2-2-11- نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی................................................................................ 27

2-2-12- کارآفرینی شرکتی ........................................................................................................ 28

2-2-13- آموزش کارآفرینی ...................................................................................................... 29

2-2-14- نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی ............................................................................. 30

2-2-15- ویژگی سازمان کارآفرین .............................................................................................. 31

2-3- گرایش به کارآفرینی .......................................................................................................... 32

2-3-1- ابعاد گرایش به کارآفرینی................................................................................................ 36

2-4 گرایش به کارآفرینی در تعاونی ها........................................................................................ 52

2-4-1- تعاونی ها در ایران......................................................................................................... 52

2-4-2- عملکرد کسب و کار ..................................................................................................... 53

2-4-3- عملکرد کسب و کار وROE ....................................................................................... 54

2-5- مطالعات پیشین ................................................................................................................. 56

2-5-1- مطالعات داخلی............................................................................................................. 56

2-5-2- مطالعات خارجی .......................................................................................................... 58

فصل سوم

3-1- مقدمه................................................................................................................................ 61

3-2- روش تحقیق ..................................................................................................................... 62

3-3- متغیرها و چارچوب مفهومی پژوهش................................................................................... 62

3-3-1- متغیر پیش بین .............................................................................................................. 62

3-3-2- متغیر ملاک ................................................................................................................... 62

3-3-3- چارچوب مفهومی پژوهش ............................................................................................. 63

3-4- جامعه آماری ..................................................................................................................... 63

3-5- روش و طرح نمونه گیری .................................................................................................. 64

3-6- ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات ................................................................................... 64

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه ................................................................................................... 66

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری مورد استفاده ............................................ 66

3-8-1- آمار توصیفی ................................................................................................................. 67

3-8-2- آمار استنباطی ................................................................................................................ 67

3-8-2-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S)........................................................................ 67

3-8-2-2- آزمون ضریب همبستگی پیرسون ................................................................................ 67

3-8-2-3- آزمون رگرسیون خطی ............................................................................................... 68

3-8-2-4- آزمون t تک نمونه­ای ................................................................................................. 68

3-8-2-5- آزمون برابری واریانس­ها (لوین)................................................................................. 68

3-8-2-6- آزمون برابری میانگین دو جامعه مستقل (t-test)........................................................... 68

3-8-2-7- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی (آنوا) ...................................................................... 68

3-8-2-8- آزمون LSD از چند جامعه مستقل با میانگین نامساوی .................................................. 68

3-8-2-9- آزمون کای- دو ........................................................................................................ 69

3-9 خلاصه................................................................................................................................ 69

فصل چهارم

4-1- مقدمه................................................................................................................................ 70

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ......................................................................................... 71

4-2-1- جنسیت ........................................................................................................................ 71

4-2-2- سطح تحصیلات ........................................................................................................... 72

4-2-3- سابقه کار ...................................................................................................................... 73

4-2-4- سن .............................................................................................................................. 74

4-2-5- تمایل به راه اندازی کسب و کار جدید ............................................................................ 75

4-2-6- میانگین نمرات ابعاد کارآفرینی فردی .............................................................................. 76

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ......................................................................................... 77

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری ............................................................................. 77

4-3-2- آزمون فرضیات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ..................................................... 77

4-3-2-1- آزمون فرصیه فرعی اول ............................................................................................. 77

4-3-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم ........................................................................................... 78

4-3-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم ............................................................................................ 78

4-3-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم ......................................................................................... 79

4-3-2-5- آزمون فرضیه فرعی پنجم ......................................................................................... 79

4-3-2-6- آزمون فرضیه فرعی ششم .......................................................................................... 90

4-3-2-7- آزمون فرضیه فرعی هفتم ........................................................................................... 80

4-3-2-8- آزمون فرضیه فرعی هشتم .......................................................................................... 81

4-3-2-9- آزمون فرضیه اصلی .................................................................................................. 81

4-3-3- آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی ساده ............................................................ 82

4-3-3-1- مفروضات رگرسیون خطی ......................................................................................... 82

4-3-4- آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام ................................................................................ 83

4-3-4-1- مفروضات رگرسیون چندگانه .................................................................................... 83

4-3-4-2- رگرسیون چندگانه گام به گام ...................................................................................... 85

4-3-5- سایر یافته ها ................................................................................................................. 86

4-3-5-1- آزمون t تک نمونه­ای ................................................................................................. 86

4-3-5-2- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت .......................................................... 87

4-3-5-3- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سطح تحصیلات .............................................. 88

4-3-5-4- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کاری ..................................................... 91

4-3-5-5- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سن ................................................................ 91

4-3-5-6- بررسی دارا بودن توزیع یکنواخت متغیرهای جمعیت شناختی ........................................ 93

4-4 خلاصه ............................................................................................................................... 93

فصل پنجم

5-1- مقدمه ............................................................................................................................... 94

5-2- خلاصه­ی فصول قبل ......................................................................................................... 95

5-3- نتایج حاصل از یافته های تحقیق.......................................................................................... 95

5-3-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول ........................................................................................ 95

5-3-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم ........................................................................................ 96

5-3-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم ....................................................................................... 96

5-3-4- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم .................................................................................... 96

5-3-5- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم ...................................................................................... 96

5-3-6- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم ..................................................................................... 97

5-3-7- نتیجه آزمون فرضیه فرعی هفتم ....................................................................................... 97

5-3-8- نتیجه آزمون فرضیه فرعی هشتم ..................................................................................... 97

5-3-9- نتیجه آزمون فرضیه اصلی .............................................................................................. 97

5-3-10- نتایج حاصل از سایر یافته های پژوهش ........................................................................ 98

5-3-11- بحث و بررسی نتایج حاصله ........................................................................................ 98

5-4- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش ............................................................................... 100

5-5- موانع و محدودیت های پژوهش ........................................................................................ 100

5-6- پیشنهاد به سایر محققان ..................................................................................................... 101

پیوست ها .................................................................................................................................. 102

منابع و مآخذ

منابع فارسی................................................................................................................................ 130

منابع انگلیسی.............................................................................................................................. 132

چکیده انگلیسی .......................................................................................................................... 136

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول 2-1- کارآفرینی از دید دانشمندان مدیریت.......................................................................... 21

جدول 3-1- گویه های مربوط به ویژگی های کارآفرینی ............................................................... 65

جدول 3-2- آلفای کرنباخ محاسبه شده در پژوهش........................................................................ 66

جدول 4-1- توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت ............................... 71

جدول 4-2- توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات ........................... 72

جدول 4-3- توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار ............................. 73

جدول 4-4- توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب سن...................................... 74

جدول 4-5- توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب گرایش جدید به راه اندازی کسب و کار.............. 75

جدول 4-6- بررسی توصیفی وضعیت ابعاد کارآفرینی فردی در بین هیئت مدیره.............................. 76

جدول 4-7- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه آماری با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف...... 77

جدول 4-8- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان توفیق طلبی و میزان سودآوری شرکت................... 78

جدول 4-9- ضریب همبستگی پیرسون بین کانون کنترل درونی و میزان سودآوری شرکت ............... 78

جدول 4-10- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان خطرپذیری و میزان سودآوری شرکت ................ 78

جدول 4-11- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان تحمل ابهام و میزان سودآوری شرکت ................ 79

جدول 4-12- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان سلاست فکری و میزان سودآوری شرکت ........... 79

جدول 4-13- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان رویاپردازی و میزان سودآوری شرکت ................ 80

جدول 4-14- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان عمل گرایی و میزان سودآوری شرکت ................ 80

جدول 4-15- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان چالش طلبی و میزان سودآوری شرکت ............... 81

جدول 4-16- ضریب همبستگی پیرسون بین میزان کارآفرینی و میزان سودآوری شرکت .................. 81

جدول 4-17- آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل در رگرسیون چندگانه ...................................... 82

جدول 4-18- نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام برای بعد چالش طلبی ......................................... 85

جدول 4-19- میانگین، انحراف معیار و مینیمم و ماکزیمم هر یک از ابعاد ....................................... 85

جدول 4-20- آزمون T تک نمونه­ای و مقایسه میانگین هر بعد با عدد 5/2 ...................................... 86

جدول 4-21- آزمون برابری واریانس ها (لوین) بین زنان و مردان................................................... 87

جدول 4-22- آزمون میانگین دو جامعه­ی مستقل بین مدیران زن و مرد ........................................... 88

جدول 4-23- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی جهت بررسی وجود تفاوت ابعاد و متغیر کارآفرینی

فردی میان پاسخ دهندگان با مدرک تحصیلی متفاوت...................................................................... 89

جدول 4-24- آزمون LSD در جوامعی که در بعد توفیق طلبی از لحاظ تحصیلات متفاوتند............... 90

جدول 4-25- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی جهت بررسی وجود تفاوت ابعاد و متغیر کارآفرینی

فردی میان پاسخ دهندگان با سابقه کاری متفاوت .......................................................................... 91

جدول 4-26- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی جهت بررسی وجود تفاوت ابعاد و متغیر کارآفرینی

فردی میان پاسخ دهندگان در سنین مختلف .................................................................................. 92

جدول 4-27- آزمون LSD در جوامعی که در بعد تحمل ابهام در سنین مختلف متفاوتند .................. 92

جدول 4-28- آزمون کای دو برای بررسی یکنواختی متغیرهای جمعیتی پاسخ دهندگان..................... 93

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

نمودار 4-1- توزیع فراوانی مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت ........................................... 71

نمودار 4-2- توزیع فراوانی مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات ............................... 72

نمودار 4-3- توزیع فراوانی مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار ......................................... 73

نمودار 4-4- توزیع فراوانی مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب سن ................................................. 74

نمودار 4-5- توزیع فراوانی مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب تمایل جدید به راه اندازی کسب و کار ......... 75

نمودار 4-6- میانگین ابعاد کارآفرینی فردی .................................................................................. 76

نمودار 4-7- مقایسه توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال در رگرسیون خطی ساده ................ 83

نمودار 4-8- مقایسه توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال در رگرسیون چندگانه...................... 84خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:24

تعیین و تبیین موانع کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سازمان های دولتی شهر تهران و کرج

تعیین و تبیین موانع کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سازمان های دولتی شهر تهران و کرج

مقدمه:

کشوری که می­خواهد توسعه یابد، باید به اندازه کافی کارآفرین داشته باشد . منظور از کارآفرین عناصری هستند که علاوه بر داشتن علم در یک حوزه تخصّصی ، از قدرت ریسک­پذیری بالایی برخوردارند، دارای خلاقیّت و نوآوری هستند، اهل کار وتلاش هستند و از نفس­کار لذّت می برند .

در شرایط موجود کشور، یکی از معضلات توسعه، تعداد محدود کارآفرینان است . پس به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی ، بسیاری از دولت ­ها در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار هر چه بیش­تری از جامعه را که دارای ویژگی کارآفرینی هستند به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیّت های کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند .

کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت­ها ، موقعیّت­ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه این موقعیّت­ها دارند ، پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات­اجتماعی محسوب می­شوند .

امروزه کارآفرینی به عنوان یکی از تازه ترین موضوعات دانشگاه های مهندسی مبدل شده است. تعداد دانشکده هایی که دروس مرتبط به کارآفرینی را تدریس می کنند از 24 دانشکده در سال 1970 به بیش از 500 دانشکده در سال 1993 افزایش یافته است و امروزه کمتر دانشکده ای را می توان یافت که دروس کارآفرنی را ارائه ننماید. (شاه حسینی، 1383، ص 124)

متأسّفانه در کشور ما و در چند برنامه اخیر توجّه خاص به این مهم نشده و حتی می توان گفت که این مفهوم برای بسیاری از دست اندرکاران و افراد جامعه ناشناخته و غریب می باشد . شاید به همین دلیل است که تا کنون برنامه­ریزی و بستر­سازی مناسبی در حوزه­های اقتصادی ، اجتماعی و نظام آموزشی کشور برای توسعه کارآفرینی به ویژه در دانشگاه های کشور صورت نپذیرفته است .

در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان که با مسائل و نارسائی­های مهمی نظیر فرار مغزها ، بیکاری یا کم کاری (به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و نیروی انسانی متخصص) کاهش سرمایه گذاری دولت ، عدم تحرک و رشد اقتصادی کافی روبروست، پرورش و آموزش کارآفرینان و رشد هر چه بیشتر کارآفرینی و برطرف کردن موانع کارآفرینی در کشور به ویژه در میان قشر تحصیل کرده و دانشجو از اهمیّت مضاعفی برخوردار است .

سن از عواملی است که مورد مطالعه قرار گرفته است، در ارزیابی نتایج تحقیقات در این مورد مهم است که سن کارآفرینی (سنوات تجربی کارآفرین) و سن شناسنامه ای را از هم جدا کنیم. بر حسب سن شناسنامه ای اغلب کارآفرینان حرفه کارآفرینی خود را در سنین بین 22 تا 45 آغاز کرده اند. تحقیقات نشان می دهد در این مورد بین کارآفرینان زن و مرد تفاوت وجود دارد. عموماً کارآفرینان مرد این روند را از اوایل 30 تا 40 سالگی آغاز می کنند در حالی که کارآفرینان زن در اواسط 30 تا 40 سالگی به فعالیت کارآفرینانه دست می زنند. (هستریج، 1383، ص 97)

1-2- بیان مسئله

با عنایت به آنچه در مقدمه آمد این پرسش مطرح است که موانع کارآفرینی فارغ التحصیلان رشته مدیریت در سازمان­های دولتی شهر تهران و کرج چیست؟ و راهکارهای اساسی جهت توسعه کارآفرینی در میان آن­ها کدام است؟

این تحقیق بر آن است تا این مهم را در میان فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران که در سازمان های دولتی مشغول به کار هستند و با تمرکز بر روی موانع رفتاری ، ساختاری و محیطی مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

فصل اول

üمقدمه

üبیان مسئله

üاهمیت موضوع

üگزاره ­های تحقیق

فصل دوم

üتاریخچه موضوع مورد بررسی

üپژوهش ­های انجام شده

v داخلی

v خارجی

مدل مفهومی تحقیق

v هدف

v فرضیه

v تعاریف عملیاتی متغیر های تحقیق

v سئوالات عملیّاتی

üقلمرو تحقیق

فصل سوم

üطرح تحقیق

üجامعه مورد مطالعه

üنمونه و روش نمونه گیری

üابزار اندازه گیری

گردآوری اطلاعات

فصل چهارم

üعرضه مشخصّات

üتوصیف متغیر های تحقیق

üنمونه آماری

üعرضه داده ها بر حسب فرضیه ها

üعرضه سایر داده ها

فصل پنجم

üنتیجه گیری

üپیشنهاد هاخرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:30

20 کارآفرینی

20 کارآفرینی

این پکیج از بهترین آموزشات درسی و شغلی تهیه شده...

در این پکیج 1040 صفحه ای جزوه یا حتی مقالات مهم و ضروری درسی را میتوانید پیدا کنید و لذت ببرید...

این پکیج کاملا آموزشی بوده و تمامی محتوای آن درسی و شغلی است...

این را هم بدانید که این پکیج شامل 20 صفحه جداگانه آموزش کسب درامد است...پس فرصت را از دست ندهیدخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کارآفرینی
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:17

پروژه کارآفرینی طرح تولید کلید و پریز

پروژه کارآفرینی طرح تولید کلید و پریز

مقـدمه

زندگی انسان امروز با صنعت آمیخته شده است . صنعت انسان کاربرد فراوانی در زندگی او دارد. انسان هر چه بیشتر برای راحتی خود دست به اختراع و تولید وسایل کرده است .

اکنون در اجتماع بخشی از مردم تولید کننده و بخشی مصرف کننده هستند.

تولید کردن وسیلة مورد نیاز بایستی اصولی و بر پایه و مبنا بوده تا وسیله تولید شده هر چه بهتر و نیز تولید کننده آن زیان ندهد.

این گونه تولید باعث رشد اقتصاد یک جامعه و در نتیجه بالاتر آمدن سطح آن جامعه می باشد.

به امید فردایی بهتر

پیشگفتار

در این طرح سعی شده تا مروری هر چند مختصر بر مراحل راه اندازی یک واحد تولیدی (تولید کلید و پریز) باشد.

امروزه صنعت کاران کشور ما با تلاش و جستجوی فراوان توانسته اند این محصول را که مورد نیاز یک ساختمان است و مردمی که از آن استفاده می کنند به طور صحیح و کاربردی بسازند، البته ساخت این قطعه هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد اما در همین حد که توانسته اند به خود کفایی برسند و وارد کردن این قطعه ی کوچک اما پر زحمت را در کشور میسر سازند خود یک موهبت محسوب می شود . این عمل توانسته است حداقل در مورد این مقوله ارز کشور را خارج نکنند و مردم با خرید ارزان این قطعه ساختمان خود را تکمیل کرده باشند.

تعریف محصول از نظر مشخصات ظاهری و شکل ، فرمول ، حد استاندارد و …

کلید و پریز و قطعات همردیف چون دو شاخه اجزای الکتریکی هستند که وظیفه آنها قطع و وصل جریان الکتریکی تا سطح پتانسیل 500 می باشد. جنس بدنه آنها از باکالیت است رنگ آن کرم روشن و بصورت یک عایق الکتریکی عمل می کند . ابعاد کلید و پریز 8 × 8 سانتیمتر مربع ، وزن آن 75 ـ 55 گرم است. حداکثر جریان الکتریکی قابل تحمل آن 25 آمپر است. از نظر استاندارد باید طوری باشد که کلیه آزمایشات هدایت جریان الکتریکی ـ عایق بودن بدنه در برابر جریان نشتی و … کار مطمئن آنها را ایجاب کند و در استعمال عادی آن خطری احساس نشود . نشانه های معرف کلید و پریز و دو شاخه از نظر جریان الکتریکی و سطح ولتاژ و یا علائم تجاری آن باید طوری باشد که قابل رویت باشد . از نظر ابعاد رعایت استاندارد ضروری است و کلید و پریز دیگر ابزارهای الکتریکی باید طوری ساخته شوند که پس از نصب قسمتهای برق دار آنها در دسترس نباشد ، عمر مفید آن با توجه به میزان استفاده الکتریکی از آن 10 ـ 5 سال می باشد.

مواد مصرف و کاربرد محصول یا محصولات تولیدی

ابزار الکتریکی که وظیفه قطع و وصل جریانهای الکتریکی را بعهده دارند .

کالاهای رقیب و یا کالای جانشین کیفیت آنها :

کالاهای رقیب طیف گسترده ای دارند که تفاوت آنها با کالای طراحی شده عمدتاً شامل 2 بخش است . بخش اول مربوط به نوع ترکیبات جدید مواد می باشد که می تواند از انواع پلی مریزاتها ـ پلی کندنساتها ـ مواد عایقی هتروگن سرامیکی ، آلیاژهای با تلفات حرارتی کمتر از مس و …… می باشد و بخش دوم که شاید نقش با اهمیت تری نسبت به بخش اول دارد مربوط به استفاده از تکنولوژی ماشین پیشرفته تر است.

بررسی کالبدی

گرچه در ساختمان کلیدهایی که امروزه در تاسیسات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند تغییرات زیادی به منظور هماهنگی و تطبیق کار آنها با کاربردهای مختلف صورت گرفته ـ مع الوصف کلیدها و اتصالات الکتریکی از لحاظ بنیادی دارای ویژگی های عمده زیر می باشد :

× ـ کنتاکتها

× ـ وسیله قطع کننده جرقه

× ـ اتصالات مکانیکی رابط و ترمینالها

× ـ محفظه و بدنه

1ـ کنتاکتها

مهمترین قسمت موثر کلیدها کنتاکت ها هستند که کلیه تنش ها را در لحظه قطع و وصل کلید به کنتاکت ها شامل می شوند. این تنش ها می تواند الکتریکی باشد که توسط آمپدانسهای مختلف روی مدار اثر می گذارد و یا تنش مکانیکی باشد که اساساً به ویژگی و خصوصیات مواد بکار رفته در کنتاکت بستگی دارد.

تحقیقات چند سال اخیر نشان می دهد که آلیاژهای نقره ، پالادیوم ، مس و آلیاژهای طلا بعنوان مواد مقاوم در برابر خوردگی در ساخت کنتاکتها بسیار مناسب می باشند و در صنعت برق بخاطر کمیاب بودن و در نتیجه قیمت بالای طلا و نقره ، بیشتر از مس و آلیاژ تنگستن جهت ساخت کنتاکت ها استفاده می شود.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:17

پروژه بررسی کارآفرینی در ایران

پروژه بررسی کارآفرینی در ایران

کارآفرینی در ایران

بطور خیلی اتفاقی در قسمت ارائه توضیحات (Comments) یکی از مطالب سایت موسیقی ما یعنی گفتگوی هارمونیک بحث کار آفرینی رخ داد. موضوع هیچ ربطی به مدیریت یا علوم انسانی نداشت، بلکه داستان راجع به شخصی بود که علاقمند به دانش بوده و ضمن اختراع کردن چند محصول در نهایت یک سیستم تولید صدا برای سازهای موسیقی الکترونیکی مانند ارگ اختراع کرده است که امروزه بسیار مورد توجه علاقمندان موسیقی می باشد.

اگر علاقمند بودید می توانید این مطلب را در اینجا بخوانید "لورنس هموند : اختراع کافی نیست" . به دنبال آن سعی کردیم تا در سایت سیمرغ به تعریفی از لغت کارآفرین یا همان entrepreneur بپردازیم که آنرا نیز می توانید در این مطلب بخوانید "Entrepreneur یا همان کارآفرین " .

اما مناسب دیدیم در اینجا چون فقط راجع به کشور خودمان صحبت می کنیم بحثی را آغاز کنیم که در آن به علل عدم وجود یا کمبود روحیه کارآفرینی در کشور خود بپردازیم. همچنین از شما دوستان تقاضا می کنیم تا بدور از مسائل حاشیه ای در صورت علاقه برای ما نظرات خود راجع به این موضوع را ارسال کنید.

قبل از همه یک تعریف از کارآفرین
بطور ساده کارآفرین به شخص حقیقی یا حقوقی ای گفته می شود که توانایی تحمل ریسک - اغلب مالی - را دارد و میتواند یک ایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کند. همه ما می توانیم یک کارآفرین باشیم، چه کارمند، چه کشاورز و ... در هر پست و مقامی که باشیم در راه انجام فعالیت های خود می توانیم کارآفرین بوده و ایده های خود برای بهبود انجام کارها را به واقعیت تبدیل کنیم.خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 52 >>