X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:19

روش های یاددهی و یادگیری

روش های یاددهی و یادگیری

کار و بحث گروهی

امروزه در دنیا، هیچ کاری در زمینه های علم ، فناوری ، اقتصاد و حتی فکرواندیشه ، به صورت فردی انجام نمی شود. کارگروهی یکی از روش های اصلی تدریس در کلاس علوم است وضرورت دارد که دانش آموزان را به کارگروهی واداریم .

کاروبحث گروهی ، در عین اینکه یک روش آموزشی است ، برای ما هدف نگرشی بسیارمهمی تلقی می شود کارگروهی فرصت ایجاد نگرش های مثبت نسبت به مدرسه و علم را در اذهان دانش آموزان به وجود می آورد و تعامل عاطفی را بین آنها تقویت می کند .

انسان موجودی اجتماعی است . کار و بحث گروهی ، دانش آموزان را با مشکلاتی که بر سر راه زندگی اجتماعی آنها در بزرگسالی وجود دارد ، آشنا می سازد و راه مقابله با مشکلات رابه آنها می آموزد . در واقع ، این تمرینی کوچک برای رسیدن به زندگی اجتماعی بهتر است . درجریان کار گروهی ، دانش آموزان جدا از تجربه اندوزی در تقسیم کار و مسئولیت ، تجربیاتی نیز درزمینه ی مدیریت و سازماندهی فعالیت ها به دست می آورند .

شرکت درکاروبحث گروهی باعث ایجاد یادگیری عمیق تروماندگارترمی شود.

در حال حاضر، در کلاس های علوم به دانش آموزانی برمی خوریم که در یک زمینه ی خاص دارای اطلاعات زیاد و حتی بیشترازمعلم هستند. این اطلاعات ممکن است از طریق دیدن یک فیلم ، مطالعه ی یک کتاب و حتی مسافرت و تجربه ی عملی کسب شده باشد. در بحث گروهی ، معلم با ایجاد فضای بحث گروهی ، کلاس را ازاطلاعات این دانش آموزان بهره مند می کند و در عین حال ، این افراد نیز تشویق می شوند.

در بحث و کارگروهی ، معلم باید مراقب باشد تا هیچ کدام از دانش آموزان منزوی و گوشه گیر نباشند و همه مشارکت کنند. کار گروهی روحیه ی همفکری ، همیاری و همدلی را در دانش آموزان افزایش می دهد و جلوی رقابت ناسالم را می گیرد.

تعداد افراد گروه با توجه به نوع فعالیت متفاوت است و به امکانات کلاس و سن دانش آموزان هم بستگی دارد . همچنین ، تقسیم کار باعث ایجاد انگیزه و پویایی در گروه می شود . معلم باید مراقب باشد تا درحین انجام کار گروهی ، دانش آموزان ازموضوعی که باید در مورد آن بحث کنند و کار گروهی انجام دهند منحرف نشوند و در صورت انحراف ، باید آنان را با روش های مناسب به سوی هدف اصلی سوق داد.

در کار و بحث گروهی،هدف اصلی انجام کار به صورت گروهی است ، نه به صورت انفرادی در گروه.یک مشکل اصلی در کار گروهی ، شکل آرایش صندلی ها و نیمکت های کلاس است . تغییر آرایش کلاس و یا تشکیل کلاس در محیط خارج از کلاس ، فرصت های مناسب و جذابی را برای یادگیری بهتر فراهم می سازد.

به عنوان نکته ی آخر در این بحث متدکر می شویم که در ای روش نیز باید جلوی افراط و تفریط را گرفت . انجام کار گروهی نباید به معنی نفی و فراموش کردن آن دسته از فعالیت های انفرادی باشد که روحیه ی اتکا به نفس را پرورش می دهند.

روش بارش مغزی

یکی از روش های معمول در کار گروهی روش(( بارش مغزی))است.در این روش معلم موضوعی را تعیین می کند که مطالب آن عیناً در کتاب نیامده است. موضوع های انتخاب شده باید طوری باشند که دانش آموزان درمورد آن اطلاعاتی ، ولو اندک داشته باشند.موضوع هایی که دانش آموزان هیچ اطلاعاتی ازآنها ندارند ، مناسب نیستند .

پس ازطرح موضوع ، باید دانش آموزان به تبادل اطلاعات در گروه های خود بپردازند. البته ، معلم باید با یک سلسله سؤالات بحث را کنترل و هدایت کند . پس از بحث گروهی ، باید پاسخ های افراد و گروه ها را جمع بندی کرد. در این مرحله می توان از تخته ی کلاس استفاده کرد. در این روش ، پاسخ ها رفته رفته تکمیل می شوند و دانش آموزان دردانش یکدیگر سهیم می شوند . بعلاوه ، معلم انرژی زیادی صرف نمی کند و فقط ، ضمن هدایت بحث ، در مواردی که دانش اموزان هیچ اطلاعاتی ندارند ، کاستی را برطرف می سازد و بحث را ادامه می دهد.

نوع فایل:word

سایز :21.4 KB

تعداد صفحه : 26خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: یاددهی، یادگیری
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:16

مطالعة بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری

مطالعة بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری

در گذشته تصور بر این بود که هوش ذاتی فرد، که از والدین به ارث می‌رسد، عامل مهم یادگیری است. در حال حاضر بر این باورند که بخش مهمی از رفتارهای هوشمندانه را کارکردهای شناختی تشکیل می‌دهد و کارکردهای شناختی، اکتسابی و تغییرپذیر محسوب می‌شود (سیف ، 1376).

از اواخر دهه 1970 به بعد، بحث در مورد سبک‌های یادگیری رونق پیدا کرد. از سبک‌های یادگیری تعاریف گوناگونی ارائه شده است. با وجودی که از این اصطلاح به طرق گوناگونی تعریف به عمل آمده، ولی عمدتاً بر این نکته تأکید می شود که سبک‌های یادگیری شامل باورها یا اعتقادات، رجحانها و رفتارهایی است که افراد بکار می‌برند تا در موقعیت یادگیری به خود کمک کنند (حسینی، 1377).

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات طرح

مقدمه

?-? بیـان مسئلـه :

?-? اهداف تحقیق:

?-?-?هدف کلی:

?-?-? اهداف خاص:

?-? اهمیت و ضرورت تحقیق

?-? سؤالات تحقیق:

?-? فرضیه‌های تحقیق:

?-?-? فرضیه های خاص:

?-?-? فرضیه‌های فرعی:

?-?متغیرهای مورد تحقیق:

?-? تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق:

?-? تعریف عملیاتی متغیرها:

?-? چهارچوب نظری تحقیق

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مقدمه

الف ـ مرور مبانی نظری تحقیق:

?-? تعریف یادگیری:

?-? سطوح یادگیری

?-? تفاوت‌های فردی در یادگیریشناخت و فراشناخت

?-? تعریف

?-? راهبردهای شناختی و فراشناختی

?-? تفاوت سبک‌های یادگیری با سبک‌های شناختی:

?-? ویژگی‌های اساسی سبک‌های شناختی:

?-? انواع سبک‌های یادگیری شناختی:

?-? سبک های یادگیری و شناختی:

?-?? تعریف سبک یادگیری و شناختی

?-?? نظریه‌های سبک شناختی

?-?? انواع سبک های یادگیری

?-?? انواع سبک ‌های شناختی

?-?? سبک‌های عاطفی

?-?? سبک‌های زیستی

?-?? مبانی نظری ریخت‌های شخصیتی:

?-??-? تعریف شخصیت

?-??-? ریخت شخصیتی:

?-?? طبقه بندی ریخت‌های شخصیتی براساس ویژگی‌های جسمانی:

?-?? طبقه بندی ریخت های شخصیتی براساس رویکرد روان تحلیل گری

?-??-? ریخت‌های شخصیتی یونگ:

?-??-? ریخت‌های شخصیتی مایرز و بریگز

?-?? رویکرد صفات : وراثت شناسی شخصیت

?-?? شناسایی ابعاد شخصیت

?-?? نظریه بازداری

?-?? نظریه انگیختگی

?-?? روان رنجورخویی

?-??-? فعالیت خودکارو روان‌رنجورخویی

?-?? روان پریش خویی

?-??-? هورمون‌ها و روان‌پریش‌خویی

?-?? طبقه بندی ریخت‌های شخصیتی براساس نظریه‌های صفت:

?-??-? ریخت‌های (صفات) شخصیتی آلپورت

?-??-? صفات شخصیتی کتل:

?-??-? الگوی پنج عاملی رابرت مک کری و پل کوستا:

?-?? طبقه‌بندی ریخت‌های شخصیتی براساس نظریه‌های انتخاب شغل و حرفه:

?-??-? نظریه خصیصه ـ عامل:

?-??-? نظریه رو:

?-??-? نظریه هالنــد :

?-??-? ریخت‌های شخصیتی هالنـد :

?-??-? محیط‌های شغلی هالنـد:

?-?? یافته‌های پژوهش:

?-??-? رابطه بین ریخت‌های شخصیتی با جنس

?-??-? رابطه بین سبک‌های یادگیری باجنس

?-??-? رابطه بین ریخت‌های شخصیتی با گرایش‌های تحصیلی و شغلی

?-??-? رابطه بین سبک‌های یادگیری با گرایش‌های تحصیلی و شغلی

?-?? نقد موضع‌گیری‌ها و تحقیقات به انجام رسیده

?-?? مرور تحقیقات قبلی :

?-??-? مروری بر پژوهشهای وابسته به سبک های یادگیری و ابعاد شخصیت

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

?-? نوع تحقیق

?-? جامعه آماری

?-? حجم نمونه تحقیق

?-? روش نمونه‌گیری

?-? ابزارهای مورد استفاده

?-? شیوه اجرای تحقیق

?-? روش‌های آماری و طرق تحقیق

?-? شاخص‌های پایانی آزمون

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه

?-?توصیف آماری داده‌ها:

?-?-? جداول توزیع فراوانی متغیرهای مورد مطالعه

?-? استنباط آماری داده‌ها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

?-? نگاه اجمالی به تحقیق انجام شده

?-? بحث

?-? نتیجه‌گیری

?-? محدودیت های تحقیق

?-? پیشنهادها

?-? پیشنهادهای کاربردی

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

در گذشته تصور بر این بود که هوش ذاتی فرد، که از والدین به ارث می‌رسد، عامل مهم یادگیری[1] است. در حال حاضر بر این باورند که بخش مهمی از رفتارهای هوشمندانه را کارکردهای شناختی تشکیل می‌دهد و کارکردهای شناختی، اکتسابی و تغییرپذیر محسوب می‌شود (سیف ، 1376).

از اواخر دهه 1970 به بعد، بحث در مورد سبک‌های یادگیری[2] رونق پیدا کرد. از سبک‌های یادگیری تعاریف گوناگونی ارائه شده است.

1-1 بیـان مسئلـه :

دیدگاه روانشناسی معاصر، ذهن انسان را بعنوان نظام پیچیده‌ای از فرآیندهای متعامل در نظر می‌گیرد که اطلاعات مختلف را به شیوه‌های متفاوتی پردازش می‌نماید. سبک‌های مختلف یادگیری درواقع بیان کننده نحوه پردازش اطلاعات در مقابل محرک‌های گوناگون می‌باشد. در عین حال که افراد در موقعیت‌های گوناگون، اطلاعات را با توجه به شرایط محیطی پردازش می‌نمایند، دارای کلیتی یکپارچه و خاص خود هستند و این کلیت، دارای ویژگی‌های کم و بیش باثبات و پایدار است. افراد با توجه به این ویژگی‌های کم و بیش باثبات و پایدار، به صورت منحصر به فرد عمل می‌نمایند. این‌گونه عمل کردن، برخورد با محیط و با موقعیت‌های یادگیری، تابع سبک یادگیری است و در نهایت سبک یادگیری، تابع ویژگی های شخصیتی کم و بیش ثابت و پایدار می باشد.

نوع فایل: word

سایز : 25.0 MB

تعداد صفحه:152خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:25

تحقیق ناتوانی یادگیری و اختلالات خواندن

تحقیق ناتوانی یادگیری و اختلالات خواندن

چکیده

خواندن نوعی مهارت ابزاری است. ما از این مهارت ابزاری به عنوان وسیله های برای انجام کارهای دیگر استفاده می کنیم. ما داستان های بلند درباره رمان های عاشقانه، طنزهایی درباره سیاست، پیام های تبلیغی محصولات، کتاب های آشپزی که چگونگی پختن غذا را به ما می آموزند و صفحات شبکه اینترنت، صورت مسائل را در درس ریاضی بخوانیم و بسیاری از کارهای دیگر که با کسب مهارت خاوندن می توانیم انجام دهیم. دانش آموزانی که خواندن را به خوبی یاد گرفته اند مزیت بزرگی نه تنها در مطالعه ادبیات دارند، بلکه در تاریخ و ریاضی نیز از این مزیت بهره مندند. خواندن برای افراد بزرگسال نیز یک ضرورت است. استخدام و شاغل شدن و بسیاری از ضروریات زندگی نظیر گرفتن گواهینامه رانندگی نیز وابسته به خواندن است.

دانش آموزی که در خواندن دچار مشکل است به احتمال زیاد در بسیاری از زمینه های دیگر تحصیلی نیز مشکل پیدا خواهد کرد. حتی تحقیقات حاکی از آن است که کودکانی که در سال اول دبستان از دیگران از نظر خواندن عقب مانده اند، به احتمال زیاد درکلاس های دوم و سوم نیز از همشاگردی های خود عقب خواهند ماند(جوئل، ۱۹۸۸). تاکلاس سوم، دانش آموزان دارای مشکل خواندن به عقب افتادن از همکلاسی های خود در موضوعات درسی دیگر.یکی از دلایل عقب افتادگی در حیطه های دیگر این است که دانش آموزان دارای مشکل ئدر خواندن از همکلاسی های خود دسترسی کمتری به منابع کسب اطلاعات پیدا می کنند، در حالیکه دانش آموزان توانا در خواندن اطلاعات جدید تر و بیشتر کسب می کنند، کسانی که درخواندن ضعیف اند، از کسب اطلاعات در حوزه های دیگر هم عاجز می مانند و عرصه را برای همکلاس خود درکسب دانش و اطلاعات خالی می کنند(استانوویچ، ۱۹۸۶). اکثراً در بزرگسالی نیز دارای مشکلات عدیده ای در خواندن هستند. کودکانی که درخواندن دچار دشواری هستند اغلب نگرش های منفی نسبت به قابلیت های خود پیدا می کنند ممکن است علاقه خود را به درس و مدرسه از دست بدهند. تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افرادی که در بزرگسالی دچار مشکل خواندن هستند گزارش می دهند که دید خاصی نسبت به خود – ارزشمندی خود دارند که وابسته به مشکل خواندن آنها است(مک نولتی،۲۰۰۳). جالبتر از همه اینکه مشکلات خواندن نه تنها در طول عمر افراد ادامه می یابد، بلکه در فرهنگ های مختلف نیز دیده می شود(اسمایت، واورت،۲۰۰۲).

واژگان کلیدی: یادگیری- خواندن- اختلال- نارساخوانی- درک- نوشتن

فهرست مطالب

چکیده ۶

مقدمه ۸

روش کار ۱۰

روش چندحسی فرنالد ۱۰

تاریخچه ۱۰

مراحل روش چند حسی فرنالد VAKT ۱۱

نکات قابل تامل در این روش ۱۲

کودکان با ویژگی اختلالات یادگیری ۱۴

چه کسانی دارای اختلالات یادگیری هستند ؟ ۱۷

اختلال یاد‌گیری ۱۸

اختلال یاد‌گیری چیست؟ ۱۹

انواع ناتوانی های یادگیری ۲۱

انواع اختلالات خواندن ۲۲

مهمترین علل اختلال خواندن ۲۴

نیاز به ارزشیابی مناسب ۲۵

چه عواملی باعث بروز اختلالات یادگیری هستند ؟ ۲۷

الف) عوامل آموزشی ۲۸

مراحل ارزیابی و تشخیص در مراکز آموزشی مشکلات ویژه یادگیری ۳۲

راهبردهای آموزشی ۳۶

در فرایند درمان مربی ۳۸

تعریف نارساخوانی ۴۱

نارساخوانی بینایی ۴۲

نارساخوانی شنوایی ۴۲

عوامل مؤثر در نارساخوانی ۴۳

الف)مشکلات حوزه دید ۴۳

ب)مشکلات زبان ۴۴

ج)مشکلات دیداری، فضایی و حرکتی ۴۴

د)آفازی ۴۵

دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری در خواندن چه مشکلاتی دارند؟ ۴۶

مشکلات مربوط به واج شناسی ۴۷

مشکلات در رمز گشایی ۴۸

مشکلات مربوط به درک مطلب ۵۰

معنی شناسی ۵۰

تشخیص مشکلات و برنامه ریزی برای آموزش ۵۲

آزمونهای تشخیصی ۵۲

آزمون های غیر رسمی خواندن ۵۳

آموزش چگونه می تواند به پیشگیری از اختلال خواندن کمک کند؟ ۵۴

برنامه خواندن اصلاحی ۵۵

آموزش به کمک رایانه ۵۶

آموزش به واسطه همسالان ۵۶

تدریس متقابل ۵۷

آموزش درک مضمون ۵۸

بحث و نتیجه گیری ۵۹

نتیجه گیری ۶۰

منابع و مأخذ ۶۱

مقدمه

مدتها طولانی دانش آموزانی را که در یادگیری یک یا چند درس مشکلات جدی داشتند با اصطلاحات معلول ادراکی ، آسیب دیده مغزی و آسیب دیده عصبی معرفی می کردند . با توجه به یافته های جدید در مورد یادگیری ، در سال ۱۹۶۳ جمعی از متخصصین اصطلاح ، ناتوانیهای یادگیری را جایگزین اصطلاحات قبل کردند از آنجا که واژه ناتوانی اصطلاحات دیگری مثل ناتوانی جسمی یا ناتوانی ذهنی را تداعی می کند ، یعنی ناتوانیهای که تبدیل به توانایی کامل نمی شوند ، اصطلاحی مایوس کننده می نماید و به نظر می رسد اگر اصطلاح اختلالات در یادگیری و ( یا به نظر نگارندگان مشکلات یادگیری ) به کار گرفته شود، مناسب تر باشد . ( تبریزی – ۱۳۸۰ – ص ۹ ) .

به بسیاری از اینگونه دانش آموزان متاسفانه برچسب کودن ، کم ذهن ، عقب مانده و امثال آن زده می شود که هیچکدام صحیح نیستند و با قاطعیت می توان گفت که اگر این مشکلات به موقع و به جا تشخیص داده شوند قابل درمان است ؛ افرادی چون آلبرت انشتین نابغه ریاضی ، توماس ادیسون مخترع و مبتکر و نابغه آمریکایی – اگوست رودین مجسمه ساز بزرگ فرانسه ، لئوناردو داوینچی و بتهون همگی دچار اختلالات یادگیری بودند. بسیارند کودکانی که ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی و قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است. هوششان کمابیش عادی است، به خوبی صحبت می‌کنند، مانند سایر کودکان بازی می‌کنند و مثل همسالان خود با سایرین ارتباط برقرار می‌کنند، در خانه نیز خود یاریهای لازم را دارند و کارهایی را که والدین به آنان واگذار می‌کنند به خوبی انجام می‌دهند و از رفتار و اخلاق عادی برخوردارند. لیکن وقتی به مدرسه می‌روند و می‌خواهند خواندن و نوشتن و حساب یاد بگیرند دچار مشکلات جدی می‌شوند.

بیش از یک قرن است که متخصان علوم تربیتی و روانشناسی و گفتار درمانی در پی تشخیص و درمان مشکلات این قبیل کودکان بوده‌اند. بیش از شصت تعریف برای اختلالات یادگیری وجود دارد که معروفترین آنها عبارتست از: اختلال در یک یا چند فرآیند روانی پایه به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط می‌شود و می‌تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن ، فکر کردن ، صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن ، حجمی کردن یا انجام محاسبه‌های ریاضی ظاهر شود.

این اصطلاح شرایطی چون معلولیتهای ادراکی ، آسیب دیدگیهای مغزی ، نقص جزئی در کار مغز ، ریس ‌لکسی یا نارسا خوانی و آفازیای رشدی را در بر می‌گیرد.

از سوی دیگر ، اصطلاح یاد شده آن عده را که اصولا بواسطه معلولیتهای دیداری ، شنیداری یا حرکتی همچنین عقب ماندگی ذهنی یا محرومیتهای محیطی ، فرهنگی یا اقتصادی به مشکلات یادگیری دچار شده‌اند را شامل نمی‌شود.

از سال ۱۳۷۳ از سوی وزارت آموزش و پرورش مراکز آموزشی و توانبخشی دانش آموزان دچار مشکلات ویژه یادگیری ایجاد گشت و در آن اینگونه دانش آموزان در کنار تحصیل در مدارس عادی برای رفع مشکلات خاص یادگیری از خدمات ویژه پاره وقت بهره مند می شوند

روش کار

روش چندحسی فرنالد

تاریخچه:

خانم دکتر فرنالد کار خود را در مدرسه ای آغاز کرد که در سال ۱۹۲۱ به عنوان مدرسه ضمیمه ی دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس تاسیس شده بود و گروهی از اساتید و دانشجویان در آن به تحقیق و مطالعه درباره ی دانش آموزان با انواع اختلالات مشغول بودند. با آمدن خانم فرنالد دانش آموزان این مدرسه به تدریج از میا ن دانش آموزانی انتخاب شدند که دارای هوش متوسط یا بالاتر بودند اما در یک یا چند زمینه ی درسی به ویژه خواندن و هجی کردن ناتوانی شدید داشتند.پس از سالها مطالعه خانم فرنالد در سال ۱۹۴۳ مقاله ی تحقیقی خود را که بیانگر روش چند حسی او بود منتشر کرد.

گزارش شده است که این روش در بر خی از دانش آموزان بسیار موفق بوده است .دانش آموز حروف را ترسیم می کند(لامسه ـجنبشی)به آنها نگاه می کند(دیداری)حروف را با صدای بلند می گوید(صوتی)و آن چه را می گوید می شنود(شنیداری)به این دلیل به این روش تکنیکVAKT (دیداری،شنیداری،جنبشی،لامسه ای)نیز گفته می شود.

کودکان با ویژگی اختلالات یادگیری :

از دهه ی ۱۹۶۰ کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری توجه مطالعات روانی و آموزشی بوده اند و در واقع شاخه جدیدی است که به آموزش و پرورش ویژه افزوده شد .

هر چند که ناتوانی های یادگیری یک قلمرو نسبتا جدیدی است لکن رشد مفهوم آن ظاهرا سریع بوده به طوریکه از طریق آمیختگی پیشه های متعدد به صورت یک پیشه گسترده میان رشته ای جلوه گر شده است .

نوع فایل: word

سایز: 94.2 KB

تعداد صفحه:116خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:43

مشخص کردن وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

مشخص کردن وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

روانشناسان در این که تفکر ریشه حل مساله و خلاقیت است، یعنی باید بتوانیم بیاندیشیم یا بتوانیم مسائل را حل کنیم یا خلاقیتی نشان دهیم، اتفاق نظر دارند. تمامی دانش‌آموزان و دانشجویان نیز نیاز دارند، به طور روشن بیاندیشند و نظام‌های تربیتی هم متعهدند که دانش‌آموزان را در فراگیری تفکر راهنمایی کنند.آنچه در زندگی برای ما اتفاق می‌افتد، نه تنها به میزان درست اندیشیدن، بلکه به چگونگی تفکر ما نیز مربوط است. همینطور یکی از اصول اساسی روانشناسی تربیتی معاصر این است که سطح اندیشیدن دانش‌آموزان، به عنوان یکی از مهمترین پیش‌بینی کننده‌های موفقیت آنها در مدرسه قلمداد می‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه ۱

بیان مسئله ۵

ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۰

اهداف پژوهش ۱۲

تعاریف و اصطلاحات و واژه‌ها ۱۳

الف) مرور مبانی نظری ۱۶

تفکر چیست؟ ۱۶

انواع تفکر ۱۷

اقدامات عملی ۲۱

سبک تفکر ۲۲

سبک‌های شناختی ۲۴

انواع سبک‌ها ۲۶

انواع سبک‌های تفکر ۲۸

سبک‌های تفکر هریسون و برامسون ۲۹

اصول سبک‌های تفکر ۳۵

رابطه سبک‌های تفکر و شیوه‌های تفکر ۳۶

متغیرهای مؤثر در شکل گیری سبکهای تفکر ۴۰

ب) مرور پیشینه پژوهشی سبک‌های تفکر ۴۶

نظریه یادگیری ۵۲

یادگیری هشیارانه (یادگیری _ هوشیاری) یا یادگیری رسمی (تدوین شده یا برنامه ریزی شده) ۵۴

یادگیری به عنوان یک فرایند، نظریه یادگیری ۵۶

یادگیری چیست؟ ۵۸

روند جاری در نظریه‌های یادگیری ۶۰

چگونه یادگیری در نتیجه رشد تغییر می‌کند؟ ۶۰

انگیزش و یادگیری ۶۳

عوامل انگیزش ۶۴

انگیزش درونی و انگیزش بیرونی ۶۵

نظریه انتظار X ارزش اتیکنسون ۶۵

نظریه یادگیری اجتماعی راتر ۶۶

نظریه سبک اسنادی واینر ۶۶

نظریه دوئک درباره تحول شایستگی ۶۷

آموزشگاه گوتنبرگ (دانشکده گوتنبرگ) ۶۸

پاسک ۷۰

بیگز ۷۲

نقش تفاوت‌های فردی در رویکرد‌های یادگیری ۷۴

پیشینه تحقیق ۷۷

نوع پژوهش ۹۰

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری ۹۱

روش نمونه‌گیری ۹۱

ابزارهای پژوهش ۹۲

اعتبار و روائی پرسشنامه سبک‌های تفکر ۹۲

پرسش‌نامه فرآیند مطالعه ۹۳

بمنظور بررسی اعتبار این آزمون با روش ضریب آلفای کرنباخ (پیروان، ۱۳۸۷) ۹۵

روش نمره گذاری پرسشنامه فرآیند مطالعه با رویکرد یادگیری ۹۵

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۶

توصیف آماری داده‌ها ۹۷

توزیع فراوانی متغیرهای پژوهش ۹۷

استنباط آماری داده‌ها ۹۹

خلاصه تحقیق ۱۰۵

بحث و نتیجه گیری ۱۰۹

محدودیت‌های پژوهش ۱۱۸

پیشنهادات پژوهش ۱۱۹

نوع فایل: word

سایز:115 KB

تعداد صفحه:116خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:39

بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

حال با توجه به این مطالب به نظر میرسد به منظور در گیر کردن و ادامه شرکت دانش آموزان در فرایند یادگیری و فراگیری هر چه بیشتر مطالب توسط آنها ، فهم ترجیحات، سبک یادگیری و سبک شناختی هر یک از آنها بسیار مؤثر است.بنابر این سازگار کردن روشهای آموزشی دانش آموزان با سبک های یادگیری آنها بسیار سودمند است. این امر مستلزم این است که در ابتدا سبک ها ی یادگیری آنها را شناسایی کنیم. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی نقش رویکردهای یادگیری در میزان اثربخشی روش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی است.

فهرست مطالب

فصل اولکلیات.. 1

مقدمه.. 2

بیان مساله.. 3

فرضیه های پژوهش.. 4

سوالات تحقیق.. 4

مراحل اجرای طرح.. 5

فصل دومادبیات تحقیق.. 6

نظریه اندیشمندان.. 7

تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع.. 12

منابع 16خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:28

بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزایش پیشرفت تحصیلی در دانش¬آموزان تیز هوش

بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزایش پیشرفت تحصیلی در دانش¬آموزان تیز هوش

چکیده :

بررسی تاثیر آموزشهای راهبردهای یادگیری (مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان دادن، نظارت بر درک) بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش مقطع دبیرستان .

روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد ، جنس و غیره : نمونه گیری تصادفی ساده که از بین دانش آموزان تیز هوش دخترانه پایه اول ۲ کلاس گزینش شد که یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس گروه کنترل محسوب گردیدهمچنین ابزار اندازه گیری مورد استفاده آزمون راهبردهای یادگیری و آزمونهای رسمی نیمسال اول و نیمسال دوم.بوده است.

روش پژوهش به صورت آزمایشی انجام گرفته است و در اینجا طرح پژوهش به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد.

نتیجه کلی فرضیه اول بدین صورت می باشد که آموزش راهبردهای یادگیری باعث افزایش پیشرفت تحصیلی می شود و مورد تایید نیز قرار گرفت و فرضیه های ۲ و ۳و ۴و ۵ مبنی بر :

وجود رابطه بین راهبرد مرور ذهنی بر پیشرفت تحصیلی ، وجود رابطه بین راهبرد بسط ذهنی بر پیشرفت تحصیلی ، وجود رابطه سازمان دهی بر پیشرفت تحصیلی و وجود رابطه بین راهبرد نظارت بر درک بر پیشرفت تحصیلی نیز مورد تایید قرارگرفتند.

فهرست مطالب

چکیده

فصل یکم: کلیات پژوهش

مقدمه ۲

بیان مساله ۵

اهمیت پژوهش ۷

اهداف پژوهش ۸

سوالات پژوهش ۸

فرضیات پژوهش ۹

تعریف عملیاتی متغیرها ۹

فصل دوم: پیشینه پژوهش

الف)تاریخچه نظریه های یادگیری ۱۳

جایگاه هوشیاری در مکاتب روانشناسی ۱۷

آغاز نظریه های شناختی یادگیری ۱۸

نظریه های رشد شناختی ۲۰

نظریه خبرپردازی یادگیری ۲۳

الگوهای شناختی ۲۵

تاریخچه پژوهش های فراشناختی ۲۸

ب)مرور مبانی نظری ۳۰

حافظه کوتاه مدت ۳۱

تقطیع ۳۴

حافظه دراز مدت ۳۴

تداخل ۳۵

مدل پردازش اطلاعات در یادگیری ۳۶

فرایندهای کنترل کننده در پردازش اطلاعات و استفاده موثراز آن در آموزش ۳۷

الف)فرایندهای کنترل کننده در ثبت حس (اولین مخزن) ۳۷

ب)فرایندهای کنترل کننده در حافظه کوتاه مدت و دراز مدت ۳۸

اقسام حافظه دراز مدت ۳۸

حافظه رویدادی ۳۸

حافظه معنائی ۳۹

حافظه روندی(روشی) ۴۰

شناخت چیست؟ ۴۰

فرایندهای شناختی حافظه ۴۲

شناخت و رابطه آن با پردازش اطلاعات ۴۲

ب) فراشناخت چیست؟ ۴۳

رابطه شناخت و فراشناخت ۴۴

عناصر تشکیل دهنده فرا شناخت ۴۶

طبقات دانش فراشناخت ۴۷

الف) اطلاعات فرد از نظام شناختی خود ۴۸

ب) اطلاع فرد از تکلیف ۴۹

ج) اطلاع فرد از راهبردها ۴۹

فرا شناخت در برابر فرا حافظه ۵۰

فرا شناخت در دانش آموزان ۵۱

رشد فراشناخت ۵۲

کمک به فراشناخت دانش آموزان ۵۳

اهمیت فراشناخت در آموزش ۵۴

کاربرداصول روانشناسی شناختی درتدریس ۵۴

تشریح راهبردهای یادگیری ۵۵

راهبردهای شناختی در برابر راهبردهای فراشناختی ۵۶

تشریح راهبردهای شناختی و انواع آن ۵۹

۱ ) راهبرد تکرار یا مرور ذهنی ۵۹

الف)راهبرد تکرار ویژه موضوع های ساده و پایه ۶۰

ب) راهبرد تکرار ویژه موضوع های پیچیده و معنی دار ۶۱

۲) راهبرد بسط و گسترش معنائی ۶۵

الف)راهبرد بسط ویژه تکالیف ساده و پایه ۶۶

ب)راهبرد بسط ویژه تکالیف پیچیده ۷۰

۳) راهبردهای سازماندهی ۷۱

الف)راهبردهای سازماندهی ویژه تکالیف ساده و پایه ۷۲

ب) راهبردهای سازماندهی ویژه تکالیف پیچیده ۷۲

تشریح راهبردهای فراشناختی و انواع آن ۷۵

دانش و کنترل خود ۷۷

دانش و کنترل خودو خود تنظیمی ۸۱

دانش و کنترل فرایند ۸۲

کنترل اجرائی رفتار ۸۴

ارزشیابی ۸۶

نظم دهی ۸۷

فراشناخت و فرایادگیری ۸۸

چگونگی تسهیل یادگیری ۸۹

یک یادگیرنده کارامد چیست؟ ۹۰

اهمیت یادگیرنده راهبردی شدن ۹۱

ویژگی های یادگیرندگان راهبردی ۹۲

ج)مرور تحقیقات قبلی ۹۲

۱)پیشینه پژوهش در خارج ۹۲

نمونه پژوهشهای مربوط به تدوین مطالعه پیش بین در این رابطه ۹۴

نمونه تحقیقات تجربی و شبه تجربی آموزش راهبردها ۹۶

پژوهشها در مناطق مختلف جهان ۱۰۰

۲-پیشینه پژوهش در ایران ۱۰۲

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه (روش تحقیق) ۱۰۹

جامعه آماری ۱۰۹

نمونه و روش نمونه گیری ۱۰۹

ابزار اندازه گیری ۱۰۹

شیوه اجرای آزمون راهبردهای یادگیری ۱۱۰

روش نمره گذاری ۱۱۳

اعتبار و روایی تست ۱۱۳

روش جمع آوری اطلاعات ۱۱۷

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ۱۲۰

بخش اول:توصیف اطلاعات ۱۲۰

بخش دوم:تحلیل یافته ها ۱۲۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و بررسی نتایج ۱۲۷

محدودیتهای پژوهش ۱۳۳

پیشنهاد های پژوهش ۱۳۳

منابع فارسی ۱۳۵

منابع انگلیسی ۱۴۰

چکیده انگلیسی

مقدمه :

بسم الله الرحمن الرحیم

اقرأ باسم ربک الذی خلق ، خلق¬الانسان من علق ، اقرأ و ربک الاکرم ، الذی علم بالقلم ، علم الانسان مالم یعلم [۱].

ای رسول بخوان به نام پروردگارت که آفریننده عالم است . آن خدایی که آدمی را از خون بسته بیافرید ، بخوان (قرآن را) که پروردگار تو کریم¬ترین کریمان است آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت و به آدمی آنچه را نمی دانست تعلیم داد .

تعلیم و یاد دادن نادانسته ها اولین و مهم¬ترین پیام الهی و بزرگترین رسالت انبیا و معلمین بشر است و یادگیری و آموختن مهم¬ترین وظیفه هر انسان است لذا از تولد تا مرگ و در هر زمان و موقعیتی باید این تعلیم و تعلم بین انسانها به نحو شایسته انجام گیرد . از طرف دیگر خداوند در وجود انسان توانمندی ها و استعدادهای شگرفی به ودیعه نهاده است که به واسطه این خلقت به خود آفرین گفته و به انسان مقام اشرف مخلوقات داده است .

یکی از ویژگی های مهم انسانی برخورداری از ظرفیت ذهنی شگرف و توانایی عظیم یادگیری است .

بخش اعظم اطلاعات بشری از طریق این مهارت کسب می شود . پیشرفت و تمدن ، مقابله با طبیعت و مهار آن ، رفع نیازهای متنوع خود ، دستیابی به تکنولوژی پیچیده و غیره همه حاصل تلاش انسان برای یادگیری و تجربه¬اندوزی بوده است .

بیان مساله

در ایران همه نهادهای دولتی از جمله وزارت آموزش و پرورش همه ساله مبالغ هنگفتی از بودجه کشور را صرف مسائل آموزش و پرورش از جمله تربیت معلم ، تهیه و چاپ کتاب ، حقوق کارکنان، تدارک کلاس های بازآموزی و کارآموزی ، تدریس روش های مختلف آموزشی و غیره می کنند. خانواده ها نیز سرمایه و وقت زیادی را صرف یادگیری فرزندان خود می کنند و حتی بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان وقت و نیروی زیادی را صرف مطالعه ، آموزش ویادگیری می کنند ، اما باز هم متوجه می شویم که یادگیری درست صورت نگرفته است، یادر حد مورد انتظار نیست و آنها به نتیجه دلخواه نرسیده اند و آمادگی های لازم را کسب نکرده اند . لذا نه تنها دولت به بازخورد مناسب نمی رسد،بلکه حتی افت تحصیلی [۸] از مهم ترین مسائل مبتلا به نظام آموزشی کشور ماست که همه آن سرمایه ها و اوقات گرانبها را هدر می دهد (واحدی، ۱۳۷۹). البته در این مورد عوامل مختلفی از جمله «علل مربوط به فراسیستم اجتماعی» مانند : فقدان یا کمبود بازار کار مناسب برای فارغ التحصیلان ، وجود مشغولیت های ذهنی و یا سرگرمی های مختلف و نیز «علل مربوط به نظام آموزشی» ماند : ارزشیابی بر اساس محفوظات ، فقدان یا کمبود ارتباط مطالب با زندگی واقعی فرد ، بی ثباتی و تغییرات پی در پی نظام آموزشی و غیره در تعامل با هم و با درجه تاثیر متفاوت در این مساله نقش دارند . یکی از عوامل مهم در عدم یادگیری مطلب ، عدم به کارگیری ظرفیت بالای یادگیری و فعالیت دانش آموزان مدارس در اثر عدم آشنایی دانش آموزان با راهبردهای یادگیری و مطالعه و استفاده صحیح از آنها است . به نظر تایرنی[۹] و همکاران (۱۹۹۰) هدف اساسی خواندن و یا مطالعه و یادگیری ، توانا ساختن کودکان و دانش آموزان است تا خود را بشناسند، علایق و استعدادهای خود را رشد دهند ، برای مشکلات گروهی و فردی راه حل هایی بیابند و نیز اینکه بتوانند راهبردهای خود را تحول بخشیده و مستقل از دیگران مطالب را درک کنند (یوسفی،۱۳۸۰).

نوع فایل: word

سایز:166 KB

تعداد صفحه:147خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:20

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

انتخاب روش تدریس یکی از مراحل مهم طراحی آموزشی است. معمولاً علم بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله، باید خط‌مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند؛ چون خط‌مشی معلم و روش تدریس او چگونگی فعالیت شاگردان را برای رسیدن به هدف‌های آموزشی مشخص می‌سازد.

در واقع، به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات، اتخاذ می‌کند روش تدریس می‌گویند.

معلم بدون شناخت روش‌های مختلف تدریس، هرگز به انتخاب صحیح آن نخواهد بود. او هر اندازه که با روش‌های تدریس آشنا باشد در موقعیت‌های مختلف برای رسیدن به مقاصد آموزشی، آزادی عمل بیشتری خواهد داشت.

اهمیت چنین تحقیقاتی کمکی برای تعیین مناسب بودن روشهای تدریس سنتی و جدید بوده .

فهرست مطالب

فصل اول. 1

مقدمه :2

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 2

بیان مسئله :2

فرضیه تحقیق.. 2

سوال تحقیق.. 3

اهداف :3

تعاریف ، اصلاحا‌ت و واژه‌ها :3

فصل دوم. 5

ادبیات و پیشینه تحقیق.. 5

معرفی روش‌های مختلف تدریس:6

روش حفظ و تکرار:6

محاسن و محدودیت‌های روش حفظ و تکرار:6

الف) محاسن:6

ب) محدودیت‌ها:7

روش سخنرانی:7

مراحل اجرای روش سخنرانی:8

مرحله اول ، آمادکی برای سخنرانی.. 8

1- آمادگی از نظر تجهیزات:8

2- آمادگی عاطفی:8

3- آمادگی از نظر زمان:8

نتیجه‌گیری مقایسه. 9

محاسن و محدودیت‌های روش سخنرانی:12

ب) محدودیت‌ها:13

نتیجه. 14

روش پرسش و پاسخ.. 15

هدف از روش پرسش و پاسخ.. 15

محاسن و محدودیت‌های روش پرسش و پاسخ:16

روش گردش علمی.. 16

روش بحث گروهی.. 18

چه دروس و موضوعاتی را می‌توان با روش بحث گروهی تد ریس کرد؟. 18

مرحله دوم، روش اجرای بحث گروهی.. 20

تدرس خصوصی.. 24

آموزش برنامه ای (PI)24

ارزشیابی IPI و CAI و IGE وسایر روشها26

خلاصه. 27

اشکالات و معایب روش تدریس سنتی.. 27

فهرست منابع 30خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:31

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان............................................................................... صفحه

فصل اول: مقدمه و بیان مسأله....................................................

مقدمه................................................................................................................

بیان مسأله........................................................................................................

ضرورت و اهمیت تحقیق..................................................................................

اهداف تحقیق.....................................................................................................

فرضیه‌های تحقیق.............................................................................................

پیش فرضهای تحقیق........................................................................................

محدودیت‌های تحقیق.........................................................................................

تعریف عملیاتی متغیرها.....................................................................................

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق.............................................

مقدمه................................................................................................................

زمینة نظری موضوع تحقیق..............................................................................

اثر بخشی یادگیری مشاهده‌ای از دیدگاه دو نظریه یادگیری حرکتی...............

تبیینهای اولیه اولیه از یادگیری مشاهده‌ای......................................................

تبیین میلر و دلار...............................................................................................

توجیه بندورا از یادگیری مشاهده‌ای................................................................

تحلیل اسکینر از یادگیری مشاهده‌ای................................................................

مشاهدة نمایش چگونه بر یادگیری اثر می‌گذارد؟............................................

عوامل مؤثر بر یادگیری مشاهده‌ای.................................................................

ویژگی‌های الگو.................................................................................................

ویژگی‌های نمایش.............................................................................................

ویژگی‌های مشاهده‌گر

توجیهات رشدی در الگودهی

پیشینه تحقیق.....................................................................................................

نتیجه‌گیری........................................................................................................

فصل سوم: روش تحقیق..............................................................

روش تحقیق......................................................................................................

جامعه تحقیق و آزمودنیها................................................................................

متغیرهای تحقیق...............................................................................................

ابزار اندازه‌گیری...............................................................................................

روش جمع‌آوری اطلاعات.................................................................................

نحوة اجرای آزمون .........................................................................................

مراحل آزمون...................................................................................................

روشهای آماری................................................................................................

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها......................

تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها........................................................................

تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها.......................................................................

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.....................................................

خلاصه تحقیق...................................................................................................

بحث و تفسیر یافته‌ها .......................................................................................

پیشنهادهای پژوهشی.......................................................................................

فهرست منابع....................................................................................................

فهرست جداول

شمارة جدول..................................................................... صفحه

(1ـ4) امتیازات نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال در گروه مشاهدة الگوی ماهر

(2ـ4) امتیازات نتیجة اجرای مهارت سرویس سادة والیبال در گروه مشاهده الگوی در حال یادگیری

(3ـ4) میانگین امتیازات الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس سادة والیبال برای گروه مشاهدة الگوی ماهر

(4ـ4) میانگین امتیازات الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس سادة ولیبال برای گروه مشاهدة الگوی در حال یادگیری..........................................................................................................................

(5ـ4) نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب در مورد تأثیر گروه و مرحلة آزمون بر نتیجة اجرا

(6ـ4) نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب در مورد تأثیر گروه و مرحلة آزمون بر الگو یا فرایند اجرا

(7ـ4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجة اجرا در دو گروه مشاهدة الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة پیش آزمون.......................................................................................................

(8ـ4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة پیش آزمون...........................................................................................

(9ـ4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجة اجرا در دو گروه مستقل مشاهدة الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة پس آزمون.............................................................................................

(10ـ4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون.......................................................................................

(11-4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجة اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله یادداری............................................................................................

(12ـ4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهدة الگوی ماهر ور در حال یادگیری در مرحله یادداری............................................................................................

فهرست نمودارها

شمارة نمودارها................................................................ صفحه

(1ـ4) مقایسه نتیجة اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین مراحل مختلف آزمون در گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری .................................................................................

(2ـ4) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس سادة والیبال بین مراحل مختلف آزمون در گروههای مشاهدة الگوی ماهر و در حال یادگیری........................................................................

(3ـ4) مقایسة نتیجة اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة پیش آزمون...........................................................................................

(4ـ4) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس سادة والیبال بین گروههای مشاهدة الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة پیش آزمون.......................................................................

(5ـ4) مقایسة نتیجة اجرای مهارت سرویس سادة والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون.............................................................................................

(6ـ4) مقایسة الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگو ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون.......................................................................................

(7ـ4) مقایسة نتیجة اجرای مهارت سرویس سادة والیبال بین گروههای مشاهدة الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة یادداری.................................................................................................

(8ـ4) مقایسة الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس سادة والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله یادداری ............................................................................خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:30

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه


فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 2

بیان مسئله.............................................................................................................................. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق........................................................................................................ 6

اهداف تحقیق......................................................................................................................... 8

فرضیات تحقیق...................................................................................................................... 8

محدودیت­های تحقیق............................................................................................................. 9

واژه­ها و اصطلاحات............................................................................................................... 9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 12

تعریف توجّه.......................................................................................................................... 12

تاریخچۀ توجّه........................................................................................................................ 13

نظریه­های توجّه...................................................................................................................... 14

کانون توجّه............................................................................................................................ 19

شیوه­های توجّه........................................................................................................................ 19

ویژگی­های توجّه.................................................................................................................... 20

هوشیاری و توجّه.................................................................................................................... 21

توجّه­ انتخابی.......................................................................................................................... 22

توجّه و سطح مهارت.............................................................................................................. 22

رابطه توجّه و سطح مهارت...................................................................................................... 22

رابطۀ توجه و اجرا.................................................................................................................. 23

دستورالعمل­های آموزشی و توجّه............................................................................................. 24

تصویرسازی ذهنی چیست....................................................................................................... 25

چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی............................................................................................ 26

انواع تصویرسازی ذهنی........................................................................................................... 26

موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن............................................................................. 29

نظریه­های تصویرسازی ذهنی................................................................................................... 31

شیوه­های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی....................................................................... 38

کاربردهای تصویرسازی ذهنی.................................................................................................. 39

افزایش مهارت­های روان­شناختی.............................................................................................. 39

تحقیقات مربوط به توجّه......................................................................................................... 41

تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی...................................................................................... 53

تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه.............................................................................. 62

نتیجه­گیری.............................................................................................................................. 64

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 67

روش تحقیق.......................................................................................................................... 67

جامعه و نمونۀ آماری............................................................................................................... 67

متغیّرهای تحقیق..................................................................................................................... 67

ابزار اندازه­گیری و روش جمع­آوری اطلاعات............................................................................ 68

روش اجرای تحقیق................................................................................................................ 72

روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................... 75

تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­های تحقیق فصل چهارم:

مقدمه..................................................................................................................................... 77

توصیف داده­ها........................................................................................................................ 78

آزمون فرضیۀهای آماری.......................................................................................................... 80

فرضیۀ اول............................................................................................................................. 80

فرضیۀ دوم............................................................................................................................. 81

فرضیۀ سوم............................................................................................................................ 82

فرضیۀ چهارم......................................................................................................................... 83

فرضیۀ پنجم........................................................................................................................... 84

فرضیۀ ششم........................................................................................................................... 85

فصل پنچم: بحث ونتیجه­گیری

مقدمه..................................................................................................................................... 87

نتایج تحقیق........................................................................................................................... 87

بحث ونتیجه­گیری داده­های تحقیق............................................................................................ 88

پیشنهادات پژوهشی................................................................................................................ 91

پیشنهادات آموزشی................................................................................................................. 91

فهرست جداول صفحه


جدول 1-3 : نوع فعالیت­های گروه­های سه­گانه پژوهش............................................................. 73

جدول 2-3 : طرح کلّی روش اجرای تحقیق.............................................................................. 74

جدول 1-4 : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی.......................................................... 78

جدول 2-4 : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 80

جدول 3-4 : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 81

جدول 4-4 : نمرۀ تفاضل پیش­آزمون از پس­آزمون گروه­های سه­گانه............................................ 82

جدول 5-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در

مرحلۀ یادداری....................................................................................................................... 83

جدول 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در

مرحلۀ یادداری....................................................................................................................... 84

جدول 7-4 : نمرۀ تفاضل پس­آزمون از آزمون یادداری گروه­های سه­گانه...................................... 85

فهرست نمودارها صفحه


نمودار 1-4 : نمودار میانگین سن آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه................................................ 79

نمودار2-4 : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه............................... 79

نمودار3-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 80

نمودار 4-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

یادداری................................................................................................................................. 81

نمودار 5-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 82

نمودار 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

یادداری................................................................................................................................. 83

نمودار 7-4 : رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون در تکلیف ردیابی... 84

نمودار8-4: رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پس­آزمون و ­آزمون یادداری در تکلیف ردیابی 85

فهرست شکل­ها صفحه


شکل 1-2 : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری­های مختلف تک­کانالی... 16

شکل 2-2 : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن­ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و

همکاران 1984....................................................................................................................... 18

شکل 1-3 : صفحۀ نمایش نرم­افزار با امکانات مربوط................................................................. 69

شکل 2-3 : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی­ها.................................................................. 69

شکل 3-3 : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده.......................................................................... 70

شکل 4-3 : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) .............................................................. 70

شکل 5-3 : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن.............................................................................. 71

شکل 6-3 : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به­دست آمده در نرم­افزا...................................................... 71

شکل 7-3 : تصویر دستگاه تعقیب­سنج...................................................................................... 72خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:29

بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

مقدمه :

اضطراب یکی از رایج ترین اختلالات در بین دانش­آموزان است که
می­توان به عنوان ریشه بعضی از مشکلات از آن نام برد.

بسیار شنیده­ایم که کودکان به دلیل اضطراب به مدرسه نرفته­اند. یا اضطراب از امتحان باعث افت درسی آنها شده است یا یک اضطراب اجتماعی به کناره­گیری آنان انجامیده است ، کم نیستند دانش­آموزانی که حتی یک کلمه سرکلاس حرف نمی­زنند.

و یا در یک بازی دسته­جمعی شرکت نمی­کنند ، اگر به همه این رفتارها توجه کنیم ریشه­ای از اضطراب را درآن­ها می­بینیم ، قرن بیستم را قرن " اضطراب" نامیده­اند. در جوامع صنعتی انسانها دائماً در معرض حوادث گوناگون قرار دارند و نگران حال و آینده خود هستند به عبارت دیگر زندگی مدرن امروزی با پیچیدگی خاص خود شرایط زیستی بشر را تغییر داده و موجب شده است تا آدمی شیوه زندگی گذشته را رها کند و برای سازگاری با شرایط جدید تلاش نماید. کودکان و نوجوانان که بیش از هر گروه دیگر در معرض خطر روزافزون ناشی از اضطراب قرار گرفته­اند. اثر آن را می­توان در رفتارهای اجتماعی و فعالیتهای ذهنی آنها مشاهده کرد ، در یادگیریهای کلامی نوجوانان مضطرب پاسخهای نامربوط و نامفهوم می­دهند و هر قدر مطلب مورد یادگیری دشوارتر باشد این نوع پاسخها شدت زیادتر می­خواهند داشت گاه حتی صدای و تکلم او را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد بدیهی است که اضطراب در نوجوانان مزاحمت بیشتری ایجاد خواهد کرد (عظیمی- 1363) [1]

اساساً خانواده ، مدرسه و جامعه، سه عامل مهم در بروز و ظهور اختلالات رفتاری در افراد محسوب می­شوند. محیط زندگی ، طرز رفتار اطرافیان ، تصویرهایی را در ذهن نوجوان به جای می­گذارد. که ممکن است اثرات مطلوب و نامطلوب آن در تمام مدت زندگی باقی بماند و نتایج آن هم تنها به خود فرد منتهی نمی­شود. بلکه در چگونگی روابط او با افراد دیگر هم تاثیر می­گذارد ، علمای امر تعلیم و تربیت در مورد نقش مدرسه و نوع نگرش دانش­آموزان به محیط مدرسه و اهمیت تاثیر نوع روابط بین دانش­آموزان و مربیان ، معتقدند که هرگاه نوجوان از اعتماد به نفس ، آرامش درون ، صفای قلب و نگرش مثبت به مربی خود ، برخوردار است آموزش نیز برایش لذت بخش خواهد بود و بالعکس ، موجب اضطراب و دلهره و مدرسه گریزی وی می­گردد.

تعریف و بیان مسئله :

اضطراب در یادگیری نقش مهمی دارد. اضطراب ، ذکاوت و هوش انسانی را فعال می­کند و راه حل مستحکمی برای تمرکز و رسیدن به نتیجه و پاداش رضایت بخش است. ناراحتی ناشی از اضطراب متوسط ، ما را وادار می­کند تا راههای مختلف دوری از اضطراب را کشف کنیم و این فی نفسه یک فرآیند یادگیری است. با وجود این بین اضطراب و یادگیری ارتباطی پیچیده وجود دارد. افزایش اضطراب تا میزان معینی ، محرکی است برای بالابردن یادگیری ، ولی پس از این میزان معین افزایش اضطراب باعث کاهش دریادگیری می­شود و اگر میزان اضطراب بازهم افزایش یابد ، باعث عدم وجود محرک یادگیری شده و به ایجاد خطر بیشتر در خطاها و اشتباهات منجر خواهد شد. این موضوع بدان معنی است که یک سطح مطلوبی از اضطراب برای یادگیری بهینه وجود دارد ، که پس از این سطح افزایش اضطراب نتیجه معکوس داده و ضد سازنده است.

اضطراب بسیار کم مساوی است با رخ ندادن چیزی و اضطراب بسیار زیاد مساوی است با اشتباه کردن.

در مورد هر فردی سطح مطلوب اضطراب از زمانی به زمان دیگر و از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییرمی­یابد ، این تفاوت ناشی از تجارب قبلی یادگیری است که میتواند فرد را به مقدار زیاد یا کم اضطراب ، حساس کند. (راس. میچل)[2]

(ارمنست- ر- هیلگارد) گاهی اضطراب را مقدم بر هر چیز و یک حالت ترس و نگرانی و ناراحتی می­داند.

اضطراب با ترس ارتباط نزدیک دارد اما ترسی است که گاهی در مقابل امر مبهم به وجود می­آید و زمانی موضوع معینی ندارد. خلاصه می­توان گفت اضطراب گاهی به معنای ترس مبهم است و گاهی به معنای یک ترس مبهم محدود نیز استعمال می­شود و آن ترس از ناامنی است. اضطراب در این معنی جنبه اجتماعی دارد و از لحاظ منشاء امری است اجتماعی که از کودکی شروع می­شود ، محرومیت از محبت یا غفلت والدین از این لحاظ و فقدان محبت در کودک احساس نامنی به وجود
می­آورد ، در دوره بالاتر در موقع حمله و تعرض ، موقعی که درمعرض آسیب بدنی قرار می­گیرد و از این که در انجام کارها متکی به والدین است دچار اضطراب و ناراحتی می­شود. شریعتمداری- 1369)[3]

در این پژوهش نیز از آنجا که تصور می­شود دانش­آموزان تیزهوش با توجه به ویژگیها و تفاوتهایی که در بعضی از زمینه­ها به ویژه درسی با دانش­آموزان عادی دارند برآن شدیم تا ببینیم که آیا از نظر وجود اضطراب و میزان آن در یادگیری در دو گروه دانش­آموزان تیزهوش و عدای در دوره راهنمایی تفاوت معناداری وجود دارد ؟

لذا این سئوالات مدنظر است :

1- آیا در بین دانش­آموزان دختر تیزهوش و عادی از نظر اضطراب در مقطع راهنمایی تفاوت معنا داری وجود دارد ؟

2- آیا بین دانش­آموزان دختر عادی و تیزهوش در پایه­های مختلف تحصیلی (دوره راهنمایی) تفاوت معناداری وجود دارد؟

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی تفاوت اضطراب بین دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی در دوره راهنمایی تحصیلی در ناحیه 6و 7 مشهد در سال تحصیلی 85 پرداخته است.

جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی در ناحیه6 که 24 مدرسه بود ،1 مدرسه به نام راهنمایی تحقیقی به عنوان دانش آموز عادی و 1 مدرسه از ناحیه 7 با عنوان مدرسه راهنمایی نمونه آرمیتا مصلی نژاد (تیزهوش) در نظر گرفته شد.

نمونه آماری 150 نفر می باشد که شامل 75 دانش آموز عادی و 75 دانش آموز تیزهوش به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده اند و از سه پایه تحصیلی اول، دوم و سوم در مقطع راهنمایی هستند.

روش تحقیق به صورت همبستگی، مقایسه ای می باشد و برای بررسی تفاوت اضطراب بین دانش آموزان ، ابتدا برای جمع آوری اطلاعات لازم در این زمینه از تست استاندارد کتل استفاده شده است، پس از تهیه و تنظیم نمره اضطراب بدست آمده و محاسبه میانگین هر گروه به صورت مستقل، بدست آوردن نمره حداکثر و حداقل هر گروه با هم مقایسه شدند و بر اساس جدول کی دو x2 و درجه آزادی مربوطه مسئله فوق مورد بررسی قرار گرفت.

فرضیه های این تحقیق 5 مورد بودند که بعد از بررسی فقط مشخص شد که محیط مدرسه مقدار کمی در اضطراب و یادگیری دانش آموزان مؤثر است و در سایر فرضیه ها بین دانش آموزان عادی و تیز هوش تفاوت معناداری وجود دارد.
خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 9 >>