X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:37

کارآموزی و پروژه- کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی

کارآموزی و پروژه- کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی

2- اهداف طرح

آشنایی با موضوع

3- اهمیت و دلیل انتخاب طرح

انجام تکلیف درسی

4- موانع و محدودیت های طرح

کمبود امکانات مالی و کمبود تجربه ی کافی

5- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی

القا: هرگاه دو سیم پیچ در جوار یکدیگر باشند و از یکی از آنها جریان عبور کند از سیم پیچ دومی نیز جریانی عبور می کند به ای طریقه القا می گویند.

رله : وسیله ای است برای حفاظت مدار در مقابل خطا هایی که در مدار صورت می گیرد تا صدمه ای به قسمتهای مهم وارد نیاید .

برق ac : برق ac دارای دوره ی تناوب سینوسی است یعنی نوسان دارد مانند برق شهر که از این نوع است .

برق dc : این نوع دارای شکل خطی و یکنواخت است مانند برق باطریها که اینگونه هستند.

فرو مغناطیس : یک نوع فلز است که دارای ضریب نفوذ پذیری یا قدرت انتقال جریان را به نحو بهتری انجام می دهد .

روتور: قسمت دوار یا متحرک داخلی ماشینهای الکتریکی دوار را گویند که کار انجام می دهد.

استاتور : قسمت خارجی و ثابت بیرونی ماشین های الکتریکی دوار را گویند که میدان را بوجود آورده و در روتور القا می دهد .

میکرو متر : وسیله ای است دقیق برای بدست آوردن قطر سیم که با آن سیم پیچی می کنند .

کلاف: متشکل از تعدادی دور سیم که به صورت حلقه پیچیده شده است و یک کلاف را بوجود آورده است .

6- روش های جمع آوری اطلاعات

الف: روش کتابخانه ای : کتاب

ب: روش میدانی : مصاحبه

7- تاریخچه طرح یا قلمرو طرح

ماشینهای الکتریکی نقش ارزنده ای در زندگی بشر متمدن ایفا می کند . اکنون در سراسر گیتی در کلیه ی دانشگاههای مهندسی برق درس ماشینهای الکتریکی به نحوی تدریس می گردد کاربردی که می توان گفت ماشینهای الکتریکی از نوع موتور ، حرکت را برای انسانها به ارمغان می آورند . و ژنراتور برق را که هم اکنون چیزی حیاتی است را برای بشر به وجود می آورد مانند سد های آبی که با عبور آب حرکت پدید آمده و ای حرکت، برق تولید می کند و روشنایی و آسایش را به منازل می آورد . و این همه از کاربردهای ماشین های الکتریکی می باشد و این طرح برای راه اندازی مجدد ماشین های الکتریکی کوچک و خانگی است که بسیار از آنها استفاده می شود .


بخش اول- اصول کار ماشین های الکتریکی :

اصول ماشینهای الکتریکی این است که انرژی الکتریکی را به مکانیکی و بالعکس تبدیل می کند. ماشینهای القایی و ماشینهای جریان مستقیم (DC) ماشینهای القایی و ماشینهای سنکرون مهمترین دستگاههایی هستند که اینگونه تبدیل انرژی را انجام میدهند .

در دستگاههای دیگر همچون محرک ها یا عمل کننده ها ، و رله ها در اثر تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی حرکت خطی پدید می آید. در همگی این دستگاهها مواد مغناطیسی برای شکل دادن و جهت بخشیدن میدانهای مغناطیسی به کار آمده وبه منزله ی واسطه ای در فرایند تبدیل انرژی عمل می کنند .

امتیاز اساسی به کار گرفتن ماده ی مغناطیسی در ماشینهای الکتریکی به این دلیل است که چگالی شار بزرگی در ماشین حاصل شود و به این ترتیب به تولید گشتاوری زیاد یا خروجی افزونی به ازاء واحد حجم منجر می گردد . به سخنی دیگر با به کار گیری مواد مغناطیسی ابعاد ماشینهای الکتریکی به نحو چشم گیری کاهش می یابد .

برخی از مصرف کنندگان چون لامپهای روشنایی و گرمکن ها به انرژی الکتریکی نیاز داشته و برخی دیگر چون سیستمهای نورد در کارخانجات ذوب آهن به انرژی مکانیکی نیاز دارند. انرژی الکتریکی می تواند به انرژی مکانیکی مبدل شود و بالعکس .دستگاههایی که این دو انرژی را به یکدیگر مبدل می سازند، ماشین های الکتریکی نام دارند. فرآیند تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی و بالعکس تبدیل انرژی الکترو مکانیکی نامیده می شود لذا ماشین الکتریکی رابطی بین سیستم الکتریکی و سیستم مکانیکی محسوب می شود.

در این ماشینها فرایند تبدیل انرژی بر گشت پذیر است، اگر ماشین الکتریکی انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی مبدل سازد موتور نام دارد و اگر این ماشین انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند به ان ژنراتور (مولد) می گویند.در ماشینهای الکتریکی اعم از موتور یا مولد اگر سیستم الکتریکی AC باشد .موتور یا ژنراتور را AC می نامند . اگر سیستم الکتریکی در این ماشین هاDC(جریان مستقیم) باشد موتور ومولدرا DC گویند درسیستم های مکانیکی والکتریکی ماهیتاً با یکدیگر متفاوتند در سیستم الکتریکی کمیت هایی چون ولتاژ و جریان خود نمایی می کنند اما در سیستم مکانیکی گشتاور و سرعت از کمیتهای اساسی آن به شمار می روند.

در این ماشین ها فرآیند تبدیل انرژی از فرم الکتریکی به مکانیکی و بالعکس از دو پدیده الکترو مغناطیسی زیر نشات می گیرد .

الف:اگر یک هادی در میدان مغناطیسی حرکت کند ، در هادی ولتاژ القاء می گردد.

ب:اگر هادی حامل جریان در یک میدان مغناطیسی قرار گیرد ، به آن هادی نیروی مکانیکی وارد می شود باید دانست دو پدیده فوق الذکر هرگاه انرژی از فرم الکتریکی به مکانیکی یا بالعکس تبدیل شود ، همزمان رخ خواهد داد . گفتنی است که:

1- در حالت موتوری ، از طریق سیستم الکتریکی ، جریان وارد هادی هایی می شود و این هادی ها درون میدان مغناطیسی قرار گرفته اند . لذا بر هر هادی نیرو اعمال می گردد . اگر هادی ها بر روی قسمتی قرار گرفته باشند که آزادانه بتواند حرکت کند ، گشتاور الکترو مغناطیسی حاصل گشته وآن قسمت متحرک را تحت سرعتی به حرکت در می آورد . حال پس از حرکت هادی ها در می یابیم که این هادی ها درون میدان مغناطیسی می چرخند .ولذا درون آنها ولتاژ القاء میگردد.

2- در حالت ژنراتوری ، فرایند معکوس صورت می پذیرد . یعنی قسمت متحرک ماشین (روتور) توسط محرک اولیه مانند توربین بچرخش درمی آید. با بچرخش در آمدن هادی های روتور در آنها به خاطر وجود میدان مغناطیسی، ولتاژ القا میگردد .اکنون اگر بار الکتریکی به سیم پیچ حاصله توسط این هادی ها وصل گردد ، جریان جاری می شود و توان الکتریکی به مصرف کننده تزریق خواهد شد. باید دانست پس از برقراری جریان دوباره مساله نیرو گشتاور نیز در ژنراتور خودنمایان می شود . این گشتاور در جهت مخالف گشتاور اعمال توسط محرک اولیه (توربین) خواهد بود. ماشینهای سنکرون ، DC و القایی که بر اساس تبدیل انرژی الکترو مکانیکی عمل می نمایند در صنعت بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

مدارهای مغناطیسی :

مدارهای مغناطیسی ماشینهای الکتریکی ممکن است فقط از مواد فرو مغناطیسی تشکیل شده باشند (ترانسها) یا از مواد فرو مغناطیسی در پیوند با شکاف هوایی (فاصله هوایی )فراهم آمده باشند (ماشینهای الکتریکی دوار ) ، در اکثر ماشینهای الکتریکی به جزء ماشینهایی با آهن ربای دائم ، میدان مغناطیسی یا شار به کمک عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ هایی که بر روی مواد مغناطسی پیچیده می شوند ،ایجاد می گردد . هرگاه از یک هادی جریان عبور کند ، میدان مغناطیسی در اطراف هادی شکل می گیرد .

اگر در هسته با افزایش جریان ، شدت میدان مغناطیسی افزون شود . چگالی شار در هسته تغییر یافته و افزایش می یابد ، چگالی شار در ناحیه ای که شدت میدان مغناطیسی اندازه های کمی دارد ، تقریباً به گونه ای خطی افزایش می یابد ، در حالی که در اندازه های بیشتر ، تغییرات چگالی غیر خطی است .

به عبارت دیگر ماده ی مغناطیسی اثر اشباع را از خود نشان می دهد . مقاومت مغناطیسی ( رلوکتانس) مسیر مغناطیسی به چگالی شار بستگی دارد ، آنگاه که چگالی کم است مقاومت مغناطیسی کوچک است و هرگاه بزرگ است رلوکتانس نیز زیاد است ، از این نظر مدار مغناطیسی با مدار الکتریکی متفاوت است . زیرا عموماً مقاومت به جریان در مدار الکتریکی بستگی ندارد ، حال آنکه مقاومت مغناطیسی به چگالی شار مدار مغناطیسی وابسته است .

تلفات پس ماند ( هیسترزیس ):

حلقه های هیسترزیس با عبور جریان که به آرامی تغییر می کند در طی یک سیکل کامل به دست آمده است . در یک سیکل کامل جریان ، در چند دوره زمانی انرژی به سیستم هسته – سیم پیچ روانه می شود و در چند دوره ی زمانی دیگر انرژی به منبع باز می گردد . انرژی وارده به سیستم همواره بیشتر از انرژی برگشتی به منبع است . لذا در یک سیکل کامل از جریان که تغییرات (اچ) را به دنبال دارد مقداری از انرژی تلف می شود ، این تلف انرژی در هسته به صورت گرما آشکار می شود .تلفات توان هسته به خاطر پدیده پس ماند به تلفات پس ماند معروف است .که اندازه ی حلقه هیسترزیس با تلفات هیسترزیس متناسب است .

تلفات جریان گردابی :

از آنجایی که از مسیری که بر روی سطح مقطع هسته است شار در بر گرفته شده و این شار با زمان تغییر می کند ، لذا در آن ولتاژ القا می گردد . از این رهگذر جریان که به جریان گردابی معروف است ، گِردا،گرد مسیر حرکت خواهد کرد. چون ماده ی هسته دارای مقاومت است تلفات توان به سبب جریان گردابی به شکل گرما در هسته ظاهر می شود . و به دو شیوه کاهش می یابد :

1- ماده با مقاومت زیاد به کار برده شود . افزودن در صد نا چیزی از سیلیکون به آهن ، مقاومت را به شدت افزایش می دهد .

2- هسته لایه لایه (مورق) به کار برده شود ، در این حالت لایه های نازک ، از یکدیگر عایق بندی شده اند به ماشینهای الکتریکی قسمت هایی که در تحت تاثیر شارهای وابسته به زمان است به صورت مورق ساخته می شود .

بعضی از ماشینهای الکتریکی برای ایجاد میدان مغناطیسی از سیم پیچ یا آهن ربا استفاده می کنند ، برای ایجاد میدان توسط آهن ربا اینگونه است که فلزاتی همچون آهن ، نیکل و کبالت را که اصطلاحاً آهن سخت می گویند تحت تاثیر عملکرد حرارتی قرار داده می شوند تا استحکام مکانیکی در آنها پدیدار گردد ، و با اعمال نیرو محرک مغناطیسی زیاد به سیستم ، با برداشتن این نیرو ، چگالی شار به میزان چگالی شار ، پس ماند در سیستم باقی می ماند ، و در ماشینهای تولید میدان توسط سیم پیچ از سیم پیچ و اعمال جریان در آنها این میدان را تولید می کند . (مواد آهن ربای دائم از جنس فریت است).

مبدل های انرژی مکانیکی عموما از سه قسمت تشکیل شده اند .

1-سیستم الکتریکی 2- سیستم مکانیکی 3- میدان مغناطیسی رابط یا میدان پیوند دهنده ها

انرژی الکتریکی ورودی = انرژی مکانیکی خروجی + تلفات انرژی + افزایش انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی پیوند دهنده

تمام این تلفات به انرژی حرارتی مبدل شده وبه هدر می رود.

عمدتاً ماشینهای الکتریکی دوار از دو قسمت اصلی تشکیل شده اند :

1- قسمت ساکن که به استاتور معروف است

2- قسمت دوار که به روتور موسوم است

روتور بر روی محور نصب شده و آزادانه می تواند بین قطبهای استاتور بچرخد و این بدان معنی است که استاتور و روتور هر دو حاوی سیم پیچ حامل جریان هستند

ماشین القایی:

در این ماشینها سیم پیچی استاتور به سیم پیچی آرمیچر و سیم پیچی میدان (تحریک)عمل می کند. هرگاه سیم پیچی استاتور به شبکه AC وصل شود ،در شکاف هوایی درون ماشین شار گردانی شکل می گیرد که تحت سرعت سنکرون می چرخد. این شار دوار در سیم پیچهای روتور استاتور ولتاژ القا میکند . اگر مدار روتور بسته باشد ، در روتور جریان القایی پدید می آید . در اثر شار گردان و جریان روتور ، گشتاور حاصل می شود.

سیم پیچی روتور می تواند شبیه سیم پیچی استاتور باشد و به آن روتور سیم بندی شده گویند. روتور ممکن است از نوع قفسی سنجابی ساخته شده باشد . سرعت روتور در شرایط ماندگار خیلی به سرعت روتور نزدیک است، ولی هیچگاه سرعت روتور یا محور مساوی سنکرون نخواهد شد.

ماشین های سنکرون :

در این ماشین ها سیم پیچی میدان (تحریک)بر روی روتور قرار دارد و استاتور حاوی سیم پیچی آرمیچر است. سیم پیچی میدان توسط جریان DC تحریک می شود تا شار در شکاف هوایی درون ماشین شکل گیرد. هرگاه روتور بچرخد، در سیم پیچی آرمیچر که در استاتور جا سازی شده است ولتاژ القا می گردد.جریان آرمیچر در این ماشین ها شار گردانی در شکاف هوایی پدید می آورد که سرعت دوران این شار با سرعت چرخش روتور برابر است و لذا به این ماشین ها لفظ ماشین های سنکرون ( همزمان) اطلاق می گردد . باید دانست که ماشینهای سنکرون جزء ماشینهای جریان متناوب محسوب می شوند.

روشهای تحلیلی نشان میدهد که در ماشینهای DC ، توزیع شار روتور و استاتور در فضا ثابت است . در این ماشین ها چون این دو شار مایلند در یک راستا قرار گیرند، گشتاور حاصل می شود.

ماشینهای القایی جزء ماشینهای AC محسوب می شود و از نظر ساختاری با ماشین DC متفاوت است ، اما اصول کار آن مشابه اصول کار ماشینهای DC است . روشهای تحلیلی نشان میدهد که شار گردان روتور و شار گردان استاتور در شکاف هوایی هم سرعت بوده و به قول معروف همزمانی بین آنها بر قرار است . در این ماشین ها زاویه ای بین توزیع شار روتور و توزیع شار استاتور وجود دارد و به ان زاویه گشتاور گویند . در این ماشینها به خاطرآن که شار های روتور و استاتور مایلند در یک راستا قرار گیرند گشتاور حاصل می شود . خلاصه که ماشین های AC از نظر ساختمان با ماشینهای DC متفاوتند ، اما اصول بنیادی آنها یکسان است.

مو تورهای سنکرون دارACم پیچی بر روی روتور بوده که با منبع DC تغذیه می شود و استاتور آن حاوی سیم پیچ است که توسط منبع AC برقرار می گردد اگر سرعت زاویه ای برابر با صفر باشد ، گشتاور متوسط حاصل شده ولذا مو تورهای سنکرون خود راه انداز نیستند.اگر استاتور حاوی یک سیم پیچی باشد ، موتور سنکرون را تک فاز گویند که دارای تلفات انرژی و سر و صدای زیاد هستند و اصولاً موتور های سنکرون را سه فاخرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:35

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

2- در خصوص اعلام نظر این حقیر بعنوان نظر کارآموز چون تمامی پرونده‌ها به نحو صحیح رسیدگی و مطابق قوانین و مقررات موضوعه و موازین فقهی دادرسی شده و نظر بر صحت و درسی آنها داشته لذا بطور کلی نظر خویش را که البته در این مورد ذیصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و برای جلوگیری از تکرار در پایان هر کیس یا پرونده قید نشده است. ضمن اینکه ذکر مطالب زیاد حشو و تکراری در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئین نگارش حقوقی و ادبی است.

3- در تقریر و نگارش این گزارش سعی بر این شده است که مطالب بطور موجذ و دقیق با رعایت فنون نگارش حقوقی و قضائی و آنچه ک در عرف قضائی - قضات و اساتید بزرگوار مراعی می شود رعایت گردد لذا کاملاً موجذ و خالی از در گونه تکرار و ایراد نگارشی می باشد. و از استعمال افعال زاید و کلمات اصطلاحات غیرحقوقی کاملاً جلوگیری شده است.

4- این حقیر در شعبه هایی که مشغول کارآموزی بوده ام که غالباً تخصصی بوده فلذا با محدودیت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشکلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه کارآموزی موجود نبوده باین وصف از تکرار عناوین حقوقی وموضوعات موجود ممانعت شده است.

در آخر از همة مسئولین و عزیزان مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه تقدیر و تشکر می گردد امید که با مرهون و منت بر این حقیر نقصان این مرقومه را به بزرگواری و کرامت خویش سخاوت کرده و ببخشایند.

مجید آذرفر

سال 86

فهرست مطالب

هوالحق

عنوان صفحه

پیش گفتار......................................................................................................................................

مقدمه ...........................................................................................................................................

1- فصل اول: بخش اول مدنی......................................................................................................

2- بطلان قرارداد صوری.............................................................................................................

3- الزام به فروش سرقفلی...........................................................................................................

4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج....................................................................

5- مطابقه حق الوکاله...................................................................................................................

6- خلع ید......................................................................................................................................

7- ابطال و استرداد عین چکها......................................................................................................

8- الزام به فروش ثمن اعیانی......................................................................................................

9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه...............................................................................

10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع...........................................................................................

11- الزام به تنظیم سند رسمی.....................................................................................................

12- تغییر نام کوچک....................................................................................................................

13- اعسار از محکوم به...............................................................................................................

14- تقسیم و فروش ماترک..........................................................................................................

15- تعدیل اجاره بها.....................................................................................................................

16- تنفیذ اعمال خیار شرط..........................................................................................................

17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی...............................................................................................

18- صدورشناسنامه....................................................................................................................

19- تعیین داور.............................................................................................................................

20- فسخ اجاره و تخلیه................................................................................................................

21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی........................................................................................

22- صدور گواهی حصر وراثت..................................................................................................

23- تخلیه و تحویل آپارتمان........................................................................................................

24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی.........................................................................................................

25- دستور موقت - الزام به فک رهن.........................................................................................

26- صدور گواهی حصر وراثت..................................................................................................

27- اعسار از محکوم به...............................................................................................................

28- استرداد چکها - دستور موقت..............................................................................................

29- فسخ قرارداد..........................................................................................................................

30- تامین خواسته - مطالبه وجه.................................................................................................

31- مطالبه حقوق کارگری...........................................................................................................

32- افزایش اجاره بها...................................................................................................................

33- مطالبه حقوق کارگری...........................................................................................................

24- افزایش اجاره بها...................................................................................................................

25- مطالبه وجه حواله..................................................................................................................

27- الزام به تجویز انتقال منافع....................................................................................................

28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)................................................................................................

29- توقیف اموال (تامین خواسته)................................................................................................

30- مطالبه ودیعه.........................................................................................................................

31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت.................................................................................

32- بخش دوم : حقوق خانواده...................................................................................................

33- دستور موقت - حضانت فرزندان.........................................................................................

34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه..........................................................................................

35- دستور موقت - ملاقات فرزند...............................................................................................

36- ملاقات دائمی.........................................................................................................................

37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه..............................................................................................

38- طلاق......................................................................................................................................

39- الزام به تمکین........................................................................................................................

40- مطالبه به نفقه فرزندان..........................................................................................................

41- الزام به تمکین خاص.............................................................................................................

42- مطالبه مهریه.........................................................................................................................

43- فصل دوم: کیفری..................................................................................................................

44- کلاهبرداری...........................................................................................................................

45- جیب بری (سرقت).................................................................................................................

46- افترا (توهین)..........................................................................................................................

47- خیانت در امانت.....................................................................................................................

48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی.............................................................................

49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)........................................................................

50- جعل و غصب عناوین دولتی..................................................................................................

51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت.........................................................................................

52- جعل واستفاده از سند مجعول..............................................................................................

53- ضرب و جرح عمدی..............................................................................................................

54- صدور چک بلامحل...............................................................................................................

55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی................................................................................

56- اعتیاد و نگهداری شیشه........................................................................................................

57- مزاحمت برنسوان..................................................................................................................

58- توهین و تهدید.......................................................................................................................

59- تغییر در پلاک خودرو...........................................................................................................

60- غیبت از نظام وظیفه..............................................................................................................

61- اخلال در نظم عمومی............................................................................................................

62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم.......................................................................................

63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی..............................................................

64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی.....................................................................................

65- کلاهبرداری...........................................................................................................................

66- جیب بری (سرقت).................................................................................................................

67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب...............................................................................................

68- خیانت در امانت.....................................................................................................................

69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی.......................................................................

70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی....................................................................................

71- جعل عنوان دولتی..................................................................................................................

72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم.......................................................................................

73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی...........................................................................

74- تخلیه و تحویل.......................................................................................................................

75- پرداخت مبلغ چک..................................................................................................................

76- الزام به حضور در دفتر خانه...............................................................................................

77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی................................................................................................

78- پرداخت وجه.........................................................................................................................

79- اعمال ماده 149 قانون کار....................................................................................................

80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل...............................................................................................

81- مطابق حقوق کارگری............................................................................................................

82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی.............................................................................................

83- رفع اثر تأمین خواسته...........................................................................................................

84- پرداخت حقوق.......................................................................................................................

85- مطالبه حقوق کارگری...........................................................................................................

86- الزام به تنظیم سند رسمی.....................................................................................................

87- فروش ملک مشاعی...............................................................................................................

88- پرداخت وجه.........................................................................................................................

89- تخلیه و تحویل آپارتمان........................................................................................................

90- رفع تصرف عدوانی...............................................................................................................

91- تخلیه و تحویل.......................................................................................................................

92- تأمین خواسته (توقیف اموال)................................................................................................

93- دستور تخلیه..........................................................................................................................

94- رفع تصرف عدوانی...............................................................................................................

95- الزام به انتقال رسمی.............................................................................................................

96- تخلیه و تحویل.......................................................................................................................

97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری..........................................................................................

98- تأمین اموال...........................................................................................................................

99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی..........................................................................................

100- خلع ید.................................................................................................................................

101- تأمین خواسته.....................................................................................................................

102- توقیف اموال........................................................................................................................

103- اجرای ماده 45 قانون کار...................................................................................................

104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری.....................................................................

105- ترک انفاق............................................................................................................................

106- کلاهبرداری (فروش مال غیر).............................................................................................

107- سرقت..................................................................................................................................

108- سرقت به عنف و تهدید.......................................................................................................

109- تخریب و ایراد خسارت.......................................................................................................

110- جعل کلاهبرداری................................................................................................................

111- سرقت..................................................................................................................................

112- ترک انفاق............................................................................................................................

113- کیف قاپی.............................................................................................................................

114- تخریب.................................................................................................................................

115- رانندگی بدون پروانه...........................................................................................................

116- صدمه بدنی غیر عمدی.......................................................................................................

117- فصل چهارم........................................................................................................................

118- ممانعت از حق.....................................................................................................................

119- صدمه بدنی غیرعمدی.........................................................................................................

120- توهین و فحاشی..................................................................................................................

121- ابطال شناسنامه...................................................................................................................

122- خیانت در امانت...................................................................................................................

123- ضرب و جرح عمدی...........................................................................................................

124- مطالبه مهریه.......................................................................................................................

125- رابطه نامشروع...................................................................................................................

126- مخدوش کردن چک.............................................................................................................

127-صدمه بدنی غیرعمدی..........................................................................................................

128- ضرب و جرح عمدی...........................................................................................................

129- مزاحمت تلفنی......................................................................................................................

130- قرار رد درخواست.............................................................................................................

131- مطالبه خسارات وارده........................................................................................................

132- نگهداری مشروبات الکلی....................................................................................................

133- اعسار و تقسیط...................................................................................................................

134- ضرب و جرح عمدی...........................................................................................................

135- مطالبة بقیه مهریه................................................................................................................

136- اعسار از محکوم به............................................................................................................خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:23

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی


فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول : دفاتر محاکم

موضوع : دفاتر دادگاه 3

موضوع : اقدامات دفتر پس از صدور رأی 5

موضوع : اقسام دعاوی.. 8

موضوع : دادخواست و شرایط آن.. 11

موضوع : نحوه تشکیل پرونده 13

فصل دوم :داگاه حقوقی

موضوع : ابطال سند اجاره 17

موضوع : الزام به تنظیم سند. 21

موضوع : تنظیم سند – صدور دستور موقت... 26

موضوع : تغییر نام. 30

موضوع : ابطال رای داور 32

موضوع : خلع ید. 40

موضوع : خلع ید – قلع و قمع مستحدثات – تنظیم سند. 45

موضوع : تنظیم سند. 50

موضوع : تخلیه. 53

موضوع : ابطال شناسنامه. 57

موضوع : خلع ید- قلع و قمع.. 60

موضوع : اخذ پایان کار – تفکیک و تنظیم سند. 64

موضوع : مطالبه طلب... 68

موضوع : الزام به تنظیم سند. 74

موضوع : دستور موقت – صدور پروانه بهره برداری – ابطال رای کمیسیون.. 78

موضوع : الزام به تنظیم سند. 82

موضوع : جلب ثالث مبنی بر الزام به دریافت طلب (مطالبه طلب) 85

موضوع : تایید فسخ قرارداد. 88

موضوع : تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.. 92

موضوع : واخواهی (مطالبه وجه چک) 94

فصل سوم: اجرای احکام مدنی

موضوع : مطالبه خسارت... 99

موضوع: مطالبه وجه چک.... 101

موضوع: تنظیم سند رسمی.. 103

موضوع: مطالبات... 105

موضوع: مطالبات مهریه. 107

موضوع: مطالبه. 109

موضوع: مطالبه مهریه. 111

موضوع: الزام به تنظیم سند و انتقال سند رسمی.. 113

موضوع: تنظیم سند. 115

موضوع: مطالبه مهریه. 118

موضوع: تخلیه واحد مسکونی.. 120

موضوع مطالبه وجه سفته. 122

موضوع: مطالبه نفقه. 124

موضوع: مطالبه. 126

موضوع: مطالبه مهریه. 128

فصل چهارم: دادگاه کیفری

موضوع: ورود به عنف... 131

موضوع: جعل و کلاهبرداری.. 134

موضوع: خیانت در امانت... 137

موضوع: ایراد جرح عمد با چاقو. 139

موضوع: ترک نفقه. 141

موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی.. 143

موضوع: مشارکت در جعل معنوی.. 145

موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی.. 147

موضوع: سرقت سیم برق.. 149

موضوع: صدور چک بلا محل.. 151

موضوع: تخریب عمدی شیشه و وسائل منزل 153

موضوع: بی احتیاطی در امر رانندگی.. 155

موضوع: عدم رعایت نظامات مربوط به محیط کار 158

موضوع: بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت... 160

موضوع: ترک نفقه. 163

فصل پنجم: اجرای احکام کیفری

موضوع : تغییر کاربری.. 165

موضوع : عدم تحویل طفل.. 169

موضوع : ایجاد مزاحمت تلقی و تهدید. 172

موضوع : مزاحمت بانوان.. 174

موضوع : شرب خمر. 177

موضوع : مشارکت در نهب، تخریب ، اتلاف دسته جمعی.. 180

موضوع : ایراد ضرب و جرح عمدی.. 184

موضوع : صدور چک بلامحل.. 187

موضوع : فحاشی.. 190

موضوع : تصادف منجر به صدمه غیر عمدی.. 193

موضوع : فحاشی.. 196

موضوع : ترک انفاق و ضرب عمدی.. 198

موضوع : سرقت... 201

موضوع : ایراد صدمه بدنی غیر عمدی.. 204

موضوع : رابطه نامشروع. 207

فصل ششم: دادگاه خانواده

موضوع : مطالبه مهریه. 212

موضوع : اثبات زوجیت... 215

موضوع : مطالبه مهریه. 217

موضوع : طلاق.. 219

موضوع : مطالبه مهریه. 222

موضوع : تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به. 224

موضوع : مطالبه نفقه معوقه. 226

موضوع : طلاق.. 229

موضوع : طلاق.. 231

موضوع : طلاق.. 234

فصل هفتم: دادگاه اطفال

نام سلسله مورد آموزش : سرقت... 237

موضوع : مزاحمت تلفنی – قذف... 239

موضوع: ایراد صدمه غیر عمدی.. 241

موضوع: کشف و نگه داری مواد مخدر 244

موضوع: سرقت لوازم منزل و پرنده زینتی .. ...........................................................................................................246

فصل هشتم :دادگاه تجدیدنظر

موضوع : قتل عمدی – شرکت در نزاع دسته جمعی.. 250

موضوع : قتل عمدی و جرح شوزب زارع مولایی.. 258

موضوع : گواهی عدم امکان سازش (طلاق) 264

موضوع : تمکین.. 267

موضوع : اعسار از پرداخت مهریه. 269

موضوع : اعسار و تقسیط مهریه. 272

موضوع : مطالبه مهریه. 274

موضوع : مطالبه مهریه. 276

موضوع : تمکین.. 278

موضوع : طلاق توافقی.. 280

موضوع : الزام به تمکین.. 282

موضوع : مطالبه نفقه. 284

موضوع : مطالبه نفقه. 287

موضوع : الزام به تمکین.. 289

موضوع : اعسار از پرداخت مهریه. 291خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:22

کارآموزی اصول حسابداری پیمانکاری

کارآموزی اصول حسابداری پیمانکاری


مقدمه:


حسابداری یکی از علومی ‌است که همه روزه اکثر افراد با آن سر وکار دارند و برخی به صورت تخصصی و برخی به صورت تجربی از آن استفاده می‌کنند. حسابداری این امکان را به ما می‌دهد که میزان سوددهی و هزینه‌ها را به صورت علمی‌ و دلخواه تغییر دهیم. اطلاعات مربوط به ‌این رشته، مورد استفاده عموم مردم از مدیران صنایع، سرمایه‌گذاران، تجار و اصناف تا استفاده‌کنندگان محصولات و خدمات می‌باشد و باعث می‌شود تا اعداد و ارقام نامفهوم و گیج‌کننده به صورت اطلاعات جالب توجه و قابل نتیجه‌گیری در دسترس قرار گیرد.


فراگیری این فن به صورت تخصصی، نه تنها به صورت یک حرفه مطرح بلکه در زندگی خصوصی و شخصی نیز کارساز می‌باشد. به طور مثال نحوه صحیح بودجه‌بندی، تقسیم هزینه، تعیین قیمت تمام شده، روش‌‌های پیمانکاری، معاملات اوراق بهادار، تعیین استهلاک دارایی‌‌ها، انواع سرمایه‌گذاری، حسابداری با توجه به تورم و... از بحث‌‌های ارائه شده در این گروه می‌باشد. در پایان شاید بتوان حسابداری را به عنوان پایه اصلی صنعت، تولید و ارائه خدمات معرفی کرد. چرا که بدون وجود حسابداری و ثبت دقیق و نتیجه‌گیری صحیح از اطلاعات، پایه اصلی شرکت که همان سرمایه و نقدینگی است به لرزه درآمده و چه بسا که شرکت را به انحلال بکشاند.


تنوع موسسات و گوناگونی فعالیت های مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبـانی و اصـول عمومـی، راه حل های متناسبی را برای نگهداری حساب های فعـالیت های گوناگون، به نحـوی فراهم آورد که صورت های مالی موسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیت های موسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حل های متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.


ارجاع طرح های ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرح های یاد شده و انجام دادن فعالیت های ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیت های عمده اقتصادی است که نیازمند روش های مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیت های مالی، تهیه و تنظیم گزارش های درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورت های مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

فصل اول


عملیات پیمانکاری

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری:


در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد:


کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند.


پیمانکار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد.


قرارداد: رابطه حقوقی بین طرفین است که منشأ تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار، مدت انجام کار، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است.


موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولاً ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد.

انواع قراردادهای پیمانکاری:‌


قرارداهای پیمانکاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولاً یکی از دو حالت کلی زیر را دارا است:


الف) قراردادهای مقطوع:


در این نوع قراردادها، پیمانکار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای کل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر کار توافق می کند در برخی از موارد، بهای واحد هر کار یا مبلغ کل پیمان بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد، مصالح و سایر هزینه ها با پیمانکار است که اگر کمتر از مبلغی که از کارفرما دریافت می کند خرج نماید برایش سود محسوب می شود.


ب) قراردادهای اساسی:


در این نوع پیمان ها، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار تأدیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه ثابتی به پیمانکار پرداخت می شود.


یکی از خصوصیات قراردادهای پیمانکاری این است که مدت اجرای قرارداد معمولاً به بیش از یک دوره مالی تسری می یابد ولی طول مدت اجرای قرارداد نباید ملاک شناخت قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرد.


ج) قرار داد مدیریت اجرایی:


در این نوع قراردادها بهـای مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت حساب به پیمانکار پرداخت می شـود و هر مبلغ معین و مشخص که در ابتـدای قرارداد توافق شده و در پایان کار به عنوان حق الزحمه به پیمانکار پرداخت می شود.


در قرارداد نوع دوم که قرارداد اساسی می باشد حق الزحمه درصدی از هزینه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصی است و به هزینه ها مربوط نمی شود.

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکار:


مراحل اجرای طرح در موسسات خصوصی و عمومی تفاوت زیادی ندارند، و موسسات خصوصی تقریباً در اجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات دولتی تبعیت می کنند. اجرای طرح های عمرانی در موسسات خصوصی همانند موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که در 5 مرحله جداگانه آورده شده است:


مرحله 1- مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح:


موسسات بخش خصوصی معمولاً طرح های ساختمانی، تأسیسات و تجهیزاتی خود را با در نظر گرفتن منابع مالی، پیش بینی و سپس نقشه ها و اسناد و مشخصات اجرایی از روسا یا با کمک موسسان مشاور تهیه می کنند. مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است:

1-1- خدمات تحقیقاتی و بنیادی:


مطالعات این مرحله شامل: مطالعات منطقی، اجتماعی و اقتصادی است که بر مبنای نتایج حاصل از آن ها، تصمیم گیری کلی در مورد برنامه ها و شناخت طرح ها به عمل می آید.


2-1- مطالعات شناسایی طرح:


مطالعات این مرحله شامل: تحقیقات و بررسی های لازم به منظور تعیین هدف طرح، شناخت اجراء قشکله، داده ها و ستانده و هم چنین امکانات فنی و اجرایی با توجه به مصالح ساختمانی، تجهیزات، نیروی انسانی، سایر امکانات و محدودیت ها و بالاخره حدود سرمایه گذاری، زمان اجراء، کاسبات اقتصادی، تعیین بهره وری و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است. حاصل این مطالعات به شکل گزارشی تدوین می گردد که مبنای اتخاذ تصمیم در مورد اقدامات بعدی خواهد بود.


3-1- تهیه طرح مقدماتی:


بعد از شناخت طرح و تعیین مشخصات کلی آن بر مبنای بررسی ها و یا مطالعات توجیهی حتی و اقتصادی خاص، مطالعات مقدماتی طرح انجام می شود. خدمات مربوط به مطالعات مقدماتی شامل مطالعات تحقیقاتی و آزمایش های لازم به منظور طراحی و تهیـه نقشـه های مقدمـاتی و مشخصـات کلی، تعییـن محل های مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجـم کار و مخـارج هر یک از راه حل های پیشنهادی و هم چنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثرات اجتماعی هر یک از آن هـا می باشد. تهیه کننـده طرح مقدمـاتی مناسب ترین راه حـل را با ذکـر دلیل لازم توجیه می کند مطالعات و تحقیقات، نقشـه برداری ها و بررسـی ها و آزمایش های این مرحلـه باید به اندازه ای کامل باشد که امکان برآورد مخـارج دوره مطرح و هزینه های بهره برداری را به منظور اتخاذ تصمیم منطقی فراهم سازد و نتیجه این مطالعات و روش انجام مراحل بعد به شکل گزارشی تدوین می شود.


4-1- تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح:


تصویب طرح مقدماتی توسط دستگاه اجرایی( مجری طرح ) ‌مبنای تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح قرار خواهد گرفت. خدمات این مرحله شامل انجام مطالعات، بررسی ها، تحقیقات و نقشه برداری ها و آزمایش های لازم به منظور تهیه کلید اسناد عملیات اجرایی طرح از جمله: نقشه های اجرایی و مشخصات فنی اختصاصی، نقشه محل نتیجه آزمایش ها، برنامه زمانی اجرای کار، صنایع تهیه مصالح، برآورد مقادیر کار و پیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح می باشد.


دفتر پیمانکار

دفتر کارفرما

ثبتی ندارد

هزینه مطالعاتی طرح ××

بانک ××

پرداخت بابت مطالعات مقدماتی طرح

مرحله 2- ارجاع کار به پیمانکار:


در ارجاع کار به پیمان کار مراحل زیر باید طی شود:


1-2- تکثیر اسناد و مدارک مناقصه:


بعد از تصویب گزارش ها، نقشه ها و سایر اسناد و عملیات اجرایی و حصول اطمینان از مهیا بودن زمین یا محل اجرای طرح، اسناد و مدارک مناقصه تکثیر و در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرار می گیرد.


2-2- دعوت از پیمانکاران برای انجام طرح:


بعد از آماده شدن اسناد و مدارک مناقصه، پیمانکاران به طریق زیر از نوع و مشخصات طرح مطلع می شوند و در صورتی که مایل به اجرای طرح باشند، اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما یا مهندسین مشاور خریداری و برای بررسی و مطالعه در اختیار کادر فنی خود قرار می دهند.دفتر پیمانکار

دفتر کارفرما

ثبتی ندارد

هزینه مطالعاتی طرح ××

بانک ××

پرداخت بابت مطالعات مقدماتی طرح

ارجاع به پیمانکار به 3 طریق انجام می شود:


الف) مناقصه عمومی:


در این روش مبلغ و مشخصات طرح و شرایط شرکت در مناقصه از طریق درج آگهی در جراید به اطلاع داوطلبان شرکت در مناقصه می رسد.


ب) مناقصه محدود:


در این روش دعوت نامه شرکت در مناقصه برای شرکت هایی ارسال می شود که صلاحیت آن ها برای شرکت در مناقصه قبلاً تعیین و نام آن ها در لیست واجدین شرایط شرکت های پیمانکاری ( لیست خاص ) درج شده باشد. پس به دلیل تخصصی بودن یا ویژگی خاص کار از تعداد محدودی پیمانکار دعوت به عمل می آید.


ج) ترک مناقصه:


در مواردی که تحت شرایط خاص و بنا به شخصیت مقامات اجرایی انجام مناقصه ممکن و یا به صرفه و صلاح نباشد. پیمانکار از طریق ترک مناقصه مستقیماً انتخاب می شود.


د) توافق قیمت:


در این روش در مواردی که انجام مناقصه میسر و یا به مصلحت نباشد می توان طرح را با توافق قیمت به پیمانکار ارجاع داد.


3-2- تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه:


چنـان چه کادر فنـی پیمانکار انجام پیمان را با توجه به امکانات پیمانکار عملی تشخیص می دهد، ‌قیمت کل کار را از روی نقشه ها محاسبه و پیشنهاد می کند قیمت پیشنهادی پیمانکار برای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارک مذبور در آگهی، نظیر ضمانت نامه بانکی در دو پاکت جداگانه- پاکت «الف» حاوی ضمانت نامه بانکی و کلیه اسناد و مناقصه و پاکت «ب» فقط شامل برگ پیشنهاد مبلغ کل- به کارفرما (مناقصه گزار) تسلیم می شود.


4-2- انتخاب پیمانکار:


کمیسیـون مناقصـه برای تعییـن برنده مناقصه، پیشنهادهای واصلـه را با رعایت آئین نامه معاملات دولتـی افتتاح و قرائت می کند. کمیسیون مزبور ابتدا پاکت الف را باز می کند و در صورتی که پیمانکار تمامی شرایط مزبور در مناقصه را رعایت و کلیه مدارک را ارسال کرده باشد، مبادرت به افتتاح پاکت ب می کند. مناقصه گزار پس از ارزیابی پیشنهادها و تهیه جدول مقایسه، از بین پیشنهادهایی که تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از قیمت اعتدال خارج نباشد. مناسب ترین پیشنهاد از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی می کند. ضمانت نامه شرکت در مناقصه در صورتی که برنده مناقصه از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع کارفرما ضبط خواهد و از نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت می شود.


دفتر پیمانکار

دفتر کارفرما

پیمان در دست اجرا ××

هزینه شرکت در مناقصه ××

انتقال هزینه شرکت در مناقصه به حساب پیمان در جریان ساخت

دارایی در جریان ××

هزینه مطالعاتی طرح ××

انتقال هزینه مطالعاتی طرح به حساب دارایی در جریان تکمیل

مرحله 3- انعقاد قرارداد با پیمانکار:


پس از این کـه برنده مناقصـه تعیین شـد قراردادی بین پیمانکار و کارفرما منعقـد و ضمانت نامـه های شرکت در مناقصه آزاد می شود. اهم مواردی که در قرارداد پیش بینی می شود، شامل موارد زیر است:


1-3- نام طرفین قرارداد ( کارفرما- پیمانکار ).


2-3- موضوع پیمان:


اجرای عملیات کارهای اصلی، کارهای فرعی و کارهای جدید احتمالی است. کارهای فرعی عملیاتی را شامل می شود که به منظور اجرا و نگهداری عملیات موضوع پیمان ضروری است، اما جزء کارهای اصلی پیمان محسوب نمی شود به طور کلی منظور از موضوع قرارداد مال یا عملی است که هر یک از طرفین تسلیم یا انجام آن را به عهده می گیرند.


3-3- مبلغ پیمان:


مبلغـی که پیمان براساس آن منعقد می شود و با توجه به شرایط عمومی پیمان مبلغی به آن اضافه یا کسر می گردد. دستگاه های اجرایی موظفند در ارجاع کارهای اضافی به پیمانکار یا تغییر در مقادیر کار مفاد بخش نامه به شرایط عمومی پیمان را رعایت کنند.


4-3- مدت پیمان:


مدتی است که پیمانکار تعهد می کند در طی آن کارگاه را تجهیزات و عملیات مورد پیمان را اجرا کند.


5-3- تأییدات و تعهدات پیمانکار:


به طور خلاصه پیمانکار تأیید می کند که هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن به جهل خود استناد نماید.


6-3- تعهدات و اختیارات کارفرما:


کارفرما متهعد است کلیه زمین هایی را که برای تأسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است در تاریخ هـایی که در برنامـه تفصیلی اجرایی منظم به پیمان پیش بینی شده است طبق صورت جلسـه به پیمانکار تحـویل دهـد. هم چنین کارفرما در مدت اجرای پیمان می تواند توسط دستگاه نظارت، مهندس مقیم و یا مأمورین دیگری عملیات پیمانکار را بازرسی کند.


7-3- ضمانت نامه انجام تعهدات:


در موقع امضاء قرارداد پیمانکار باید ضمانت نامه ای ( در حال حاضر 50% مبلغ اولیه پیمان ) از بانک مورد قبول کارفرما طبق نمونه ای که معمولاً ضمیمه اسناد مناقصه است اخذ و تسلیم کارفرما کند. ضمانت نامه مذکور باید تاریخ تصویب صورت مجلس تحویل موقت موضوع پیمان معتبر توبه دستور کارفرما قابل تمدید باشد.


دفتر پیمانکار

دفتر کارفرما

پیمان در دست اجرا ××

سپرده نقدی ضمانت نامه پیش پرداخت ××

بانک ××

ثبت کارمزد و سپرده نقدی ضمانت نامه پیش پرداخت

ثبتی ندارد

حساب انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت ××

طرف حساب انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت ××

ثبت صدور ضمانت نامه پیش پرداخت معادل 20% مبلغ اولیه پیمانحساب انتظامی- ضمنت نامه پیش پرداخت ××

طرف حساب انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت ×× ثبت ضمانت پیش پرداخت شرکت

حساب انتظامی- وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت ××

طرف حساب انتظامی- وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت ××

ثبت ضمانت نامه پیش پرداخت

8-3- پیش پرداخت و ترتیب واریز آن:


کارفرما موافقت می کند به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات وی درصدی از مبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامه بانکی پرداخت کند.


دفتر پیمانکار

دفتر کارفرما

بانک ××

پیش دریافت ××

ثبت پیش دریافت پیمان

پیش پرداخت ××

بانک ××

ثبت پیش پرداخت پیمان

9-3- جریمه تأخیر:

اگر کسی تعهد به امری کند یا تعهد نماید از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تسویه شده باشد و یا بر حسب قانون موجب زمان باشد توافق طرفین درباره میزان خسارت ممکن است به این شکل باشد که میزان خسارت را قبلاً ارزیابی نمایند و در قرارداد مبلغ مقطوعی را معین کنند که در صورت اجراء یا عدم اجـراء یا در صورت تأخیر قابل پرداخت باشد جریمه تأخیر معمولاً در موارد جداگانه ای در قراردادهای پیمانکاری پیش بینی می شود و خسارت و جرائم قابل پرداخت توسط پیمانکار که ناشی از تأخیر و تکمیل کارها یا سایر علل باشد، تماماً به عنوان هزینه پیمان تلقی می گردخرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:39

کارآموزی مونتاژ پراید

کارآموزی مونتاژ پراید

ایستگاه 1 : ایستگاه نوار سقفی

کد کارگر مشغول به کار : A

مراحل اصلی فعالیت :

325 ـ TP : پاک نمودن شیار مخصوص نوار سمت چپ توسط مایع پاک کننده و زدن ماستیک

001ـ TP : چسباندن زه سمت چپ و زدن چسب کاغذی به دو سر زه سقف به منظور ثابت نگهداشتن آن .

326 ـ TP : پاک نمودن شیار مخصوص نوار سقف سمت راست توسط مایع پاک کننده و زدن ماستیک .

290 ـ TP : چسباندن زه سمت راست و زدن چسب کاغذی به دو سر زه سقف به منظور ثابت نگهداشتن آن .

زمان استاندارد برای نصب قطعات :

قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

1. زه های مشکی رنگ

2. ماستیک « مشکی رنگ » برای چسباندن زه روی سقف

1 ـ زدن ماستیک به شیار (01)1 ـ چسباندن زه و زدن چسب کاغذی

ایستگاه 2 : دیاق سپر و محل لوله سوخت

کد کارگر مشغول به کار : OG

مراحل اصلی فعالیت :

003 ـ TP : درگیر نمودن مجموعه لوله ترمز و نیز بین به زیر بدنه و جا زدن بست پلاستیکی و ثابت کردن لوله ترمز چرخ سمت چپ از مجموعه لوله های زیراتاق به سمت مذکور در محدوده روی شاسی عقب .

015 ـ TP : نصب پایه کناری سپر عقب همراه خار مربوطه آن توسط چند عدد پیچ سمت راست و چپ .

034 ـ ISI : ثابت کردن مجموعه لوله های سوخت و ترمز زیر اتاق در قسمت انتهای اتاق توسط بست های پلاستیکی و قرار دادن لوله ترمز چرخ عقب راست به داخل براکت نگهدارنده لوله

010 ـ TP : نصب دو عدد درپوش داخل آستر گلگیر عقب و یک عدد درپوش زیر سپر عقب سمت راست .

583 ـ TSI : جا زدن سر شیلنگ لاستیکی مجموعه برگشت بنزین به سر لوله مربوط به برگشت بنزین موجود روی مجموعه لوله های ترمز و بنزین اصلی .

قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

1. لوله سوخت

2. خارهای زیر گلگیر

3. بست های پلاستیکی

4. پایه های فلزی سپر عقب

5. درپوش برای زیر گلگیر

6. پیچ

2 ـ محل سوخت لوله

نوع فایل:word

سایز :11.9 MB

تعداد صفحه :90خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کارآموزی، مونتاژ، پراید
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:38

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در دفتر خدمات ارتباطی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در دفتر خدمات ارتباطی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

تاریخچه پست‌.. 1

ضرورت شکل‌گیری پست.. 3

خط مشی‌های اساسی و سیاستهای پست.. 5

خدمات و فعالیتهای پست.. 6

اعتبارات.. 7

اهیمت اقتصادی اعتبار. 8

انواع اعتبار. 9

چگونگی دریافت اعتبار و نظارت بر نحوة استفاده از آن.. 12

تقسیم اعتبار بر حسب مدت اعتبار. 15

حد و میزان اعتبا ر. 15

اعتبار متعدد و مختلف... 16

تسهیلات اعتباری.. 18

اقسام عمده پیش پرداختهای تضمین نشده بانکها 20

اوراق اعتباری.. 22

اعتبار مصرفی.. 25

روند اعطای وام فروش اقساطی در پست.. 32

مراحل تکمیل فرم قرارداد فروش اقساطی.. 33

ثبت بیمه کالای موضوع مضاربه. 39

مساقات.. 41

عملیات حسابداری مساقات.. 42

فصل حقوق و دستمزد 44

حقوق پایه 44

حق بیمه‌های اجتماعی 45

کسور توافقی 46خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:49

گزارش کارآموزی رشته حسابداری بانک ملی شعبه حافظ جنوبی شهرستان ایذه

گزارش کارآموزی رشته حسابداری بانک ملی شعبه حافظ جنوبی شهرستان ایذه

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

تشکیل بانک بشکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی( 1324 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . در این پیشنهاد پس از اشاره به تاثیر بانک درپیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست و تاکید براینکه چنین موسسه‏ای باید با اشتراک و اتفاق دولت و ملت بوجود آید. متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.

پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک ر ا نمودند و در آذرماه 1285 اعلان آن که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود انتشار یافت .
در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.

از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.

پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.

اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند

بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید .

سرمایه اولیه بانک 20 میلیون ریال بود که فقط 8 میلیون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمایه بانک به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به دومیلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است .

با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از 27 نفر تجاوز نمی‏کرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر 45 هزار نفر است .

در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید .

نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد .
تاسیس بانک کارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارایی اداره میگردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال 1318 این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد .

در تاریخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه 1311 نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت .

صندوق پس انداز : در سال 1318 بموجب قانونی بمنظور تشویق و ترغیب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانک ملی ایران تاسیس شد که پس از استقرار نظام بانکداری اسلامی بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، یکی از واحدهای فعال بانک بشمار میرود .

نخستین مجله اقتصادی کشور در سال 1313 انتشار یافت که اولین نشریه آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود که به تهیه شاخص قیمتها، شاخص عمده فروشی و تحول وقایع اقتصادی مبادرت و توانست گام موثری برای تهیه زمینــــــــه مطالعــــــــات اقتصادی در کشــــــور را فراهم آورد این نشریه به همت دکتر لوتس گیلهامر DR. Lutz Glelhammer اولین رئیس اداره بررسیهای اقتصادی و احصائیه(آمار) بانک منتشر شد .

بانک کشاورزی تفکیک بانک فاحتی از بانک : در قانون اجازه تأسیس بانک مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتی بانک، توسعه یابد به بانک مستقلی تبدیل گردد. در تاریخ 25 تیر ماه 1312 شعبه فلاحتی بانک ملی ایران تفکیک و به بانک مستقلی نام بانک کشاورزی تبدیل شد .

بانک مرکزی : تا قبل از سال 1338 بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را بعهده داشت در سال 1338 لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران به تصویب مجلس رسید و از هجدهم مرداد 1339 وظایف بانک مرکزی از بانک ملی منتزع و با سرمایه 6/3 میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود.

آرزوی مردم ایران و علاقه آنها برای تاسیس بانک ملی رهایی از سلطه اقتصادی و سیاسی بیگانگان و جلوگیری از تسلط آنها بر منابع حیاتی و ذخائر کشور بود، بانک ملی و دیگر بانکهائیکه پس از آن آغاز فعالیت نموده‏ اند ، توانستند خدمات مفید و ارزنده‏ای مانند جمع آوری سپرده‏های مردم، حل مشکل نگهداری وجوه نقد و طلا و نقره، نگاهداری حساب خزانه دولت،‌اعطای تسهیلات اعتباری جهت راه‌اندازی کارخانجات و موسسات بزرگ تولیدی و زیربنائی ، احداث واحدهای صنعتی- کشاورزی ، تسهیل در روابط تجاری داخلی و خارجی را ارائه نمایند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی،‌تغییر سیستم بانکداری و حذف ربا و ایجاد بانک بر مبنای تعالیم و احکام اسلامی مورد توجه قرار گرفت که پس از تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و ابلاغ آن به بانکها، دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی تهیه و از اول فروردین ماه 1363 این قانون در بانک ملی ایران مورد اجرا گذاشته شد .

اکنون بیش از80 سال است که از تأسیس پرافتخار بانک ملی ایران می‏گذرد . در حال حاضر بیش از 3200 شعبه فعال در داخل و 16 شعبه فعال در خارج کشور مشغول بکارند که باعث شده این بانک یکی از قوی‏ترین مؤسسات

مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد

بانک ملی ایران بمنظور اجرای هر چه صحیحتر قوانین که با دوصنعت بارز و مهم آن وجه تمایز سیستم بانکداری اسلامی و نظام بانکداری در جهان امروز است تعیین حذف ربا از سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور و استفاده از سرمایه های بانک و سپرده های مردم بمنظور رشد اقتصادی برای محرومین و ایجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش کارکنان متعمد و متخصص خود توانسته است گامهای موثر و مفیدی را بردارد.

فهرست مطالب

مقدمه------------------------------------------------ 1

ادارات بانک عبارتند از 7

فرهنگ سازمانی « رفتار اداری 9

سازمان چیست ؟ 9

انواع مختلف ساخت سازمانی 10

سازمان رسمی و غیر رسمی 10

سازمان رسمی 10

سازمان غیررسمی 11

تفاوت های سازمان رسمی و غیررسمی 11

فصل اول--------------------------------------------- 14

تعریف پول 15

انواع پول 15

وظایف پول 17

تشکیل بانک مرکزی 18

بانکداری در ایران 19

وظایف بانکها 23

ملی شدن بانکها 25

اداره امور بانکها 26

مجمع عمومی بانکها بدوصورت تشکیل می شود 27

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 27

شورایعالی بانکها از 8 نفر عضو بشرح زیر تشکیل می شود 29

پیشنهاد انتصاب اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی 30

شورای پول و اعتبار 31

ادغام بانکها 32

بانک صادرات 33

حذف بهره از سیستم بانکی 37

فصل دوم-------------------------------------------- 41

صندوق 43

عملیات صندوق 43

تعریف صندوق 44

ساختار دایره صندوق 44

اهم مسئولیتهای رئیس دایره صندوق بشرح زیر است 45

اهم وظایف و مسئولیتهای سر تحویلدار بشرح زیر می باشد 48

اهم وظایف کاربران بشرح زیر می باشد 50

کلید های صندوق یاخزانه 52

فیشهای نقدی 55

روش نگهداری فیشهای نقدی در دایره صندوق 56

صرفه جوئی در مصرف فرمها و اسناد 57

اختیارات و رمز کارکنان 58

اموریکه در دایره صندوق انجام می پذیرد 61

دریافت وجوه نقد 62

اسناد صادره جهت منضور نمودن وحوه وصولی بشرح زیر می باشد 75

پرداخت وجوه نقد 76

نقل و انتقال وجوه 81

صورت وضعیت صندوق 85

کسری یا فزونی صندوق 87

یادآوری 89

دوبار شماراسکناس 89

فصل سوم----------------------------------------------- 92

نتیجه گیری 93خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:48

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در تامین اجتماعی شهرستان ایذه

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

تقدیر و تشکر
فصل اول
آشنایی با تامین اجتماعی

آشنایی با تامِین اجتماعی
مشمولین قانون تامین اجتماعی حسب ماده 4 عبارتند از
منابع درآمد سازمان به شرح زیر است
هدف از تاسیس
فصل دوم
تشریح روند کار
تشریح وظایف واحدهای مختلف و ارائه خدمات
تشریح وظایف واحد حسابداری

تشریح روند کار واحدهای مختلف
قسمت امور بیمه شدگان
قسمت بازرسی
قسمت اجرائیات
قسمت حسابداری
قسمت اموراداری و خدمات
تشریح وظایف واحد حسابداری
سیستم های واحد حسابداری شامل موارد زیر است
سیستم حقوق و دستمزد
1- اطلاعات پایه
تعریف جداول محاسباتی
خلاصه اطلاعات پرسنل
پرداخت و کسور ترکیبی
- اطلاعات حقوقی گروهی
- اطلاعات حقوقی فردی
گزارشات متمم
گزارشات آماری و نموداری
وام کارگشایی
صورت مغایرت بانکیخرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:27

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شهرداری منطقه 11 تهران

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شهرداری منطقه 11 تهران

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

«فهرست مطالب»

-فصل اول

1-1مقدمه......................................................................................................... 1

2-فصل دوم

1-2-تاریخچه شهرداری.................................................................................. 3

2-2-تاریخچه منطقه 11................................................................................... 5

3-2-قواعد کلیه ............................................................................................... 5

4-2-وظایف شهرداری.................................................................................... 7

5-2-نمودار سازمانی شهرداری..................................................................... 13

6-2-شرح وظایف شهرداری و معاونین شهردار............................................ 14

7-2-نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار............................................... 15

8-2-مقررات استخدامی شهرداری.................................................................. 17

9-2-مقررات جزائی......................................................................................... 17

10-2-تعداد پرسنل شهرداری منطقه 11......................................................... 18

11-2-فعالیت های جاری شهرداری................................................................ 19

12-2-اهداف و فعالیت های آتی ..................................................................... 20

-مساحت منطقه 11........................................................................................... 20

-محدوده جغرافیایی منطقه 11......................................................................... 21

-میادین منطقه.................................................................................................. 21

-مناطق همجوار................................................................................................ 21

-جمعیت ساکن درمنطقه................................................................................... 21

-تعداد نواحی.................................................................................................... 22

-تعداد محله...................................................................................................... 22

-میانگین سنی جمعیت منطقه ........................................................................... 22

-تعداد خانوار .................................................................................................. 22

-رشدجمعیت ................................................................................................... 23

-میزان با سوادی و بی سوادی جمعیت........................................................... 23

3-فصل سوم

1-3-شرح وظایف معاونت مالی و اداری شهرداری ...................................... 24

2-3-نمودار سازمانی معاون مالی و اداری شهرداری .................................. 25

3-3-شرح وظایف اداره حسابداری ................................................................ 26

4-3-نمودار سازمانی اداره حسابداری شهرداری ......................................... 29

5-3-سیستم حسابداری .................................................................................. 30

6-3-عملکرد اطلاعاتی ..................................................................................... 31

7-3-عملکرد کنترلی ........................................................................................ 31

8-3-عملکرد خدماتی........................................................................................ 32

9-3-عوامل سیستم حسابداری ....................................................................... 32

10-3-طرز کار سیستم حسابداری ................................................................. 34

11-3-ورودی سیستم حسابداری .................................................................. 35

12-3-پردازش اطلاعات .................................................................................. 37

13-3-خروجی یا محصول سیستم حسابداری ............................................... 42

14-3-استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ........................................................ 44

15-3-استفاده کنندگان برون سازمانی .......................................................... 45

16-3-سایر استفاده کنندگان........................................................................... 49

17-3- استفاده کنندگان درون سازمانی ........................................................ 52

18-3-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداری تعهدی و ارزش نقدی53

19-3-ثبت های هزینه، انبار و اموال .............................................................. 54

20-3-ثبت های مربوط به پروژه ها، سرمایه گذاری ها و مشارکت ............. 56

21-3-ثبت های درآمد با توضیحات ............................................................... 57

22-3-نگرشی بر سیستم حسابداری کامپیوتری شهرداری ........................... 66

-منوی اصلی وزیر مجموعه ها........................................................................ 67

-مشاهده دستور دریافت ................................................................................. 67

-مشاهده سند بهادار ....................................................................................... 72

-تنظیم سند....................................................................................................... 73

-حدف سند....................................................................................................... 75

-دریافت اسناد از درآمد.................................................................................. 77

-استرداد اسناد به مؤدی................................................................................. 78

فصل چهارم

1-4-شرح فعالیت های کارآموز ..................................................................... 80

طبقه بندی حسابها............................................................................................ 83

حسابهای معین ................................................................................................ 102

گروه و حسابهای تفضیلی ............................................................................... 106

حسابهای تفضیلی درآمدی .............................................................................. 111

حسابهای تفضیلی هزینه ای ............................................................................ 115

عنوان گروه های اصلی و فرعی (طبقه حساب)................................................ 118

ترازنامه ........................................................................................................... 119

نتایج عملکرد (صورت درآمد و هزینه)............................................................. 120

حسابهای آماری و ترازنامه افتتاحیه و اختتامیه ............................................. 121

پیوست و ضمائمخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:43

کارآموزی قضایی: مسئولیت کیفری پزشکان

کارآموزی قضایی: مسئولیت کیفری پزشکان

انگیزه ام در طرح این موضوع عمدتاً پاسخ به سوالات و اعترافات همکاران محترم پزشک و صاحبان حرف پزشکی در سازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی است که چرا به دادگستری احضار و یا جنب می شوند و حتی در رابطه با جرایم حرفه ای که امری تخصصی است در محاکم عمومی تعقیب می شوند و به نتیجه رسیدگی‌های هیئتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی واقعی داده نمی شود و تخلفات صنفی و حرفه ای آنان علی رغم صدور رای نهایی مجدداً مورد رسیدگی واقع می شود. به همین منظور لازم می دانم موضوعات مربوط به این موضوع را به طور خلاصه و در حد و مجال مجله وزین سازمان پزشکی قانونی عنوان نمایم و تفصیل آن را چنانچه ضروری باشد به زمان مناسب دیگری واگذارم. بیجا نیست برای توضیح این مطلب مقدمتاً‌ بدانیم مسئولیت چیست و مصونیت از تعقیب کدام است و پاسخگویی پزشک و صاحبان سایر حرف در برابر رفتار خلاف قانون از کدام نوع مسئولیت است.

فهرست مطالب

تعریف مسئولیت وموضوعات مربوط به آن

مسئولیت کفیری پزشک دررابطه با جرائم عمومی

مسئولیت کیفری پزشک دررابطه با جرائم ناشی از حرفه پزشکیخرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 80 >>